Child Care Thailand
Utbildning är en nyckel till framtiden
 Swedish        English
   Hem      Bidrag
Child Care Thailand tar tacksamt emot bidrag 
som till 100% går till barnen.

Bidrag kan sättas in på 

Child Care's Svenska Bankgiro 736-7956
Child Cares Svenska Bank konto, via Svensk bank, SHB 6911 499 482 468
via utländsk bank  Bic, HANDSESS   Iban,  SE73 6000 0000 0000 3059 2348
 
Skriv ert namn, E-mail eller postadress så att vi kan bekräfta och tacka för bidraget. 
Meddela även om ni vill vara anonym givare.

eller på Bangkok Bank 

Konto, 329 4 265 88 3 Bankkod BIC, BKKBTHBK. 
Vid insättning på Bangkok bank måste kontohavare anges
"Raija Larsson / B-O Larsson"
Sänd e-mail med kopia på insättningen så att vi kan identifiera den och tacka för bidraget.
Meddela även om ni vill vara anonym givare.

Via SWISH 123 553 4607.

Via PayPal kan ett valfritt belopp doneras, klicka på knappen för att gå vidare.
 

Bidrag kan även ges som ett Gåvobevis vid speciella tillfällen, se fliken Gåvobevis.

Alla bidragsgivare kan begära inloggning till Projektdelen av hemsidan där redovisning och uppgift om de barn som får stöd finns.
Sänd begäran via er egen e-mail med uppgift om namn och postadress. 
 
Alla bidrag små som stora emottages med stor 
tacksamhet av de Thailändska barnen. 

Ditt bidrag gör skillnad!

 Child Care Thailand
 
Laem Mae Phim
21190 Rayong Thailand