Child Care Thailand
Utbildning är en nyckel till framtiden
 Swedish        English
Här presenterar vi händelser i CCTs verksamhet. 

Besök på Sunthonphu Skolan, 2024-03-01.

I dag skrev vi in vår senast antagna stipendiat i Sunthonphu Skolan för första terminen i Mattayom 1, högstadiets första klass. De första 3 åren, M 1 - 3, är obligatoriska. Efter dessa kan man välja att fortsätta en högre utbildning i M 4- 6 alternativt att söka till en yrkesutbildning i College eller Universitet. Den aktuella stipendiaten har i lågstadiet visat mycket goda studieresultat så om det håller i sig så blir denna flicka en kandidat för College eller Universitet.
Under senaste 12 åren har 15 stipendiater fått sin utbildning i denna skola. Flertalet av dessa har gått vidare till studier i College och Universitet. Vår kontakt på skolan är en mycket bra lärare och handledare som vakar över våra stipendiater. Om de behöver hjälp med något så tar hon hand om detta samtidigt som hon håller koll på att allt är OK med dem.

Besök hos stipendiat, 2024-02-04.

Tillsammans med en av våra goda Thai vänner, Pook, som följde med som tolk besökte vi en stipendiat från Wittayasata skolan i Klaeng. Det är en flicka med bakgrund som alla CCTs stipendiater, fina studieresultat men med en fattig och trasslig hemsituation. CCT har sponsrat henne i snart 11 år vilket möjliggjorts tack vare generös sponsring av Per Sandberg som under de senaste 4 åren varit hennes huvudsponsor. 
Vi hade gjort ett besök även veckan innan eftersom de flyttat till ny adress för att få koll på deras boende. Vi såg då att de hade gamla fläktar utan skydd för fläktvingen och att de behövde en del andra saker. Vi skaffade två bra fläktar och även ett par elektriska myggdödare samt lite andra småsaker till dem. 
Men den viktigaste anledningen till vår tolk hjälp var att prata om hennes planer efter slutexamen från Mattajom 6 nästa år. Hon har senaste åren tagit extra språkkurser bl.a. i kinesiska som hon är mycket intresserad av. Planen nu är att hon efter examen med hjälp av en start sponsring skall få ett stipendium för att fortsätta sina studier på ett Universitet i Kina. För att underlätta hennes hemarbeten i bl.a. Kinesiska behövde hon läsplatta och vi lyckades med Pooks hjälp hitta en begagnad I-Pad 9 till överkomligt pris. Efter en gemensam lunch på KFC önskade vi henne lycka till med studierna och ansök till universitetet.

Besök hos stipendiat, 2024-01-14.

Vår senast antagna stipendiat, en flicka 13 år som går sista terminen i lågstadiet, besöktes tillsammans med ny supportfamilj, Suzanne & Tommy Lundström. Suzanne & Tommy har tidigare visat sin generositet genom att under tidigare år varit supportrar till flera stipendiater. Dagens besök hade två viktiga anledningar först och främst att ge Suzanne & Tommy och stipendiaten med mormor och morfar möjlighet att lära känna varandra. Men den andra orsaken var nog den mest känslomässiga, nämligen att uppvakta henne på 13 års dagen. Det blev flickans första födelsedag som hon blivit uppvaktad med tårta, presenter, ballonger och sång. Flickan strålade i kapp med solen för varje present hon öppnade och varje tårtbit hon åt. Förutom flickans uppvaktning fick familjen ett traditionellt stödpaket med basvaror. Mormor var överlycklig och tackade så mycket för allt men ursäktade sig och sa att det aldrig funnits ekonomisk möjlighet för henne att tidigare ge flickan en riktig födelsedag med tårta och presenter. Morfar som är svårt funktions nedsatt var inte var riktigt kry denna dag höll sig i bakgrunden men flickan passade upp såg till att han fick den första tårtbiten. Det blev en mycket lyckad och rörande träff för oss alla närvarande. Vi hoppas att vi kan göra till en tradition att uppvakta henne på födelsedagen.
Till våren början hon i högstadiet och då blir det mycket högre terminskostnader. Kostnader som mormor & morfar inte skulle mäkta med med sin begränsade ekonomi. Det var mycket välkommet att Suzanne & Tommy kom tillbaka som supportfamilj så vi kunde säkra hennes fortsatta skolgång.

Lunchmöte med stipendiater, 2023-12-30.

På årets näst sista dag bjöd vi in alla kvarvarande stipendiater till en lunch träff på Restaurang Kitchen. Två stipendiater kunde av olika orsaker inte närvara men med de som kom blev det en givande träff. Det var tre som kom från sina universitet, två från college, en från primary school och övriga från högstadiet. En av stipendiaterna hade precis avlagt sin juristexamen vilket uppmärksammades med varma gratulationer. Vid rundfråga om hur det är i skolan och hur studierna går var det idel positiva svar. Alla fick beställa sina favoriträtter vilka tacksamt avnjöts. När alla var mätta och belåtna och allt prat var avklarat så fick var och en en välbehövlig peng som nyårsgåva och träffen avslutades med lyckönskningar mellan alla parter.
 
Besök på Sunthonphu Skolan, 2023-12-22.

I dag hade vi möte med en stipendiat, en flicka i M5, och hennes handledare på Sunthonphu Skolan för uppföljning av senaste terminens studieresultat och ekonomisk redovisning. Det är en stipendiat som vi tidigare försökt att få över till College för yrkesutbildning men som stoppades av hennes farfar. Nu har hon i stället försökt att kvalificera sig till Universitets studier vilket var lite för tidigt. Hon får nu slutföra sina studier i högstadiet så får vi se vad det kan bli för lösning då. Hennes betyg och redovisning är det inga anmärkningar på. Vi uppmuntrar henne att studera extra för att få topp betyg vid slutexamen.
 
God Jul & Gott Nytt År

Till er som osjälviskt och generöst under året som gått sponsrat CCTs hjälpprogram med pengar och andra gåvor vill vi tillsammans med stipendiaterna framföra ett jättetack samt tillönska er en God Jul och ett Gott Nytt År.
Även detta år har utsatt oss för prövningar. Sviterna efter pandemin ger fortfarande problem med i första hand minskade bidrag. I Thailändska skolor finns fortfarande smittan kvar, senast här om dagen fick en lärare ställe in sitt möte med oss efter att ha testat positivt för Covid.
 
Trots att smitta finns kvar har skolorna varit öppna och årets terminer genomförts utan distansundervisning. Glädjande är att stipendiaterna som alltid skött sina studier på ett föredömligt sätt. Deras terminsbetyg är i paritet med tidigare och bättre. Under sensommaren har dessutom en av våra äldsta stipendiater som studerat juridik på universitet avlagt sin examen. Det var den sjätte stipendiaten som tog examen på universitet. Bland övriga stipendiater har nio tagit examen på college och fem i högstadiet.
 
För flera år sedan beslöt vi att stoppa intagning av nya stipendiater på grund av svårigheter med finansiering men även pga att vi börjar bli till åren och behöver en eller ett par ersättare. Det löftet skrevs som alla smarta kloka kvinnor gör, med blyerts. På våren 2022 så kom radergummit fram. Vi träffade då en ung flicka, då elva år, som på all ledig tid arbetade med trädgårdsskötsel som det inte gick att säga nej till. Hon har den vanliga bakgrunden, övergiven av föräldrar och bor med en fattig mormor. Det är inte bara familjesituationen som avgör när en elev blir antagen som stipendiat utan även studieresultaten. Denna flicka har högsta betyg i alla ämnen alla terminer sedan hon började skolan. En otrolig begåvning som inte har ekonomiska förutsättningar att fortsätta när hon kommer till secondary school. En begåvning som med stor sannolikhet  kvalificerar sig för universitetsstudier när secondary school är avklarad. Det var bara så att vi måste ge henne denna möjlighet att få sin "nyckel till framtiden" en bra utbildning. Vår största oro för att åter antagit en stipendiat var ekonomin. Den har i alla fall för tillfället mildrats eftersom ett par bidragsgivare har visat intresse för att sponsra henne. 
 
För CCT har pandemin orsakat ekonomiska problem, våra bidragsgivare har på olika sätt drabbats av pandemin så de nödgats stoppa sina bidrag. Vårt kassaflöde sinar betänkligt så vi ser därför med tacksamhet fram emot att det finns några generösa som läser detta och kan bidra med en peng.
Swish 123 553 4607, andra alternativ se länk  http://childcare.in.th/Bidrag.php

 
Uppdatering av information om CCT

Nu börjar det 13:e året av CCT verksamhet med syfte att hjälpa fattiga ofta föräldralösa ungdomar som har bra betyg och är motiverade att studera och kämpa för, "En Nyckel till Framtiden", en bra utbildning. Vår övertygelse är att utbildning är det bästa och säkraste sättet att bryta den fattigdomsspiral som dessa ungdomar och deras anhöriga sedan generationer lever i.

Här följer en redovisning av vad som hänt under åren som gått.
Hjälpprogrammet har omfattat fyrtiosex ungdomar varav nio fortfarande är inskrivna och erhåller stipendier. Av dessa går fyra i olika universitetslinjer, två i Colleges, av de övriga stipendiaterna går en i Primary School och två i Secondary School.

Under de gångna åren har CCTs stipendier hjälpt 5 ungdomar att ta examen i universitet, 9 i college och 5 i högstadiet. Utbildningar som har resulterat i bra anställningar i olika företag och kommuner. De har studerat till ekonom, sjuksköterska och media på universitet, ekonomi, marknadsföring och hotell programmet på college, samt högstadiers examen. Tack vare deras gedigna utbildningar har samtliga fått bra och trygga anställningar. Av de övriga som lämnat hjälp-programmet har en omkommit i en trafikolycka, en avlidit i sviterna av dengu feber, fyra har av olika anledningar slutat skolan utan examen övriga har flyttat till annan provins innan slutexamen.

Det är glädjande att många har så bra studieresultat att de kvalificerar sig till högre utbildningar. Tyvärr har glädjen ibland en baksida, kostnaden för dessa utbildningar är hög vilket tär hårt på CCTs kassa. En examen från yrkesutbildning eller högstadiet är dock avgörande för Thailändska ungdomars framtid utan den ”Nyckeln” är framtidsutsikterna dystra.

Pandemin har påverkat många av våra sponsorer så de tvingats avbryta sin sponsring dessutom är den katastrofalt dåliga växlingskursen ett stort problem. Med stipendiater i högre utbildningar söker vi därför fler sponsorer som kan bidra till stipendierna.

Vi hoppas att ni som läser detta delar vår åsikt att utbildning är "En Nyckel till Framtiden" och att ni vill bidra för att stödja dessa ungdomar som älskar att studera och har förmågan att uppnå goda resultat och få en bra utbildning men där föräldrar antingen inte existerar eller inte kan ge det nödvändiga ekonomiska stödet.

Bidrag kan ges som månadsöverföring eller insättning till konto i SHB 6911 499 482 468, via Bg 736-7956 eller Swish 123 553 4607, fler alternativ på hemsidan.  Det finns även möjlighet att sponsra en utvald stipendiats studier helt eller delvis. De som är engagerade i CCT är volontärer så av insamlade medel går 100% till stipendiaterna.

Förutom önskan om finansiell hjälp så har vi ännu en om än inte lika akut önskan.
Vi har haft glädjen att i tolv år hjälpa ungdomar till en bättre framtid genom att med hjälp av sponsorer ge dem möjlighet att studera. Men även om det är fantastiskt att se ungdomar utvecklas så börjar åldern ta ut sin rätt och det är dags att söka efter våra efterträdare i CCT. För att säkra en fortsättning och kanske även en utveckling av den mycket behövliga hjälp som CCT ger till unga fattiga så söker vi en eller ett par ”eldsjälar” som känner för att allteftersom ta över efter oss.

Den eller de vi söker skall i första hand känna att CCTs hjälpverksamhet ligger dem nära hjärtat. Sedan bör vistelsen vara lokaliserad i Mae Phim / Klaeng området under vintermånaderna eller ett par månader på höst och vår. Det är den tiden det är viktigt att finnas på plats, övrig tid håller våra Thai volontärer ”ställningarna”. Den som älskar Thailand och känner för att hjälpa kommer att få uppleva mycket glädje och tillfredsställelse av att se ungdomarna utvecklas och liksom vi få en mycket meningsfull tid under Thailands vistelsen. Intressenter som vill veta mer är välkommen att höra av sig till nedan angiven mail adress.

Besök på Sunthonphu Secondary Pittaya School, 2023-03-03.

Sunthonphu skolan är en av de skolor där vi genom åren haft många stipendiater. Eftersom vi stoppat intag av nya stipendiater så återstod endast två för den sedvanliga genomgången. Den ena, en flicka, har precis avslutat 4:e terminen med som vanligt bra betyg. Hon har således två läsår kvar innan hon kan gå vidare till en yrkesutbildning vilket i hennes fall troligen blir på Rayong Technical College.

Den andra stipendiaten avslutade sitt 6:e läsår med bra betyg och är klar för vidare studier i Petrokemi på Rayong Technical College. Hans äldre syster har varit en av våra stipendiater som tagit examen på College. Hon bor nu i Rayong och har en mycket fin anställning på ett företag där. Hon supportar nu sin bror med mat och husrum under hans studietid.

Children Day, 2023-01-13.

Barnens dag i Thai skolor är en stor festlighet för barnen och även för anhöriga. Barnens Dag arrangeras av Primary Schools. Eftersom vi under en del år inte haft någon stipendiat i dessa klasser så var det nu roligt att återigen få delta i festligheterna. Det var ju förra våren vi bröt vårt beslut att inte anta någon ny stipendiat när vi träffade en fantastisk begåvning som hade svåra familjeförhållanden. Det är en flicka som är vår senaste stipendiat och nu börjar sitt 6:e läsår i Santiwon skolan. I samband med detta besök gjordes även genomgång av hennes studieresultat med läraren. Som alla tidigare terminer så har hon högsta betyg i alla ämnen.

Festen startar tidigt på morgonen med att munkarna besöker skolan. Munkarna paraderar där för att motta gåvor från elever och anhöriga. Efter det blir det lekar och tävlingar varvat med mycket mat och dryck, allt till i vårt tycke, alltför hög musik. Därefter turas eleverna om att uppträda för varann med sång, musik och dans.

Hembesök till nya stipendiaten, 2023-01-07.

I dag blev det tillfälle att med en av våra Thai volontärer att besöka vår senaste stipendiats hem. Det är en flicka, 12 år, som vi träffade en av de sista dagarna av vår vistelse förra våren. Hon uppfyllde alla kriterier för att antas som stipendiat. Superduktig i skolan och vårdnadshavare utan ekonomiska förutsättningar till att betala för hennes fortsatta utbildning. Vårdnadshavare är mormor och morfar. Mormor arbetar med trädgårdsskötsel som daglönare och morfar är svårt handikappad så han kan inte arbeta. De bor i en liten hyrd stuga med mycket låg standard, mer som ett skjul.  

Våra trogna supportrar Gun Marie & Leif Taube hade donerat bl. a. fina varma täcken och handdukar. Allt kom väl till pass framförallt täckena eftersom vi haft väldigt kalla nätter senaste tiden. En del andra secondhand saker mottogs med tacksamhet.

Det info vi tidigare fått om deras situation bekräftades och ännu fler orsaker för att ge flickan stipendier framkom. Vi klargjorde att CCTs villkor för stipendiet inte bara är deras ekonomiska situation utan viktigaste av allt är att flicka prioriterar skolan. 

Träff med stipendiater, 2022-12-30.

På årets näst sista dag bjöd vi in alla kvarvarande stipendiater till en lunchträff. Tre stipendiater kunde av olika orsaker inte närvara men med de som kom blev det en givande träff. Det var två som kom från sina universitet, två från college, en från primary school och övriga från högstadiet. En av stipendiaterna, som vi inte träffat på lång tid, hade en nästan två dygn lång bussresa från sitt universitet i norra Thailand. Det var extra värmande att få träffa henne igen. Vid rundfråga om hur det är i skolan och hur studierna går var det idel positiva svar. Alla fick beställa sina favoriträtter vilka tacksamt avnjöts. När alla var mätta och belåtna och allt prat var avklarat så fick var och en en välbehövlig peng som nyårsgåva och träffen avslutades med lyckönskningar mellan alla parter.

 
God Jul & Gott Nytt År

Till er som osjälviskt och generöst under året som gått sponsrat CCTs hjälpprogram med pengar och andra gåvor vill vi tillsammans med stipendiaterna framföra ett jättetack samt tillönska er en God Jul och ett Gott Nytt År. Även detta år har varit tufft och skapat problem som på ett eller annat sätt utsatt oss för oväntade prövningar. Vår önskan var att pandemin skulle försvinna har ju delvis uppfyllts. Det närmar sig en mer normal tillvaro om vi nu alla hjälps åt att begränsa den spridning som fortfarande finns kvar.
 
För stipendiaterna har terminerna genomförts på skolan detta år vilket underlättat att få support från lärarna. Stipendiaterna har som alltid skött sina studier på ett föredömligt sätt. Deras terminsbetyg är i paritet med tidigare och bättre. 
 
För flera år sedan beslöt vi att stoppa intagning av nya stipendiater på grund av svårigheter med finansiering men även pga att vi börjar bli till åren och behöver en eller ett par ersättare. Det löftet skrevs som alla smarta kloka kvinnor gör, med blyerts. På våren 2022 så kom radergummit fram. Vi träffade då en ung flicka, då elva år, som på all ledig tid arbetade med trädgårdsskötsel som det inte gick att säga nej till. Hon har den vanliga bakgrunden, övergiven av föräldrar och bor med en fattig mormor. Hon är nu i dagarna tolv år och går i 5:e klass i primary school. Det är inte bara familjesituationen som avgör när en elev blir antagen som stipendiat utan även studieresultaten. Denna flicka har högsta betyg i alla ämnen alla terminer sedan hon började skolan. En otrolig begåvning som inte har ekonomiska förutsättningar att fortsätta när hon om ca två år kommer till secondary school. En begåvning som med stor sannolikhet  kvalificerar sig för universitetsstudier när secondary school är avklarad. Det var bara så att vi måste ge henne denna möjlighet att få sin "nyckel till framtiden" en bra utbildning.
 
För CCT har pandemin orsakat ekonomiska problem, våra bidragsgivare har på olika sätt drabbats av pandemin så de nödgats stoppa sina bidrag. Vårt kassaflöde sinar betänkligt så vi ser därför med tacksamhet fram emot att det finns några generösa som läser detta och kan bidra med en peng.
Swish 123 553 4607, andra alternativ se länk  http://childcare.in.th/Bidrag.php

Uppdatering av information om CCT

För tolv år sedan startade vi CCT med syfte att hjälpa fattiga ofta föräldralösa ungdomar som har bra betyg och är motiverade att studera och kämpa för, "En Nyckel till Framtiden", en bra utbildning. Vår övertygelse är att utbildning är det bästa och säkraste sättet att bryta den fattigdoms spiral dessa ungdomar och deras anhöriga sedan generationer lever i.

Här följer en redovisning av vad som hänt under åren som gått.
Hjälpprogrammet har omfattat fyrtiosex ungdomar varav elva fortfarande är inskrivna och erhåller stipendier. Av dessa går fem i olika universitetslinjer, två i Colleges av de övriga stipendiaterna går en i Primary School och tre i Secondary School.

Under de gångna åren har CCTs stipendier hjälpt 4 ungdomar att ta examen i universitet, 9 i college och 5 i högstadiet. Utbildningar som har resulterat i bra anställningar i olika företag och kommuner. De har studerat till ekonom, sjuksköterska och media på universitet, ekonomi, marknadsföring och hotell programmet på college, samt högstadiers examen. Tack vare deras gedigna utbildningar har samtliga fått bra och trygga anställningar. Av de övriga som lämnat hjälp-programmet har en omkommit i en trafikolycka, en avlidit i sviterna av dengu feber, fyra har av olika anledningar slutat skolan utan examen övriga har flyttat till annan provins innan slutexamen.

Det är glädjande att många har så bra studieresultat att de kvalificerar sig till högre utbildningar. Tyvärr har glädjen ofta en baksida så även här, kostnaden för dessa utbildningar är hög vilket tär hårt på CCTs kassa. En examen från yrkesutbildning eller högstadiet är dock avgörande för Thailändska ungdomars framtid utan den ”Nyckeln” är framtidsutsikterna dystra.

Pandemin har påverkat många av vår sponsorer så de tvingats avbryta sin sponsring dessutom är den katastrofalt dåliga växlingskursen ett stort problem. Med stipendiater i högre utbildningar söker vi därför fler sponsorer som kan bidra till stipendierna.

Vi hoppas att ni delar vår åsikt att utbildning är "En Nyckel till Framtiden" och att ni vill bidra för att stödja dessa ungdomar som älskar att studera och har förmågan att uppnå goda resultat och få en bra utbildning men där föräldrar antingen inte existerar eller inte kan ge det nödvändiga ekonomiska stödet.

Bidrag kan ges som månadsöverföring eller insättning till konto i SHB 6911 499 482 468, via Bg 736-7956 eller Swish 123 553 4607, fler alternativ på hemsidan.  Det finns även möjlighet att sponsra en utvald stipendiats studier helt eller delvis. De som är engagerade i CCT är volontärer så av insamlade medel går 100% till stipendiaterna.

Förutom önskan om finansiell hjälp så har vi ännu en om än inte lika akut önskan.
Vi har haft glädjen att i tolv år hjälpa ungdomar till en bättre framtid genom att med hjälp av sponsorer ge dem möjlighet att studera. Men även om det är fantastiskt att se ungdomar utvecklas så börjar åldern ta ut sin rätt och det är dags att söka efter våra efterträdare i CCT. För att säkra en fortsättning och kanske även en utveckling av den mycket behövliga hjälp som CCT ger till unga fattiga så söker vi en eller ett par ”eldsjälar” som känner för att allteftersom ta över efter oss.

Den eller de vi söker skall i första hand känna att CCTs hjälpverksamhet ligger dem nära hjärtat. Sedan bör vistelsen vara lokaliserad i Mae Phim / Klaeng området under vintermånaderna eller ett par månader på höst och vår. Det är den tiden det är viktigt att finnas på plats, övrig tid håller våra Thai volontärer ”ställningarna”. Den som älskar Thailand och känner för att hjälpa kommer att få uppleva mycket glädje och tillfredsställelse av att se ungdomarna utvecklas och liksom vi få en mycket meningsfull tid under Thailands vistelsen. Intressenter som vill veta mer är välkommen att höra av sig till nedan angiven mail adress.

CCT finns på Facebook 
https://www.facebook.com/childcarethai/

Sommarhälsning.

Tillsammans med Child Care Thailands stipendiater vill vi önska alla en fin Midsommarhelg samt en fortsatt Trevlig Sommar. Vi vill även framföra ett stort tack till er som på olika sätt sponsrar CCTs verksamhet.
Det är tack vare er som vi har möjlighet att ge stipendier till fattiga ungdomars studier.
 
Känner ni för och har möjlighet att hjälpa oss hjälpa är ni välkomna med ett bidrag till Swish 123 553 4607 eller Bankgiro 736-7956.

Sammanfattning av händelser vintern - våren 2021 - 22.

Efter en långt pandemi uppehåll hade vi en del att ta igen. Besök av skolor och stipendiater för uppföljning av alla rapporter och data vi fått via olika media under pandemin. Allt var i god ordning med både den ekonomiska redovisningen som med terminsbetygen. 

Allt har dock inte förlöpt utan problem, tre stipendiater har av olika anledningar inte klarat distansundervisningen. Det har resulterat i att de slutat sin utbildning. Vi försökte få tillbaka dem till skolan och ett par av dem var på god väg. Båda hade tappat sina sponsorer under pandemin så vi försökte återuppliva detta igen. Den ena sponsorn ville inte ställa upp igen men den andra lovade en ny chans. Tyvärr så tog den stipendiaten inte emot stipendiet utan beslöt att börja arbeta för att hjälpa sin sjuka moster som har tagit hand om honom sedan mamman gått bort.

För de kvarvarande stipendiaterna har det gått desto bättre, de har förbättrat sina betyg trots att distansundervisning skett under stora delar av pandemin. Ytterligare en positiv sak är att samtliga klarat sig från Covid smittan.

Under våren har två stipendiater tagit examen en från college och en från högstadiet. Båda har blivit antagna för fortsatta studier på Universitet.

Trots att för flera år sedan beslutat att inte anta nya stipendiater på grund av svårigheter med finansiering så har det i alla fall hänt. Anledningen är att vi under en tid iakttagit en ung flicka som arbetade med trädgårdsarbetarna i vårt område. 

Vi kunde enkelt konstatera att det var en skolungdom som inte borde ha detta tunga jobb. Till slut så bad vi vår supervisor att kolla upp hur det förhöll sig. Flickan är 11 år och bor med sin gamla mormor som är trädgårdsarbetare och sin morfar som är svårt handikappad efter att blivit skjuten. Så den vanliga orsaken till barnarbete, bristande ekonomi. 

Flickan har distansundervisats och arbetat samtidigt. Hon har trots detta högsta betyg, 4, i alla ämnen. För att säkerställa hennes fortsatta skolgång så fanns det inget annat att göra än att bryta mot det vi tidigare bestämt, hon är således nu antagen som stipendiat.

Vi får sätta vår tillit till att det finns generösa sponsorer som kan hjälpa oss hjälpa denna och de övriga stipendiaterna. Ni som har möjlighet och känner för att hjälpa fattiga Thailändska studerande till en bättre framtid välkommen med ett bidrag till CCT, Swish 123 553 4607 eller Bankgiro 736-7956.

Graduation Burapha University, 2022-01-19.

En av våra stipendiater som utbildat sig till sjuksköterska med inriktning på förebyggande hälsovård fick i dag sitt diplom av Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Maha Chakri Sirindhron vid en ceremoni på Burapha Universitet. Examen avlades redan på våren 2019 och utdelningen var planerad till 2020 men pga pandemin så blev den två år försenad.

Det var ca 2 000 studenter som under några dagar blev premierade av Prinsessan. Själva ceremonin fick tyvärr inga utomstående bevista pga av smittorisken. Efter ceremonin var vi på plats och gav stipendiaten ett glatt grattis mottagande med blommor, en examensgåva och en trevlig pratstund över en fika.
Vi är glada och stolta över att med medel från generösa bidragsgivare kunnat ge en ”Nyckel till Framtiden”, en bra utbildning, till denna stipendiat samt till ytterligare tre stipendiater som avlagt universitetsexamen,
sju med examina i college och fyra i högstadieexamen

Lunchmöte med stipendiater, 2021-12-30.

Så blev det äntligen dags att träffa några av stipendiaterna efter pandemi pausen. Det blev fem glada stipendiater som kom samt läraren Wilai och vår Thai vän Pla. Två från högstadiet i Sunthonphu skolan och tre fån Rayong Tecnichal College. Övriga var förhindrade av besöksförbud i Mae Phim pga smittorisk. Vi försöker att ordna ett möte med dem lite längre fram i tiden.

Bord var bokat på Tequila Sunrise för att alla skulle få möjlighet att välja sin favoritmat, Thai eller Western. Det blev ett glatt återseende med mycket prat till den god lunchmaten. Bl.a. så diskuterades distansundervisningen som fortsätter efter nyår på obestämd tid. Varje lärare har en grupp elever uppkopplade via internet och kan på det sättet leda undervisningen. Lite problem i början men efter en tid så verkar det flyta på bra med detta.

Alla fick berätta om sina framtidsplaner och där kom det önskemål om både studier på College och universitet. En av våra mest ömmande fall, en flicka som nu studerar på College, vill fortsätta att studera på universitet men tyvärr har hennes sponsor gett upp. Ytterligare en Collegestuderande, en pojke, som skall studera ytterligare några år för att få sitt elcertifikat har även han förlorat sin sponsor. För närvarande vet vi inte hur vi skall klara detta men vi kan inte lämna dessa duktiga ungdomar åt sitt öde utan måste försöka trolla fram medel till deras studier.

På grund av pandemin har ett flertal sponsorer tvingats ge upp sina bidrag. Vi har ju haft ett flertal generösa givare som genom åren sponsrat helt eller delvis en utvald stipendiat. Deras skara har tyvärr minskat drastiskt och det har visat sig mycket svårt att finna nya givare. Vi vädjar därför till er som har möjlighet och känner för att hjälpa fattiga barn till en trygg framtid att ge bidrag till deras utbildning.

Tillbaka i Laem Mae Phim, 2021-12-22.

Efter nära två år är vi äntligen tillbaka i Mae Phim. Det har varit en tid med mycket pyssel via mail och sociala medier för att hålla kontakt med skolor och stipendiater. Tack vare våra goda kontakter med lärare och handläggare samt thaivänner, som helhjärtat ställt upp, har alla ”bitar” fallit på plats. De har i första hand ordnat med rapportering av betyg och redovisning av ekonomi samt betalning av nya stipendier men även haft koll på stipendiaternas hemförhållanden. Samtliga stipendiater har trots problem med stängda skolor och distansundervisning visat på otroligt bara studieresultat. Samtliga har överträffat sin tidigare betygsnivå och en t.o.m. slagit i ”taket”, 4 av 4 möjliga.

Ingen stipendiat eller deras anhöriga har hitintills smittats av covid. De hårda restriktionerna tillsammans med distansundervisning är troligen orsaken till att smittan undvikits.    

Nu ser vi fram emot att äntligen träffas och prata om vad som skett under den tid vi inte kunnat besöka dem. Vi har gjort en inbjudan till ett lunchmöte den 30/12 för att få möjlighet att se och prata med så många som möjligt samt överlämna en nyårsgåva.

God Jul & Gott Nytt År

Till er som osjälviskt och generöst under året som gått sponsrat CCTs hjälpprogram med pengar och andra gåvor vill vi tillsammans med stipendiaterna framföra ett jättetack samt tillönska er en God Jul och ett Gott Nytt År. Även detta år har varit tufft och skapat problem som på ett eller annat sätt utsatt oss för oväntade prövningar. 
För stipendiaterna har ingen termin genomförts på skolan utan största delen av undervisningen har skett på distans. Stipendisterna har trost dessa svårigheter skött sina studier på ett föredömligt sätt. Deras terminsbetyg är i paritet med tidigare och bättre, en del har lyckats öka på sina poäng betydligt. En av dessa är en flicka som sponsras av Per Sandberg "Dixiepelle". Hon har alltid haft bra betyg men nu kan det inte bli bättre, sommar-terminens resultat är stort A i alla ämnen.

Förra årets önskan var att pandemin skulle försvinna och vi vet ju alla den inte gick i uppfyllelse. Situationen har dock förbättrats med mindre smittade och viktigast, ett mycket mindre antal döda. Det börjar kanske närma sig en mer normal tillvaro om vi nu alla hjälps åt att begränsa den spridning som fortfarande finns kvar.

För CCT har pandemin skapat en hel del problem. Vi har pga. visumproblem inte kunnat åka till Thailand på nästan två år för att träffa och följa upp våra stipendiaters studier. Men med hjälp av Thaivänner och dagens teknik har vi lyckats komma i kontakt med stipendiater och deras lärare för den uppföljning vi normalt gör på plats. Det har varit lite pyssligt men allt har gått att genomföra det är bara den personliga kontakten som uteblivit.
Men nu har förutsättningarna förbättrats så om allt går enligt plan kommer vi till Mae Phim under julveckan. Det skall bli jätte trevligt att möta våra stipendiater, deras lärare samt alla vänner som finns där.

Vårt största problem kvarstår dock. En del av våra bidragsgivare har på olika sätt drabbats av pandemin så de nödgats stoppa sina bidrag. Vårt kassaflöde sinar betänkligt så vi ser därför med tacksamhet fram emot att det finns några generösa som läser detta och kan bidra med en peng.
Swish 123 553 4607, andra alternativ se länk  http://childcare.in.th/Bidrag.php

Pandemiåret, mars 2020 - 21.


Pandemiåret har på flera sätt varit en prövning för oss och för stipendiaterna. Vi har pga restriktioner inte kunnat åka till Thailand och besöka skolor och stipendiater. All terminuppföljning har hanterats via internet och med hjälp av Thai vänner. På så sätt har vi fått all nödvändig info för beräkning och betalning av nya stipendier. Det har varit rätt pyssligt men tack vare goda kontakter med skolorna har allt till slut ordnat sig. Det vi saknar är den personliga kontakten med stipendiaterna och deras vårdnadshavare och lärare.

För stipendiaterna har det också varit en besvärlig tid. Under året har det varit ett flertal stängningar av skolorna med online undervisning under tiden. Problemet för de flesta är tillgång till dator och internet. Att sköta sina arbetsuppgifter via telefon på något allmänt wifi har varit svårt. Svårigheterna har naturligtvis påverkat studieresultaten, för en del, men till nivå som efter en eller ett par terminer kommer att återgå till det normala. De som klarat avstängningen bäst är de som tar examen från college och universitet eftersom en del av terminen haft praktik på olika företag.
 
