Child Care Thailand
Utbildning är en nyckel till framtiden
 Swedish        English
   Hem      Om oss

CCT:s Fundraisers
 

Raija & B-O
 
CCT:s Volontär
 

Kung
 Under den tid vi, Raija & B-O Larsson, haft nöjet att vistas i Thailand har vi fått ett flertal underbara Thailändska vänner. Genom dessa har vi lärt oss en del om Thailändska seder och bruk samt om hur livet är i vårt närområde. 

Vi har blivit uppmärksammade på att det finns barn som inte får möjlighet eller har stora problem att 
fullfölja sin skolgång. 

Trots att Klaeng distriktet är relativt "välmående" så finns det fattigdom som gör att man inte har pengar till barnens 
utbildning och att barnen måste arbeta för familjens försörjning. Det finns inget socialt skyddsnät liknande det i 
Sverige som fångar upp dessa barn.

Barnen har ofta övergetts av sina föräldrar och lämnats till en släkting eller annan familj som inte har möjlighet 
att sända dem till skolan. Om dessa familjer inte orkar med att ta hand om barnen så är alternativet gatan eller 
ett barnhem i Bangkok området. Gatan och barnhem i ett storstadsområde är ju inte så bra för deras framtid.

Det är därför mycket viktigt att barnen får hjälp med kostnader för skolan. Det ger deras vårdnadshavare bättre 
förutsättning att ta hand om dem och se till att de fullföljer skolgången. Utan utbildning är det svårt att kunna 
försörja sig i framtiden. Utan möjlighet till utbildning och boende är risken mycket stor att de på ett eller 
annat sätt blir utnyttjade och hamnar i ett livslångt lidande. 

  
För att hjälpa barn ur denna grupp startade vi i mars 2011 
Child Care Thailand "CCT" med syfte att ge barnen möjlighet 
till undervisning i Primary och Secondary School och indirekt ett acceptabelt boende. CCT:s hjälp består av ett 
stipendium som är individuellt anpassat och utdelas innan varje terminsstart. 

Till ovärdelig hjälp har vi från starten haft ett par Thailändska vänner, Montha Sangmaiung "Tuk" & Wasana Charoenruay "Kung". Under hösten 2013 har en del förändringar i skett, 
vår
 ena tolk, "Tok", har slutat pga andra engagemang. Under Pandemin har även Kung på grund av andra engagemang slutat. Vi har nu hjälp av vår mångåriga vän "Pla" som tar hand om alla praktiska saker när vi inte är på plats samt även sköter tolk sysslan.
 
Skolorna är en av våra viktigaste kontakter eftersom de har mycket stor kännedom om familjerna inom sitt upptagningsområde. Hjälpen distribueras och kontrolleras också till stor del av skolorna. En ansvarig lärare 
lämnar sedan redovisning till CCT över hur stipendier till respektive barn använts t.ex skolavgifter, 
läromedel, kläder, skolskjuts etc.  Anledningen till att skolorna handhar hjälpen är att det måste fungera 
året om, alltså även när vi inte finns på plats, samt att vi får en god kontroll på hur medlen används.

Beroende på studieresultat och intresse kan även stöd för fortsatta studier ges. 
Vi arbetar i första hand i Klaeng distriktet och de subdistrikt som tillhör det. 

Vi vädjar till er att stödja verksamheten ekonomiskt. Ert bidrag ger oss möjlighet att utveckla 
och utöka våra 
aktiviteter för de Thailändska barnen. De får då bättre förutsättning 
att bryta sig ur den fattigdomsspiral de för närvarande lever i.

Ert bidrag gör skillnad.

Utbildning är en nyckel till framtiden!

 Child Care Thailand
 
Laem Mae Phim
21190 Rayong Thailand