Ett par av stipendiaterna gav upp sina studier pga av skolstängningnarna. Vi har kämpat med dessa för att få dem att återgå till studierna men med blandad framgång. En av dem, med ett år kvar i högstadiet, har med sin mors goda minne börjat arbeta för att hjälpa till med försörjningen. En glädjande sak om än liten är att hon nu får gå i en special klass en dag i veckan, söndagar. Det är en utbildning, NESDB, som ger vissa grundkunskaper speciellt för elever som måste arbeta för att försörja familjen. 
 
Den andra stipendiaten, även det en flicka, har vi efter mycket pyssel och med hjälp av lärare och en av vår Thaivolontär lyckats återbörda till skolan. Hon har under alla år haft en mycket svår familjesituation och är en som  verkligen behöver utbilda sig för att i framtiden få en bättre tillvaro.

I vår är det åter dags för några stipendiater att ta examen efter fullbordad utbildning. Det är en grabb som tar examen från Ramphai Phannee University Multimediaprogram,  en flicka som tar examen Asean College Ekonomiprogram samt en flicka från Technical Rayong Ekonomiprogram. Alla har jobb som väntar när de nu fått sin "Nyckel till Framtiden" en bra utbildning.

Förhoppningen är att det ska var möjligt att till hösten besöka Thailand utan alltför omständliga restriktioner. Kanske kommer vi även att kunna genomföra CCTs 10-års jubileum vi tvingades ställa in förra vintern.
Det skulle vara fantastiskt att samla alla 45 stipendiater som finns och som redan tagit sin examen samt så många sponsorer som möjligt. Om alla bitar faller på plats är tanken att genomföra detta kommande årsskifte.
 
Det mest svårlösta pga pandemins påverkan är en mycket viktig sak, nämligen CCTs ekonomi. Ett flertal av våra sponsorer har pga pandemin drabbats så illa att de tvingats upphöra med sina bidrag. För att få budgeten i balans är mer bidrag ett akut önskemål. 
Vi ser därför med tacksamhet fram emot att det finns några generösa som läser detta och har möjlighet att ge bidrag via Swish 123 553 4607 eller andra alternativ, se länk  http://childcare.in.th/Bidrag.php
 

God Jul & Gott Nytt År

Till er som osjälviskt och generöst under året som gått sponsrat CCTs hjälpprogram med pengar och andra gåvor vill vi tillsammans med stipendiaterna framföra ett jättetack samt tillönska er en God Jul och ett Gott Nytt År. Det har för oss alla varit ett tufft år som på ett eller annat sätt utsatt oss för oväntade prövningar.

Vår önskan för nästa år är naturligtvis att den förödande pandemin försvinner. Alla svåra sjukdoms- och döds- fall upphör samt att livet återgår till en mer normal tillvaro.

För CCT har pandemin skapat en hel del problem. Vi har pga. visumproblem inte kunnat åka till Thailand för att träffa och följa upp våra stipendiaters studier. Men med hjälp av Thaivänner och dagens teknik har vi lyckats komma i kontakt med stipendiater och deras lärare för den uppföljning vi normalt gör på plats. Det har varit lite pyssligt men allt har gått att genomföra det är bara den personliga kontakten vi saknar.

Ett annat inte lika lättlöst problem är att en del av våra bidragsgivare på olika sätt drabbats av pandemin så de nödgats stoppa sina bidrag. Vårt kassaflöde sinar betänkligt så vi ser därför med tacksamhet fram emot att det finns några generösa som läser detta och kan bidra med en peng.
Swish 123 553 4607, andra alternativ se länk  http://childcare.in.th/Bidrag.php

Child Care Thailand 10 års jubileum.

I år är det 10 år sedan CCT startade sin verksamet. I december skulle detta firas tillsammans med nuvarande stipendiater och stipendiater som under dessa år med hjälp av CCTs  tagit examen samt med CCTs sponsorer. Men ett mycket potent virus som utvecklat sig till en Pandemi har drabbat hela världens befolkning och så även CCTs verksamet vilket gör att jubileet inte kan genomföras. 
 
En ytterligare oförutsedd och mycket besvärande effekt av Pandemin är att några av våra sponsorer drabbats ekonomiskt så att de inte har möjliget att ge bidrag. Mycket olyckligt då CCT nu  behöver extra resurser för att ge stöd till drabbade familjer. 

Ljusglimten i denna svåra tid är att ingen av våra stipendiater eller deras vårdnadshavare, än så länge, har insjuknat. Andra problem har däremot drabbat dem. Skolorna varit stängda en tid men är nu åter igång. Arbetsplatser har stängt och löner sänkts så stipendiaternas familjer har en mer än vanligt tuff ekonomisk situation.

När vi lämnade Thailand tidigt i våras förberedde vi våra stipendiater och skolorna på en sen återkomst denna höst. Vi kunde dock inte ana att det troligen inte går att få visum förrän någon gång nästa år. Vi arrangerar därför en tillfällig lösning via våra Thai kontakter för betalning av stipendier, mat och resekostnader med uppföljning så snart vi är tillbaka. 

Till alla er som har möjliget och känner för att genom CCT stödja fattiga ambitiösa ungdomars studier vädjar vi om bidrag. Dessa kan betalas via Swish 123 553 4607 eller via andra alternativ på 
http://childcare.in.th/Bidrag.php 

Sammanfattning av vinterterminen 2019 - 2020.

Vinterterminen 2019 - 2020 har som vanligt varit innehållsrik och stimulerande. Säsongen startade i början på november med ett möte med Thai volontärerna för genomgång av sommarens termin. Inget nytt som inte rapporterats tidigare framkom. Kung startade omg. planering och bokning av skolbesök för att tillsammans med lärare/handledare gå igenom stipendiaternas betyg, ekonomi och hemförhållande. Några dagar senare startar skolbesöken för höstterminen vilka pågår under de första veckorna i november. Denna säsong är det sjutton stipendiater fördelade på 10 skolor inklusive Universiteten där studieresultat, ekonomi och hemförhållanden skall följas upp och nya stipendier betalas.

Säsongens miljöprojekt "Please Keep Mae Phim Clean" beslutas starta den 24:e november och pågå till och med 15:e mars. Som tidigare är det CK-resors Christer Kullberg & Tomas Kaufman som är sponsorer för detta. Under den tiden har vi, med avbrott för ett par korta resor, varit med och stöttat de deltagande stipendiaterna. Vi har under vintern även haft välbehövlig hjälp av besökande ”volontärer” som ställt upp i städningen och visat stort intresse för projektet.

 

Denna vintersäsong blev det ingen utflykt för stipendiaterna. Det har varit svårt att hitta bra utflyktsmål och lämpligt datum sm passar alla. CCTs tionde verksamhetsår har har ju inletts så vi planerar i stället en jubileumsfest i slutet på detta år. 

 

Varje år i början av januari är det Children Day i skolorna. Numera har vi inga stipendiater i primary school så därför blir det inget deltagande. Men enligt rapporter så var det samma festligheter som tidigare år med allehanda uppträdande och servering av god mat. 

Som vanligt har vi fått en del gåvor bestående av secondhand saker. Det är kläder i alla storlekar, madrasser, sänglinne, kuddar, täcken, handdukar mm som vi i första hand fördelat till våra stipendiater. Allt som inte passar där ger vi till sjukhuset i Klaeng som har massor med fattiga patienter som är jätteglada för dessa saker.  

Tillsammans med supportfamiljer och även själva har vi besökt stipendiaterna i hemmen för att se hur läget är. I samband med besöken har vi alltid levererat ett stödpaket med mat och hygienartiklar samt ibland även secondhand kläder.

I vår när skolårets sista termin avslutades tog tre stipendiater examen i Rayong Technical College, två från ekonomi och handel och en från byggnadsprogrammet. Två av dem fortsätter sina studier två år för att ta ett Diploma. Den tredje har nu fått sin ”Nyckel till Framtiden” en bra utbildning som öppnat upp för en bra välavlönad anställning. Detta är vad CCTs hjälpprogram syftar till, en bra utbildning, en bra anställning och med det en bra förutsättning till en trygg framtid. En stipendiat har efter tre år i Högstadiet antagits till elprogrammet i Rayong Technical College. 

CCT tar f.n. inte in nya stipendiater med anledning av att alla nu studerar i Högstadiet, College och Universitet. Alla dessa utbildningar är väldigt kostsamma och vi har stora svårigheter att finna medel till stipendierna. Efter säsongens avgångar så är nu antalet stipendiater sexton, fyra i Universitet, fyra i College och åtta i Högstadiet.

 

Vi behöver därför fler sponsorer som kan hjälpa till att finansiera stipendierna.
Ni som känner för att hjälpa fattiga men duktiga och ambitiösa ungdomar till en bra utbildning som kan trygga deras framtid är mer än välkomna med bidrag.

Se vår hemsida, childcare.in.th för info om olika betalningsmöjligheter.

Säsongens final var en träff med våra Thaivolontärer för att försäkra oss om att allt skall fungera med skolkontakter och leverans av stödpaket under sommarterminen då vi är i Sverige.


 
Terminens sista Skolbesök, 2020-02-25.

Terminens sista skolbesök blev till högstadieskolan, Makudmuang Ratchawitthayalai. Det är supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmars pojke, 14 år, som har avverkat andra skolåret i den skolan. Han har till och från haft en jobbig boendesituation och just nu är den jobbig. Han bor med en moster långt från skolan i ett litet hus i skogen. Det blir långa skoldagar som tar en del kraft från studierna. Men han kämpar och kommer i alla fall så småningom att klara studierna med goda betyg.


 
Miljöprojektets 14:e söndag genomförd, 2020-02-23.

Till dagens städning kom sex arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Några boende i Seaveiw som deltog förra söndagen hade lovat att komma igen så vi väntade deras ankomst. När klockan var fem över och ingen syntes till så insåg vi att det inte skulle komma någon och startade upp aktiviteten.
Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till bortom polisstationen. Vi startar där och går västerut till Princess för att få solen i ryggen när vi städar.  
 
I dag så var det väldigt lite skräp från havet, lite kvarvarande från förra blåsten som vi tog hand om. Uppe på stranden och vid Salorna är det alltid del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Det är dock mindre än vanligt kanske för att vi under flera år uppmanat dem att ta med sitt skräp när de går. Så även i dag när vi delade ut ett antal sopsäckar till Thais med uppmaning att de skulle städa efter sig.
 
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då vi går till Restaurang Kitchen för lunch. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. 
 
På grund av mycket tester i skolorna och att terminen snart slutar så blev detta säsongens sista städning. Till lunchen kom både Christer och Tomas för att tacka deltagarna för denna säsong. Vi har städat varje säsong sedan 2016 och om alla berörda är villiga så blir det kanske en fortsättning nästa säsong.

Besök hos stipendiat som tagit examen som sjuksköterska, 2020-02-22.
 
I dag besökte vi Pee en av stipendiaterna som tagit examen i universitet. Han tog examen förra våren och arbetar nu på en vårdcentral strax utanför Rayong. Han är en av tre bröder där båda föräldrarna dog inom några månader och de blev hemlösa. De fick flytta till en sjuk farbror som också dog efter kort tid. Det var inte slut med det utan nästa släkting de flyttade till gick samma öde till mötes. Två av bröderna satte vi efter högstadiet i universitetsstudier men den tredje klarade inte kraven och fick börja arbeta efter högstadiet. Det är nu äldste brodern som redan tagit examen. Han är mycket tacksam och glad och trivs jätte bra med sin anställning. Till nästa vår tar mellanbrodern examen från medieprogrammet.

 
Skolbesök, 2020-02-22.

Dagens skolbesök var till Rayong Technical College där vi nu har fyra stipendiater i olika yrkesutbildningar, tre flickor och en grabb. Efter dagens examen och en inskrivning så blir det fortfarande fyra stipendiater.

Dagens första stipendiat, en flicka 18 år, studerar på hantverkslinjen där hon började direkt efter tredje klass i högstadiet. Hon har nu tagit sin examen med mycket bra betyg. Efter examen hade hon planer på att fortsätta studera till arkitekt. Att samla medel till detta har inte lyckats så istället satsar hon på två år till i Rayong college för att läsa in ett Diploma. 

Andra stipendiaten för dagen var supportfamiljen Tomas Julins flicka, 18 år, som studerar handel och ekonomi. Hon har också tagit examen med mycket bra betyg. En rar och omtänksam flicka som även hon hade planer på universitetsstudier. Efter diskussioner med supportfamiljen, Tomas & Namphon, blev beslutet att först studera två år till i Rayong College för att läsa in ett diploma. Därefter kan det bli en fortsättning med "Open Universtity" studier i Bangkok.

Tredje stipendiaten för dagen var en flicka, 20 år, en av CCTs första stipendiater. Hon har nu tagit examen mycket bra betyg i Ekonomi & Handel.
Hon har alltid bott med sin mormor eftersom mamman övergett henne och pappan är död. Mormor är pensionär och drygar ut sin pension med att tillverka och sälja Thai desserter. En familj där denna yrkesutbildning kommer att göra en stor skillnad för deras framtida liv.

Fjärde stipendiaten för dagen var med en flicka, 18 år, som kvalificerat sig från tredje klass i högstadiet till College. Hon har nu klarat av andra årets studier med mycket bra betyg i bokföring. Hon har tidigare bott hos sin moster och hennes familj sedan hon övergetts av sina föräldrar. Nu bor hon i stället på campus för att få närmare till skolan. Tidigare hade hon en supportfamilj men de övergav henne men CCT överger inte för den skull utan fortsätter naturligtvis att ge henne stipendier så hon får sin "Nyckel till Framtiden".

Femte ch sista stipendiaten för dagen är en nyantagen grabb till elprogrammet. Det är Agneta Christiernin & Agneta Furuvik grabb. Han har nyttjat möjligheten att söka yrkesutbildning efter att ha fullföljt de tre första obligatoriska åren i högstadiet med mycket bra betyg. En möjlighet som är förbehållen duktiga elever. Ett bra sätt att snabbare få en utbildning och komma i arbete och kunna hjälpa sin familj med försörjningen.


 
Skolbesök, 2020-02-20.

Dagens skolbesök var till Sunthonphu Pittaya högstadieskola där vi för närvarande har sex stipendiater. 

 

Första stipendiaten för dagen var stödfamiljen Karin Frykbergs pojke, 15 år. Han har nu avslutat 2:a terminen i högstadiets 3:e klass med bra betyg. Han bor tillsammans med sina farföräldrar och två syskon samt sin far som har en grav funktionsnedsättning. Hans äldsta syster är också en av CCTs stipendiater som nu har tagit examen i Rayong Technical College Hotell Program. 


Andra stipendiaten för dagen var en pojke, 17 år, som kom från Chak Makrut lågstadieskola. Hans avgångsbetyg från lågstadiet var bland de bästa vi sett bland pojkar, fyra hundradelar från full pott. Trots att vi hade intagningsstopp för nya stipendiater så blev han antagen. Det beror dels på hans levnadssituation, hans fina betyg samt att vi fick en ny sponsorfamilj, Agneta Christiernin & Agneta Furuvik som täcker upp delar av hans stipendier. Han fortsätter att imponera med bra betyg och nu efter tredje terminen i högstadiet har han så bra betyg att h
an har kvalificerat sig till Collegestudier. Efter bara tre år i högstadiet så startar han i maj sin elektrikerutbildning på Rayong Technical College. Ett stort tack till Agneta & Agneta som möjliggjort detta.

 

Tredje stipendiaten var supportfamiljen RickMicks flicka, 16 år, som nu avslutat fjärde skolåret.
Hon har i alla klasser utmärkt sig med mycket bra betyg. Sång är en av hennes specialiteter som hon ofta framför på olika festligheter och får numera ett fint gage varje gång. Välbehövliga pengar i en fattig familj. Hon bor med sin mor i ett litet hus som mamman byggt nära mormor.

Fjärde stipendiaten för dagen var en flicka, 18 år, som nu avslutat fjärde skolåret. Som de flesta av våra stipendiater så har även hon mycket bra betyg. Hon bor med mamma & pappa samt syskon i ett hyrt hus. Mamma är sjuk så pappan är ensam försörjare. Han arbetar som de flesta fattiga som daglönare ofta på byggen. 


Femte stipendiaten var supportfamiljen Gerd Stöckel & Åke Svenssons flicka som nu avslutat första skolår i högstadiet. På grund av svåra hemförhållanden har hon tidvis haft en mycket besvärlig boendesituation. Efter ett flertal flytt senaste åren har det nu förhoppningsvis stabiliserats. Sin ringa ålder till trots så bor hon nu, med sin farfars välsignelse, med en pojkvän hos dennes familj. Det är väl enligt våra normer inte helt ok men nog det bästa lösningen för tillfället. Vi har träffat mamma i familjen som verkar mycket seriös och hon lovar se till att ungdomarna sköter sig och att allt fungerar med skolan.

Sjätte och dagens sista stipendiat var supportfamiljen Ulf Lindbergs flicka, 13 år, som även hon avverkat sitt första skolår i högstadiet. Även hon är en mycket duktig och ambitiös flicka som alltid haft toppbetyg i lågstadiet. Hon fortsätter prestera även i högstadiet där nu andra terminen avklarats med samma fina betyg. Denna flicka har även hon fått uppleva att i princip bo ute när det var som sämst. Sedan har en moster tagit hand om henne i flera år och nu har en tidigare förvunnen farfar kommit tillbaka och tar hand om henne.


 
Besök på Klaeng Hospital, 2020-02-18.

Vår granne,Lena Timber, har överlämnat en hel del secondhand kläder från baby storlek och uppåt samt en helt ny baby säng. Efter utsortering av vad som passar våra stipendiater levererar vi resten till Klaeng Hospital. Där är ett stort behov av kläder till fattiga patienter. Babysängen kommer att ges till en fattig förstföderska som kommer att bli överlycklig. Stort tack till Lena hälsar personalen på Klaeng Hospital. 


Skolbesök, 2020-02-18.

Dagens andra besök blev till Asean College i Klaeng där stipendiaten, en flicka 19 år, har avklarat sin andra termin med bra betyg. Efter sedvanlig uppföljning av studieresultat och kontroll av stipendiekontot gavs nya stipendier för sommarterminens behov. Flickan sponsras genom en donation från Rutger Perssons och hans framlidna hustru Ingrid. En fantastisk generös sponsring som säkrar denna flickas ”Nyckel till Framtiden”, en bra utbildning.

Första skolbesöket för uppföljning av vinterterminen, 2020-02-18.

Besöket blev till Klaeng Wittayasata Worn högstadieskola. Här har vi genom åren haft ett stort antal stipendiater men i dag är det endast en flicka 15 år som går där. I ytterligare 7 skolor har vi i dag inga stipendiater alls. Anledningen till det minskade antalet är att vi på grund av ökade kostnader och urusel växlingskurs inte har medel att ta in några nya stipendiater trots att behovet för hjälp är stort.

Flickan har alltid varit mycket duktig i skolan och haft nära högsta betyg varje termin. Hon fortsätter i samma stil med ett toppbetyg i högstadiets andra termin. Detta är en stor prestation med tanke på hennes hemförhållande. Hon bor med sin mormor som är svårt cancersjuk och oroas över hennes sjukdom. I dag vet hon visserligen vart hon skall flytta när mormor lämnar jordelivet men oron finns där i alla fall. Mormor har lyckats ordna med nytt boende, när tiden är inne, hos en släkting som bor i en annat distrikt. Nu är flickans framtid trots mormors sjukdom inte helt utan ljusglimtar. En stor sol kan skönjas tack vare att hon fått en stödfamilj genom ett generöst engagemang av Per Sandberg.Miljöprojektets 13:e söndag genomförd, 2020-02-16.

Till dagens städning kom inga stipendiater p.g.a. mycket aktiviteter i skolorna. Det är tester för terminsbetyg och ansökningstest till college som pågår. 
Däremot så kom vår Thai volontär, Kung, och 10 arbetssugna boende från Seaveiw. Det är Irja Sege som intresserat sig för projektet och mycket passande lyckats intressera flera av sina grannar att hjälpa till med städningen.

Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och kepsar startade vi i dag vid Princess. Detta för att säkert hinna med den del av stranden som är nedanför deltagarnas boende. 
 
Det har varit kraftiga västliga vindar så det var jätte mycket av havets gåvor att ta reda på. Uppe på stranden och vid Salorna är det alltid del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Det var dock mcket mindre än vanligt vilket var bra med tanke på allt som var på stranden. Vi har under flera år uppmanat Thai turisterna att ta med sitt skräp när de går. Så även i dag när vi delade ut ett antal sopsäckar till Thais med uppmaning att de skulle städa efter sig.
 
I dag var det väldigt varmt så det blev en välförtjänt vattenpaus redan vid första salan. Det var ett tufft plockande så ett flertal av deltagarna tackade för sig redan då men några tappra kämpade vidare västerut. Allt eftersom fick deltagarna ge upp, värmen och plocket var en tuff utmaning. Till slut blev det bara tre kämpar kvar, Kung och B-O från CCT samt Tijana Radic hyresgäst på Seaview. Även vi kände att det blev väl tufft så vi gick till lunch en halvtimme tidigare än vanligt.

Ett jätte tack till er alla från Seaview för att ni kom och hjälpte oss att städa och ett extra tack till Irja för sitt engagemang.

Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Med tanke på att det är ett begränsat antal stipendiater som har möjlighet att komma och att det är terminsslut med mycket aktiviteter i skolorna kanske det blir ett tidigare stopp än 15/3. Vi åter kommer med besked om detta under nästa vecka.

Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. I dag var det väldigt varmt så de flesta deltagarna ville ha en glass. Ingen glassponsor så den blev insmugen i mat notan.

 
Miljöprojektets 12:e söndag inställd, 2020-02-09.
 
I dag blev städningen också inställd. Orsaken är att det är Makha Bucha tempel dagar denna helg.  


Miljöprojektets 11:e söndag inställd, 2020-02-02.
 
I dag blev städningen för första gången inställd. Orsaken är att terminen lider mot sitt slut och det är mycket aktiviteter i skolorna. Det är tester för terminsbetyg och ansökningstest till college som pågår. 


Miljöprojektets 10:e söndag genomförd, 2020-01-26.
 
Till dagens städning kom sex arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. I dag kom även förra veckans besökare Monika Paulsson Mariestad som dessutom tagit med sin väninna Ellinor Persson från Tibro så det blev två extra hjälpredor. Väldigt uppskattat när besökare återkommer och dessutom tar med väninna. 
Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till bortom polisstationen. Vi startar där och går västerut till Princess för att få solen i ryggen när vi städar.  
 
I dag så var havet oroligt med mer västliga vindar så det var rätt mycket av havets gåvor att ta reda på. Uppe på stranden och vid Salorna är det alltid del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Det är dock mindre än vanligt kanske för att vi under flera år uppmanat dem att ta med sitt skräp när de går. Så även i dag när vi delade ut ett antal sopsäckar till Thais med uppmaning att de skulle städa efter sig.
 
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då vi går till Restaurang Kitchen för lunch. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. 
 
Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. 
I dag var det väldigt varmt så de flesta deltagarna ville ha en glass. Ingen glassponsor så den blev insmugen i mat notan.

 
Hembesök hos stipendiat, 2020-01-26.
 
Vi har varit mycket oroade för en stipendiat, en flicka 16 år, som bor med sin svårt cancersjuka mormor. Mormor har inte lång tid kvar och det har varit oklart hur framtiden ter sig för henne när mormor går bort. Det har varit lite svårt att få till en träff därför att de har flyttat och bytt telefonnummer. Nu lyckades det tack vare hjälp av hennes handledare på skolan. Vid vårt tidigare möte var frågan aktuell och mormor lovade att utreda vilka möjlighet som kunde finnas. Nu har hon lyckats finna en bra lösning där en familjemedlem träder in och tar hand om flickan när tiden är inne. Hon blir tvungen att flytta till annan ort men får i alla fall ett tryggt hem vilket är viktigast. När det händer får vi överväga om det finns möjlighet att fortsättningsvis ge stipendier för hennes utbildning.


Miljöprojektets 9:e söndag genomförd, 2020-01-19.
 
Till dagens städning kom fem arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Dessutom så kom en hyresgäst från Blue Mango, Monika Paulsson Mariestad, för att hjälpa till. Alltid mycket uppskattat när någon besökare erbjuder sin hjälp. Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till bortom polisstationen. Vi startar där och går västerut till Princess för att få solen i ryggen när vi städar.  
 
I dag så var det lite mer skräp från havet troligen pga mer västliga vindar. Uppe på stranden och vid Salorna är det alltid del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Det är dock mindre än vanligt kanske för att vi under flera år uppmanat dem att ta med sitt skräp när de går. Så även i dag när vi delade ut ett antal sopsäckar till Thais med uppmaning att de skulle städa efter sig.
 
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då vi går till Restaurang Kitchen för lunch. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. 
 
Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. 
I dag så ville ingen av stipendiaterna ha glass!!!!! Den enda förklaringen var att de var proppmätta. Brukar inte hända att ungdomar inte har en "glassgrop" kvar.


Miljöprojektets 8:e söndag genomförd, 2020-01-12.

Till dagens städning kom åter igen bara fyra arbetssugna stipendiater. Det är alltid en del saker som stipendiaterna måste prioritera före strandstädningen så trots att de vill tjäna en slant så kan inte alla komma. Vår Thai volontär kund inte heller komma pga att hon måste delta i ett måste på sin arbetsplats. I dag väntade vi oss besök av att par trevliga ungdomar som förra söndagen förhörde sig om städningen och lovade komma. När klockan passerat 9.00 så hade de inte kommit så vi missade den extrahjälpen denna gång, men vem vet de kanske dyker upp nästa söndag.
 
Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till bortom polisstationen. Vi startar där och går västerut till Princess för att få solen i ryggen när vi städar.  
 
Även i dag var själva stranden väldigt ren från skräp från havet men som vanligt finns det en del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Det är dock mindre än vanligt kanske för att vi under flera år uppmanat dem att ta med sitt skräp när de går.
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då vi går till Restaurang Kitchen för lunch. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. 
 
Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. I dag kom ingen sponsor så glassen fick vi smyga in i notan.


Miljöprojektets 7:e söndag och årets första genomförd, 2020-01-05.
 
Till dagens städning kom fyra arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Dessutom så kom en av våra sponsorer, Per Sandberg, med två ungdomar från sin familj för att hjälpa till. Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till bortom polisstationen. Vi startar där och går västerut till Princess för att få solen i ryggen när vi städar.  
 
Åter igen en dag med väldigt lite skräp från havet men som vanligt finns det en del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Det är dock mindre än vanligt kanske för att vi under flera år uppmanat dem att ta med sitt skräp när de går. 
 
Ett ungt trevligt par stannade till och frågade om städningen och om de kunde hjälpa till. De fick info om att vi städar varje söndag och att de är välkomna att delta. 
 
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då vi går till Restaurang Kitchen för lunch. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. 
 
Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. 
I dag så sponsrade Per glassen till oss alla. Stort tack för det och för deltagandet i städningen med sina ungdomar.


Lunchträff med universitetsstipendiat, 2020-01-02.

En av våra fyra stipendiater i universitet har varit hemma på ferie några dagar. Vi passade på att boka en lunch så att vi fick en pratstund och höra hur det är i universitetet. Hon har avklarat första terminen och funnit sig väl tillrätta. Tycker att det i starten varit rätt så tufft men ser fram emot att kommande terminer skall vara lättare. Hon har ett bra boende, fått många kamrater och trivs med sina lärare. Hon studerar till advokat och vi är övertygade att on klarar det med glans. Detta är en av de stipendiater som förlorat sin supportfamilj och är därför underfinansierad. Så är det någon där ute i nätet som känner för en insats så är den mycket välkommen.


Miljöprojektets 6:e söndag, och årets sista, genomförd, 2019-12-29.
 
Till dagens städning kom fyra arbetssugna stipendiater samt en av våra två Thai volontärer. Dessutom fick vi förstärkning av en support familj, Eva & Robert Eklund, så det blev ett kraftfullt arbetslag trots lite manfall bland stipendiaterna.
 
Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till bortom polisstationen. Vi startar där och går västerut till Princess dels för att vi av säkerhetsskäl inte kan dela upp i två lag när en volontär saknas och dels för att få solen i ryggen när vi städar.  
 
I dag var det på vissa ställen lite mer skräp från havet. Som vanligt finns det alltid skräp högre upp mot vägen som Thai turisterna lämnar efter sig så det finns att göra. Det är dock mindre än vanligt kanske för att vi under flera år uppmanat dem att ta med sitt skräp när de går. 
 
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då vi går till Restaurang Kitchen för lunch. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. 
 
I samband med lunchen så fördelades de saker som Helen Svensson skänkt till våra stipendiater. Resterande som inte passade dem tog vår volontär Kung hand om för transport till sjukhuset i Klaeng.
 
Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass. 
I dag var glassboxen igång igen så det blev beställning från Kitchens meny. Ingen sponsor idag så vi smög in glassen på lunchnotan som CK-Resor betalar.

 
Upphämtning av kläder, skor, leksaker mm på hotell Mae Phim Resort, 2019-12-28.

För en tid sedan kontaktade Helen Svensson oss och ville överlämna en del second hand saker. I dag så passade det oss båda så vi mötte upp på hennes hotell för hämtning av det hon packat med sig i resväskorna. Det blev en hel del saker som vi fördelar till våra stipendiater och resten som inte passar där går till fattiga patienter på sjukhuset i Klaeng.


Miljöprojektets 5:e söndag genomförd, 2019-12-22.
 
Till dagens städning kom sju arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Vår andra volontär måste vara hemma och ta hand om sin far som blivit sjuk. 
Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till bortom polisstationen. Vi startar där och går västerut till Princess dels för att vi av säkerhetsskäl inte kan dela upp i två lag när en volontär saknas och dels för att få solen i ryggen när vi städar.  
 
Väldigt lite skräp från havet även idag men som vanligt finns det en del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Det är dock mindre än vanligt kanske för att vi under flera år uppmanat dem att ta med sitt skräp när de går. 
 
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då vi går till Restaurang Kitchen för lunch. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. 
 
Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass. 
I dag hade glassboxen gett upp på Kitchen så vi fick ragga upp glassgubben på moppen. Alla som var sugna fick gå till gatan och beställa valfri glass som Raija & B-O sponsrade.

Jul & Nyårshälsning.

Till er som osjälviskt och generöst under året som gått sponsrat CCTs hjälpprogram med pengar och andra gåvor vill vi tillsammans med stipendiaterna framföra ett jättetack samt tillönska er en God Jul och ett Gott Nytt År


Miljöprojektets 4:e söndag genomförd, 2019-12-15.
 
Till dagens städning kom nio arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Dessutom så kom en av våra sponsorer, Per Sandberg, med tre ungdomar från sin familj för att hjälpa till. Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till bortom polisstationen. Vi startar där och går västerut till Princess för att få solen i ryggen när vi städar.  
 
Åter igen en dag med väldigt lite skräp från havet men som vanligt finns det en del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Det är dock mindre än vanligt kanske för att vi under flera år uppmanat dem att ta med sitt skräp när de går. 
 
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då vi går till Restaurang Kitchen för lunch. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. 
 
Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. 
I dag så sponsrade Per glassen till oss alla. Stort tack för det och för deltagandet i städningen med sina ungdomar.

Miljöprojektets 3:e söndag genomförd, 2019-12-08.
 
Till dagens städning kom sju arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Det är alltid en del saker som stipendiaterna måste prioritera före strandstädningen så trots att de vill tjäna en slant så kan inte alla komma. Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till bortom polisstationen. Vi startar där och går västerut till Princess för att få solen i ryggen när vi städar.  
 
Även i dag var själva stranden väldigt ren från skräp från havet men som vanligt finns det en del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Det är dock mindre än vanligt kanske för att vi under flera år uppmanat dem att ta med sitt skräp när de går. I dag kom det tre Thai damer och hjälpte till med plocket under en halvtimme. Roligt när de visar sin uppskattning av städningen på det sättet.
 
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då vi går till Restaurang Kitchen för lunch. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. 
 
Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. I dag kom ingen sponsor så glassen fick vi smyga in i notan.

Stipendier för vinterterminen 2019 - 2020.

Nu är uppföljning av alla stipendiaters senaste termin klar och alla stipendier för vinterterminen utbetalda. Stipendiaternas uppgift är nu att prioritera studierna så att investeringen så småningom ger utdelning. Slutmålet och CTTs syfte med stipendierna är ju att ge en "Nyckel till Framtiden", en bra utbildning till ett önskat yrke. 

Detta var den enkla delen av CCTs verksamhet. Nu återstår den svåra delen, att samla in medel för nästa termins stipendier. Kassan är nu kraftigt dränerad så vi vädjar till er som vill och har möjlighet att hjälpa oss hjälpa fattiga ungdomar till en bättre framtid. Ge ett bidrag, litet eller stort, oavsett så gör det skillnad. 

SWISH 123 553 4607  Bankgiro 736-7956  Bank konto SHB 6911 499 482 468  fler alternativ på hemsidan  http://childcare.in.th/Bidrag.php

Tack på förhand för ert bidrag.


Stipendiater i Universitet, 2019-12-06.

För närvarande är det fyra stipendiater som studerar på följande universitet, Burapha Chonburi, Ramphai Panne Chanthaburi & King Mongkut Bangkok. Det är tre flickor och en grabb i åldrarna 19 – 21 år. En flicka studerar Engelska & Kinesiska en till advokat och en till kemist. Grabben studerar Multimedia som innefattar TV och Radio journalistik. Den flickan som studerar till kemist har en generös sponsring från Stefan Björk & Ann Windmar.

På grund av avståndet så besöker vi inte dessa intuitioner regelbundet utan uppföljning sker via mail.

Stipendiaterna avslutar sin hösttermin nu i december och har en kort ferie innan vårterminen som startar i januari. Alla stipendiater har nu fått sitt stipendiebidrag så allt är klart för vårterminen. Under sommaren är det en längre ferie så att dom har möjlighet att arbeta och tjäna en slant. Höstterminen starta sedan i början av augusti.


Examensmiddag med stipendiat, 2019-12-03.

Denna afton firade vi att en av stipendiaterna en flicka, 21 år, tagit examen i Hotellprogrammet på Rayong Technical College. Hon har direkt efter examen fått anställning på Kameo Hotels i Rayong. Kameo Grande & Classic är bland de exklusivaste hotellen i Rayong så där finns fina möjligheter till avancemang.
Flickan är en av stipendiaterna som sponsras av Karin Frykberg. Karins sponsring har varit en viktig del i CCTs finansiering av stipendier så att flickan fått sin ”Nyckel till Framtiden” en bra utbildning. Flickan sänder ett stort tack och många kramar till Karin.

Middagen intogs på Kameos restaurang Califonia Steak och var tillsammans med en examenspresent en gåva från Raija & B-O.


Miljöprojektets 2:a söndag genomförd, 2019-12-01.

Till dagens städning kom sju arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Tandläkarbesök, föräldrasamtal i skolorna, test till universitet är några saker som måste gå före strandstädningen. Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss österut till polisstationen. Där utplacerades alla på linje med start i riktning västerut, för att få solen i ryggen, med slutmål Princess Hotell.
I dag var själva stranden väldigt ren från skräp från havet. Men som vanligt finns det en hel del med skräp som Thai turisterna lämnar efter sig i salorna och närmare vägen.
Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då det blir samling på Restaurang Kitchen.

I dag var det några Thai ungdomar som visade sin uppskattning av städningen med att ge alla stipendiater en stor bägare med läsk. Det var den allra största modellen så det blev en extra paus för att konsumera detta.

Efter tvagning av händerna får de en generös penninggåva och en välförtjänt lunch på restaurangen. Både Christer och Tomas var närvarande även i dag och tackade stipendiaterna för god arbetsinsats.

Projektet kommer att pågå varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass.
Dagens glass bekostades av CK-resor eftersom ingen sponsor kom till lunchen, stort tack från oss alla som fick avnjuta glassen.


Miljöprojektet “Please keep Mae Phim clean” har efter sommaruppehållet startat igen, 2019-11-24.

I dag har miljöprojektet “I am Ambassador for Please keep Mae Phim Clean” återstartat efter sommaruppehållet. Det är som tidigare CK-Resor som är sponsor.
Alla stipendiater är inbjudna att delta och nu första dagen kom 10 arbetssugna ungdomar. Dessutom var en Thai volontär, Raija & B-O med och plockade.
Alla samlades i salan vid Buffalo Bill och hälsades välkomna av oss. Nya krattor, handskar och tänger delades ut samt nytvättade västar och mössor. Eftersom alla visste vad som skulle göras, att alla främmande föremål skall plockas upp och allt från naturen lämnas kvar kunde arbetet starta på en gång. Det som plockas upp är således allehanda plastdetaljer, kapsyler i tusental, repstumpar, tändare etc. Efter halva tiden är det som tidigare en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då det blir samling på Restaurang Kitchen.

Efter tvagning av händerna får de en generös penninggåva och en välförtjänt lunch på restaurangen. Både Christer och Tomas var närvarande och tackade stipendiaterna för god arbetsinsats.

Projektet kommer att pågå varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass. Dagens glass sponsor var CK resors Christer Kullberg stort tack från oss alla som fick avnjuta glassen.


Terminens sista skolbesök, 2019-11-23.

Dagens och terminens sista skolbesök var till Rayong Technical College där vi nu bara har fyra stipendiater i olika yrkesutbildningar, samtliga flickor.

Dagens första stipendiat, en flicka 18 år, studerar på hantverkslinjen där hon började direkt efter tredje klass i högstadiet. Hon har nu klarat av tredje och sista läsårets första termin med mycket bra betyg. Sista terminen så blir det mycket praktik på olika arbetsplatser samt avläggande av olika praktiska prov som CCT betalar materialet till.  
Efter examen till våren har hon planer på att fortsätta studera till arkitekt. Att samla medel till hennes fortsatta studier blir tufft så välkommen med bidrag.

Andra stipendiaten för dagen var supportfamiljen Tomas Julins flicka, 18 år, som studerar handel och ekonomi. Hon har också klarat tredje årets första termin med bravur, hon är bland topp fem i klassen. En rar och omtänksam flicka som alltid visar sin tacksamhet inte bara med ord utan genom att tillverka en prydnadssak av spillmaterial som hon ger till oss och till Tomas.

Även hon har planer på fortsatta studier på universitet efter vårens examen. Vi kommer att försöka få hennes nuvarande supportfamilj att hjälpa till med detta och kan bara be en bön att det går vägen.

Tredje stipendiaten för dagen var en flicka, 20 år, en av CCTs första stipendiater. Hon har nu klarat av andra årets första termin med mycket bra betyg i Ekonomi & Handel.
Hon har alltid bott med sin mormor eftersom mamman övergett henne och pappan är död. Mormor är pensionär och drygar ut sin pension med att tillverka och sälja Thai desserter. En familj där en yrkesutbildning kommer att göra en stor skillnad för deras framtida liv.

Fjärde och sista stipendiaten för dagen var med en flicka, 18 år, som kvalificerat sig från tredje klass i högstadiet till College. Hon har nu klarat av andra årets första termin med mycket bra betyg i bokföring. Hon har tidigare bott hos sin moster och hennes familj sedan hon övergetts av sina föräldrar. Nu bor hon i stället på campus för att få närmare till skolan.

Tidigare hade hon en supportfamilj men de övergav henne men CCT överger inte för den skull utan fortsätter naturligtvis att ge henne stipendier.

Två av dessa stipendiater har nyttjat möjligheten att söka yrkesutbildning efter att ha fullföljt de tre första obligatoriska åren i högstadiet. En möjlighet som är förbehållen duktiga elever. Ett bra sätt att snabbare få en utbildning och komma i arbete och kunna hjälpa sin familj med försörjningen.


Skolbesök, 2019-11-20.

Dagens skolbesök blev till Klaeng Wittayasata Worn högstadieskola. Här har vi genom åren haft ett stort antal stipendiater men i dag är det endast en flicka 15 år som går där. I ytterligare 7 skolor har vi i dag inga stipendiater alls. Anledningen till det minskade antalet är att vi på grund av ökade kostnader och urusel växlingskurs inte har medel att ta in några nya stipendiater trots att behovet för hjälp är stort.

Flickan har alltid varit mycket duktig i skolan och haft nära högsta betyg varje termin. Hon fortsätter i samma stil med ett toppbetyg i högstadiets första termin som normalt brukar vara rätt tuff.

Detta är en stor prestation med tanke på hennes hemförhållande. Hon bor med sin mormor som är svårt cancersjuk och oroas över hennes sjukdom. I dag vet hon inte hur framtiden blir när mormor inom kort lämnar jordelivet.
Vi kommer att följa upp och stötta mormor i försöken att finna ett nytt boende för flickan.
Hennes far är okänd och hennes mor har ny man och vill inte kännas vid henne så det kan bli svårt att lösa.
I vårt team så finns det en mycket klok person som har som motto ”be så skall du få” så nu ber vi varje dag att det ordnar sig till det bästa.


Skolbesök, 2019-11-19.

Dagens skolbesök var till Sunthonphu Pittaya högstadieskola där vi för närvarande har sex stipendiater. Eftersom det är så många stipendiater så blir det heldags besök. 

Första stipendiaten för dagen var stödfamiljen Karin Frykbergs pojke, 15 år. Han börjar nu andra terminen i högstadiets 3:e klass efter att ha avverkat förra terminen med jättebra betyg. Han bor tillsammans med sina farföräldrar och två syskon samt sin far som har en grav funktionsnedsättning. Hans äldsta syster är en av CCTs college stipendiater. Hon har fått sin ”Nyckel till Framtiden” examen i hotellprogrammet och arbetar nu på ett stort fint hotell i Rayong. 

Andra stipendiaten för dagen var en pojke, 16 år, som sponsras av Agneta Christiernin & Agneta Furuvik. Tack vare deras generösa sponsring kunde vi hjälpa denna duktiga grabb att börja högstadiet trots att vi vid tillfället hade intagningsstopp. Hans avgångsbetyg från lågstadiet var bland de bästa vi sett och han har fortsatt att imponera med bra betyg i högstadiet.

Tredje stipendiaten var supportfamiljen RickMicks flicka, 16 år, som börjar andra terminen i 4:e klass. Fjärde året har en ny tuffare läroplan men trots detta avklarades första terminen med bra betyg. Sång är en av hennes specialiteter som hon ofta framför på barnens dags festligheterna. Hon bor med sin mor i ett litet hus nära sin mormor. 

Fjärde stipendiaten för dagen var en flicka, 18 år, som också börjar andra terminen i 4:e klass.
Hon är mycket duktig i skolan och klarade första terminen med mycket bra betyg. Hon bor med mamma & pappa samt syskon i ett hyrt hus. Mamma är sjuk så pappan är ensam försörjare. Han arbetar som de flesta fattiga som daglönare ofta på byggen.  

Femte stipendiaten var supportfamiljen Gerd Stöckel & Åke Svenssons flicka, 13 år, som nu avverkat sin första termin i högstadiet. En mycket duktig och ambitiös flicka som alltid haft toppbetyg i lågstadiet. Detta fortsätter även i högstadiet där nu första terminen avklarats med samma fina betyg.

Hon har till och från haft en mycket tuff boendesituation. Senaste åren har hon bott dels hos en lärare och sedan hos en restaurangägare med bra förhållanden på båda ställena. Där emellan har hon bott med en farbror eller farfar under miserabla förhållanden. Nu är hon på eget initiativ tillbaka hos farfar viket oroar både stödfamiljen och oss. Vi har tillsammans försökt att hon skall flytta men trots de usla boendet väljer hon att stanna hos farfar.

Sjätte och dagens sista stipendiat var supportfamiljen Ulf Lindbergs flicka, 13 år, som även hon avverkat sin första termin i högstadiet. Även hon är en mycket duktig och ambitiös flicka som alltid haft toppbetyg i lågstadiet. Hon fortsätter prestera även i högstadiet där nu första terminen avklarats med samma fina betyg.

Denna flicka har även hon fått uppleva att i princip bo ute när det var som sämst. Sedan har en moster tagit hand om henne i flera år och nu har en tidigare förvunnen farfar kommit tillbaka och tar and om henne.


Planering för fortsättning av miljöprojektet "Please Keep Mae Phim Clean", 2019-11-19.

På initiativ av CK Resor, Christer Kullberg & Tomas Kaufman, startades för fyra år sedan strandstädning tillsammans med CCTs stipendiater. Stipendiaterna dubbades till “I am Ambassador for Please Keep Mae Phim Clean” och varje lördag städades stranden. För sin insats fick de efter sitt tretimmarspass en generös penninggåva samt lunch och transport till och från stranden vilket sponsrades av CK Resor. För två år sedan flyttades städdagen till söndag vilket passar bättre med hänsyn till kommunens städning.

I dag träffades vi för att diskutera eventuell fortsättning. Alla berörda tycker att det är ett lyckat projekt så vi beslutade att starta upp söndag den 24:e november. Det blir samma villkor som tidigare för stipendiaterna och städningen blir på söndag som förra säsongen. 

Projektet kommer alltså att pågå varje söndag med start den 24 november kl. 9.00 till och med den 15 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Det är också mycket välkommet med en glass sponsor till lunchen ca 12.30.


Skolbesök, 2019-11-18.

Höstens andra skolbesök blev till högstadieskolan, Makudmuang Ratchawitthayalai. Det är supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmars pojke, 14 år, som med ett lite lägre betyg än vanligt har avverkat andra årets första termin i den skolan. Han har trots ett lite sämre betyg med god marginal kvalificerat sig för ett nytt stipendium. 

När betyg går ner så gör vi alltid en utredning vad som är orsaken. I detta fall så var det återigen bostadssituationen som ställt till det. Tidigare var vi så glad för att han och moster fick bo hos en annan moster i Klaeng och slapp de långa resorna från gummiskogen till skolan.

Men säg den glädje som varar för evigt. Det kom under våren ytterligare en inneboende, en Ladyboy, som det uppstod en konflikt med så de var tvungna att i höst flytta tillbaka till gummiskogen. Dessutom blev det problem med transporten så han kom inte till skolan alla dagar.

Nu har vi lyckats organisera en fungerande transport så han kommer både till och från skolan varje dag. Dessutom har han fått ett schema för att läsa in tappade poäng så hans betyg kommer tillbaka på rätt nivå. Vi gör nu veckovis uppföljning av att transporten fungerar och Kung skall varje månad via läraren stämma av att skolarbetet är OK. Med dessa åtgärder så tror vi att allt kommer att ordna sig till det bästa.


Första skolbesöket för vinterterminen, 2019-11-17. 

Vår volontär "Angel Kung" har sedan starten skött alla kontakter med skolorna. Efter detta första skolbesök har hon planerat och bokat för samtliga stipendiater under kommande veckor. 

Höstens första skolbesök gjordes tillsammans med supportfamiljen Rutger Persson. Det var till ASEAN College i Klaeng där stipendiaten, en flicka 19 år, har avklarat sin första termin med bra betyg. Efter sedvanlig uppföljning av studieresultat och kontroll av stipendiekontot gavs ett nya stipendier för vinterterminens behov.

 

Rutger & hans numera framlidna hustru Ingrid gav det glädjande beskedet förra vintern att de sponsrade flickans 2 åriga utbildning och dessutom ett månatligt stödpaket, med mat och andra förnödenheter, under utbildningstiden. En fantastisk generös sponsring som säkrar denna flickas ”Nyckel till Framtiden”, en bra utbildning.

Efter skolbesöket så blev det besök i hemmet där numera bara farmor och en funktionsnedsatt faster finns. Farfar dog hastigt förra året och lämnade ett stort tomrum efter sig. I vilket fall blev vårt besök mycket uppskattat inte minst pga det generösa stödpaket som Rutger inhandlat. Där fanns allt från hygienartiklar till allehanda matvaror. Farmor var tidigare väldigt orolig för flickans framtid men är nu mycket tacksam och glad för det stöd de fått.  


Tillbaka i Thailand, 15:e november 2019.

Efter en mer än fantastisk sommar i Sverige är vi tillbaka i vårt andra hem i Mae Phim. Hösten var på intåg så det är helt underbart att få tillbringa vintermånaderna här. Skolstarten sker nu så CCTs verksamhet är första prio. Första åtgärd blir möte med volontären som sköter alla kontakter för planering av skolbesök. Samma dag träffar vi även den andra volontären, som handhar inköp och leverans av stödpaket, för information om stipendiaternas familjesituation. 


Aktiviteter 2019 maj - oktober.

Under vår vistelse i Sverige sköter våra Thai volontärer kontakter med skolor och stipendiater. De gör även inköp och leverans av individuellt anpassade stödpaket till de mest behövande familjerna. Svenska & Norska stödfamiljer ger ett bidrag varje månad till stödpaketen samt till stipendier. Varje månad sänder volontärerna detaljerad rapport på inköp, efter vår kontroll vidaresänds rapporten till respektive stödfamilj. Från slutet av mars och hela april har det varit skollov och i maj startade sommarterminen i Primary & Secondary School samt i Technic Rayong College. Alla stipendiater kom i god ordning till skolstarten och skall nu göra sitt bästa under sommarterminen till nästa ferie som börjar i oktober. Universiteten har en annan terminsindelning så dessa stipendiater började årets första termin i januari och har sommar ferie juni juli och börjar höstterminen i augusti. 

Ibland så händer det tråkiga saker i familjerna men denna sommar har det inte varit några sådana händelser.


Sammanfattning av vinterterminen 2018 - 2019.

Vinterterminen 2018 - 2019 har varit mycket innehållsrik, med i nästan bara positiva händelser. Säsongen startade i början på november med ett möte med Thai volontärerna för genomgång av sommarens termin. Inget nytt som inte rapporterats tidigare framkom. Kung startar omg. planering och bokning av skolbesök för att tillsammans med lärare/handledare gå igenom stipendiaternas betyg, ekonomi och hemförhållande. Några dagar senare startar skolbesöken för höstterminen vilka pågår under de första veckorna i november. Denna säsong är det tjugotre stipendiater fördelade på elva skolor inklusive Universiteten där studieresultat, ekonomi och hemförhållanden skall följas upp och nya stipendier betalas.

Säsongens miljöprojekt "Please Keep Mae Phim Clean" beslutas starta den 25:e november och pågå till och med 17:e mars. Som tidigare är det CK-resors Christer Kullberg & Tomas Kaufman som är sponsorer för detta. Under den tiden har vi, med avbrott för julferie i Sverige, varit med och stöttat de deltagande stipendiaterna. Vi har under vintern även haft välbehövlig hjälp av besökande ”volontärer” som ställt upp i städningen och visat stort intresse för projektet.

 

Denna vintersäsong blev det ingen utflykt för stipendiaterna. Planerna var att åka till delfinariet i Laem Sing. På grund av svårighet att hitta en lämplig veckoslutsdag som inte var uppbokad med tester i skolorna så blev det inställt. Vi får försöka nästa vinter och planera in utflykten mycket tidigare innan testerna startar.

 

Varje år i början av januari är det Children Day i skolorna. I år pga. vår julferie i Sverige kunde vi inte delta. Men enligt rapporter så var det samma festligheter som tidigare år med allehanda uppträdande och servering av god mat. 

Det har även kommit en del gåvor bestående av secondhand saker. Det är kläder i alla storlekar, madrasser, sänglinne, kuddar, täcken, handdukar mm som vi i första hand fördelat till våra stipendiater. 

Allt som inte passar där ger vi till sjukhuset i Klaeng som har massor med fattiga patienter som är jätteglada för dessa saker.  

Tillsammans med supportfamiljer och även själva har vi besökt stipendiaterna i hemmen för att se hur läget är. I samband med besöken har vi alltid levererat ett stödpaket med mat och hygienartiklar samt ibland även secondhand kläder.

Så har det som alltid hänt några tråkiga saker.

Det allra allvarligaste är att en funktionsnedsatt flicka inte får fortsätt sin skolgång pga. att hennes farföräldrar vill ha henne hemma som piga. Vi har i tidigare inlägg redogjort för orsakerna till detta. Detta är en stor besvikelse för oss och en katastrof för flickans framtid. Utan utbildning kommer hon, pga. sin funktionsnedsättning, att ha stora svårigheter att försörja sig. Detta var den stipendiat som vi värnat om mest av alla och som var i störst behov av utbildning.

Mormor till en flicka, 17 år, har i höst avlidit till följd av ålder och sjukdom. Hennes åldrige och sjuka morfar finns dock kvar. De bor i ett ruckel som inte ens kan kallas för ett skjul. Hon har ett år kvar på sina College studier och kommer efter examen att ha möjlighet till ett välavlönat arbete som förhoppningsvis kan ta dem till ett bättre boende.

Farmor till en flicka, 17 år, har efter en lång sjukdomsperiod avlidit i cancer. Farfar som också fanns i familjen är gammal och sjuklig och har flyttat till en dotter i annan provins. Flickan har därefter bott hos en kompis till dess det eventuellt skulle ordna sig med ett annat boende. Detta har inte varit möjligt eftersom hon inte har några anhöriga i närområdet. Hon måste därför flytta till en kusin som bor i nordöstra Thailand och som lovat ta hand om henne.

Mormor till en pojke, 16 år, har efter lång sjukdomsperiod avlidit i cancer. Han ar bott med mormor sedan hans föräldrar avlidit när han var mycket ung. Nu har en moster flyttat in med honom så han skall ha en vuxen som ser till honom.

Efter dessa tråkigheter kan vi glädjas åt följande.

I vår när skolårets sista termin avslutades tog en stipendiat examen från Hotellprogrammet i Rayong Technical College, två från Sjuksköterska utbildningen i Burapha & Srinakharinwirot Universiteten. De har nu fått sin ”Nyckel till Framtiden” en bra utbildning som öppnat upp för bra välavlönade anställningar för dem. Detta är vad CCTs hjälpprogram syftar till, en bra utbildning, en bra anställning och med det en bra förutsättning till en trygg framtid.


Tre stipendiater har tagit examen i Högstadiet. Samtliga har, mycket glädjande, kvalificerat sig för fortsatta studier. Två till Universitet, en skall studera till Advokat och en skall studera Engelska & Kinesiska. Den tredje skall studera Ekonomi i College.

 

De sista två stipendiaterna från Lågstadiet har vi nu skrivit in för studier i Högstadiet med start i sommarterminen.

CCT tar f.n. inte in nya stipendiater med anledning av att alla nu studerar i Högstadiet, College och Universitet. Alla dessa utbildningar är väldigt kostsamma och vi har stora svårigheter att finna medel till stipendierna. Efter säsongens avgångar så är nu antalet stipendiater sjutton, fyra i Universitet, fem i College och åtta i Högstadiet.

 

Vi behöver därför fler sponsorer som kan hjälpa till att finansiera stipendierna.
Ni som känner för att hjälpa fattiga men duktiga och ambitiösa ungdomar till en bra utbildning som kan trygga deras framtid är mer än välkomna med bidrag.

Se vår hemsida, childcare.in.th för info om olika betalningsmöjligheter.

Säsongens final var en träff med våra Thaivolontärer för att försäkra oss om att allt skall fungera med skolkontakter och leverans av stödpaket under sommarterminen då vi är i Sverige.


Miljöprojektets 17:e söndag genomförd, 2019-03-17.

 

Till dagens städning kom tio arbetssugna stipendiater samt våra två Thai volontärer. Nu är testerna i skolorna avslutade så alla kom i dag förutom stipendiaterna i College & Universitet samt en som var sjuk.

 

Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor startade vi plocket där för att fortsätta österut. Eftersom vi lev ett stort arbetslag räknade med att vi skulle klara städningen på hela sträckan österut om vi hjälptes åt.

Anledningen till detta upplägg var att vi utlovat en åktur med ”Bananbåt” efter avslutat plock och dessa aktörer finns just där denna strandsträcka slutar.

Som vanligt så fanns det mycket att plocka så många säckar blev fyllda och tunnorna vid vägen blev överfyllda. Ännu en varm dag trots att det var halvmulet så när halva tiden gått och flera av deltagarna börjat ”krokna” var det välbehövligt med en vattenpaus.

När vi kom till slutet var det precis lagom med tid för den utlovade åkturen. Sju av stipendiaterna anmälde sig för en åktur. Innan så måste alla ta på sig flytvästar som vi kollade så att alla spännen var säkrade. De här båtarna välter ju väldigt lätt, vilket också hände denna åktur, och vi ville inte riskera några tillbud. Eter ett antal minuter i vatten sprut och gupp så kastades alla av med en beräknad sväng vid stranden. Ett jublande plaskvått gäng kom iland och alla tyckte att det var en jättekul färd.

 

Väl tajmat kom då vår transport för skjuts tillbaka till restaurang Kitchen.

 

Efter dusch och klädbyte samt handtvätt för övriga väntade en välförtjänt lunch med glass till dessert. Som vanligt så belönades stipendiater med en generös penninggåva av CK-resor.

Detta var säsongens sista städdag så både Christer Kullberg som sponsrat det hela och hans medarbetare Tomas Kaufman kom på besök. De framförde ett stort tack till alla deltagare och önskade att de vill fortsätta med projektet ”Please Keep Mae Phim Clean” nästa säsong.
Ett samstämt gäng tackade för att det fått delta och få en lunch samt belöningspeng och lovade att ställa upp igen nästa säsong.


Skolbesök, 2019-03-15.

Dagens andra besök var till Sunthonphu Pittaya högstadieskola, en fortsättning från gårdagen.

Första stipendiaten för dagen var en flicka, 17 år, som nu avslutat tredje skolåret. Som de flesta av våra stipendiater så har även hon mycket bra betyg. Nu till våren börjar hon fjärde året vilket innebär en ny tuffare läroplan viket vi hoppas hon skall klara med glans. Hon bor med mamma & pappa samt syskon i ett hyrt hus. Mamma är sjuk så pappan är ensam försörjare. Han arbetar som de flesta fattiga som daglönare ofta på byggen.
 


Sedan var det dags att skriva in de två nya stipendiaterna till högstadiet.
Första stipendiaten var supportfamiljen Ulf Lindbergs flicka. Hon börjar nu till våren sina sex år i högstadiet, ett steg upp till lite svårare prövningar. Men eftersom hon har bra betyg från lågstadiet som kommer det nog att bra.

Nästa stipendiat var supportfamiljen Gerd Stöckel & Åke Svenssons flicka. För henne gäller samma sak, sex kommande år av högstadiestudier. Hon har varit bäst i klassen senaste åren i lågstadiet så det kommer nog att gå bra även för henne.Skolbesök, 2019-03-15.

Dagens första besök blev till Wat Klaeng Kram lågstadieskola där det fn finns tre stipendiater.
Det är supportfamiljerna Ulf Lindberg, Ulla & Egon Bäckman och May-Liss & Roy Ödegård samt Gerd Stöckel & Åke Svenssons flickor som samtliga avslutar sista skolåret i lågstadiet. Vi har följt dessa flickor flera år och de är alltid mycket duktiga med högsta betyg i alla ämnen.

Två av flickorna skall vi skriva in för högstadiestudier på Sunthonphu skolan senare i dag. Den tredje flickan kommer av personliga skäl, som vi redogjort för i tidigare inlaga, att sluta den ordinarie skolan. Hon kommer förhoppningsvis att få en enklare utbildning på lördagar och söndagar i en specialskola. Flickan har alla förutsättningar för fortsatta studier förutom medhåll av familjen som vill ha henne hemma.


Skolbesök, 2019-03-14.

 

Dagens skolbesök var till Sunthonphu Pittaya högstadieskola där vi för närvarande har sju stipendiater. Eftersom det är så många stipendiater samt att vi skall skriva in två nya så delar vi upp det på två dagar.

 

Första stipendiaten för dagen var stödfamiljen Karin Frykbergs pojke, 14 år. Han har nu avslutat andra terminen i högstadiets 2:a klass med som tidigare bra betyg. Han bor tillsammans med sina farföräldrar och två syskon samt sin far som har en grav funktionsnedsättning. Hans äldsta syster är också en av CCTs stipendiater som nu har tagit examen i Rayong Technical College Hotell Program. 

Andra stipendiaten för dagen var en pojke, 15 år, som kom från Chak Makrut lågstadieskola. Hans avgångsbetyg från lågstadiet var bland de bästa vi sett bland pojkar, fyra hundradelar från full pott. Trots att vi hade intagningsstopp för nya stipendiater så blev han antagen. Det beror dels på hans levnadssituation, hans fina betyg samt att vi fick en ny sponsorfamilj, Agneta Christiernin & Agneta Furuvik som täcker upp delar av hans stipendier. Han fortsätter att imponera med bra betyg och nu efter andra terminen i högstadiet med nästan full pott. 

Tredje stipendiaten var supportfamiljen RickMicks flicka, 15 år, som nu avslutat tredje skolåret.
Hon har i alla klasser utmärkt sig med mycket bra betyg. Nu till våren börjar hon fjärde året vilket innebär en ny tuffare läroplan viket vi hoppas hon skall klara med glans. Sång är en av hennes specialiteter som hon ofta framför på barnens dags festligheterna. Hon bor med sin mor i ett litet hus som mamman byggt nära mormor.

Fjärde stipendiaten var den flicka, 18 år som Mille Clareus har varit supportfamilj till. Hon har nu avslutat högstadiet med bra betyg. En mycket duktig och ambitiös flicka som har som sitt studiemål att bli advokat och hon har nu kvalificerat sig för dessa universitetsstudier. 

CCT försöker ragga upp sponsorer för att klara finansieringen för hennes studier. Vi har fått ett generöst bidrag från Helen & Ronny Lövdahl som täcker halva första terminen men vi behöver fler sponsorer. Ni som känner för att hjälpa denna flicka att få sin ”Nyckel till framtiden”, en bra utbildning, hör av er snarast till oss via mail till info@childcare.in.th


Skolbesök, 2019-03-12.


Dagens skolbesök blev till Klaeng Wittayasata Worn högstadieskola. Där finns f.n. tre stipendiater. Det är tre flickor i åldrar 15 - 18 år i klasserna 4 - 6. Vi skall dessutom skriva in ytterligare en stipendiat.

Första stipendiaten var supportfamiljen Ingrid & Rutger Perssons flicka. Hon har nu avslutat sista terminen i högstadiet med ett bra avgångsbetyg. Efter att hennes farfar hastigt avled i somras bor hon nu med sin sjukliga farmor och en kollrig faster. Det är därför angeläget att hon får möjlighet till en yrkesutbildning för att kunna bidra till familjens försörjning. Efter samråd med familjen blev beslutet att välja det snabbaste alternativet till ett yrke, en College utbildning i ekonomi.

Vi presenterade förslaget för hennes supportfamilj som var det enda alternativet till en sponsring. Med spänning avvaktade vi deras beslut eftersom det är ett ”kännbart” åtagande där andra stipendiater fått uppleva att deras supportfamiljer backat ur.
Efter en mycket kort betänketid återkom Ingrid & Rutger med det glädjande beskedet att de sponsrade utbildningen och dessutom ett månatligt stödpaket, med mat och andra förnödenheter, under utbildningstiden.

Stort tack till Ingrid & Rutger för deras omtanke och generositet från flickan och hennes familj samt från oss på CCT

 

Andra stipendiaten var supportfamiljen Judith Orreviks flicka. Hon har nu avslutat fjärde skolåret i högstadiet. Hennes tidigare framtidsplan var att efter högstadiet kvalificera sig för Universitetets läkarutbildning men har av personliga skäl t.v. tvingats att ändra sina planer.

Hon är övergiven av sina föräldrar och har tidigare bott hos farfar & farmor. Farmor gick bort i cancer för en kort tid sedan. Farfar som är 83 år är också sjuklig har flyttat till en dotter i en annan provins. Flickan har därefter bott hos en kompis till dess det eventuellt skulle ordna sig med ett annat boende. Detta har inte varit möjligt eftersom hon inte har några anhöriga i närområdet. Hon måste därför flytta till en kusin som bor i nordöstra Thailand och som lovat ta hand om henne. Det innebär att hon också avförs från CCTs stödprogram som endast omfattar boende inom Klaeng distriktet.

Judith och vi på CCT önskar henne all lycka i framtiden och hoppas att hon får möjlighet till fortsatta studier hos sin nya familj.

 

Tredje och sista stipendiaten var också en flicka, 18 år, Hon har nu avslutat sista terminen i högstadiet med ett bra avgångsbetyg. Hennes framtidsplan var tidigare att kvalificera sig för studier i King Mongkut´s Institute of Technology, Department of Chemical Science.
Hon har nu omvärderat sin framtidsplan till att i stället studera Kinesiska och Engelska på Burapha Universitetet i Bangsaeng. En mindre kostsam utbildning närmare hennes hem.

En väldigt rar och duktig stipendiat som kvalificerarat sig till dessa studier. Hon bor tillsammans med sin farfar och farmor som tyvärr inte har ekonomi för hennes framtids planer.

Vi behöver därför sponsorer för att klara finansieringen för hennes studier. Ni som känner för att hjälpa denna flicka att få sin ”Nyckel till framtiden”, en bra utbildning, hör av er snarast till oss via mail till info@childcare.in.th


Sedan var det dags att skriva in en ny stipendiat till högstadiestudier.

Det är en flicka, 15 år, som vi skrivit om flera gånger pga att hon och hennes mormor som hon bor tillsammans med flyttat runt ett antal gånger senaste åren.
CCT har sedan många år gett henne stipendier för att säkra möjligheten till studier. När hon var yngre hade hon en svår sömnsjuka vilket försköt hennes skolstart med ett par år. Hon har alltid haft goda studieresultat men varit väldigt blyg och tillbakadragen. Nu efter många år har hon vuxit till sig och vi tror att steget upp i högstadiet kommer att gå mycket bra. Efter att alla de andra stipendiaterna avslutat sin tid i denna skola blir hon nu den enda stipendiaten här.

En stor förändring från att det varit upp till nio stipendiater här tidigare. Av dessa har nu fem gått vidare till universitetsstudier och fyra till Collegestudier.


Miljöprojektets 16:e söndag genomförd, 2019-03-10.

 

Till dagens städning kom fyra arbetssugna stipendiater samt våra två Thai volontärer. Fortfarande är det tester i skolorna gör att stipendiaterna inte kan komma och hjälpa till trots att de så väl behöver tjäna en slant.

 

Lasse Krämer har blivit en alltid återkommande supporter så även denna dag kom han med ett bidrag till CCT. Han hade kamouflerat det i ett kuvert så inte förrän senare såg vi att han tiodubblat bidraget till 5 000 THB, ett jätte tack från oss och stipendiaterna ett mycket välkommet tillskott.


Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor startade vi plocket på östra sidan av stranden. Vi blev totalt åtta i arbetslaget och räknade med att vi skulle klara städningen på hela sträckan om vi hjälptes åt.

Jätte många säckar blev fyllda och tunnorna vid vägen blev överfyllda. Det var jättevarmt trots att det var halvmulet så när halva tiden gått var det välbehövligt med en vattenpaus.

Det är i princip outtömligt med skräp just nu. Havet hade återigen spolat iland så mycket skräp av allehanda slag att när bilen kom och plockade upp oss till lunch var ca 100 meter kvar att städa. Samtliga deltagare var vid det laget fullständigt utpumpade och välkomnade att få skjuts tillbaka.

 

Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Som vanligt så belönades stipendiater med en generös penninggåva av CK-resor.

Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 17 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch.

Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass. Tyvärr så kom ingen glass sponsor i dag så vi fick smussla in den i lunchnotan.


Besök hos stipendiat för uppföljning av överenskommelse om skolgång, 2019-03-09.

 

Det gäller den funktionsnedsatta flicka som har Ulla & Egon Bäckman samt Roy & May-Liss Ödegård till stödfamiljer.

Vårt senaste besök var för en månad sedan då vi överenskom om framtiden för flickan med hennes farföräldrar, se inlägg den 3/2.

Men säg den glädje som varar för evigt eller åtminstone mer än några dagar. Vi har under tiden sedan överenskommelsen fått indikationer om att den inte följdes och detta föranledde denna uppföljning.

 

Vi fick med stor sorg och besvikelse konstatera att farföräldrarna ändrat sitt löfte om att stötta hennes skolgång och sända henne till skolan. Anledningen till att de bröt den tidigare överenskommelsen är att de vill ha flickan hemma som passopp. En man som bodde i samma hus har hastigt avlidit vilket anges som en bidragande orsak till behovet av passopp.

Trots att vi erbjöd att ordna hemhjälp alla skoldagar vägrar de i alla fall att ge med sig. Flickans framtid kommer tyvärr i andra hand i deras tänk.

 

Förutsättningen för CCT att ge stöd är ju att stipendiaten går i skolan och har godkända betyg.

När nu skolgången, som är huvudsyftet med CCTs engagemang, avslutats så upphör all hjälp.

Så det blir inga mer stipendier och stödpaket samt att den av Ödegårds utlånade Sarengen är återtagen.

 

De mycket generösa och välbehövliga insatser som Bäckmans och Ödegårds via CCT gjort för att förbättra boendet för flickan och hennes farföräldrar finns ju självfallet kvar.

 

Vi har dock inte stängt dörren helt och hållet eftersom CCTs mål är att denna funktionsnedsatta flicka skall få den utbildning som hon så väl behöver. De har därför fått möjligheten att tänka över saken under skolferien och återkomma ifall de ändrar sig innan skolstarten i maj.


Skolbesök, 2019-03-09

 

Dagens skolbesök var till Rayong Technical College där vi har fem stipendiater i olika yrkesutbildningar, samtliga flickor. En av dem tar examen i Hotellprogrammet så det blir fyra kvar kommande läsår.

Första mötet var med den flicka, 20 år, som efter två års studier nu tar examen med toppbetyg i Hotellprogrammet. Flickan och hennes bror som även han är CCT stipendiat har supportats av Karin Frykberg. Hon sänder en jätte tackkram till Karin för att hon fått hjälp till sin utbildning.

Det finns många hotell i närområdet som söker personal så nu håller hon på att välja var den första anställningen skall bli.

Ytterligare en stipendiat som genom CCTs stipendier fått en ”Nyckel till framtiden”, en bra utbildning.


Dagens andra stipendiat, en flicka 17 år, studerar på hantverkslinjen där hon började direkt efter tredje klass i högstadiet. Hon har nu klarat av andra årets andra termin med mycket bra betyg.
På grund av lång resväg bor hon på campus så hon hinner i tid till de tidiga morgonsamlingarna.

Kommande termin så börjar hon sin praktik på en av kommunens underhållsverkstäder i Krachet.


Tredje stipendiaten för dagen var supportfamiljen Tomas Julins flicka, 18 år,  som studerar handel och ekonomi. Hon har också klarat andra årets andra termin med bravur, hon är bland topp fem i klassen. En rar och omtänksam flicka som alltid visar sin tacksamhet inte bara med ord utan genom att tillverka en prydnadssak av spillmaterial som hon ger till oss och till Tomas.

Fjärde stipendiaten för dagen var en flicka, 19 år, en av CCTs första stipendiater. Hon har nu klarat av första årets andra termin med mycket bra betyg i Ekonomi & Handel.
Hon har alltid bott med sin mormor eftersom mamman övergett henne och pappan är död. Mormor är pensionär och drygar ut sin pension med att tillverka och sälja Thai desserter. En familj där en yrkesutbildning kommer att göra en stor skillnad för deras framtida liv.

 

Femte och sista stipendiaten för dagen var med en flicka, 18 år, som kvalificerat sig från tredje klass i högstadiet till College. Hon har nu klarat av första årets andra termin med mycket bra betyg i bokföring. Hon bor hos sin moster och hennes familj sedan hon övergetts av sina föräldrar. Moster har nyligen fått en stroke och är partiellt förlamad.

Hennes supportfamilj övergav henne för ett år sedan men CCT överger inte för den skull utan fortsätter naturligtvis att ge henne stipendier.


Tre av dessa stipendiater har nyttjat möjligheten att söka yrkesutbildning efter att ha fullföljt de tre första obligatoriska åren i högstadiet. En möjlighet som är förbehållen duktiga elever. Ett bra sätt att snabbare få en utbildning och komma i arbete och kunna hjälpa sin familj med försörjningen.


Första skolbesöket för uppföljning av vinterterminen, 2019-03-06.

 

Första skolbesöket inför sommarterminen blev till högstadieskolan, Makudmuang Ratchawitthayalai. Det är supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmars pojke, 13 år, som med mycket bra betyg har avverkat första årets andra termin i den här skolan. Han har mer än väl kvalificerat sig för ett nytt stipendium.  Han har under senaste åren haft en minst sagt rörig tillvaro med flera flytt fram och tillbaka men är nu tack och lov tillbaka hos en moster i Klaeng. 


Skolan som ligger lite i utkanten av Klaeng är den bästa skolan i området och därmed den dyraste. Här har man mindre klasser med mer support från lärarna till eleverna. Dessutom är Thailands Kung beskyddare av skolan vilket ger den ett extra fint renommé.

 

Hans sportintresse är f.n. badminton och det pågår just nu en turnering där vi håller tummarna för en topplacering. Han är en riktig tävlingsmänniska och har i förra skolan tävlat både i simning och sång.


Besök hos stipendiat för uppföljning av flytt till nytt boende, 2019-03-03

 

Vi behövde göra ett uppföljningsbesök hos Gerd Stöckel & Åke Svenssons flicka. Hon bor hos en restaurangägare där hennes farbror också bodde och arbetade. Farbrodern har varit ett litet orosmoment som påverkat flickan negativt. Nu har dock restaurangägaren avskedat farbrodern och han bor inte heller kvar där. Det är också överenskommet med flickans fortsatta skolgång så nästa vecka skall vi skriva in henne i Sunthonphu Högstadieskola. 


 

Miljöprojektets 15:e söndag genomförd, 2019-03-03.

 

Till dagens städning kom bara två arbetssugna stipendiater samt våra två Thai volontärer. Dessutom anslöt en trevlig Norska som heter Mette till plocket. Hon gästar en vän på Seabreeze och hade uppmärksammat vår aktivitet via CK Resors annons i Thailandsposten.

Fortfarande är det tester i skolorna gör att stipendiaterna inte kan komma och hjälpa till trots att de så väl behöver tjäna en slant.
Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor startade vi plocket där. Med reducerad stryka var det inte möjligt att dela i två arbetslag.

Även i dag hade havet visat sitt missnöje med nedskräpningen och spolat iland skräp av allehanda slag. Många säckar blev fyllda och tunnorna vid vägen blev överfyllda. I dag var det jättevarmt trots att det var halvmulet så när halva tiden gått var det välbehövligt med en vattenpaus.

Lasse Krämer har blivit en alltid återkommande supporter så även denna dag gav han 500 THB i bidrag till CCT, stort tack från oss och stipendiaterna.

Det är i princip outtömligt med skräp just nu så trots att vi kämpade hårt så fanns ingen möjlighet att rensa den normala strandsträckan. Samtliga deltagare var fullständigt utpumpade när tiden närmade sig lunch och återtåg till restaurang Kitchen.

Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Som vanligt så belönades stipendiater med en generös penninggåva av CK-resor.

Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 17 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch.

Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass. Tyvärr så kom ingen glass sponsor i dag så vi fick smussla in den i lunchnotan.

Stort tack till Mette som gav oss en hjälpande hand.


 

Besök hos stipendiat tillsammans med supportfamilj, 2019-02-24.

 

Efter dagens städning besökte vi supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmar stipendiat tillsammans med Stefan eftersom övriga familjen hade annat inbokat. Det är en pojke 13 år som snart avslutar sitt första år i högstadiet. Han är en duktig elev som gillar de flesta ämnena i skolan med viss reservation för Kinesiska.

Han är en tävlingsmänniska som tidigare tävlat i simning men numera övergått till badminton och sång. Alltid när vi besöker honom så sjunger han en kort visa visserligen på Thai men vackert ändå. Det är en pågående badmintonturnering så vi håller tummarna för att han skall vinna den.

Han har tidigare haft en riktig tuff tillvaro, mamma dog i cancer och han bodde ute i en gummiplantage. Numera har han dock ett bra och trivsamt boende med ett par mostrar i Klaeng. Efter att vi avslutat vår pratstund via vår tolk fick han i dag en pengagåva till att själv köpa det som behövs till honom själv och hushållet.


 

Leverans av insamlade saker till stipendiat, 2019-02-24.

 

Efter avslutad städning överlämnades husgeråd, lakan, handdukar och andra saker till Judith Orreviks flicka som nyligen flyttat till ett nytt boende med en skolkamrat. Där saknades det mesta så allt kom väl till pass.

De insamlade sakerna kom från Gerd Stöckel och Christina Persson på Blue Mango, stort tack till er från oss alla.


 

Miljöprojektets 14:e söndag genomförd, 2019-02-24.

 

Till dagens städning kom sex arbetssugna stipendiater samt våra två Thai volontärer. Dessutom fick vi välbehövlig hjälp av Eva Eklund samt supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmar som tillsammans med sina töser Lea & Lova kom till plocket.

Tester i skolorna gör att en del av stipendiaterna inte kan komma och hjälpa till trots att de så väl behöver tjäna en slant.
Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss ett par salor österut. Där delades i två grupper som sedan rensade var sitt strandavsnitt.

Även denna dag var det oerhört mycket iland spolat skräp av allehanda slag. Många säckar blev fyllda och tunnorna vid vägen blev överfyllda. Det börjar också bli lite varmare så när halva tiden gått var det välbehövligt med en vattenpaus.

Åter igen kom Lasse Krämer på besök och gav 500 THB i bidrag till CCT, stort tack från oss och stipendiaterna.

Det var så mycket att plocka så vi jobbade till sista minuten och beställde återtransport med bil.

Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Som vanligt så belönades stipendiater med en generös penninggåva av CK-resor.

Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 17 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch.

Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass. Dagens glass bekostades av Stefan & Ann, stort tack från oss alla som fick avnjuta glassen.

Stort tack även för deltagande i städningen till Eva samt Stefan & Ann samt töserna Lea & Lova.Leverans av insamlade saker till stipendiat, 2019-02-17

 

Från våra grannar Gerd Stöckel & Åke Svensson har vi fått ett keyboard samt hel del köks och sovrums saker samt från Sven Tore Onneryd & Ann Catrin Hellström en fin madrass.

Allt detta tog vi i dag efter städningen med till en behövande familj. Det är till samma familj som för en tid sedan fick ett gammalt kylskåp. De har under senaste åren tvingats flytta runt en del och saknar många saker. Glädjen stod högt i tak när vi anlände och lastade ur de välbehövliga sakerna.

Stort tack till er som genom era gåvor hjälpte oss att lyckliggöra denna familj.


Miljöprojektets 13:e söndag genomförd, 2019-02-17.

 

Till dagens städning kom fyra arbetssugna stipendiater samt våra två Thai volontärer. Dessutom fick vi välbehövlig hjälp av Per Sandberg som anslöt med tre ungdomar samt av Lizzy Magnusson resenär med CK-Resor.

Det är fortfarande tester i skolorna så en del av stipendiaterna kan inte komma och hjälpa till.
Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss ett par salor österut. Där delades i två grupper som sedan rensade var sitt strandavsnitt.

I dag var det oerhört mycket iland spolat skräp av allehanda slag. Många säckar blev fyllda och tunnorna vid vägen blev överfyllda. Det börjar också bli lite varmare så när halva tiden gått var det

välbehövligt med en vattenpaus. Även i dag kom Lasse Krämer på besök och gav 500 THB i bidrag till CCT, stort tack från oss och stipendiaterna.

Det var så mycket att plocka så vi missade lunchtiden. Vi uppmärksammades när vi fick telefonmeddelande att kassörskan väntade på stipendiaterna för pengagåvan. Så i dag fick vi tyvärr lämna ca 100 m av stranden ostädad.

Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Eftersom vi var sena så belönades stipendiater redan före lunchen med en generös penninggåva av CK-resor. Per belönade på samma sätt sina ungdomar med generösa gåva

Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 17 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch.

Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass. Dagens glass bekostades av Per Sandberg, stort tack från oss alla som fick avnjuta glassen.

Stort tack även för deltagande i städningen till Per med ungdomar samt till Lizzy.


 

Miljöprojektets 12:e söndag genomförd, 2019-02-10.


Dagens städning blev genomförd utan vår medverkan eftersom vi ”eskorterade” våra vänner Helén & Ronny till Bangkok för hemfärd. Det skapade dock inga problem, som vanligt klarade våra Thai volontärer uppdraget med glans. Tillsammans med sex arbetsamma stipendiater rensades stranden från massor med iland spolat skräp. Som vanligt avslutades med penning gåva och lunch på Restaurang Kitchen.


Upphämtning av handdukar, sängkläder mm från Christina Persson, 2019-02-04.

Christina Persson på Blue Mango har sålt sitt hus och en hel del överblivna saker fick vi möjlighet att ta hand om. Madrass, täcken, kuddar, lakan, handdukar mm kommer alltid väl till pass i våra stipendiaters hem.Besök hos stipendiat för överenskommelse om fortsatt skolgång, 2019-02-03.

Det gäller den funktionsnedsatta flicka som har Ulla & Egon Bäckman samt Roy & May-Liss Ödegård till stödfamiljer. Både Bäckmans och Ödegårds har under åren gjort stora insatser för att förbättra boendet för flickan och hennes farföräldrar. Bäckmans ger fortlöpande stödpaket varje månad och Ödegårds tar hand om stipendiekostnaden dessutom ger båda stödfamiljerna extra hjälp emellanåt. Ett jätte fint generöst samarbete som i detta fall är en förutsättning för flickans ”nyckel till framtiden” utbildning.

Flickans föräldrar är ute ur bilden sedan många år och hon bor med sina farföräldrar som är gamla och på olika sätt funktionsnedsatta. Till våren skall hon börja högstadiet men farmor har motsatt sig detta och vill att hon skall vara hemma och serva henne. Farfar däremot som är mer framsynt har hela tiden sagt att hon skall gå i skolan. Till saken hör att det finns annan hjälp i grannens hus för där bor nämligen en faster till flickan. Farmor vill dock ha hjälp av flickan istället för av sin dotter vilket kanske beror på att hon kan styra flickan på ett annat sätt än dottern.  

CCTs mål är ju att ge möjlighet till utbildning för just denna kategori av elev, fattig, inga föräldrar, fysiskt funktionsnedsatt, duktig i skolan. Dessutom gör hennes nedsättning att hon inte klarar ett fysiskt ansträngande arbete utan måste utbilda sig till ett kontorsyrke.

Så vårt uppdrag i dag var att förklara för farmor hur viktigt det är med en rätt yrkesutbildning och övertala henne att ge flickan möjlighet att fortsätta sin skola för att få en bra framtid.

Det var inte helt enkelt utan vi fick till slut påminna om att all den hjälp de fått och får är helt beroende av att flickan går i skolan och presterar bra betyg. Ingen skolgång inga mer stödpaket och naturligtvis inga stipendier. Efter den påminnelsen så mjuknade farmor och gav sin välsignelse för fortsatt skola och alla inklusive vi var lyckliga över detta.

För att ytterligare underlätta för skolgång har Roy & May-Liss lånat ut en sareng till henne så hon kan transportera sig till skolan.


Besök hos stipendiat för uppföljning av flytt till nytt boende, 2019-02-03.

Gerd Stöckel & Åke Svenssons flicka har flyttat från lärarfamiljen där hon bott senaste åren till en restaurangägares familj. Vi ville klargöra orsaken till flytten eftersom hon så sent som i november vid vår senaste uppföljning trivdes jätte bra där hon bodde.

Nu visade det sig att flytten inte berodde på att det hänt något i förra boendet utan att hon nu får möjlighet att tjäna lite pengar genom arbete i restaurangen på fritiden.

Hennes föräldrar är sedan många år borta och nu är farmor, av en tragisk händelse, också borta från hennes liv och farfar är sjuk. Hon behöver därför tjäna pengar för att hjälpa farfar med ekonomin. Vi är väl bekanta med restaurangfamiljen sedan tiotalet år och vet att hon blir väl omhändertagen och får ett tryggt boende där.


Miljöprojektets 11:e söndag genomförd, 2019-02-03.

Till dagens städning kom bara tre arbetssugna stipendiater, våra två Thai volontärer samt våra vänner Helén & Ronny Lövdahl. Manfallet bland stipendiaterna beror på att i februari och mars är det på helgerna återkommande tester för kommande terminer i högre klass. Så trots att de vill tjäna en slant kan de inte komma.

Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss ett par salor österut. Där delades i två grupper som sedan gick i var sitt väderstreck.

I dag var det mycket småskräp från havet men väldigt lite skräp efter Thai turisterna. Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus.

I samband med pausen kom en man, Lasse Krämer, och intresserade sig för vad vi gjorde. När vi förklarat sa han att an kände till verksamheten via CK-Resor och Christer Kullberg. Han gav då spontant ett bidrag på 500 THB till CCT.

Därefter fortsatte plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare.

Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor.

Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch.

Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bli dagens hjälte genom att bjuda deltagarna på en glass. Ingen sponsor dök upp i dag så glassen satte vi på lunchnotan.

 

Besök hos stipendiat för uppföljning av flytt till nytt boende, 2019-01-31.
 

Det är Judith Orreviks flicka som flyttat till nytt boende och vi ville få koll på att allt är i sin ordning.Hon är övergiven av sin mor och far sedan 8 månaders ålder. Mamman flyttade till Vietnam och har inte haft någon kontakt sedan dess. Pappan finns i Thailand och har sporadisk kontakt med henne men tar inget ekonomiskt ansvar. Hon har tidigare bott tillsammans med sin farmor & farfar. Farmor har varit sjuk i cancer senaste åren och avled i december efter en längre tid på sjukhus. Farfar som nu är 84 år orkar inte ensam ta ansvar för henne och har flyttat till en dotter som bor i en annan provins. Att bo kvar där farfar & farmor bodde var inte möjligt p.g.a. ekonomiska skäl samt att hon som ensam flicka löpte stor risk att bli våldtagen. Så där stod flickan ensam och övergiven utan några anhöriga i närheten.

Lyckligtvis så har hon en väninna i samma ålder och från samma skola som hon får bo tillsammans med. Det var statusen på detta boende som vi ville få klarlagt så vi och Judith kan känna oss trygga.

Det visade sig att väninnan bor i ett hyrt rum granne med en äldre manlig släkting som även betalar hyran för rummet. Mannen var mycket trevlig och verkade väldigt omhändertagande så för tillfället känner vi att det är helt OK att hon bor där. Vi kommer med hjälp av vår Thai volontär fortlöpande följa upp att allt är OK.


 

Miljöprojektets 4:e – 10 söndag, 2019-01-27.

Vi har denna vinter haft en ovanligt lång frånvaro för jul och nyårsfirande. Under tiden har våra Thai volontärer, Kung & Pao, tagit hand om och övervakat stipendiaternas strandstädning. Det har varit varierande antal deltagare mellan 4 – 10 beroende på skol aktiviteter.
Under tiden drabbades även vår strand av stormen Pabuk framfart. Den värsta storm som drabbat Thailand på 20 år. Den passerade på långt avstånd men orsakade trots detta enorma vågor som på vissa avsnitt gjorde stor åverkan på vår fina strand. Detta blev även en utmaning för städarbetet med förändrad strand och mycket skräp som spolades i land.


Besök hos stipendiat med glatt besked, 2018-12-12.

I dag besökte vi sponsorfamiljen Ingrid & Rutger Perssons flicka med ett mycket glädjande besked. Ingrid & Rutger hade nämligen beslutat att de sponsrar hela hennes yrkesutbildning i Asean College. Dessutom sponsrar de även ett månatligt stödpaket med välbehövliga varor under hela utbildningstiden.

Flickans farfar avled hastigt för kort tid sedan så nu lever hon med sjuklig farmor och en sjuk faster. Deras ekonomiska situation är väldigt pressad så möjligheten till yrkesstudier var den allra bästa gåvan som kunde tänkas. Med flickans extraarbete på helger och kvällar kan de nu klara sig tills hennes studier är klara och hon kan börja arbeta på riktigt och tjäna ihop till familjens försörjning.

Ett jätte tack till Ingrid & Rutger från stipendiat, hennes farmor och från oss på CCT för en mycket generös och omtänksam handling som ger flickan sin "Nyckel till Framtiden".

Miljöprojektets 3:e söndag genomförd, 2018-12-09.
 
Till dagens städning kom sex arbetssugna stipendiater samt våra två Thai volontärer. Det är alltid en del saker som stipendiaterna måste prioritera före strandstädningen så trots att de vill tjäna en slant så kan de inte komma. Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss ett par salor österut. Där delades i två grupper som sedan gick i var sitt väderstreck. Även denna dag var själva stranden väldigt ren från skräp från havet men som vanligt finns det drivor med skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Dagens glass bekostades av en sponsor, Mille Clareus, som kom och gästade oss under lunchen, stort tack från oss alla som fick avnjuta glassen.

Miljöprojektets 2:a söndag genomförd, 2018-12-02.

Till dagens städning kom bara fem arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Tandläkarbesök, föräldrasamtal i skolorna, test till universitet är några saker som måste gå före strandstädningen. Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss ett par salor österut. Där delades i två grupper som sedan gick i var sitt väderstreck. I dag var själva stranden väldigt ren från skräp från havet men som vanligt finns det en hel del med skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 17 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass. Dagens glass bekostades av CK-resor eftersom ingen sponsor kom till lunchen, stort tack från oss alla som fick avnjuta glassen.


Besök till stipendiat med begagnad kyl/frys, 2018-12-01.

I samband med besöket den 28:e med stödpaket till en stipendiat som flyttat till nytt boende framkom att de saknad kylskåp. Några dagar tidigare hade vi fått meddelande från Nuch på Seawiev att en lägenhetsägare bytt ut kyl/frys och lämnat den gamla till behövande. Eftersom klimatet gör det svårt att förvara färskvaror passade detta erbjudande perfect för denna familj. I dag när vi levererade kyl/frysen blev de så överlyckliga att mormor fick "ståpäls" och grät av glädje. Oftast behövs det inte stor insats för att göra människor glada och att själva få uppleva mottagarens glädje är värt alla besvär. De sänder ett stort tack till Nuch som förmedlade och till de för tillfället okända givarna.

Besök till stipendiat med stödpaket, 2018-11-29.

Dagens besök var till supportfamiljen Ingrid & Rutger Perssons flicka som bor tillsammans med farmor och en kollrig faster. Hennes farfar avled hastigt i somras och är mycket saknad av familjen. Det är en glad, ambitiös och duktig flicka som nu går i sista terminen i högstadiet. Ett av hennes favoritämnen som hon är väldigt duktig i är teckning. På veckosluten får hon därför utöva sina färdigheter som lärare i teckning för yngre elever. Hennes framtidsplan är att till nästa år kvalificera sig för Universitetsstudier i språk, Kinesiska & Engelska. CCT försöker ragga upp sponsorer för att klara finansieringen för hennes studier.

Stödpaket innehåll var det som vi för det mesta köper, ris, oljor, nudlar, konserver, grönsaker, frukt och kyckling samt även tandborstar, tandkräm, schampo och tvättmedel. De mest behövande familjerna får ett liknande stödpaket från ett par gånger per år till varje månad. Familjen var strålande glad över gåvorna och sänder via oss ett jätte tack till Ingrid & Rutger för stödpaketet.


Besök till stipendiat med stödpaket, 2018-11-28.

Dagens besök var till en flicka, 14 år, hon bor med sin cancersjuka mormor i ett enkelt hyresrum i Klaeng. Hennes far är okänd och hennes mor har ny man och vill inte kännas vid henne. Senaste åren har de flyttat några gånger men har nu förhoppningsvis hittat ett boende där de har möjlighet att stanna kvar. Flickan har ingen stödfamilj så en till två gånger per år ger vi ett stödpaket till dem. Dagens stödpaket innehöll ris, oljor, nudlar, konserver, grönsaker, frukt och kyckling samt även tandborstar, tandkräm, schampo och tvättmedel. Det är det vanliga innehållet i de stödpaket vi delar ut till de mest behövande. Familjen var strålande glad över gåvorna och som tack ville de överlämna lite frukt vilket vi av artighet accepterade.


Miljöprojektet “Please keep Mae Phim clean” har efter sommaruppehållet startat igen, 2018-11-25.

I dag har miljöprojektet “I am Ambassador for Please keep Mae Phim Clean” återstartat efter sommaruppehållet. Det är som tidigare CK-Resor som är sponsor. Alla stipendiater är inbjudna att delta och nu första dagen kom 10 arbetssugna ungdomar. Dessutom var en Thai volontär, Raija & B-O med och plockade. Alla samlades i salan vid Buffalo Bill och hälsades välkomna av oss. Nya krattor, handskar och tänger delades ut samt nytvättade västar och mössor. Eftersom alla visste vad som skulle göras, att alla främmande föremål skall plockas upp och allt från naturen lämnas kvar kunde arbetet starta på en gång. Det som plockas upp är således allehanda plastdetaljer, kapsyler i tusental, repstumpar, tändare etc. Efter halva tiden är det som tidigare en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen tackades för god arbetsinsats och CK-Resor belönade stipendiaterna med en generös penninggåva. Projektet kommer att pågå varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 17 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna på en glass. Dagens glass sponsor var CK resors Crister Kullberg stort tack från oss alla som fick avnjuta glassen.


Quality Voyage arrangerar kurs i Kratong tillverkning till förmån för CCT, 2018-11-22.

På Loy Kratong arrangerade Nuch & Takky från QV utbildning i Kratong tillverkning till förmån för CCT. Boende i Seabreeze & Blue Mango var inbjudna och 29 personer anslöt för att lära och träna sina färdigheter. Behållningen efter att blommor betalats blev 5 950 THB. Ett stort tack till Nuch & Takky och deras personal för en intressant och lärorik utbildning samt för allt övrigt material vi förbrukade. Tack även till de deltagare som erlade kursavgiften och ett extra tack till de som lämnade en extra dusör.

Terminens sista skolbesök, 2018-11-22.
Dagens och terminens sista skolbesök blev till Wat Saranat Thammaram Primary School i Klaeng. Där går en stipendiat, en flicka 14 år, som nu går sista terminen i lågstadiet. Flickan är mycket duktig i skolan och har alltid nära högsta betyg varje termin. Hennes far är okänd och hennes mor har ny man och vill inte kännas vid henne. Hon bor nu med sin cancersjuka mormor i ett enkelt hyresrum i Klaeng. De har en mycket ansträngd ekonomi så CCT ger stipendier för alla skolkostnader.

Skolbesök, 2018-11-21.

Dagens besök var till Hua Yiang lågstadieskola där vi har en stipendiat. Det är supportfamiljen Suzanne & Tommy Lundströms pojke, 12 år. Det är en lite blyg men pigg och glad grabb med fina betyg i alla ämnen. Han börjar nu andra terminen 5:e klass i lågstadiet. Han bor med sin äldre syster och mor. Mamman har haft dubbelsidig bröstcancer med både kirurgisk och kemo behandling. Hon har återhämtat sig förvånansvärt bra och arbetar nu deltid. Hans syster, som varit CCT stipendiat tog examen i mars från Rayong Technical College. Hon fick ett arbete direkt efter skolan och kan nu bidra till familjens försörjning.

 Hämtning av insamlade kläder på Garden Villas, 2018-11-20.

Lena Albinsson på Garden Villas har samlat in en hel del kläder on ville ge till CCTs familjer. Kläder finner alltid nya användare endera bland våra thai familjer eller på sjukhuset i Klaeng. Tack för er omtanke.

Planering för fortsättning av miljöprojektet "Please Keep Mae Phim Clean", 2018-11-16.

På initiativ av CK Resor, Christer Kullberg & Tomas Kaufman, startades för tre år sedan strandstädning tillsammans med CCTs stipendiater. Stipendiaterna dubbades till “I am Ambassador for Please Keep Mae Phim Clean” och varje lördag städades stranden. För sin insats fick de efter sitt tretimmarspass en generös penninggåva samt lunch och transport till och från stranden vilket sponsrades av CK Resor. Förra året flyttades städdagen till Söndag vilket passar bättre med hänsyn till kommunens städning.

I dag träffades vi för att diskutera eventuell fortsättning  Alla berörda tycker att det är ett lyckat projekt så vi beslutade att starta upp söndag den 25:e november. Det blir samma villkor som tidigare för stipendiaterna och städningen blir på söndag som förra säsongen. 

Projektet kommer alltså att pågå varje söndag med start den 25 november kl. 9.00 till och med den 17 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Det är också mycket välkommet med en glass sponsor till lunchen ca 12.30.


Skolbesök, 2018-11-15.

 

Dagens skolbesök var till Sunthonphu Pittaya högstadieskola där vi för närvarande har fem stipendiater. Eftersom det är så många stipendiater så blir det ett heldagsbesök.

 

Första stipendiaten för dagen var stödfamiljen Karin Frykbergs pojke, 14 år. Han börjar nu andra terminen i högstadiets 2:a klass efter att ha avverkat första terminen med jättebra betyg. Han bor tillsammans med sina farföräldrar och två syskon samt sin far som har en grav funktionsnedsättning. Hans äldsta syster är en av CCTs college stipendiater som tar examen i mars. 

 

Andra stipendiaten för dagen var en pojke, 15 år, som föra året kom från Chak Makrut lågstadieskola. Hans avgångsbetyg från lågstadiet var bland de bästa vi sett bland pojkar, fyra hundradelar från full pott. Trots att vi hade intagningsstopp för nya stipendiater så blev han antagen. Det beror dels på hans levnadssituation, hans fina betyg samt att vi fick en ny sponsorfamilj, Agneta Christiernin & Agneta Furuvik som täcker upp delar av hans stipendier. Han har fortsatt att imponera med betyg från första terminen och nu andra terminen i högstadiet på nästan full pott. 

 

Tredje stipendiaten var supportfamiljen RickMicks flicka, 15 år, som går sista terminen i 3:e klass. Hon har i alla klasser utmärkt sig med mycket bra betyg. Till våren börjar hon fjärde året vilket innebär en ny tuffare läroplan viket vi hoppas hon skall klara med glans. Sång är en av hennes specialiteter som hon ofta framför på barnens dags festligheterna. Hon bor med sin mor i ett litet hus som mamman byggt nära sin mor.

 

Fjärde stipendiaten för dagen var en flicka, 17 år, som också går sista terminen i 3:e klass. Som de flesta av våra stipendiater så har även hon mycket bra betyg. Till våren börjar även hon fjärde året med en ny tuffare läroplan viket vi hoppas att även hon skall klara med glans. Hon bor med mamma & pappa samt syskon i ett hyrt hus. Mamma är sjuk så pappan är ensam försörjare. Han arbetar som de flesta fattiga som daglönare ofta på byggen. 

 
Femte stipendiaten var supportfamiljen Mille Clareus flicka, 18 år, som nu går sista årets sista termin i högstadiet. En mycket duktig och ambitiös flicka som har som sitt studiemål att bli advokat. Hon satsar nu allt på studierna denna sista termin för att få slutbetyg som till nästa år kan kvalificera henne för universitetsstudier. CCT försöker ragga upp sponsorer för att klara finansieringen för hennes studier. 

Skolbesök, 2018-11-13.

 

Dagens skolbesök blev till Klaeng Wittayasata Worn högstadieskola. Där finns f.n. tre stipendiater. Det är tre flickor i åldrar 15 - 18 år i klasserna 4 - 6. 

Första stipendiaten var supportfamiljen Ingrid & Rutger Perssons flicka. Hon har nu börjat sista terminen i sitt sista år i högstadiet. Efter att hennes farfar hastigt avled i somras bor hon nu med sin farmor och en kollrig faster. Hennes framtidsplan är att till nästa år kvalificera sig för Universitetsstudier i språk, Kinesiska & Engelska. CCT försöker ragga upp sponsorer för att klara finansieringen för hennes studier.

Andra stipendiaten var supportfamiljen Judith Orreviks flicka. Hon har nu börjat fjärde årets sista termin i högstadiet. Hennes framtidsplan är att efter högstadiet kvalificera sig för Universitetets läkarutbildning. Hon är övergiven a sina föräldrar och har tidigare bott hos farfar & farmor. Farmor gick bort i cancer för en kort tid sedan. Farfar som är 83 år är också sjuklig har flyttat till den provins hans hustru kom från pga av hennes sjukdom. Flickan bor nu hos en kompis till dess det eventuellt ordnar sig med ett annat boende. Hon får ett stödpaket varje månad med mat och hygienartiklar. Hon arbetar även på fritiden för att försöka klara sin försörjning.

Tredje och sista stipendiaten var också en flicka, 18 år, Hon har nu börjat sista terminen i sitt sista år i högstadiet. Hennes framtidsplan är att till nästa år kvalificera sig för studier i King Mongkut´s Institute of Technology, Department of Chemical Science, Ladkrabang (Bangkok). En väldigt rar och duktig stipendiat som säkert kvalificerar sig till dessa studier. Hon bor tillsammans med sin farfar och farmor som tyvärr inte har ekonomi för hennes framtids planer. CCT försöker ragga upp sponsorer för att klara finansieringen för hennes studier.


Skolbesök, 2018-11-12.

 

Dagens besök blev till Wat Klaeng Kram lågstadieskola där det fn finns tre stipendiater. Det är supportfamiljerna Ulf Lindberg, Ulla & Egon Bäckman samt Gerd Stöckel & Åke Svenssons flickor som samtliga går sista terminen i 5:e klass. Vi har följt dessa flickor flera år och de är alltid mycket duktiga med högsta betyg i alla ämnen. Efter genomgång av deras behov för terminen får de allesammans nya stipendier.


Nästa år skall samtliga börja i Shunthunpu Högstadie skola för ytterligare sex års studier.


Första skolbesöket för vinterterminen, 2018-11-08.

 
Vår volontär "Angel Kung" har sedan starten skött alla kontakter med skolorna. Efter detta första besök har hon planerat och bokat för samtliga stipendiater under kommande veckor.
 
Dagens skolbesök blev till högstadieskolan, Makudmuang Ratchawitthayalai. Det är supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmars pojke, 13 år, som med mycket bra betyg har avverkat första årets första termin i den här skolan. Han har mer än väl kvalificerat sig för ett nytt stipendium.  Han har haft en minst sagt rörig tillvaro med flera flytt fram och tillbaka men är nu tack och lov tillbaka hos en moster i Klaeng. 

Skolan som ligger lite i utkanten av Klaeng är den bästa skolan i området och därmed den dyraste. Här har man mindre klasser med mer support från lärarna till eleverna.
Som andra högstadieskolor så sänder även denna skola info till eleverna på mail. Läraren gjorde oss uppmärksam på att han saknade telefon med internet vilket han måste ha. Eftersom CCT inte har medel för detta så köpte vi en lämplig telefon till honom så han kan klara sina hemuppgifter på bästa sätt.


Tillbaka i Thailand, 2018-11-05.

 
Efter en mer än fantastisk sommar i Sverige är vi tillbaka i vårt andra hem i Mae Phim. Hösten var på intåg så det är helt underbart att få tillbringa vintermånaderna här. Skolstarten sker nu så CCTs verksamhet är första prio. Första åtgärd blir samtal med CCTs Thai volontärer för överenskommelse om lämplig dag och tid för ett möte. Redan i morgon blir det möte med volontären som sköter alla kontakter för planering av skolbesök. Samma dag träffar vi även den andra volontären, som handhar inköp och leverans av stödpaket, för information om stipendiaternas familjesituation. 

Aktiviteter 2018 maj - oktober.

 
Under vår vistelse i Sverige sköter våra Thai volontärer kontakter med skolor och stipendiater. De gör även inköp och leverans av individuellt anpassade stödpaket till de mest behövande familjerna. Svenska & Norska stödfamiljer ger ett bidrag varje månad till stödpaketen samt till stipendier. Varje månad sänder volontärerna detaljerad rapport på inköp, efter vår kontroll vidaresänds rapporten till respektive stödfamilj. Från slutet av mars och hela april har det varit skollov och i maj startade sommarterminen i Primary & Secondary School samt i Technic Rayong College. Alla stipendiater kom i god ordning till skolstarten och skall nu göra sitt bästa under sommarterminen till nästa ferie som börjar i oktober.
 
Universiteten har en annan terminsindelning så dessa stipendiater började årets första termin i januari och har sommar ferie juni juli och börjar höstterminen i augusti.

En stipendiat, Ulla & Egon Bäckmans flicka, har under sommaren fått ytterligare en sponsorfamilj. Flickan har ett svårt handikapp pga olyckshändelse i barndomen och lever med farföräldrar under mycket torftiga förhållanden. Det krävs därför extra mycket hjälp till henne och vi välkomnar därför May-Liss och Roy Ödegård som ytterligare supportfamilj. Värvningen av extra supportfamilj har gjorts i samförstånd med Egon & Ulla. Under sommaren har Ödegårds gjort en rivstart med att tillsammans med kommunen bygga till deras ruckel så att de har ett fint rum med tätt tak. En del möbler, kläder och andra välbehövliga saker har också levererats till det nya rummet.

En stipendiat, Ingrid & Rutger Perssons flicka, har förlorat sin farfar. Det var en mycket glad och pigg 78 åring som hastigt avled av en hjärtinfarkt. Perssons var genom CCTs Thai volontär med och sponsrade begravningen.

För övrigt så har det inte varit några allvarliga händelser rapporterade under sommaren.


Sammanfattning av vinterterminen 2017 - 2018.

 

Vinterterminen 2017 - 2018 har varit mycket innehållsrik, med i nästan bara positiva händelser. Säsongen startade den 1:a november med ett möte med Thai volontärerna för genomgång av sommarens termin. Inget nytt som inte rapporterats tidigare framkom. Kung startar omg. planering och bokning av skolbesök för att tillsammans med lärare/handledare gå igenom stipendiaternas betyg, ekonomi och hemförhållande. Några dagar senare startar skolbesöken för höstterminen, besöken pågår till slutet av november. Denna säsong är det tjugosex stipendiater fördelade på tio skolor där studieresultat, ekonomi och hemförhållanden skall följas upp och nya stipendier betalas.

 

Säsongens miljöprojekt "Please Keep Mae Phim Clean" beslutas starta den 19:e november och pågå till och med 18:e mars. Som tidigare är det CK-resors Christer Kullberg & Tomas Kaufman som är sponsorer för detta. Under den tiden har vi, nästan alla söndagar, varit med och stöttat de deltagande stipendiaterna. Vi har under vintern haft flera besök av ”volontärer” som hjälpt till och visat stort intresse för projektet.

 

Två bröder som är stipendiater blivit av med sin bostad p.g.a. att den farbror de bodde hos hastigt avlidit. Det är andra gången på några år de blir hemlösa. Förra gången dog deras föräldrar med ett par månaders mellanrum och de förlorade sitt hem. Nu verkar det som att de kan få ett nytt tak över huvudet hos ytterligare en farbror. Vi hoppas det består till de avslutat sina universitetsstudier och kan försörja sig själva.

 

I januari så var det åter dags för säsongens utflykt som sponsrades för femte året av Christer Kullberg CK-Resor. Reseledare var Christers "vapendragare" Tomas Kaufmann tillsammans med sin sambo Lek. Utflyktsmål denna gång blev FROST Magical ice of Siam som omfattar sandskulpturparken The Himmapan samt isskulpturutställningen Siam Heaven. I närheten finns även Pattaya Bird Park, Pattaya fairytale park och Pattaya sheep farm så det blev besök även till dessa attraktioner.
Det hela startade med samling på Hotell Princess. Förutom oss så var det nitton stipendiater, två Thai volontärer och en av CK Resors deltagare som heter Gerd Perols och är lärare i Sverige.
Efter besök till alla attraktioner var det dags att söka upp bussen för återfärd. Gerd berömde stipendiaterna för deras goda disciplin som vida översteg vad hon var van med från Svenska elever. Vid återkomst till Princess efter denna heldagsutflykt var det ett trött men mycket belåtet gäng som tackade Tomas med en hälsning till Christer för en mycket trevlig utflykt.

 

Varje år i början av januari är det Children Day i skolorna. Den startar tidigt på morgonen med en munk parad. Därefter är det lekar, tävlingar och spel hela dagen fram till kvällen. I år var det även tävlingar mellan Svenska skolans elever och elever från Kram skolan.
På kvällen är det dags för den stora festen där eleverna underhåller med sång och dans.
Redan på eftermiddagen kommer ett stort antal lokala företagare och riggar upp sina matstånd och bjuder på mat till alla, både elever och besökare.
Vi har tre stipendiater, flickor, i olika åldrar i denna skola och alla skulle medverka i olika uppträdanden. Tradition är att anhöriga köper färgglada kransar som hängs kring halsen på ”artisterna” för att gratulera till framträdandet, dessutom får de en slant i handen. Kransarna går sedan i retur och säljs igen och pengarna för försäljningen går till skolans verksamhet. 

 

Det har även kommit en del gåvor bestående av secondhand saker. Det är kläder i alla storlekar, mjukisdjur, madrasser, solstolar, mm som vi i första hand fördelat till våra stipendiater. 

Allt som inte passar där ger vi till sjukhuset i Klaeng som har massor med fattiga patienter som är jätteglada för dessa saker. En av våra supportfamiljer, Karin Frykberg, bidrog till detta med 50 kg kläder och mjukisdjur som hon samlat in bland vänner och bekanta. 

 

Tillsammans med supportfamiljer och även själva har vi besökt stipendiaterna i hemmen för att se hur läget är. I samband med besöken har vi alltid levererat ett stödpaket med mat och hygienartiklar samt secondhand kläder. Vi har även på uppdrag av supportfamiljer tagit med stipendiater till varuhus för att förse dem med behövliga kläder.

I vår när skolårets sista termin avslutades tog två stipendiater examen från College. De har nu fått en bra yrkesutbildning, deras nyckel till framtiden, och den har öppnat upp för bra välavlönade anställningar för båda två. Detta är vad CCTs hjälpprogram syftar till, en bra utbildning, en bra anställning och med det en bra förutsättning till en trygg framtid.
En stipendiat har kvalificerat sig för Universitetsstudier och två stipendiater för studier i College.
En stipendiat, en flicka, har ”övertagits” av sina supportfamiljer Katarina & Kjell Sundbäcks samt Lisa & Björn Petersson p.g.a. att hon har hat svårt att uppfylla CCTs betygskrav.
CCT tar f.n. inte in nya stipendiater med anledning av att ett flertal nu går i högre utbildningar som är väldigt kostsamma. Efter säsongens avgångar så är nu antalet stipendiater tjugotre.

 

Vi behöver fler sponsorer som kan hjälpa till att finansiera stipendier för högre studier.
Ni som känner för att hjälpa fattiga men duktiga och ambitiösa ungdomar till en bra utbildning som kan trygga deras framtid är mer än välkomna med bidrag. Se vår hemsida, childcare.in.th för info om olika betalningsmöjligheter.

Säsongens final var en träff med våra Thaivolontärer för att försäkra oss om att allt skall fungera med skolkontakter och leverans av stödpaket under sommarterminen då vi är i Sverige.


Miljöprojektets 19:e och sista söndag för säsongen genomförd, 2018-03-18.

I dag kom elva arbetssugna stipendiater och vår volontär Kung. Den andra volontären, Pao, är fortfarande förhindra pga. att hennes mor råkat ut för en olyckshändelse. En del stipendiater har redan börjat sina feriejobb och en del har tentamen för nästa termin så vi får nöja oss med detta antal. Efter utrustning med kläder, verktyg och sopsäckar så delades styrkan i två lag, ett som städade västerut och ett österut.

Åter igen fick vi en påminnelse om vilka miljöförstörare i första hand det Thailändska folket är. Mängder med skräp spolas upp på stranden som tidigare dumpats i havet. Vindarna har varit ogynnsamma så det fanns mycket att fylla säckarna med. En hel del skräp efter strandgästerna fanns också i salorna och övre delen av stranden. Efter halva tiden så blev det som vanligt en välförtjänt vattenpaus.
Efter återkomst till Kitchen och efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor.
Dagens populäraste personer blev Crister Kullberg & Tomas Kaufman som kom på besök till lunchen för att tacka stipendiaterna för en väl genomför städsäsong. Stipendiaterna framförde sitt tack för möjligheten att delta och förbättra miljön samt för den generösa penninggåva som CK-resor utdelat till dem vid varje städtillfälle. Som avslutning så bjöd Crister & Tomas samtliga deltagare på valfri glassportion, som vanligt mycket uppskattat.
Detta var alltså säsongens sista städning men både sponsorer och deltagare lovar att det blir fortsättning nästa säsong som startar i oktober och pågår till mars.


Terminens sista skolbesök, 2018-03-15.

Dagens andra och terminens sista skolbesök blev till Wat Saranat Thammaram Primary School i Klaeng. Där går en stipendiat, en flicka 13 år, som flyttade dit förra terminen och skall nu börja 5:e klass. Flickan är mycket duktig i skolan och har alltid nära högsta betyg varje termin. Hennes far är okänd och hennes mor har ny man och vill inte kännas vid henne. Hon bor nu med sin cancersjuka mormor i ett enkelt hyresrum i Klaeng. De har en mycket ansträngd ekonomi så CCT ger stipendier för alla skolkostnader.
 

Skolbesök, 2018-03-15
 
 
Dagens första skolbesök var till Rayong Technical College där vi har fem stipendiater i olika yrkesutbildningar, samtliga flickor. Två av dessa tar examen men vi skriver in två nya, också flickor, så antalet blir oförändrat.
Första mötet var med supportfamiljen Roy & May-Liss Ödegårds flicka som studerar på ekonomlinjen. Hon avslutar nu sista terminen med ett mycket bra terminsbetyg.
Hon har redan börjat arbeta på en redovisningsfirma där hon trivs väldigt bra. Hon är också mycket omtyckt av sin arbetsgivare. Hon tjänar nu bra med pengar och kan försörja sin mormor och lillasyster som hon bor tillsammans med.
Ytterligare en stipendiat som genom CCTs stipendier fått sin nyckel till framtiden, en bra utbildning.
Andra stipendiaten för dagen var med supportfamiljen Karin Frykbergs flicka som studerar på hotell linjen. Hon har precis avslutat första årets andra termin med toppbetyg, bäst i klassen.
Hon bor på campus och åker bara hem en gång i månaden. Under helgerna som hon är på campus undervisar hon andra elever i teckning och tjänar in en bra fickpeng.
Tredje stipendiaten studerar på hantverkslinjen där hon började direkt efter tredje klass i högstadiet. Hon har nu klarat av första årets andra termin med mycket bra betyg.
På grund av lång resväg har hon nu önskemål att få bo på campus så hon kommer i tid till de tidiga morgonsamlingarna. En utökad kostnad men till en duktig stipendiat så är det självklart att CCT betalar för detta.
Fjärde stipendiaten var med supportfamiljen Tomas Julins flicka som studerar handel och ekonomi. Hon har också klarat första årets andra termin med bravur, hon är bland topp fem i klassen. En rar och omtänksam flicka som alltid visar sin tacksamhet inte bara med ord utan genom att tillverka en prydnadssak av spillmaterial som hon ger till Tomas.
Femte och sista stipendiaten för dagen var med supportfamiljen Suzanne & Tommy Lundströms flicka som studerar handel och ekonomi. Hon avslutar nu sista terminen med ett bra avgångsbetyg.
Hon har redan börjat arbeta och kan nu hjälpa sin mor och lillebror med försörjningen. Mamman har varit svårt cancersjuk och är ännu inte helt rehabiliterad så familjens ekonomi är i stort behov av detta tillskott.
Ytterligare en stipendiat som genom CCTs stipendier fått sin nyckel till framtiden, en bra utbildning.
Sedan var det dags att skriva in de två nya stipendiaterna.
Den första en flicka, 18 år, en av CCTs första stipendiater har nu avslutat högstadiet och kvalificerat sig till College. Hon skall börja en två årig utbildning i Ekonomi & Handel.
Hon har alltid bott med sin mormor eftersom mamman övergett henne och pappan är död. Mormor är pensionär och drygar ut sin pension med att tillverka och sälja Thai desserter.
Den andra också en flicka, 17 år, är den stipendiat som kvalificerat sig från tredje klass i högstadiet till College. Hon skall börja en treårig utbildning i bokföring. Hon bor hos sin moster och hennes familj sedan hon övergetts av sina föräldrar. Moster har nyligen fått en stroke och är partiellt förlamad. Hennes supportfamilj övergav henne i våras så det är väldigt tufft för familjen just nu. CCT ger henne stipendier för skolkostnader och förhoppningsvis kryar moster på sig och kan börja arbeta igen.
Flickan har nyttjat möjligheten att söka yrkesutbildning efter att ha fullföljt de tre första obligatoriska åren i högstadiet. En möjlighet som är förbehållen duktiga elever. Ett bra sätt att snabbare få en utbildning och komma i arbete och kunna hjälpa sin familj med försörjningen.
 

 

Skolbesök, 2018-03-14.

 

Dagens skolbesök blev till Klaeng Wittayasata Worn högstadieskola. Där finns f.n. fem stipendiater. Det är fem flickor i åldrar 15 - 18 år i klasserna 3 - 6. Två av flickorna avslutar sin sista termin och går vidare den ena till College och den andra till Universitet.
Första stipendiaten var supportfamiljen Katarina & Kjell Sundbäcks flicka som tar examen med mycket bra betyg. Hon har kvalificerat sig för studier i King Mongkut´s Institute of Technology, Department of Chemical Science, Ladkrabang (Bangkok), utbildningen är fyraårig. För studier i universitetet har hon fått ytterligare en supportfamilj, Stefan Björk & Ann Windmar, som sponsrar 30% av kostnaden för universitetet. Resterande finansiering täcks av ett Thai företag, CCT och en mindre egen insats.

Andra stipendiaten var en av CCTs första stipendiater som också tar examen med bra betyg. Hon har kvalificerat sig för studier i Rayong Technical College, Ekonomi & Handel, utbildningen är tvåårig.

Tredje stipendiaten var supportfamiljen Ingrid & Rutger Perssons flicka. Hon skall nu börja sitt sjätte och sista år i högstadiet. Hennes framtidsplan är att till nästa år kvalificera sig för Universitetsstudier i språk, Kinesiska & Engelska.

Fjärde stipendiaten var supportfamiljen Judith Orreviks flicka. Hon skall nu börja sitt fjärde år i högstadiet. Hennes framtidsplan är att efter högstadiet kvalificera sig för Universitetets läkarutbildning. Hon är övergiven a sina föräldrar och bor hos farfar & farmor. Farmor är svårt sjuk i cancer och har bara kort tid kvar. Farfar som är 83 år är också sjuklig och kan bara arbeta sporadiskt. Hon för ett stödpaket varje månad med mat och hygienartiklar. Dessutom måste hon arbeta på fritiden för att försöka klara familjens försörjning.

Femte och sista stipendiaten var också en flicka, 18 år, Hon skall nu börja sitt sjätte och sista år i högstadiet. Hennes framtidsplan är att till nästa år kvalificera sig för studier i King Mongkut´s Institute of Technology, Department of Chemical Science, Ladkrabang (Bangkok). En väldigt rar och duktig stipendiat som säkert kvalificerar sig till dessa studier. Hon bor tillsammans med sin farfar och farmor som tyvärr inte har ekonomi för hennes framtids planer. CCT försöker ragga upp sponsorer för att klara finansieringen för henne.


Miljöprojektets 18:e söndag genomförd, 2018-03-11.

I dag kom nio arbetssugna stipendiater och vår volontär Kung. Den andra volontären, Pao, är fortfarande förhindra pga. att hennes mor råkat ut för en olyckshändelse. En del stipendiater har redan börjat sina feriejobb och en del har tentamen för nästa termin så vi får nöja oss med detta antal. Efter utrustning med kläder, verktyg och sopsäckar så delades styrkan i två lag, ett som städade västerut och ett österut.

Åter igen fick vi en påminnelse om vilka miljöförstörare i första hand det Thailändska folket är. Mängder med skräp spolas upp på stranden som tidigare dumpats i havet. Det var inte lika mycket som förra söndagen så vi klarade det precis inom tidsramen. En hel del strandgäster lämnar också massor av skräp i salorna och övre delen av stranden. Efter halva tiden så blev det som vanligt en välförtjänt vattenpaus.
Efter återkomst till Kitchen och att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor.
Dagens populäraste personer blev Marny & Björn Slinning som bjöd samtliga deltagare på valfri glassportion. Som vanligt mycket uppskattat, tack från oss alla.
Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars.Skolbesök, 2018-03-10.

 

Dagens skolbesök blev till en ny högstadieskola, Makudmuang Ratchawitthayalai. En skola som ligger lite i utkanten av Klaeng och som vi först trodde var en enkel och billig skola. Men det var precis tvärt om, det är den bästa skolan och därmed den dyraste i Klaeng. Här har man mindre klasser med mer support från lärarna till eleverna. Han tilldelades denna skola genom en typ av kvotering för att hans far kommer från området.
Det är supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmars pojke, 12 år, som i maj skall börja första terminen i 1:a klass i den här skolan. Senaste tiden har varit rätt kämpiga för honom. Han förlorade sin mor i cancer för ett par år sedan och fick då flytta till en moster i Ban Neandin dang som var tvilling med hans mor. Under senaste terminen flyttade den mostern till annan ort för att arbeta och han fick då flytta till en annan moster i Klaeng. Når han nu skall börja i högstadiet så har första mostern kommit tillbaka och han måste flytta tillbaka dit. Lite rörigt för en ung grabb men han är lugn och sansad så det kommer nog att gå bra.


Skolbesök, 2018-03-09.

 

Dagens skolbesök var till Sunthonphu Pittaya högstadieskola där vi för närvarande har sju stipendiater. Eftersom det är så många stipendiater så blir det ett heldagsbesök.

 

Första mötet var med supportfamiljerna Katarina & Kjell Sundbäcks samt Lisa & Björn Petersson flicka. Hon avslutar andra terminen i högstadiets 1:a klass. Efter första terminen gjorde hon ett riktigt betygslyft jämfört med lågstadiets avgångsbetyg. För den här terminen så är inte betygen klar ännu med en indikation är att hon släpat efter lite. Detta trolige pga att hon fått en annan ansvarig lärare som inte har nog bra koll på henne. Nu lovar den gamla läraren att försöka hålla ett öga på henne så hon hänger med.
Sedan tidigare är det bestämt med supportfamiljerna att hon växlas ut från CCT och att supportfamiljerna själva tar hand om henne och hennes lillasyster i framtiden. Den äldsta systern är fortfarande kvar i CCT där vi försöker finna finansiering för hennes universitetsstudier.

 

Andra stipendiaten för dagen var stödfamiljen Karin Frykbergs pojke. Han avslutar också andra terminen i högstadiets 1:a klass och har tidigare avverkat första terminen med jättebra betyg. Efter fullgjort första år så indikeras att han har en höjning av betyget att vänta.

 

Tredje stipendiaten för dagen var den nya stipendiat som i våras kom från Chak Makrut lågstadieskola. Hans avgångsbetyg från lågstadiet var bland de bästa vi sett bland pojkar, fyra hundradelar från full pott. Han fortsatte att imponera med ett betyg från första terminen i högstadiet på nästan full pott. När nu andra terminen är slut så förväntas att han håller samma nivå.

Fjärde stipendiaten var supportfamiljen RickMicks flicka som avslutar sista terminen i 2:a klass. Hon har i alla klasser utmärkt sig med mycket bra betyg. Sång är en av hennes specialiteter som hon ofta framför på barnensdags festligheterna. Hon bor med sin mor i ett litet hus som mamman byggt nära sin mor.

Femte stipendiaten för dagen var en flicka som även hon avslutar sista terminen i 2:a klass. Som de flesta av våra stipendiater så har även hon mycket bra betyg. Hon bor med mamma & pappa samt syskon i ett hyrt hus. Mamma är sjuk så pappan är ensam försörjare. Han arbetar som de flesta fattiga som daglönare ofta på byggen. Normalt brukar första skolåret i högstadiet bli en rätt så stor omställning med lite betygstapp men det verkar som att dessa stipendiater klarat det bra utan nämnvärda tapp.

Sjätte stipendiaten var supportfamiljen Mille Clareus flicka som i maj börjar sista året i högstadiet. En mycket duktig och ambitiös flicka som har som sitt studiemål att bli advokat. Hon satsar nu allt på studierna detta sista år för att få slutbetyg som till nästa år kan kvalificera henne för universitetsstudier.
 
Sjunde och sista stipendiaten var en flicka som tar examen i 3:e klass och har direkt därifrån kvalificerat sig för studier i Rayong Technical College. Hon är mycket duktig och ambitiös och har nu bestämt sig för att studera ekonomlinjen där. Hon bor tillsammans med sin mosters familj under mycket enkla förhållanden. Moster har precis drabbats av stroke och är partiellt förlamad och kan inte arbeta. För att bidra till försörjningen hjälper flicka till i familjen med fiske alla skolfria dagar. Flickan har tidigare haft en supportfamilj som stöttat med mat och pengar till skolan. De har pga ändrade förhållanden övergett henne nu i vår när hon så väl behöver stöd både för skola och tandläkare. Vi har annonserat efter efter någon som kan bli hennes nya supportfamilj men inget napp ännu.

Skolbesök, 2018-03-06.

Dagens tredje besök var till Hua Yiang lågstadieskola där vi har en stipendiat. Det är supportfamiljen Suzanne & Tommy Lundströms pojke, 11 år. Det är en lite blyg men pigg och glad grabb med fina betyg i alla ämnen. Han skall börja 5:e klass i lågstadiet nu i maj. Han bor med sin äldre syster och mor. Mamman har haft dubbelsidig bröstcancer med både kirurgisk och kemo behandling. Förra vintern var det riktigt kämpigt för familjen då det var ovisst hur allt skulle förlöpa. Nu verkar det vara på rätt väg. Mamman har piggnat till och fått tillbaka håret och kan nu ta lite ströjobb för att testa krafterna. Hans syster, som också är CCT stipendiat, tar nu i mars examen från Rayong Technical College. Hon har redan ett arbete på lut där hon kan börja direkt efter skolan och bidra till familjens försörjning.
 


Skolbesök, 2018-03-06.

 

Dagens andra besök var till Wat Noensai lågstadieskola där vi skrev in en ny elev som är supportfamiljerna Katarina & Kjell Sundbäcks samt Lisa & Björn Petersson flicka. Enligt tidigare överenskommelse skall supportfamiljerna själva ta hand om denna flicka och en äldre syster till henne. Vi visade bara vilka rutiner som CCT har så de kan fortsätta med samma. Den äldsta som skall börja universitet blir kvar i CCT.Nu startar vårens skolbesök, 2018-03-06.

 

Första besöket blev till Wat Klaeng Kram lågstadieskola där det fn finns tre stipendiater. Det är supportfamiljerna Ulf Lindberg, Ulla & Egon Bäckman samt Gerd Stöckel & Åke Svenssons flickor som samtliga går sista terminen i 5:e klass. Vi har följt dessa flickor flera år och de är alltid mycket duktiga med högsta betyg i alla ämnen. Efter genomgång av deras behov för terminen får de allesammans nya stipendier.


 


Utdelning av insamlade kläder, 2018-03-04.

 

Efter strandstädningen i dag i samband med lunchen så var det åter dags för utdelning av en del insamlade kläder. Det är Gun-Marie & Leif Taube som lätta en del på garderoben. Ett antal mycket fina kläder och skor fann sina lyckliga nya ägare. Ett stort tack från stipendiaterna till Gun-Marie & Leif.Miljöprojektets 17:e söndag genomförd, 2018-03-04.

 

I dag kom sju arbetssugna stipendiater och vår volontär Kung. Den andra volontären, Pao, är fortfarande förhindra pga. att hennes mor råkat ut för en olyckshändelse. Antalet stipendiater blir denna tid reducerat pga. att terminens tentor har börjat vilka ofta sker på lördag och söndag. Efter utrustning med kläder, verktyg och sopsäckar så delades styrkan i två lag, ett som städade västerut och ett österut.
I dag ville havet visa vilka miljöförstörare i första hand det Thailändska folket är genom att återföra mängder med skräp till stranden som tidigare dumpats i havet. Det var så mycket skräp att vi inte hade en chans att klara hela sträckan på tre timmar. Det skulle behövts sju – åtta timmar till för rensa upp allt. Nu hoppas vi att kommunens städgäng tar hand om resten kommande vecka. Det har ju varit ”Long Beach Festival” i två dagar så där fanns också massor av skräp i salorna och övre delen av stranden. Där var tack och lov kommunens städare redan igång med att röja upp den röran. I dag så blev det två välförtjänta vattenpauser eftersom tempen visade på 33 och solen gassade. Första pausen var den ordinarie och till andra pausen kom en vänlig Thailändare och bjöd på drycker. I dag så plockades det till efter lunchtid så därför blev vi hämtade med bil och inget plock på återvägen.
Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor.
Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars.


Miljöprojektets 16:e söndag genomförd, 2018-02-25.

I dag kom åtta arbetssugna stipendiater och vår volontär Kung. Den andra volontären, Pao, var förhindra pga. att hennes mor råkat ut för en olyckshändelse. Antalet stipendiater blir denna tid reducerat pga. att terminens tentor har börjat vilka ofta sker på lördag och söndag. Efter utrustning med kläder, verktyg och sopsäckar så var styrkan klar att starta. 

Förutom stipendiaterna så anslöt även Per Sandberg och supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmar och deras flickor Lea & Lova. Det blev således ett bra städgäng som delades i två lag, ett som städade västerut och ett österut.
I dag var det inte så mycket skräp från havet. Thai turisterna har som vanligt lämnat efter sig en hel del så det blev många säckar fyllda. Efter en välförtjänt vattenpaus fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare.
Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor.
Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars. I dag så bjöd Per och supportfamiljens flickor Lea och Love på glassen och blev dagens populäraste personer.

Besök tillsammans med supportfamilj till stipendiat med stödpaket, 2018-02-24. 

Tillsammans med supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmar och deras flickor Lea & Lova besökte vi deras stipendiat. Det är en pojke, 12 år, som går sista terminen i lågstadiet. När hans mor gick bort i cancer för två år sedan fick han denna omtänksamma supportfamilj. Han fick efter moderns bortgång flytta till en moster Ban Neandin dang. Under förra terminen flyttade den mostern till annan provins för att arbeta och lämnade honom ensam i huset. Efter larm från skolan ordnade vår Thai volontär så han fick flytta igen, nu till en moster i Klaeng. Där har han fått ett mycket bättre boende än det lilla huset på gummiplantagen. Han kommer också få närmare till skolan när han börjar högstadiet i maj. Vi håller nu tummarna att detta blir ett fast boende för honom så han får lugn och ro och kan koncentrera sig på studierna. 

På väg till Klaeng så inhandlade supportfamiljen ett hjälppaket med mat och hygienartiklar som blev tacksamt mottaget.Miljöprojektets 15:e söndag genomförd, 2018-02-18.

 

I dag kom fem arbetssugna stipendiater och vår volontär Kung. Den andra volontären, Pao, var förhindra pga. att hennes mor råkat ut för en olyckshändelse. Antalet stipendiater blir denna tid reducerat pga. att terminens tentor har börjat vilka ofta sker på lördag och söndag. Efter utrustning med kläder, verktyg och sopsäckar så var styrkan klar att starta.
Återigen har det varit lite västliga vindar och då blir det en hel del skräp från havet. Thai turisterna har som vanligt lämnat efter sig en hel del så det blev många säckar fyllda. Efter en välförtjänt vattenpaus fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare.
Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor.
Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars.
Till dagens lunch var det ingen som kom och ville bli dagens populäraste genom att bjuda alla på glass.


Miljöprojektets 14:e söndag genomförd, 2018-02-11.

I dag kom sju arbetssugna stipendiater och våra volontärer Kung & Pao. Terminens tentor har börjat så en del stipendiater är förhindrade att komma. Efter utrustning med kläder, verktyg och sopsäckar så var styrkan klar att starta. 

Vi fick då besked genom en av stipendiaterna att en grupp elever från Sunthonphu skolan skulle komma till stranden och städa. Det är en del i skolornas miljöutbildning att eleverna gör en städinsats någonstans i kommunen under några timmar. För att samordna arbetet med de tillkommande eleverna så blev det i dag en grupp som startade i ena änden av stranden. När så småningom de andra anlände fick de bilda en egen grupp och starta från ett annat ställe. Det visade sig efter ett tag att våra stipendiater städade snabbare så till slut blev det en stor grupp av samtliga.
Vindarna har varit lite västliga så i dag var det en hel del skräp från havet. Thai turisterna har som vanligt lämnat efter sig en del så det blev många säckar fyllda. Efter en välförtjänt vattenpaus fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter avslut åkte gästerna från Sunthonphu skolan hem och vårt gäng gick till Kitchen.
Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor.
Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars.
Till dagens lunch kom stödfamiljen Ulf Lindberg och bjöd alla på glass vilket som alltid är mycket uppskattat.


Utdelning av insamlade kläder från Garden Villas & Sea view, 2018-02-11.

Även i dag i samband med lunchen efter strandstädningen så var det dags för utdelning av del av de insamlade kläderna. Det var del av stipendiaterna som inte var närvarande vid förra tillfället som fick ett urval till dem passande kläder. Ett stort tack från stipendiaterna till alla inblandade givare.

Utdelning av insamlade kläder från Garden Villas & Sea view, 2018-02-04.

I dag i samband med lunchen efter strandstädningen så var det dags för första utdelningen av de insamlade kläderna. En del var redan adresserat och gavs direkt till respektive mottagare. Resterande lades upp i storlekar på ett antal bord. Sedan fick de närvarande välja vad de gillade från passande storlekar. Det var endast dam och flickkläder så det blev en rusning som på den bästa rean i en affär. I stort sett allt fann sin nya ägare blad överlyckliga stipendiater. Ett stort tack från stipendiaterna till alla inblandade givare. En del kvarvarande saker kommer att överlämnas direkt till några som vi vet behöver dessa och de som inte finner sin nya ägare då kommer att överlämnas till hjälpmedel på sjukhuset.


Miljöprojektets 13:e söndag genomförd, 2018-02-04.

I dag kom nio arbetssugna stipendiater och våra volontärer Kung & Pao. Terminens tentor har börjat så en del stipendiater är förhindrade att komma. Efter utrustning med kläder, verktyg och sopsäckar delas styrkan i två lag och arbetet kan starta. I dag hade vindarna varit gynnsamma för det ar nästan inget skräp från havet. Thai turisterna däremot kan man alltid lita på att de lämnar efter sig del så det blev en hel del säckar fyllda. Efter en välförtjänt vattenpaus fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor.

Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars.

Till dagens lunch var det ingen gäst som kände sig manad att komma och bjuda på glass. Men eftersom alla gjort ett gott arbete så blev dei i alla fall glass på CK-resors bekostnad.


Hämtning av insamlade kläder på Sea view, 2018-02-02.

Supportfamiljen Katarina & Kjell Sundbäck har samlat kläder och annat för hem och hushåll från boende i huset. Vi hämtade upp en jättestor laddning på uppskattningsvis 80 kg. Efter ett digert arbete med sortering och tvätt placerades sakerna i kassar med planerad mottagares namn. Utdelning kommer att ske fortlöpande vid lämpliga tillfällen. Det som eventuellt inte finner sin nya ägare tar vi till sjukhuset i Klaeng.


 Hämtning av insamlade kläder på Garden Villas, 2018-01-31.

Supportfamiljen Ulla & Egon Bäckman på Garden Villas har haft utrensning i sina lådor och garderober. Vi hämtade upp en hel del kläder och andra saker som de ville ge till CCTs familjer. Kläder och andra saker för hem och hushåll finner alltid nya användare endera bland våra thai familjer eller på sjukhuset i Klaeng. Tack för er omtanke.Besök till Kram skolans ateljé, 2018-01-30.

Tillsammans med supportfamiljen Gerd Stöckel & Åke Svensson samt dotter Lina med sambo Georgii besökte vi Kram skolans ateljé för att se de konstverk som deras flicka tillverkat. Hon gör tredimensionella tavlor av material som till största delen samlas in från naturen. Tavlorna berättar alltid ett historiskt Thai motiv. Hon är väldigt duktig och har placerat sig i topp både i provinsen och i nationella tävlingar. Skolans rektor och flickans lärare med assistent berättade om verksamheten och tavlorna. Mycket välgjorda konstverk som imponerade på oss alla.Utdelning av gåvor från Tine fotbollsskola, 2018-01-28.

Support familjen Roy & May Liss Ödegård har vid flera tillfällen skänkt gåvor från Tine fotbollsskola till våra stipendiater. I dag i samband med lunchen efter strandstädningen så var det dags igen. Det var tröjor, vattenflaskor och ryggsäckar som mottogs med stor glädje och tacksamhet av de närvarande stipendiaterna.


Miljöprojektets 12:e söndag genomförd, 2018-01-28.

I dag kom elva arbetssugna stipendiater och våra volontärer Kung & Pao. Efter utrustning med kläder, verktyg och sopsäckar delas styrkan i två lag och arbetet kan starta. Nu har det varit lite västliga vindar en del dagar och det ger alltid skräp från havet. Med det skräp som Thai turisterna lämnar efter sig blev det en hel del säckar fyllda. Efter en välförtjänt vattenpaus fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars.

Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass.

Gäster till dagens lunch var supportfamiljen Gerd Stöckel & Åke Svensson som kom för att träffa ”sin flicka” som oftast deltar i städningen. Självklart så bjöd Gerd & Åke på glass till samtliga. Det blev allt från en kula glass till stora bananasplit viket som vanligt var mycket uppskattat.


Miljöprojektets 11:e söndag genomförd, 2018-01-21.

I dag blev det en mycket ovanlig städdag då endast två stipendiater kom. En del av orsaken var att chauffören som hämtar upp vid skolorna troligen försovit sig och var så sen att ungdomarna gett upp att vänta och gått hem. I vilket fall så blev det städat av två stipendiater och två Thai volontärer. Lunch, glass och pengar blev det i vanlig ordning till deltagarna.


CK-Resor har gemensam middag med insamling till CCT, 2018-01-14.

Under en gemensam middag för CK-Resors deltagare berättade Gerd Perols om utflykten med CCTs stipendiater. Gerd delade med sig av sina intryck från utflykten där bl.a. elevernas goda uppträdande framhölls. Efteråt så sändes vår insamlingsbox runt till alla deltagare och 2 520 THB blev resultatet. 
Ett stort tack till Gerd för hennes insats att marknadsföra CCT och likaledes ett stort tack till alla givare.


Miljöprojektets 10:e söndag, 2018-01-14.

I dag blev det ingen städdag eftersom all stipendiater var inbjudna till årets utflykt vilken var mer intressant än pengar och miljön.


CK resor bjuder CCTs stipendiater på utflykt, 2017-01-14.

Stipendiaternas årliga utflykt sponsrades för femte året av Christer Kullberg CK-Resor. Reseledare var Christers "vapendragare" Tomas Kaufmann tillsammans med sin sambo Lek.

Vid avslutning av förra årets resa till Koh Samed hade inget barnen någon ide om nästa utflyktsmål. 

När strandprojektet ”Please Keep Mae Phim Clean” startade i höstas så fick deltagarna komma med förslag på årets utflyktsmål. Då kom förslag på FROST Magical ice of Siam som omfattar sandskulpturparken The Himmapan samt isskulpturutställningen Siam Heaven.

Efter att Christer och Tomas gjort ett studiebesök besök så beslöt de att detta blir årets utflyktsmål. Dessutom så la de som en överraskning till besök på Pattaya Bird Park, Pattaya fairytale park och Pattaya sheep farm.

Det hela startade med samling på Hotell Princess. Förutom oss så var det nitton stipendiater, två Thai volontärer och en av CK Resors deltagare som heter Gerd Perols och är lärare i Sverige. Gerd var en mycket trevlig bekantskap som genast bekantade sig med stipendiaterna och även donerade en peng till CCT.

Efter en och en halv timmes färd med VIP buss och med skönsång av flera av stipendiaterna så kom vi till Frost där Himmapan blev första anhalt. En stor utställning med stora Thailändska sagofigurer i vit sand. Sedan var klockan lunch vilken intogs i restaurangen som samtidigt är incheckning till Heaven, isrummet. Efter lunchen försågs alla med lånade varma skor, sockar, vantar, öronskydd och lång jacka. Sedan in i det stora is rummet där temperaturen är -10 grader, en kyla som ingen av stipendiaterna tidigare upplevt. Förutom vackra isskulpturer finns där rutschbanor i is, en isbar där dryck serveras i isglas och många platser för fina foton. Rutschkanorna var bland det mest uppskattade och det var svårt trots kylan att få ut alla i värmen igen. Väl ute så serverade Tomas varm chokladdryck för att hjälpa till att återställa kroppstemperaturen. Trots att man har en viss vana av vinterväder så kändes de 10 minusgraderna väldigt kalla.

Nästa attraktion, Bird park, kom vi till efter en rask uppvärmande promenad. Där visade olika fåglar sina färdigheter. Det var stora och små papegojor, tukaner och falkar som det gavs tillfälle att både mata och hålla i för fotografering. Det var en riktigt trevlig upplevelse tyckte alla deltagare.

Sedan promenerade vi genom sagolandet där alla våra gamla sagor fanns representerade. Alice i underlandet, Rödluvan, Tre små grisar, Pinocchio, Snövit och alla andra välkända sagor.

Sista anhalten var Sheep farm där stipendiaterna fick tillfälle att mata och klappa på alla djuren. De flesta av dem hade inte sett dessa djur livslevande tidigare så det var mycket uppskattat.

Efter detta besök var det dags att söka upp bussen för återfärd. Under hela utflykten berömde Gerd stipendiaterna för deras goda disciplin som vida översteg vad hon var van med från Svenska elever. Vid återkomst till Princess efter en heldagsutflykt var det ett trött men mycket belåtet gäng som tackade Tomas med en hälsning till Christer för en mycket trevlig utflykt.


Besök till stipendiat med stödpaket, 2018-01-13.

Dagens besök var till supportfamiljen Agneta Furuvik och Agneta Christiernins pojke, 15 år, som är vår senast antagna stipendiat. Han hade ett avgångsbetyg i lågstadiet som var bland de bästa vi sett. Efter första terminen i Sunthonphu högstadieskola så är betyget på topp igen. Det är rätt unikt eftersom flytten upp till högstadiet är en stor omställning som oftast ger en liten sänkning av betygsnivån. Han är en riktig gentleman, artig och hjälpsam, och är mycket omtyckt av lärarna i skolan.
Han bor med sin mormor och en moster i ett enkelt hus ute vid fiskodlingarna. Hans far dog när han var sex månader gammal och hans mor dog när han var fem år gammal. De lever under mycket knappa omständigheter så stödpaketet var mycket välkommet. Det innehöll det som alla familjer alltid behöver ris, oljor, nudlar, konserver, grönsaker, frukt och kyckling samt även tandborstar, tandkräm, schampo och tvättmedel. Stort tack till Agnetorna för sponsring som ger lite guldkant till denna grabb.


Children Day, 2017-01-12.

Så var det åter dags för Barnens Dag i Thailands skolor. Skolan vi besöker är Wat Klang Kram Community Primary School.  Där inleds barnens dag på morgonen med munkparad runt i skolområdet där vårdnadshavare och barn ger gåvor till munkarna.

Sedan fortsätter det med allehanda lekar och tävlingar mellan eleverna. I år var det även tävlingar mellan Svenska skolans elever och elever från Kram skolan.

På kvällen är det dags för den stora festen där eleverna underhåller med sång och dans.

Vi har tre stipendiater, flickor, i olika åldrar i denna skola och alla skulle medverka i olika uppträdanden. Tradition är att anhöriga köper färgglada kransar som hängs kring halsen på ”artisterna” för att gratulera till framträdandet, dessutom får de en slant i handen. Kransarna går sedan i retur och säljs igen och pengarna för försäljningen går till skolans verksamhet.

Runt hela skolområdet bjuds det på god mat och dryck av allehanda slag. Allt är gratis, det sponsras av lokala företagare, så det är bara att ta för sig till magen säger stopp. Under vår rundvandring bland matstånden träffade vi våra stipendiater som också var hungriga.
Första delen av festen är det mycket prat av olika skolfunktionärer av vilket vi inte förstår någonting. Vi träffade en stödfamilj, Suzanne, Tommy & Max Lundström, som också var där för att fira.

Lite senare kommer uppträdandet igång, först med elever från förskolan och sedan med äldre elever.
Vår första stipendiat att uppträda var Gerd Stöckel & Åke Svenssons flicka som tillsammans med andra elever framförde ett fantastiskt sång och dansnummer. Belöningen blev kransar kring halsen och en peng i handen. Innan nästa framträdande blev det mingel med både svenska och thailändska vänner. Senare blev det ett dansframträdande tillägnat kungen där stödfamiljerna, Ulf Lindbergs och Ulla & Egon Bäckmans flickor deltog. Det är en stor danstrupp så det blir fullt kaos framme vid scenen med anhöriga som skall uppmuntra med gåvor. Men efter lite armbågande så kom vi fram och bägge flickorna blev belönade med kransar och peng.

Klockan blev sen, alla stipendiater hade medverkat, vi var mätta och trötta så det återstod bara att tacka de närvarande lärarna för ett fint arrangemang och vända hemåt.


Besök tillsammans med supportfamilj till stipendiater med stödpaket, 2018-01-10.

Tillsammans med supportfamiljen Suzanne, Tommy & Max Lundström besökte vi deras stipendiater. Det är en flicka, 19 år, som går på Rayong Technical College och hennes lillebror, 11 år, som går 4:e klass i lågstadiet. De bor tillsammans med sin mor som drabbats svårt av cancer. Mamman som var väldigt sjuk och deprimerad förra året har återhämtat sig förvånansvärt bra och är nu tillbaka som den glada person hon var tidigare. Vi håller alla tummarna för att sjukdom inte skall komma tillbaka så familjen får en fin framtid tillsammans.  Mamman orkar fortfarande inte arbeta mer än någon dag då och då så stödpaketet mottogs med stor tacksamhet. Vi hade dessutom med lite secondhand skor från Lena som passade bra till grabben.


Besök till stipendiat med stödpaket, 2018-01-08.

Dagens besök var till supportfamiljen Ingrid & Rutger Perssons flicka som bor tillsammans med farmor och farfar. Det är en glad, ambitiös och duktig flicka som nu går i 5:e klass i högstadiet. Ett av hennes favoritämnen som hon är väldigt duktig i är teckning. På veckosluten får hon därför utöva sina färdigheter som lärare i teckning för yngre elever.
Dagens stödpaket innehöll ris, oljor, nudlar, konserver, grönsaker, frukt och kyckling samt även tandborstar, tandkräm, schampo och tvättmedel. Det är det vanliga innehållet i de stödpaket vi delar ut till de mest behövande.
Familjen var strålande glad över gåvorna och sänder via oss ett jätte tack till Ingrid & Rutger för stödpaketet.


Hämtning av insamlade kläder på Garden Villas, 2018-01-08.

Lena Albinsson på Garden Villas har haft besök av sina barnbarn och de hade med sig en hel del urväxta kläder och skor som de ville ge till CCTs familjer. Kläder och skor finner alltid nya användare endera bland våra thai familjer eller på sjukhuset i Klaeng. Tack för er omtanke.


Miljöprojektets 9:e söndag genomförd, 2018-01-07.

Tillbaka från julferien så deltar vi igen i miljöprojektet ”Please Keep Mae Phim Clean”. I dag kom tolv arbetssugna stipendiater och våra volontärer Kung & Pao. Alla deltagare har nu varit med så många gånger att några instruktioner för utrustning inte längre behövs. Stranden är fortfarande väldigt ren, nästan inget skräp från havet. Däremot så blir det ingen ändring på den mängd skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Efter en välförtjänt vattenpaus fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. I dag så belönades alla med en glass som sponsrades av CK Resor eftersom ingen annan sponsor anmälde sig.


Leverans av insamlade kläder och mjukisleksaker, 2018-01-03.

I dag har vi besökt Klaeng sjukhuset för att leverera kläder och mjukisleksaker från stödfamiljen Karin Frykbergs insamling. Efter inventering av insamlingen och urval av en del som passar våra Thaifamiljer har resterande levererats till sjukhuset. Där finns alltid fattiga familjer som med stor glädje tar emot dessa gåvor. Just nu passade det extra bra med barnkläder och mjukisleksaker eftersom det snart blir Barnens dag vilket även firas på sjukhuset av inneliggande patienter. Till Karin sänder vi och alla mottagare ett stort tack för omtanke och fin insamling.


Miljöprojektets 4:e – 8:e söndag genomförd, 2017-12-10 t.o.m.31.

Under vår julferie i Sverige har fyra strandstädningar genomförts av stipendiater och Thai volontärer. Antalet arbetssugna stipendiater har varierat men de som deltagit har klarat uppgiften med glans. Samma rutiner som tidigare viket innebär samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor. Uppdelning i två grupper som går i var sitt väderstreck. Stranden har varit väldigt ren från skräp från havet men en hel del skräp som Thai turisterna lämnar efter sig har plockats upp. Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass.


Hämtning av insamlade kläder och leksaker i Västerås, 2017-12-22,

Stödfamiljen Karin Frykberg har samlat in en ansenlig mängd med barnkläder och mjukisleksaker som vi passade på att hämta under vår julferie. Det var ca 30 kg kläder och två stora väskor med mjukisleksaker. Stort tack från oss och Thaifamiljerna för din omtanke och en fin insamling.


Sponsring av stipendiats universitets studier.

En av CCTs stipendiater, en mycket duktig och ambitiös flicka, har blivit antagen för universitetsstudier i King Mongkut´s Institute of Technology, Department of Chemical Science, Ladkrabang (Bangkok).
Vi söker nu sponsorer till hennes stipendier. Utbildningen är fyraårig och inklusive allt kostar den 125 000 THB per år. Vi söker en eller flera sponsorer som kan förbinda sig om ett årligt stöd för att bidra till kostnaden för dessa stipendier.
Hjälp oss att hjälpa denna duktiga flicka att få sin nyckel till framtiden, Utbildning.Intresserade är välkomna att höra av sig till info@childcare.in.th


Jul & Nyårshälsning.

Till er som under året sponsrat CCTs hjälpprogram med pengar och andra gåvor vill vi tillsammans med stipendiaterna framföra ett jättetack samt tillönska er en God Jul, ett Gott Nytt År och ett fantastiskt kommande år.


Stipendiater vinner tävlingar, 2017-12-03.

Förra veckan vann två av CCTs stipendiater tävlingar som arrangeras av skolorna i provinsen.
Den ena vinnaren var Gerd Stöckel & Åke Svenssons flicka som tävlar i konst genom att göra tredimensionella tavlor av naturmaterial. Hon har under åren vunnit vid ett flertal tillfällen eller placerat sig i topp tre både i provinsen och nationellt.

Den andre vinnaren är Ann Windmar & Stefan Björks pojke som tävlar i sång. Han har i stort samma framgångar med flera vinster och topp tre placeringar både i provinsen och nationellt. Innan han bytte skola tävlade han i simning med flera topplaceringar även där. 

Vi ser med intresse fram emot deras kommande tävlingar då båda är mycket intresserade och målinriktade i sina respektive tävlingsgrenar.


Miljöprojektets 3:e söndag genomförd, 2017-12-03.

Till dagens städning kom bara sex arbetssugna stipendiater samt våra Thai volontärer. Tandläkarbesök, föräldrasamtal i skolorna, test till universitet är några saker som måste gå före strandstädningen. Efter samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor förflyttade vi oss ett par salor österut. Där delades i två grupper som sedan gick i var sitt väderstreck. Även denna dag var själva stranden väldigt ren från skräp från havet men som vanligt finns det drivor med skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. Projektet pågår varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Dagens glass bekostades av CK-resor eftersom ingen sponsor kom till lunchen, stort tack från oss alla som fick avnjuta en glass.

Miljöprojektets 2:a söndag genomförd, 2017-11-26.

Till dagens städning kom tio arbetssugna stipendiater samt våra Thai volontärer. Dessutom kom återigen Suzanne Lundströms mamma Ann med och plockade. Som vanligt samling i salan vid Buffalo Bill för utrustning med krattor, handskar och tänger samt västar och mössor.

Stranden är för närvarande väldigt ren från skräp från havet men som vanligt finns det drivor med skräp som Thai turisterna lämnar efter sig. Efter halva tiden är det en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen belönades stipendiaterna med en generös penninggåva av CK-resor. Projektet pågår nu varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Dagens glass sponsor var Suzannes mamma Ann, stort tack från oss alla som fick avnjuta glassen.

Tömning av boxen på Seaview, 2017-11-22.

Insamlingsboxen var väldigt fylld med mynt men även en del sedlar. Det sammanräknades totalt 3 026 THB. Tack till alla givare och extra stort tack till er som lagt i stora sedlar.


Hämtning av kuddar, handdukar mm från supportfamiljs hus, 2017-11-22.

Supportfamiljen Karin Frykberg skall sälja sitt hus i Ban Phe och har skänkt en del saker vi kan ge till stipendiaterna. Med hjälp av hennes goda vänner Lars & Ritwa som var på plats fick vi hjälp att hämta upp sakerna. Stort tack från oss och stipendiaterna.


Skolbesök, 2017-11-21.

Dagens skolbesök var till Rayong Technical College där vi har fem stipendiater i olika yrkesutbildningar, samtliga flickor.

Första mötet var med Roy & May-Liss Ödegårds flicka som studerar på ekonomlinjen. Hon går nu sista terminen så det blir examen i slutet av mars och sedan direkt till en kontorsanställning.

Andra stipendiaten för dagen var Karin Frykbergs flicka som studerar på hotell linjen. Hon har precis startat sin andra termin efter en första termin med toppbetyg, bäst i klassen. Hon bor på campus och åker bara hem en gång i månaden. Under helgerna som hon är på campus undervisar hon andra elever i teckning och tjänar in en bra fickpeng.

Tredje stipendiaten studerar på hantverkslinjen där hon började direkt efter tredje klass i högstadiet. Även hon har toppbetyg efter den första terminen. Duktiga elever kan söka ett flertal yrkesutbildningar när de fullföljt de tre första obligatoriska åren i högstadiet. Ett bra sätt att snabbare få en utbildning och komma i arbete.

Fjärde stipendiaten var Tomas Julins flicka som studerar handel och ekonomi. Hon har också gjort en mycket bra första termin med betyg bland topp fem. Förra terminen bodde hon på campus men har nu valt att åka mellan hem och skola varje dag trots att dagarna blir långa. Hennes motivering till förändringen är att hon tyckte att kostnaden var för hög med campus och ville på detta sätt spara in på Tomas kostnad för stipendiet.

Femte och sista stipendiaten för dagen var Suzanne & Tommy Lundströms flicka som studerar handel och ekonomi. Hon går nu sista terminen så för henne blir det också examen i slutet av mars och sedan direkt till en kontorsanställning. Hon valde denna yrkeslinje i stället för universitet för att snabbare få en inkomst så hon kan stötta sin cancerdrabbade mor med ekonomin.


Miljöprojektet “Please keep Mae Phim clean” har efter sommaruppehållet startat igen, 2017-11-19.

I dag har miljöprojektet “I am Ambassador for Please keep Mae Phim Clean” återstartat efter sommaruppehållet. Det är som tidigare CK-Resor som är sponsor. Alla stipendiater är inbjudna att delta och nu första dagen kom 8 arbetssugna ungdomar. Dessutom var två Thai volontärer, Raija & B-O och två av CK resors deltagare, Kerstin & PO, samt Suzanne Lundströms mamma, som är en av CCTs stödfamiljer, med och plockade. Alla samlades i salan vid Buffalo Bill och hälsades välkomna av oss och Crister från CK-Resor. Nya krattor, handskar och tänger delades ut samt nytvättade västar och mössor. Eftersom alla visste vad som skulle göras, att alla främmande föremål skall plockas upp och allt från naturen lämnas kvar kunde arbetet starta på en gång. Det som plockas upp är således allehanda plastdetaljer, kapsyler i tusental, repstumpar, tändare etc. Efter halva tiden är det som tidigare en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen tackades för god arbetsinsats och CK-Resor belönade stipendiaterna med en generös penninggåva. Projektet kommer att pågå varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 18 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så är ni välkommen till lunchen för att bjuda deltagarna med en glass. Dagens glass sponsor var CK resors deltagare Kerstin & PO, stort tack till er från oss alla som fick avnjuta en glass.


Skolbesök, 2017-11-16.

Dagens skolbesök var till Hua Yiang lågstadieskola där vi har en stipendiat. Det är supportfamiljen Suzanne & Tommy Lundströms pojke, 11 år. Det är en lite blyg men pigg och glad grabb med fina betyg i alla ämnen. Han bor med sin äldre syster och mor. Mamman har haft dubbelsidig bröstcancer med både kirurgisk och kemo behandling. Förra vintern var det riktigt kämpigt för familjen då det var ovisst hur allt skulle förlöpa. Nu verkar det i alla fall som att det kan vara på rätt väg. Mamman har piggnat till och fått tillbaka håret och kan nu ta lite ströjobb för att testa krafterna.


Skolbesök, 2017-11-15.

Dagens skolbesök var fortsättning på Sunthonphu Pittaya högstadieskolas besök. 

Första mötet var med stödfamiljen Karin Frykbergs pojke. Han går i högstadiets 1:a klass och har avverkat första terminen med jättebra betyg.

Andra stipendiaten för dagen var supportfamiljen Katarina & Kjell Sundbäcks samt Lisa & Björn Petersson flicka. Hon går också i högstadiets 1:a klass och har avverkat första terminen med ett riktigt lyft jämfört med lågstadiets avgångsbetyg. Vi hoppas hon fortsätter på den vägen eftersom hennes tidigare prestationer varit mindre bra.

Tredje och sista stipendiaten för dagen var den nya stipendiat som i våras kom från Chak Makrut lågstadieskola. Hans avgångsbetyg från lågstadiet var bland de bästa vi sett bland pojkar, fyra hundradelar från full pott. Han fortsätter att imponera med ett betyg från första terminen i högstadiet på nästan full pott.

Normalt brukar första skolåret i högstadiet bli en rätt så stor omställning med lite betygstapp men det har glädjande nog inte inträffat med dessa stipendiater.Skolbesök, 2017-11-14.

Dagens skolbesök var till Sunthonphu Pittaya högstadieskola där vi för närvarande har sju stipendiater. Eftersom det är så många stipendiater så delas besöket upp på två dagar.

Första mötet var supportfamiljen Mille Clareus flicka som går i 5:e klass. En mycket duktig och ambitiös flicka som har som sitt studiemål att bli advokat. Hon satsar nu allt på studierna för att få slutbetyg som kan kvalificera henne för universitetsstudier.

Nästa stipendiat var supportfamiljen Agneta & Sven Erik Ferdinandssons flicka som går i 3:e klass. Även hon är mycket duktig och ambitiös men har ännu inte riktat in sig på något slut mål. Hon bor tillsammans med sin mosters familj under mycket enkla förhållanden. För att bidra till försörjningen arbetar hon alla skolfria dagar på en strandrestaurang ibland ända till midnatt.

Tredje stipendiaten var supportfamiljen RickMicks flicka som går i 2:a klass. Hon har i alla klasser utmärkt sig med mycket bra betyg. Sång är en av hennes specialiteter som hon ofta framför på barnensdagsfestligheterna. Hon bor med sin mor i ett litet hus som mamman byggt nära sin mormor. 

Fjärde och sista stipendiaten för dagen var en flicka som även hon går i 2:a klass. Som de flesta av våra stipendiater så har även hon mycket bra betyg. Hon bor med mamma & pappa samt syskon i ett hyrt hus. Mamma är sjuk så pappan är ensam försörjare. Han arbetar som de flesta fattiga som daglönare ofta på byggen. Skolbesök, 2017-11-13.

 

Dagens skolbesök blev till Wat Klaeng Kram lågstadieskola där det fn finns tre stipendiater. Det är supportfamiljerna Ulf Lindberg, Ulla & Egon Bäckman samt Gerd Stöckel & Åke Svenssons flickor som samtliga går sista terminen i 4:e klass. Vi har följt dessa flickor flera år och de är alltid mycket duktiga med högsta betyg i alla ämnen. Efter genomgång av deras behov för terminen får de ett nya stipendier.Stipendiat till tandläkaren, 2017-11-12.

I dag har vår volontär Pla tagit en stipendiat till tandläkaren för att få en rapport på tandstatusen. Det är supportfamiljen Ulla & Egon Bäckmans flicka som har problem med sina tänder. Efter att vi uppmärksammat dem på detta har Bäckmans gjort en insamling bland sina vänner får att kunna hjälpa henne. Den första preliminära rapporten visar först på ett stort behov av rengöring. Dessutom är det några tänder som inte går att rädda som skall dras ut och en framtand som troligen skall ersättas med en stifttand. Efter en grundlig rengöring kommer så den slutliga rapporten på vad som måste åtgärdas.


Supportfamilj skänker madrass, 2017-11-12.

Supportfamiljen Suzanne & Tommy Lundström har efter ombyggnad av sitt hus fått en fin dubbelmadrass över som de skänkt till CCT. I dag hade vår volontär Kung samlat ihop några väninnor och kom med en pickup för att fixa transporten till en behövande familj. Det var en tjock och tung madrass i nyskick som efter förenade krafter till slut var lastad på pickupen. Stort tack till Lundströms för den fina gåvan.


Besök hos stipendiat, 2017-11-10. 

Dagens besök var till supportfamiljen Sven Erik & Agneta Ferdinandssons flicka, 17 år, som bor tillsamman med sin moster och dennes familj. Förutom en ordinarie leverans av stödpaket så följde vår volontär Pla med för att tolka. Agneta & S-E ville försäkra sig om att allt var bra med henne i hemmet och skolan. Med hjälp av Pla så fick de svar på alla frågor. Det visade sig då att hon, som många andra Thai ungdomar, har problem med tänderna. Pla lovade att ta med henne till tandläkaren för en undersökning av tandstatusen. När svar kommer om status lovar Agneta & S-E att om möjligt bekosta de åtgärder som krävs för att hon skall få sin tänder lagade. 


Skolbesök, 2017-11-10.

Dagens skolbesök blev till Klaeng Wittayasata Worn högstadieskola. Där finns f.n. fem stipendiater. Det är fem flickor i åldrar 15 - 18 år i klasserna 3 - 6. Två av flickorna tillhör supportfamiljerna Katarina & Kjell Sundbäck samt Ingrid & Rutger Persson.

För två av flickorna är det sista terminen i högstadiet. Det gäller för dem att kämpa på denna termin så att de kvalificerar sig för fortsatta studier. Den ena har som det ser ut nu goda chanser för att testa i på ett universitet. Den andra ligger lite under men kan utan vidare testa för Technic Rayong College.

Vi försöker alltid uppmuntra stipendiaterna till förbättring så att de kan kvalificera sig för högre studier när de går ur 6:e klass. Alla har dock GPA för att erhålla stipendier för terminen.


Skolbesök, 2017-11-08.

 
Dagens skolbesök blev till Ban Noen Din Daeng lågstadieskola där det f.n. finns en stipendiat. Det är supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmars pojke, 12 år, som förlorade sin mor och flyttade till en moster. Han har nu flyttat till en annan moster eftersom den förra blev tvungen att flytta till annan ort p.g.a. arbetet. 

Han går i lågstadiets 6:e klass och är mycket ambitiös och duktig i skolan. Det är sista terminen i lågstadiet så vi hoppas att han kvalificerar sig för studier i en bra högstadieskola.
Han har en jättebra sångröst så han deltar i skolornas sångtävlingar. Han har vunnit distriktstävlingar och sedan tävlat i provinsen där han också placerade sig högt upp i listan. 


Planering för fortsättning av miljöprojektet "Please Keep Mae Phim Clean", 2017-11-06.

På initiativ av CK Resor, Christer Kullberg & Tomas Kaufman, startades för två år sedan strandstädning tillsammans med CCTs stipendiater. Stipendiaterna dubbades till “I am Ambassador for Please Keep Mae Phim Clean” och varje lördag städades stranden. För sin insats fick de efter sitt tretimmarspass en generös penninggåva samt lunch och transport till och från stranden vilket sponsrades av CK Resor.

I år har vi skött planeringen via e-mail. Alla tycker att det är ett lyckat projekt så vi beslutade att starta upp söndag den 19:e november. Det blir samma villkor som tidigare för stipendiaterna och städningen blir på söndag som förra säsongen. 

Projektet kommer alltså att pågå varje söndag med start den 19 november kl. 9.00 till och med den 18 mars. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Det är också mycket välkommet med en glass sponsor till lunchen ca 12.30.


Första skolbesöket för vinterterminen, 2017-11-06.

Besöket blev till en ny lågstadieskola i Klaeng. Det är en flicka 12 år som går i lågstadiets 4:e klass. Hon flyttades till denna skola i somras när hennes mormor p.g.a. cancersjukdom var tvungen flytta. Hon är en mycket duktig elev med GPA 3,9 av 4 möjliga så hon uppfyller mer än väl kriteriet för ett nya stipendier.


 
Vår volontär "Angel Kung" har sedan starten skött alla kontakter med skolorna. I dag så föreslår hon en plan som hon sedan stämmer av med skolorna. Beroende på i vilket skede de är i uppstarten på terminen så blir det kanske lite justeringar. Men vi får ganska snart besked att det mesta är fixat och första besöket blir den 6:e november.

Vår andra volontär Pla som bl.a. handhar inköp och leverans av stödpaket fick i våras en söt flickbaby. Hon har sedan dess flyttat en bit från Mae Phim så vi fick lotsning till hennes nya bostad. Trots att hennes resor kommer att bli betydligt längre så är hon fast besluten att fortsätta sitt volontäruppdrag för CCT. Mycket tacksamt för vi skulle få stora problem om hon slutade.


Tillbaka i Thailand, 2017-10-31.

 
Efter en fantastisk sommar i Sverige är vi tillbaka i vårt andra hem i Mae Phim. Hösten var på intåg så det är helt underbart att få tillbringa vintermånaderna här. Skolstarten sker nu så CCTs verksamhet är första prio. Första åtgärd blir samtal med CCTs Thai volontärer för överenskommelse om lämplig dag och tid för ett möte. Redan i morgon blir det möte med volontären som sköter alla kontakter för planering av skolbesök. Samma dag träffar vi även den andra volontären, som handhar inköp och leverans av stödpaket, för information om stipendiaternas familjesituation.

Aktiviteter 2017 maj - oktober.

 
Under vår vistelse i Sverige sköter våra Thai volontärer kontakter med skolor och stipendiater. De gör även inköp och leverans av individuellt anpassade stödpaket till de mest behövande familjerna. Svenska & Norska stödfamiljer ger ett bidrag varje månad till stödpaketen samt till stipendier. Varje månad sänder volontärerna detaljerad rapport på inköp, efter vår kontroll vidaresänds rapporten till respektive stödfamilj. Från slutet av mars och hela april har det varit skollov och i maj startade sommarterminen i Primary & Secondary School samt i Technic Rayong College. Alla stipendiater kom i god ordning till skolstarten och skall nu göra sitt bästa under sommarterminen till nästa ferie som börjar i oktober.
 
Universiteten har en annan terminsindelning så dessa stipendiater började årets första termin i januari och har sommar ferie juni juli och börjar höstterminen i augusti.

En stipendiat har under sommaren med hjälp av en av våra volontärer bytt skola på grund av att hennes vårdgivare, mormor, p.g.a. personliga omständigheter tvingats flytta till annat område.

I övrigt så har det inte varit några allvarliga händelser rapporterade under sommaren.


 
Sammanfattning av vinterterminen 2016 - 2017.
 
Vinterterminen 2016 - 2017 har varit mycket innehållsrik, växlande mellan sorg, glädje, tårar och skratt. Säsongen startar denna gång 31 oktober och alltid med ett möte med Thai volontärerna för genomgång av sommarens termin. Inget nytt som inte rapporterats tidigare framkom. Kung startar omg. planering och bokning av skolbesök för att tillsammans med lärare/handledare gå igenom stipendiaternas betyg, ekonomi och hemförhållande.
 
Redan fyra dagar senare startar skolbesöken som för höstterminen, besöken pågår till slutet av november. Det är trettioen stipendiater fördelade på elva skolor där studieresultat, ekonomi och hemförhållanden skall följas upp och nya stipendier betalas.
Samma dag så har vi träff med CK-resors Christer Kullberg & Tomas Kaufman för planering av säsongens "Please Keep Mae Phim Clean". Eftersom alla tyckte att det varit mycket lyckat och behövligt projekt överenskoms att starten blir den 27 november och pågår varje söndag till den 27 mars. Under den tiden har vi, nästan alla söndagar, varit med och stöttat de deltagande stipendiaterna. En söndag var det en speciellt riktad insats att plocka kapsyler förutom det andra skräpet. Stipendiaterna som var sjutton till antalet denna dag utlovades 1 THB per kapsyl för att de skulle få en extra slant. Det var tydligen en bra morot för dom lyckades samla in 3390 stycken. Det blev en extra peng till var och en på 200 THB, mycket populärt. Vi har under vintern haft flera besök av poliser som visat stort intresse får projektet. Det har varit Turist Polisen, Royal State Police och från vår lokala polisstation i Kram. Kram polisen både plockade skräp och sjöng för stipendiaterna. 
 
I våras när vi var i Sverige tog den första stipendiaten sin universitetsexamen. Det är en flicka, i dag 24 år, som studerat "financial & banking" i fyra år. Hon har nu en bra anställning i ett internationellt tillverkningsföretag. 
Detta är vad CCTs hjälpprogram syftar till, en bra utbildning, en bra anställning och med det en bra förutsättning till en trygg framtid. För att fira detta bjöd vi henne och hennes mor till deras favorit restaurang Plao Seafood. Vi gratulerade henne till examen och anställning med ett guldsmycke, en lyckoamulett med halskedja. Under middagen så ville hon avslöja en hemlis, hon skulle gifta sig i januari. Inte nog med det hon och hennes mor ville absolut att vi skulle vara ställföreträdande föräldrar vid bröllopet. Ett hedersuppdrag som vi mer än gärna accepterade. Det blev en fantastisk upplevelse tillsammans med ca 350 övriga gäster. Vi var tillsammans med brudgummens föräldrar placerade på hedersplats och fick assistera i den speciella vigsel ceremonin. Ett tacksamt och minnesvärt hedersuppdrag.
 
I samband med skolbesöken fick vi även försöka reda ut var två stipendiater tagit vägen. För en av dem, en pojke 13år, visade det sig efter intervju av personal på pappans arbetsplats att hela familjen flyttat till en annan provins. De har bott i en otroligt dålig miljö och förhoppningsvis har de hittat något som är bättre och att grabben kan fortsätta sin skola där. Den andra, en flicka 14 år, har rymt hemifrån med en kamrat till en annat distrikt. Varken vi eller mamman har lyckats komma i kontakt med henne. Mycket tragiskt eftersom hon var en duktig elev och hade alla förutsättningar att studera vidare med hjälp av CCTs stipendier. Senare har hon vid ett tillfälle varit hem och sagt att hon inte kommer tillbaka igen och talar inte om vart exakt hon flyttat. Mamman har därför avregistrerat henne som boende på deras adress.
 
En stipendiat blir attackerad av hundar när hon kör moppe. Hon vurpar och får skrapsår mm och får tillbringa ett par dagar på sjukhus.
 
I januari så är det åter dags för säsongens utflykt sponsrad av CK-resor. Denna gång var det lunch på Princess Hotel, lån av badhandduk och sedan speed boat till Kosamet. På ön var det lekar och snorkling med avbrott för ett dignande fruktfat till mellanmål. Det var tjugotvå stipendiater som deltog och som tur var hade vi hjälp av ett antal stödfamiljer för att hålla koll på dem. Bara två av stipendiaterna var simkunniga och snorkling blev deras höjdpunkt så det fanns anledning att hålla ögonen på dem. Nåväl allt slutade utan missöden och efter lock och pock fick vi upp alla ur havet och tillbaka i båtarna för hemfärd. 
 
Glädjen och skratten vid utflykten förbyttes abrupt till sorg och tårar när vi fick besked att en av våra stipendiater omkommit i en trafikolycka. Det var en flicka 15 år gammal som så tragiskt i förtid har lämnat jordelivet. Hon var en söt och trevlig flicka med mycket goda studieresultat. Närmaste dagarna var det både likvaka och kremering vilket vi rapporterat om tidigare. En händelse som tog oss alla berörda väldigt hårt och som vi fortfarande tänker på hur plötsligt glädje och skratt förbyts i sorg och tårar.
 
Ytterligare ett tragiskt dödsfall var att en kusin, pojke på 3 år, till en stipendiat drunknade i en vattendamm i närheten av bostaden. Vi mötte pojken första gången då han bara var tre månader gammal och pappan hade "lämpat" av honom hos farfar.
 
Varje år i början av januari är det children day i skolorna. Den startar tidigt på morgonen med en munk parad. Därefter är det lekar och spel hela dagen fram till kvällen. Redan på eftermiddagen kommer ett stort antal lokala företagare och riggar upp sina matstånd och bjuder på mat till alla, både elever och besökare. På kvällen startar underhållning med sång och dans. Elever från alla klasser uppträder med olika nummer iförda klassiska thai dräkter. Efter varje uppträdande dekoreras de med kransar och även en penninggåva av familj och vänner. Vi försöker alltid att besöka ett par skolor där vi har stipendiater för att för att se deras uppträdande och uppmuntra med kransar och pengar. 
 
Under terminen har tre stipendiater fått var sin supportfamilj. D.v.s. de bidrag som de ger till CCT "öronmärks" för deras respektive stipendiat. Vi har tillsammans med support familjerna besökt stipendiaterna så de vet var de bor och får lära känna varandra. När de sedan är här och vi inte kan följa med så kan de själva göra besök.
 
Det har även kommit en del gåvor bestående av secondhand saker. Det är kläder i alla storlekar, mjukisdjur, madrasser, solstolar, cykel,mobiltelefon mm som vi i första hand fördelat till våra stipendiater. Allt som inte passar där ger vi till sjukhuset i Klaeng som har massor med fattiga patienter som är jätteglada för dessa saker. En av våra supportfamiljer, Karin Frykberg & Stefan Eriksson, bidrog till detta med 40 kg kläder och mjukisdjur som de samlat in bland vänner och bekanta. 
 
Andra fina insamlingsinitiativ till CCT är Eva Kullberg som donerade 20:- från alla order som kom under en månad i hennes shop. Ulla & Egon Bäckman som under en middag med vänner gjorde en insamling. Tacksamt och roligt med sådana initiativ, hoppas det sporrar andra till liknande insamlingar.
 
Tillsammans med supportfamiljer och även själva har vi besökt stipendiaterna i hemmen för att se hur läget är. I samband med besöken har vi alltid levererat ett stödpaket med mat och hygienartiklar samt secondhand kläder. Vi har även på uppdrag av supportfamiljer tagit med stipendiater till varuhus för att förse dem med behövliga kläder.
 
Två nya stipendiater har antagits till stödprogrammet och sex har av olika skäl utgått. De som antagits är en pojke till högstadieutbildning och en pojke till lågstadiet. Av de som utgått har fyra flyttat utom vårt upptagningsområde, en flicka och tre pojkar. Två flickor har fullgjort sin utbildning och fått arbete. En har fått arbete direkt after högstadiet och vill inte fortsätta med högre utbildning. Den andra har tagit examen i ekonomi på college och även hon fått en bra anställning. Tråkigt med stipendiater som försvinner men det är helt andra förhållanden i Thailand spelar in så vi får stå ut med några tapp. Desto roligare är det att se att de som tar sin examen får bra anställningar och har goda förutsättningar till en bra och trygg framtid. Det är precis det som är målet med CCTs hjälpprogram, att hjälpa dem till en bra utbildning som är nyckeln till framtiden.
 
CCT har nu ett flertal stipendiater i högre utbildningar som är väldigt kostsamma. Vi behöver därför fler sponsorer som kan hjälpa till att finansiera dessa stipendier. Ni som känner för att hjälpa fattiga men duktiga och ambitiösa ungdomar till en bra utbildning som kan trygga deras framtid är mer än välkomna med bidrag. Se vår hemsida http://childcare.in.th/ för info om olika betalningsmöjligheter. 

 
Skolbesöken för avstämning av vinterterminen har pågått under hela mars månad. Det är alltid samma procedur, koll av studieresultat, ekonomi och nya stipendier. Tre stipendiater har avslutat högstadiet och skrivits in i högre studier. En pojke skall studera media och journalistik på universitet. Tre flickor skall studera på college, en inom byggteknik, en i hotell programmet och en i affärs programmet. Fantastiskt roligt att de kvalificerar sig och vill fortsätta sina studier.
 
Säsongens final var en träff med våra Thaivolontärer för att försäkra oss om att allt skall fungera med skolkontakter och leverans av stödpaket under sommarterminen då vi är i Sverige.
 
Leverans av telefon, 2017-03-31.
 
I absolut sista stund fick vi Telia att släppa greppet om en Iphone så vi kunde slutligt fabriksåterställa den och konfigurera den på nytt. Det är en Iphone 5 som vi fått av Eva & Robert Eklund för att ge till en behövande stipendiat. Eva och Robert har fått tampas med Telia både via chatt och besök för att få dem att släppa loss telefonen. Nåväl till slut så gick det bra och telefon är nu iordningställd med med sim kort och alla erforderliga konton för att den skall vara fullt användbar. Mottagaren av gåvan är vår senaste stipendiat, en pojke 14 år, som skall börja högstadiet och behövde därför en telefon för att ta emot vissa arbetsuppgifter.  Dessutom är telefonen försedd med Thai-Engelsk kurs och även en tillhörande lärobok medföljde. Grabben är överlycklig och hälsar och tackar Eva & Robert för den fina telefonen. 
 
Träff med Thai volontärer, 2017-03-30.
 
Vår vistelse lider mot sitt slut och inför sommarterminen vill vi få koll på att volontärerna har allt under kontroll. Första besöket var till "Kung" i Klaeng som har hand om alla skolkontakter och leverans av stödpaket till ett antal familjer. Allt är på plats så när som ett par saker. Först ett skolbesök som inte kunde genomföras pga att läraren inte hade tid. Det är stödfamiljen Suzanne och Tommy Lundströms pojke som Kung i stället får betala stipendiet för när skolan startar igen i Maj. Nästa sak att fixa är plats på campus för två av stipendiaterna på Rayong Technical College, stödfamiljerna Karin Frykberg & Stefan Erikssons flicka samt Tomas Julins flicka. Dom måste inkvarteras på campus under veckorna pga långa skoldagar och dåliga kommunikationer. Så efter Thai nyåret for hon ta med flickorna och öka på stipendierna så att de täcker även dessa kostnader.
 
Nästa besök var till "Pla" i Chack Makrut som hjälper till som tolk och även har hand om leverans av stödpaket till ett antal familjer. Pla har alldeles nyss fått sitt första barn, en söt flicka. Men man får pga vidskepelse inte kalla babysar för söta i Thailand, man måste säga att de är fula så inte onda makter tar dem. Vi ville i vilket fall överlämna lite presenter till den nyfödda samt kolla så att allt var bra med familjen, vilket det var. Leveranserna tar hennes man Pom hand om den närmsta tiden. Han är lika engagerad som Pla och båda tycker det är så roligt att få hjälpa dessa familjer.

 
Skolbesök, 2017-03-29.
 
Dagens skolbesök var till Asean College i Klaeng där den sista stipendiaten, en flicka, tagit examen i ekonomi. Vi var där för att avsluta henne stipendiekonto samt för kontroll av avgångsbetyget. På kontot fanns en del pengar kvar som enligt avtal gick tillbaka till CCTs kassa. Avgångsbetyget var mycket bra vilket nog legat till grund för henne anställning. Hon arbetar nu på ekonomiavdelningen på Klaengs kommunkontor och har bra lön och en del andra förmåner. Tack vare CCTs hjälpprogram har ytterligare en stipendiat fått en utbildning som utmynnat i en bra anställning och en tryggad framtid.
 
Besök hos stipendiat, 2017-03-28.
 
I samband med dagens skolbesök passade vi på att besöka en av våra nya stipendiater. Det är en pojke som bor med sin cancersjuka moster. Han behövde en madrass och som sänt från himlen så fick vi en sådan av Anette & Jan på Seaview. Dessutom hade de även en fläkt och en bordslampa att avvara vilket passade mycket bra. Till madrassen köpte vi ett madrasskydd så han kan hålla den fräsch. En av CK resors julgåvor till stipendiaterna, ett armbandsur, hittade också det sin nya ägare. Eva & Robert Eklund har skänkt en iPhone som han skall få så snart vi lyckas frigöra den från Telias abonnemang.
  
Skolbesök, 2017-03-28.

Dagens skolbesök var till Noensai lågstadieskola för att avsluta 6:e ärets utbildning för en av stödfamiljen Katarina & Kjell Sundbäcks flickor. Hon är tolv år och skall börja i Sunthonphu Pittaya högstadieskola i maj.
För att sponsra hennes stipendier där har även Lisa & Björn Petersson sedan förra året anslutit sig som supportfamilj. Peterssons kom in som sponsor när flickans fot skulle genomgå en omfattande operation. Vi och familjen är mycket tacksam för det välbehövliga stöd som dessa båda stödfamiljer bidrar med.
 
Skolbesök, 2017-03-27.

Dagens skolbesök var till Rayong Technical College för att skriva in  
stödfamiljen Karin Frykberg & Stefan Erikssons flicka. Där skall hon läsa hotellprogrammet i två år. Vi har sedan en tid fått kontakt med en engelsk lärare där som hjälper oss med översättning. Väldigt tur idag eftersom hennes handledare glömt att vi bokat besök och var upptagen med annat. Efter en halvtimmes ringande hittade vi en av hennes blivande lärare som kunde delta i mötet. Stipendier beräknades för allt som har med skolan att göra samt för lunch och resor. Därefter blev det besök i uniforms shoppen för inköp av skor, studie uniform, sport uniform samt en speciell elegant uniform för detta program. 
 
Besök hos stipendiat, 2017-03-22.

Efter dagens skolbesök passade vi på att besöka ett par stipendiater, en pojke 13 år och en flicka 18 år, tillsammans med deras stödfamilj Karin Frykberg & Stefan Eriksson. Deras hemförhållande, skolor mm är omnämnt i dagens skolreferat. Som vanligt hade stödfamiljen inhandlat ett generöst stödpaket med mat och hygienartiklar. Dessutom fick de en del secondhand kläder som Karin  Stefan samlat in. Det blev en trevlig träff där även gammelfarmor deltog. Hon håller humöret uppe går omkring trots att hon är fastlåst i 90 graders vinkel. Som nämnts så är båda stipendiaterna mycket duktiga och vi hoppas att deras studier skall ge dem möjlighet att i framtiden ta hand om familjen. Vi och familjen är mycket tacksam för det mycket välbehövliga stöd som Kari & Stefan ger.
 
Skolbesök, 2017-03-22.

Dagens skolbesök var fortsättning på  
Sunthonphu Pittaya högstadieskolas besök. 
Första mötet var med stödfamiljen Karin Frykberg & Stefan Erikssons flicka. En mycket skärpt elev som på nationella prov i matte är bäst i provinsen och 11:e bäst i Thailand. Hon avslutar nu 6:e och sista klass i denna skola. Hon var självklar för universitetsstudier men har av familjeskäl ändrat sig till en yrkesutbildning som är två år kortare. Hon bor med sina farföräldrar och syskon, sin gravt funktionshindrade far samt gammelfarmor 94 år. Båda farföräldrarna år cancersjuka och hon vill därför så snabbt som möjligt utbilda sig och börja arbeta.
 
Nästa stipendiat var en pojke som även han tillhör stödfamiljen Karin & Stefan, bror till flickan ovan. Han skall börja i 1:a klass så det blev full utrustning med uniformer, skor, väska läromedel mm. Han har tidigare gått i Kram lågstadieskola och har toppbetyg därifrån. Högstadiets första år blir en stor omställning så det blir intressant och följa om han håller sin nivå.
 
Tredje stipendiaten för dagen var stödfamiljen Tomas Julins flicka. Hon har mycket bra betyg och går nu från 3:e klass vidare till studier i college. Hon bor med sina morföräldrar och en hop släktingar i en riktigt dålig miljö. Förhoppnings vis skall hon efter två års studier i college få ett arbete så hon kan flytta till en drägligare tillvaro.
 
Fjärde och sista stipendiaten för dagen var en ny stipendiat som kommer från Chak Makrut lågstadieskola. Hans avgångsbetyg är bland de bästa vi sett bland pojkar, fyra hundradelar från full pott. Han bor med sin cancersjuka mormor i ett enkelt hus vid fiskodlingarna. Vi håller på att samla ihop en del saker som han behöver för leverans innan vi åker hem.
 
Skolbesök, 2017-03-21.

Dagens första skolbesök var till Rayong Technical College där vi för närvarande har fyra stipendiater men troligen får en till om en vecka. Dagens besök gällde två av dessa stipendiater.
Det första mötet var med stödfamiljen Roy & MayLiss Ödegårds flicka. Hon studerar Finance & accounting och i maj börjar hennes sista läsår. Efter kontroll av betyg, som var lite bättre än förra terminen, och uppförande samt materiella behov beräknades nya stipendier. Kommande termin blir det mycket praktikarbete vilket hon gör på ett företag i Klaeng. Ett bra system som garanterar att hon om hon vill kan få arbete där efter examen.
 
Nästa stipendiat var stödfamiljen Suzanne & Tommy Lundströms flicka. Hon studerar marketing och för henne börjar också sista läsåret i maj. Nya stipendier beräknades på samma grunder som för hennes skolkamrat. Hon har inte så mycket praktik i sin kursplan men de dagarna sker hos en moppe firma i Klaeng. 
 
Nästa skolbesök var till Sunthonphu Pittaya högstadieskola där vi för närvarande har åtta stipendiater. Tre av dessa avslutar sin sista termin, två går vidare till college och en börjar arbeta. Två nya stipendiater tillkommer dock så för kommande termin blir antalet sju. Eftersom det är så många stipendiater så delas besöket upp på två dagar.
Första mötet var stödfamiljen Mille Clareus och Gun Olins flicka som skall börja 5:e klass. En mycket duktig och ambitiös flicka som har som sitt studiemål att bli advokat. Hon satsar nu allt på studierna för att få slutbetyg som kan kvalificera henne för universitetsstudier.
 
Nästa stipendiat var stödfamiljen Agneta & Sven Erik Ferdinandssons flicka som skall börja 3: klass. Även hon är mycket duktig och ambitiös men har ännu inte riktat in sig på något slut mål. Hon bor tillsammans med sin mosters familj under mycket enkla förhållanden. För att bidra till försörjningen arbetar hon alla skolfria dagar på en strandrestaurang ibland ända till midnatt.
 
Tredje stipendiaten var stödfamiljen RickMicks flicka som skall börja 2:a klass. Hon har i alla klasser utmärkt sig med med mycket bra betyg. Sång är en av hennes specialiteter och hon kommer att uppträda på sandfestivalens tredje dag. Hon bor med sin mor f.n. hos mormor. De har levt som livegna drängar i flera år men har nu fått en bit mark och kan bygga ett litet hus. Fantastiskt att se när livet blir lite bättre för dessa fattiga familjer.
 
Fjärde och sista stipendiaten för dagen var en flicka som även hon skall börja 2:a klass. Som de flesta av våra stipendiater så har även hon mycket bra betyg. Hon bor med mamma & pappa samt syskon i ett hyrt hus. Mamma är sjuk så pappan är ensam försörjare. Han arbetar som de flesta fattiga som daglönare ofta på byggen. 


 
Besök hos stipendiat, 2017-03-19.

Efter dagens städning så var det dags för ett besök hos supportfamiljen Rick Micks flicka. Hon bor med sin mor f.n. hos mormor och morfar. Mamman har nu fått en bit mark så hon håller på att bygga ett litet hus till sig och dottern. De har levt i en orolig tillvaro de senaste åren med livegna anställningar för att få mat och husrum men ingen lön så det här lilla huset blir deras slott. Flickan skall börja andra klass i högstadiet och är mycket duktig i alla ämnen och speciellt i sång. Vid den stora sandskulptur festivalen på beach road i slutet på månaden kommer hon att sjunga en sång tillägnad gamla kungen. RickMick hade som vanligt inhandlat ett generöst stödpaket med mat och hygienartiklar vilket mottogs med stor tacksamhet och glädje. På frågan om de ville ha något ill nya huset blev det som är vanligt inget svar. Man begär aldrig någonting utan vi måste gissa vad som behövs och föreslå och när det träffar rätt så nickar de lite blygt. RickMick föreslog fläktar och myggnät vilket fick en nick så det tar de med vid sitt nästa besök om några veckor.
 
Miljö projektets 16:e och sista söndag för säsongen genomförd, 2017-03-19.
 
Dagens städning som var säsongens sista lockade tio arbetssugna stipendiater samt båda våra Thai volontärer och en arbetsvillig farang, vännen Agneta Christiernin. Det skulle ha behövts en ännu större styrka i dag för havet är väldigt generöst med sina "gåvor". Vårvärmen börjar också göra sig påmind så det var en riktigt tuff dag i dag. Trots att alla var flitiga som myror så klarade vi inte hela uppdraget på given tidsram. Det blev en del kvar som kommunens duktiga städare får ta han om i morgon. Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva. Dagens lunchbesök var Agneta Furuvik och Agneta Christiernin  som ville bli dagens favorit genom att bjuda på glass. Mycket roligt och uppskattat av både stipendiater och övriga deltagare. Säsongen är som sagt slut men i november startar vi upp igen. Samma villkor som tidigare för de som vill hjälpa till, inga pengar men en lunch och glädjen att få träffa våra stipendiater och göra en fin insats för miljön. Dessutom är naturligtvis glassponsorer mycket välkomna.
 
Besök hos stipendiater, 2017-03-18.

Efter dagens skolbesök passade vi på att besöka några stipendiater i Klaeng området. Första besöket till tre bröder som förlorat sina föräldrar och sitt hem och nu bor hos en sjuklig morbror. Vi hade som vanligt laddat med ett generöst stödpaket med mat och hygienartiklar. Tre tonåringar behöver en hel del mat och andra saker. Den äldste brodern kom från universitetet för att vi skulle få höra hur läget är där. Han testar nu för terminens avslut som är i maj och trots svåra ämnen så går det bra. Mellan brodern kommer att börja en fyraårig universitetsutbildning i augusti. Yngsta brodern som tyvärr inte klarat sin skolgång så bra skall börja arbeta.
 
Nästa besök var till en flicka som studerar till sjuksköterska i ett universitet som ligger nordöst om Bangkok. Hon bor tillsammans med sin mor och yngre syster och har nyligen flyttat till en högre belägen lägenhet. Orsaken till flytten är att bor i ett område som brukar översvämmas i monsun tider med påföljd att de tidigare fick 50 - 60 cm vatten i alla rum. Flickan kunde p.g.a. lång resa inte komma hem denna helg men vi träffade mamman och kunde försäkra oss om att allt går bra med flickans studier.
 
Tredje och sista besöket var till stödfamiljen Suzanne & Tommy Lundströms familj. Familjen består av mor, en dotter som studerar marketing i Rayong Technical College samt en son som går i lågstadiet. Ett rutin besök för att kolla läget p.g.a. att mamman är cancersjuk och genomgår en påfrestande cellgiftbehandling. Vi hade fått en liten förvarning om att allt kanske inte var OK. Mamman är väldigt trött och orolig vilket gör att det blir lite slitningar i familjen. Vi försöker att på bästa sätt lugna ner situationen och försäkra henne om att CCT tar hand om kostnaderna för barnens skola så hon kan känna sig trygg i den frågan.
 
Skolbesök, 2017-03-18.

Dagens skolbesök var till Noenyon lågstadieskola där vi har en stipendiat. Det är  
supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmars pojke, 11 år, som bor med en moster. En lite blyg men pigg och glad grabb med fina betyg i alla ämnen. I sin förra skola tävlings simmade han och i sin nya skola har han sadlat om till att tävla i sång. Senaste tävlingen var han i sin klass tvåa i provinsen. Trots bra betyg vill hans lärare i alla fall att han skall vässa ett par ämnen, matematik & vetenskap, så att han med säkerhet kan testa in i den bästa högstadieskolan. Han får därför extra stipendier för extra timmar i dessa ämnen.
 
Besök hos stipendiat, 2017-03-15.

Till dagens skolbesök följde supportfamiljen Judith Orrevik med för att vi skulle kombinera med ett hembesök till hennes flicka. Innan vi åkte hem till henne så blev det en inköpsrunda på Tesco. Där inhandlades allehanda klädesplagg samt ett stödpaket med mat och hygienartiklar. Efter avslutad shopping så åt vi middag tillsammans på MK. 
Hemma hos flickan blev vi glatt emottagna av farfar och farmor. Farfar visade stolt upp sin gamla cykel som han trampar till en byggplats där han arbetar alla dar i veckan. Farmors sjukdom gör bl.a. att hon inte kan öppna sitt ena ögonlock. Hon skall opereras en gång till under våren och förhoppningsvis bli av med tumören.
 
Skolbesök, 2017-03-15.

Dagens skolbesök var det andra till 
Wittayasata högstadieskola i Klaeng. Efter gårdagens besök där det kom fler än planerat blev det bara två flickor kvar till i dag.

 
Det första mötet var med supportfamiljen Ingrid & Rutger Perssons flicka som skall börja i femte klass. Hon bor med farmor & farfar 
samt en funktionshindrad faster. Hon har bra betyg i alla ämnen men trots detta så behöver engelskan vässas. Ingrid & Rutger ger därför ett extra stöd utöver det vanliga för att bekosta extra engelska undervisning denna termin. 
 
Nästa besök var supportfamiljen Judiths Orreviks flicka som skall börja högstadiets tredje klass. Hon bor med sin farmor och farfari ett hyrt "garage". Farfar är 82 år men måste fortfarande arbeta för att de skall klara uppehället. Mormor har en hjärntumör och kan inte arbeta. Flickan arbetar alla lediga dagar för att också hjälpa till med försörjningen. Hon är en mycket duktig elev och ligger i topp fem i klassen. 
 
Skolbesök, 2017-03-14.

Dagens skolbesök var till Wittayasata högstadieskola i Klaeng där vi har sju stipendiater, fem flickor och två pojkar. Eftersom det är flera elever i denna skola så delas de upp på två besök.
 
Det första mötet var med supportfamiljen Katarina & Kjell Sundbäcks flicka som skall börja i sjätte och sista klassen i högstadiet. Hon bor numera tillsammans med sin mor och två yngre systrar hos mormor. Hon är en duktig elev och satsar nu sista terminerna för ett slutbetyg som kan ge henne en universitetsplats. Hon överlämnade ett kort med en egen text både på engelska och svenska där hon tackar för det stöd som förmedlas av CCT.
 
Nästa stipendiat var också en flicka som skall börja i högstadiets femte klass. Hon bor med farfar & farmor i ett hus som farfar nyligen byggt. Tidigare bostad var ett skjul i en plantage. Roligt att se att familjerna får det bättre och har möjlighet att skaffa sig ett hyggligt boende. Även denna flicka är mycket duktig elev och har alla möjligheter att om två år söka till universitet. Vi fick en liten ask med texten öppnas hemma. Lite spännande om det skulle hoppa upp någon figur ur asken. Men det visade sig att det var en annan typ överraskning. Asken innehöll självtillverkade vackra tackkort med fina texter samt ett flertal fotografier av oss tillsammans med henne på olika platser samt fotografier av hennes familj.
 
Tredje stipendiaten var även det en flicka som har varit med ända från CCTs start. Hon bor tillsammans med mormor och en lillebror i ett hyrt "garage". Hon går sista året i högstadiet och har bra betyg även om de inte ligger i topp. Hon jobbar hårt med ett par svåra ämnen för att höja sitt  GPA för fortsatta studier i en yrkesskola. Hennes mormor tillverkar Thai desserter inslagna i bananblad som hon säljer för att dryga ut pensionen. I dag så fick vi en laddning av dessa godsaker samt ett antal mango som tack för det stöd vi ger. Det var så pass mycket att vi kunde dela med oss till våra anställda och trädgårdsfolket på BM.
 
De två sista stipendiaterna för dagen var två bröder som vi har gett stipendier till sedan deras föräldrar oväntat dött under ett och samma år. Ytterligare en broder ingår i familjen och han går sedan två år i universitetet i Bang Saen. Efter föräldrarnas död kunde de inte klara banklånen på huset så banken gjorde dem hemlösa. De bor nu hos en sjuklig morbror.
 
Den näst äldste av bröderna avslutade nu sin sista termin i högstadiet med goda betyg. Han har redan testat in till ett universitet i Chantaburi och börjar i augusti sin första termin. Han skall studera till nyhetsreporter och journalist.
 
Den yngsta brodern som inte har lyckats så bra med sina studier avslutar nu tredje och sista obligatoriska året i högstadiet. Han klarar tyvärr inte att gå vidare de sista tre åren i högstadiet och kommer i stället att börja arbeta. Vi har i alla fall lyckats stötta honom genom de obligatoriska åren vilket ger honom en liten bättre chans när han söker arbete.
 
Miljö projektets 15:e söndag genomförd, 2017-03-12.
 
Dagens städning lockade nio arbetssugna stipendiater samt båda våra Thai volontärer. Skräpet från havet ökar med de nuvarande vindarna och vi hittar allt möjligt, dagens mest oväntade fynd var en TV apparat. Det var ovanligt många thailändska picknick besökare redan tidigt på morgonen. Dagen innan var det troligen också många besökare eftersom det var stora högar med skräp på vissa platser. Alla picknick besökare som är på plats uppmanas av oss att "please keep Mae Phim clean" genom texten på vår väst. Samtliga lovar naturligtvis att städa upp efter sig men en del hinner glömma när det är dags att bryta upp. En del som varit där tidigare vet vårt budskap och lovar att städa redan innan vi ber dem. 
Vi börjar tydligen bli populära bland poliserna för i dag kom det poliser på besök två gånger. Först kom det två från Royal State Police som var väldigt intresserade och tacksamma för verksamheten med CCT och strandstädningen. Därefter kom en av våra lokala poliser från Kram som städade lite och sjöng en sång för stipendiaterna. Även han var mycket tacksam och glad för det vi gör. Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva. Dagens lunchbesök var supportfamiljen Karin Frykberg & Stefan Eriksson. De ville träffa stipendiaterna men naturligtvis också bli dagens favorit genom att bjuda på glass. Mycket roligt och uppskattat av både stipendiater och övriga deltagare. Alla är välkomna att delta i städningen och belöningen blir en lunch. För er som inte är sugna på skräpplock så är ni välkommen att sponsra glassen och bli dagens favorit.

 

Ny stipendiat antas till stödprogrammet, 2017-03-09.
 
I samband med besöket i Chak Makrut skolan presenterade vår kontakt person, läraren Mui, en pojke, 14 år, som av ekonomiska skäl inte kan börja högstadiet. Han bor med sin mormor och en moster i ett enkelt hus ute vid fiskodlingarna. Hans far dog när han var sex månader gammal och hans mor dog när han var fem år gammal. Mormor är 69 år gammal och sjuklig och har en pension på 600 THB i månaden moster tjänar ca 5 000 THB i månaden. En helt omöjlig ekonomisk situation eftersom det skulle behövas 4 -5 månaders lön för att betala skolan. Han är mycket duktig i skolan och har medelbetyg 3,96 av 4 möjliga.
 
Efter genomgång av alla fakta beslöt vi att ta med honom i CCT trots att vi f.n. har ett intagningsstopp med anledning av att även vår ekonomi inte är helt i balans för tillfället.
 
Idag gjorde vi hembesök tillsammans med vännerna Agneta Furuvik och Agneta Christiernin och läraren Mui som tolk. De hade inhandlat ett generöst stödpaket med mat och hygienartiklar vilket mottogs med stor tacksamhet och glädje. Dessutom fick han en del kläder från Karin & Stefans insamling samt en fotbollströja från Roy Ödegård. Inom ett par veckor kommer vi att skriva in honom i Sunthonphu högstadieskola. Han får då stipendier som täcker skolavgifter, försäkring, uniformer för studier, sport & scout, sockar och skor, läromedel och skolväska, lunch samt transport till och från skolan.
 
Besök hos stipendiater, 2017-03-09.

 
Vår utflykt med   
vännerna Agneta Furuvik och Agneta Christiernin fortsatte till Klaeng för att tillsammans med vår volontär Kung besöka ett par stipendiater. 
Första besöket var till en stipendiat som går på Rayong Technical College och bor med sin mormor och funktionshindrade syster. Det var i första hand systern som Agnetorna ville träffa. Intresset väcktes efter att vi berättat om flickans historia och den hjälpinsats som supportfamiljen Roy & Mayliss Ödegård gjort. Flickan har fått ett nytt liv sedan Ödegårds kom med hjälpmedel och olika stimulans åtgärder. Tilll dessa flickor hade Agnetorna också inhandlat lite snacks som mottogs med glädje.
Nästa besök var till supportfamiljen Ingrid & Rutger Perssons flicka. Efter vi besökt henne för för en tid sedan rapporterade vi till Ingrid & Rutger och bl.a. fick de veta att hon växt väldigt senaste året. Snabbt fick vi svar att om behov förelåg ta henne med och ekipera henne på deras bekostnad. Det var alltså dagens uppdrag vilket fullföljdes med en shoppingrunda på Tesco. Det blev både skor, jeans, shorts, tröjor och del underkläder. Flickan var strålande glad över gåvorna sänder via oss ett jätte tack till Ingrid & Rutger.
 
Skolbesök, 2017-03-08.

Dagens skolbesök var till Kram lågstadieskola där vi har fyra stipendiater, tre flickor och en pojke. Våra vänner Agneta Furuvik och Agneta Christiernin följde med för att få en inblick i CCTs verksamhet samt träffa stipendiater och se deras skola. 
 
Pojken avslutar nu sin sista termin i denna skola för att till våren börja i Sunthonphu högstadieskola. Han är mycket duktig och har full pott, 4, i alla ämnen utom två som är 3,5. Det fanns ett överskott på terminens stipendier som i enlighet med stipendievillkoren återbetalades. Inom ett par veckor kommer vi att skriva in honom i Sunthonphu skolan och betala nya stipendier.
 
Nästa stipendiat, supportfamiljen Ulla & Egon Bäckmans flicka, är en av klassens topp elever med högsta betyg i alla ämnen. Hon skall börja 5:e klass i vår vilket innebär att det skall vara nya uniformer, två för studier och en vardera för sport och scout samt tillhörande strumpor och skor. Hon är trots sitt svåra handikapp en mycket glad och livlig flicka. Förutom stipendiet så fick hon en kasse med second hand kläder som Karin Frykberg & Stefan Eriksson samlat bland sina vänner.
 
Tredje stipendiaten var supportfamiljen Gerd & Åke Svenssons flicka som också tillhör toppeleverna med högsta betyg i alla ämnen. Hon skall också börja 5:e klass så full uppsättning uniformer mm togs med i kalkylen. Hon är mycket konstnärlig och gör tredimensionella tavlor av material från naturen. Hon har vunnit första pris i provinsen och tredje pris i Thailand för sina konstverk. Även hon fick en laddning kläder både till sig och sin lilla syster allt insamlat av Karin & Stefan.
 
Den fjärde och sista stipendiaten för dagen var till supportfamiljen Ulf Lindbergs flicka som även hon tillhör toppeleverna med högsta betyg i alla ämnen. Precis som sina kompisar skall hon börja 5:e klass så full uppsättning uniformer mm togs med i kalkylen. Karin och Stefan har gjort en jätte insamling av kläder så det var inga problem att fixa en uppsättning även till henne.
Besök hos supportfamilj, 2017-03-07.
 
I dag besökte vi en av våra nya supportfamiljer, Karin Frykberg & Stefan Eriksson, i deras Thaihem på Safir Village. Ett trevligt område byggt ungefär i samma tid som vårt område. Förutom att se hur de bor så skulle vi hämta upp en laddning second hand kläder. Karin la ut en blänkare på Face book om insamling till CCT och fick ett enormt gensvar. Massor av givare hörde av sig om kläder och leksaker så det blev mer än de kunde ta emot för tillfället. Får att hjälpa till med transporten så ställde Raijas son Patrick med familj upp och tog med ett par kassar i sitt bagage. Huvuddelen hade dock Karin & Stefan i sitt bagage, tre vackade påsar och en IKEA kasse på totalt ca 40 kg. Det var mjukis djur och kläder i många storlekar som vi i första hand ger till våra stipendiater. Det som inte passar där ger vi till sjukhuset i Klaeng. Sjukhuset har massor med fattiga patienter som är i stort behov av kläder. Ett jätte tack till Karin & Stefan för fint initiativ och ett jätte tack till alla givare som deltagit.
 
Skolbesök, 2017-03-07.
 
Första skolbesöket för avstämning av vinterterminen var till Chak Makrut lågstadieskola. Där har vi f.n. en stipendiat, supportfamiljen Helena Kinnunen & Håkan Enströms flicka 13 år. Hon är mycket duktig i skolan och har högsta betyg i alla ämnen. Hon börjar 5:e klass i vår vilket innebär att det skall vara nya uniformer, två för studier och en vardera för sport och scout samt tillhörande strumpor och skor.
 
Besök hos stipendiater, 2017-02-05.

Efter dagens städpass åkte vi med en av våra Thai volontärer och tre stipendiater för att handla månadens stödpaket till dem. Det är ett av deras supportfamiljer förutbestämt belopp som det handlas för men idag då vi följde med så la vi till lite extra från oss.
Den första vi åkte hem till efter fullbordade inköp var supportfamiljen Ulf Lindbergs flicka som bor hos sin moster. Det verkar som att hennes mor helt har lämnat henne nu för hon kallar moster för mamma. I vilket fall så verkar allt vara bra för det är en mycket glad och harmonisk stämning i familjen. Förutom extra fyllt stödpaket så överlämnade vi även en bunt med secondhand kläder vi fått från olika givare. 
 
Nästa besök var till supportfamiljen Tomas Julins flicka som bor med sina morföräldrar i ett ruffigt skjul. Hon är väldigt duktig i skolan och har valt att gå från tredje klass i högstadiet till yrkesutbildning. Vi har sedan en tid skrivit in henne på Rayong Technical College där hon skall studera marketing. Hon är den stipendiat som är i absolut största behov att få en yrkesutbildning så hon kan få arbete och flytta till ett eget boende.
 
Dagens tredje och sista besök var till supportfamiljen Ulla & Egon Bäckmans flicka som bor med sina farföräldrar i ett skjul utan el och vatten. Farfar är blind och farmor delvis förlamad så flickan för sköta det mesta i hushållet. Trots att hon själv är svårt handikappad genom en olyckshändelse som liten så sköter hon sysslorna mycket bra. Förutom ett ett extra välfyllt stödpaket så fick hon en flöjt, ett munspel och en klocka allt skänkt av CK-resor. Sakerna var mycket uppskattade så hon sänder ett stort tack till Christer & Tomas på CK-resor. Flickan är musikalisk och har en helt fantastisk sångröst så vi tror att hon kan lära sig spela på instrumenten.

Miljö projektets 14:e söndag genomförd, 2017-03-05.

Dagens städning lockade tretton arbetssugna stipendiater samt en av våra volontärer, den andra låg sjuk i influensa. Det blir mer och mer ilandflutet skräp med de nuvarande vindarna så det fanns en hel del att ta hand om idag. Som vanligt var det även mycket kvarlämnat av thailändska picknick besökare att ta hand om. Alla picknick besökare som är på plats uppmanas av oss att "please keep Mae Phim clean" genom texten på vår väst. Samtliga lovar naturligtvis att städa upp efter sig men en del hinner glömma när det är dags att bryta upp. Ett gäng som festat hela natten och spelat musik som vi hört ända hem hade spridit en massa skräp omkring sig. Raija bad dem vänligt att städa upp men när den uppmaningen inte gick hem så sa hon till på skarpen och alla överförfriskade blev så skrämda att de städade trots att de hade svårt att stå på benen.Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva. Dagens lunchbesök var Agneta Furuvik och Agneta Christiernin. De ville träffa stipendiaterna men naturligtvis också bli dagens favorit genom att bjuda på glass. Mycket roligt och uppskattat av både stipendiater och övriga deltagare. Alla är välkomna att delta i städningen och belöningen blir en lunch. För er som inte är sugna på skräpplock så är ni välkommen att sponsra glassen och bli dagens favorit.


 

Företag donerar 20:- SEK per order under februari 2017.

 
Eva Kullberg med företaget Evas fairtrade FIKA har under februari donerat 20 :- SEK per erhållen order på web shoppen. Vid månadens slut blev summan hela 960:- SEK. Stort tack Eva för ett  generös initiativ. Stipendier för sommarterminen skall snart betalas så pengarna kommer väl till pass. Hoppas detta sporrar andra företag till att göra liknande kampanjer.

 
Miljöprojektets 13:e söndag genomförd, 2017-02-26.

 
Till dagens städning kom sju arbetssugna stipendiater samt våra båda Thai volontärer. Tester för terminsbetygen gör att deltagarantalet inte blir så stort men de som kommer arbetar desto flitigare. I dag tog vi oss an den vanliga stranden från polishuset till bortom Princess. Det börjar nu bli lite andra vindar så en del extra skräp driver iland. Det är allt från tandborstar, skor, flaskor till repstumpar, glödlampor mm från fiskebåtarna. Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva. I dag kom en av våra fadderfamiljer Tomas Julin med sin kompis Leif Taube på besök till lunchen. Dels ville dom träffa stipendiaterna men naturligtvis också bjuda på glass. Mycket roligt och uppskattat av både stipendiater och övriga deltagare. Alla är välkomna att delta i städningen och belöningen blir en lunch. För er som inte är sugna på skräpplock så är ni välkommen att sponsra glassen och bli dagens favorit.

Besök hos stipendiater, 2017-02-15.

Dagen första besök var till en flicka, 17 år, som bor tillsammans med sin farmor och farfar. Hon går i högstadiets fjärde klass i en speciell avdelning för högpresterande elever. Det är en mycket duktig och ambitiös flicka som om några är kommer att kvalificera sig till fortsatta studier. Som uppmuntran medtog vi ett stödpaket med mat och hygienartiklar vilket mottogs med stor tacksamhet. Dessutom fick de ett urval av de secondhand kläder som vi får från olika svenska familjer.

Nästa besök var till supportfamiljen Stefan Björk & Ann Windmars pojke, 11 år, som bor med en moster. Han fick flytta till moster efter att hans mor för ett år sedan gick bort i cancer. Även moster har haft cancer och är opererad för en del år sedan. Nu hoppas vi att det inte skall bli något återfall för henne så att pojken kan få en trygg tillvaro. Pojken är mycket flitig och deltar i strandstädningen så ofta han kan. I dag är det en mycket glad och harmonisk familj som vi är tacksam att kunna stötta med hjälp av Stefan & Ann. Det var tid för vår Thai volontär att leverera den ordinarie leveransen av stödpaket så vi passade på att lägga till lite extra i paketet.

Dagens tredje och sista besök var till supportfamiljen Suzanne & Tommy Lundströms flicka, 19 år, och pojke, 10 år, som bor med sin mor. Anledningen till besöket var att vi ville se hur det är med mamma som har cancer och går på cellgiftsbehandling. Hon har nu tappat allt hår och ser efter håravfallet ut som Sinéad O'Connor, trots sjukdomen mycket tjusig. Förra veckan var det en hund som rusade på flickan så hon vurpade med moppen. Hon hade hjälm men fick ändock en kraftig smäll på höger kind, sida och ben. Hon var borta från skolan i tre dagar men nu är hon bättre och tillbaka i skolan. Mamman skall på sin nästa behandling denna eller nästa vecka och efteråt får hon igen ett kraftigt illamående några dagar. Det viktiga är dock att hon nu kommit igång med behandlingarna. Vi hade även med lite second hand kläder till pojken som var mycket uppskattat.


 
Stipendiats familjemedlem drunknar, 2017-02-25.
 
Det var en medlem hos  
supportfamiljen Gerd Stöckel & Åke Svenssons flicka. I den sorg och chock som familjen upplevde blev den första informationen lite förvirrad att det var flickans syster som drunknat. Det visade sig senare att det var en kusin till henne, en pojke på 3 år, som drunknat i en damm bakom farfars bostad. 
Vi har vid flera tillfällen träffat pojken som var en livlig och glad krabat.  
Händelsen är inte mindre tragiskt för att det var en kusin. När barn går bort oavsett det är på grund av sjukdom eller olycka känns det alltid mycket tragiskt.
 
Tömning av boxen på Hotel Princess, 2016-02-19.

 
CK-resor som är en av CCTs trogna sponsorer logerar sina gäster bl.a. på Hotel Princess. Vi har därför placerat en gåvobox där på CK-resors info plats. I dag var det tillfälle att tömma boxen på gästernas gåvor. Det visade sig vara en massa små mynt men även en del sedlar. Vi tackar resenärerna för alla bidrag och ett extra stort tack till den som även donerade en bunt sedlar i boxen.
 
Besök hos stipendiat, 2017-02-19.
 
 
Dagens besök var till supportfamiljen Gerd Stöckel & Åke Svenssons flicka, 10 år. Anledningen till besöket är att hon flyttat till ett nytt boende som vi ville få koll på. Hon har tidigare bott med farfar och en lillasyster där ho blivit väl omhändertagen. Det har dock senaste tiden hänt vid upprepade tillfällen att en farbror mer eller minder tvingat henne att vara barnvakt. Detta har uppmärksammats via anmärkningar i närvarorapporten. Hon har nu fått flytta till en av skolans lärare som lovat ta hand om henne så hon slipper vara barnvakt och kan gå i skolan. Vi kommer under närmaste veckorna att följa upp att allt fungerar och att flickan trivs och vill bo kvar där. 
 
Miljöprojektets 12:e söndag genomförd, 2017-02-19.

 
Dagens städning lockade åtta arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Den andra volontären har varit frånvarande senaste söndagarna pga ett dödsfall i familjen. Tester för terminsbetygen gör att deltagarantalet blir lite lägre än vanligt. Dagens uppgift var att städa stranden från Princess och västerut mot bäcken. Det är ett område som normalt inte städas av någon vilket vi snabbt blev varse. Otroligt mycket iland spolat skräp sedan lång tid tillbaka. Trots detta så blev i alla fall ungefär halva sträckan rensad, många säckar blev det. Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva. I dag var det en Thai familj med lägenhet på Grand Blue som bjöd på glass. Mycket roligt och första gången, förutom Lek på Kitchen, som en Thai familj sponsrar glassen. Alla är välkomna att delta i städningen och belöningen blir en lunch. För er som inte är sugna på skräpplock så är ni välkommen att sponsra glassen och bli dagens favorit.

Besök hos stipendiater, 2017-02-15.

Dagen första besök var till en flicka, 18 år, som bor tillsammans med sin mormor och en halvbror, 10 år. Hon har varit stipendiat i nära sex år och är bland de första stipendiater som antogs till CCTs hjälpprogram. Till våren börjar hon sista klass i högstadiet och kommer förhoppningsvis att till nästa år kvalificera sig till fortsatta studier. Farmor drygar ut sin pension med tillverkning av desserter baserade på kokkos inslagna i palmblad. En helt nödvändig syssla för att klara de viktigaste utgifterna. För att ge dem lite extra överlämnades ett stödpaket med mat och hygienartiklar vilket mottogs med stor tacksamhet.

 
Nästa besök var också till en flicka, 19 år, som bor med en faster och hennes familj. Hon bodde tidigare med sin far under riktigt svåra förhållanden. Efter flytten till faster blev hon en mycket gladare och alertare flicka vilket direkt avspeglades i hennes betyg. Om några veckor tar hon examen i Asean College, Financial & Banking med mycket goda betyg, Hon börjar direkt därefter arbeta på kommun kontoret i Klaeng med bra lön och andra förmåner. Ytterligare en stipendiat som genom CCTs hjälpprogram kan trygga sin framtid genom en bra anställning. Vi önskar henne lycka till i livet och ser fram emot att hålla kontakt med henne i framtiden.

 
Besök hos stipendiater, 2017-02-12.

Dagens första besök var till supportfamiljen Helena Kinnunen & Håkan Enströms flicka,13 år, som bor tillsammans med sin mormor och mormors nya man. Hon har börjat skolan 2 år senare än sina kamrater pga en konstig sömnsjuka vilket hon är fri från nu. Hon går nu i 4:e klass i lågstadiet och är mycket duktig i skolan, hon har full pott, 4 av 4 möjliga.
Mormor är cancersjuk och kan inte arbeta. Hon skall opereras i april på sjukhuset i Rayong då man skall ta bort en tumör på uppskattningsvis 1 kg från magen. Mormor kommer att tillbringa en vecka på sjukhuset och flickan kommer att vara där hela tiden som hennes stöd. Mormors nya man är ofta borta från hemmet så de får klara sig på egen hand. Dagens stödpaket med mat och hygienartiklar samt ett stort antal med secondhand kläder och andra saker var mycket uppskattat. Hon fick dessutom ett armbandsur från CK-resor samt ett enkelt armband. Armbandsuret gav hon direkt till mormor som hon tyckte behövde det bättre. 
 
Nästa besök var till supportfamiljen Sven Erik & Agneta Ferdinandssons flicka, 16 år, som bor tillsamman med sin moster och dennes familj. Hon arbetar varje lördag och söndag på en strandrestaurang för att bidra till hushållet. Besöket blev därför till arbetsplatsen där vi för övrigt brukar äta lunch en del helger. Fullt med gäster men det gick bra med en paus för att träffa oss. Allt var bra med henne så vi ville inte uppehålla henne onödigt länge utan överlämnade ett armbandsur som CK-Resor skänkt och ett enkelt armband. Hon blev jätteglad för detta och tackade så mycket för att sedan fortsätta med sitt arbete.

 
Miljöprojektets 11:e söndag genomförd, 2017-02-12.

 
Till dagens städning kom tolv arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Vi själva var också på plats för att supporta våra stipendiater med städningen. Testerna för terminsbetygen är i full gång så det var förvånansvärt många som kunde komma. Det var riktigt högt vatten och en hel del uppspolat skräp som omhändertogs tillsammans med de vanliga nedskräparnas lämningar. När vi går tillbaka efter vår plock sträcka så är det många Thai på picknick vilka vi uppmanar att "Please keep Mae Phim Clean"och pekar på texten på västarnas rygg. De flesta nickar och gör tummen upp men förmodligen ändå glömmer att ta med sitt skräp.  Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva. I dag var det ingen omtänksam på plats och bjöd alla på glass. Alla är välkomna att delta i städningen och belöningen blir en lunch. För er som inte är sugna på skräpplock så är ni välkommen att sponsra glassen och bli dagens favorit.

Besök hos stipendiat,2017-02-09.

Dagens besök var till fadderfamiljen Ingrid & Rutger Perssons flicka, 16 år, som bor med farmor och farfar samt en funktionshindrad faster. Tillsammans med vår tolk, Kung, besöker vi familjerna för att se att allt är OK i hemmet. Det var precis som tidigare en glad och positiv familj. Farmor är dock lite bekymrad för sin diabetes. Tillsammans med Kung så försöker vi sporra henne att motionera mera så att hon får ordning på blodsockret. Förutom ett stödpaket med mat och hygienartiklar hade vi även med ett armbandsur till flickan från CK-Resor och några enkla armband till flickan, farmor och faster. Allt var mycket uppskattat speciellt av faster som lever lite i sin egen värld. Flickan har växt väldigt mycket senaste tiden och är nu mycket längre än Raija. Det är en flitig flicka som så ofta hon kan deltar i strandstädningen för att få lite fickpengar. Nästa gång vi träffar henne blir tillsammans med läraren i mitten av mars för avstämning av betyg och beräkning av nya stipendiet. 

Miljöprojektets 10:e söndag genomförd, 2017-02-05.


Till dagens städning kom återigen tio arbetssugna stipendiater samt två av våra Thai volontärer. I dag var vi själva på plats för att supporta våra stipendiater med städningen. Som tidigare söndagar så är det ett antal stipendiater som testar för olika saker i skolorna. Kinesiska nyårsfirandet pågår fortfarande men det var förvånansvärt lite  kvarlämnat skräp. Kommunen har troligen gjort en extra städning för att hålla efter nedskräparna. Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva. I dag var det en annan av CCTs stödfamiljer, Mille Clareus, som var på plats och bjöd alla på glass. En man med "stort hjärta" som blev stipendiaternas favorit denna dag. Alla är välkomna att delta i städningen och belöningen blir en lunch. För er som inte är sugna på skräpplock så är ni välkommen att sponsra glassen och bli dagens favorit.


Stipendiat får en cykel,2017-02-05.

En av CCTs stödfamiljer, Gerd & Rolf Starkenberg, har skänkt en secondhand cykel. Det är flera av stipendiaterna som har behov cykel så det blev till att välja den mest behövande. Den vi bedömde som prioriterad är en flicka, 15 år, som bor med sin mormor och morfar i skjul utanför Sunthorn Phu. Nu har hon möjlighet att cykla till byn och till vänner i närheten. Stort tack till Rolf & Gerd förmedlar vi från flickan.

Stödfamilj ordnar insamling till CCT, 2017-02-04.

Stödfamiljen Ulla & Egon Bäckman gjorde en spontan insamling vid en middag på Be Happy till förmån för CCT. När hatten gått runt bland deltagarna hade 4 120 THB insamlats. Stort tack för jätte fint initiativ vilket vi hoppas smittar av sig till andra Thai gäster i området.

Miljöprojektets 9:e söndag genomförd, 2017-01-29.


Till dagens städning kom även denna gång tio arbetssugna stipendiater samt två av våra Thai volontärer. Själva hälsade vi på goda vänner i huvudstaden och kunde inte delta. I skolorna har tester för terminens betyg startat samt tester för college och universitet. De utförs till största delen på veckosluten vilket gör att stipendiaterna inte kan delta i strandprojektet. Kinesiska nyårsfirandet har precis startat så en hel del kvarlämnat skräp blev omhändertaget. Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva. I dag var en av CCTs stödfamiljer, Uffe Lindberg, på plats och bjöd alla på glass. Ett enkelt sätt att bli väldigt populär bland stipendiaterna. Alla är välkomna att delta i städningen och belöningen blir en lunch. För er som inte är sugna på skräpplock så är ni välkommen att sponsra glassen och bli dagens favorit.


Första universitetsstipendiaten gifter sig, 2017-01-22.
 
I dag var det en fantastisk dag. Vi var inbjudna till bröllop som "Mama och Papa" till en flicka som fått sin utbildning betald genom CCTs hjälpprogram. Flickans mor är så tacksam för all hjälp så att hon propsade på att vi skulle överta hennes modersroll vid bröllopet. Flickans far är död sedan många år tillbaka och hennes bror dog i sviterna av Dengu för fem år sedan. 
Det var för oss en stor ära och med stor glädje åtog vi oss detta hedersuppdrag. Thailändska bröllops ritualer är helt annorlunda än Svenska. Det startar vid sjutiden på morgonen med samling inför munkarnas ankomst. Nio munkar kommer så småningom och tar plats på ett långt podie. En ceremonimästare startar upp och leder sedan munkarnas välsignelseceremoni. Ceremonin pågår ca en timme och sedan delar de som är hedersgäster symboliskt ut ris i munkarnas skålar. All övrig mat till munkarna dukas upp på deras podie. 
När munkarna fått sin mat är alla gäster välkomnas att själva ta för sig vid en buffe. Efter maten 
är det så dags för gåvoparaden. Den startar med att ett par förfärligt högljudda smatter band tänds och sedan paraderar ett stort antal gäster med gåvor till brudparet vilka kommer att fylla hela podiet som munkarna nyttjat samt en stor del av golvet. 
Därefter är det dags för brudgummen att köpa sig tillträde till vigselceremonin. Han måste passera ett antal symboliska hinder och för varje han skall passera måste han betala en avgift. När han gott och väl klarat detta är det dags för själva vigseln med ringar, arm och halsband i guld samt hemgiften i kontanter. När ringarna och guldet är på plats sprids pengarna på en duk där vi och brudgummens föräldrar och nära släktingar sprider välgång med blomblad och olika kryddor över hemgiften. När detta är klart så viker brudens mor, Raija i detta fall, ihop duken och lägger den över axeln och går iväg med hemgiften till brudparets rum. Rummet är dekorerat med blommor och gåvor och där placeras även hemgiften.
Nu är själva vigseln klar och nu återstår lyckönskningar från alla närvarande som i detta fall var ca 350 personer. Lyckönskningen tillgår på så sätt att man samtidigt som man säger lyckönskningen drar en tråd tre gånger fram och tillbaka över handleden och sedan lägger den runt och gör en knut. Samtidigt överlämnas även en gåva till brudparet som oftast består av pengar i ett kuvert. Brudparet tackar genom att alla gäster får en minnesgåva. Som brudens stf föräldrar så startade vi upp denna ceremoni och efter några timmar så hade alla gäster gjort samma sak. 
Det var som sagt en fantastisk dag och känslorna var nog likvärdiga som om det skulle vart vår riktiga dotter. Nu kan vi bara se fram emot att få ett antal bonus barnbarn vad tiden lider.
 
Miljöprojektets 8:e söndag genomförd, 2017-01-22.


Till dagens städning kom tio arbetssugna stipendiater samt en av våra Thai volontärer. Själva var vi och vår volontär Kung förhindrade att delta pga att vi var inbjudna till CCTs första universitetsstipendiats bröllop. Efter brölloppet besökte vi städgänget och då fick vi besök av turistpolisen från Banphe. Det var en manlig och en kvinnlig polis samt en trainee. De var mycket nyfikna på vad "Please keep Mae Phim Clean" och Child Care var för något. Efter en trevlig pratstund om projektet och CCT tackade de så mycket för ett fint och välbehövligt initiativ och önskade lycka till. Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva men någon glassponsor dök inte upp så desserten uteblev. Alla är välkomna att delta i städningen och belöningen blir en lunch. För er som inte är sugna på skräpplock så är ni välkommen att sponsra glassen.

 
Inskrivning av två stipendiater i Rayong Technical College, 2017-01-21.
 
I dag skrev vi in ytterligare två stipendiater i Rayong Technical College. Det är två flickor, 15 år, som går från högstadiets tredje år till en treårig yrkesutbildning. Den ena flickan skall studera marknadsföring och den andra skall bli byggnadstekniker. Att söka till yrkesutbildning redan från tredje klass är möjligt för elever med bra betyg. Det ger dem då en yrkesutbildning på samma tid som deras skolkamrater slutför högstadiet. CCT har nu fyra stipendiater inskrivna för yrkesutbildning i denna skola. Yrkesutbildningen är betydligt kostsammare än högstadiet så vi tar tacksamt emot sponsorer för dessa stipendiaters studier. Ni som vill bli sponsor hör av er till info@childcare.in.th .
 
Återbesök hos stipendiat tillsammans med stödfamilj, 2017-01-15.
 
Tillsammans med familjen Lundström gjorde vi återbesök till deras "familj" för att bekräfta det stöd som Lundströms kommer att ge. Dessutom levererades en fotboll till grabben och fyra stolar som mamma önskat samt lite extra mat. Efter lite prat blev vi varse att mammans cellgiftsbehandling inte kommit igång ännu. Hon har ingen som kan se till barnen om hon skulle bli inlagd och har därför avstått från behandling. Vi poängterade vikten av att genomgå behandlingen för att säkra sitt tillfrisknande och efter tolkens förklaring så lovade hon att starta på måndag. Behandlingen sker på sjukhuset i Rayong så Lundströms gav ett bidrag så att hon kan göra flera resor dit. Flickan arbetade som vanligt så vi gjorde även besök till hennes arbetsplats. Det är en somtam restaurang nära hemmet där hon är lite alltiallo. Vi beställde somtam och lite annat som take away vilket smakade alldeles utmärkt.
Miljöprojektets 7:e söndag genomförd, 2017-01-15.


I dag var det återigen föräldradag i en del skolor men det kom i alla fall elva arbetssugna stipendiater samt två av våra Thai volontärer. Efter veckans blåsiga väder så var det jättemycket skräp som spolats iland förutom det vanliga skräpet som Thai gästerna lämnar efter sig. Vi fick välbehövlig extra hjälp av Lina Stöckel som anslöt till plockningen. Att solen och värmen återkommit med 35 grader gjorde inte saken lättare. Men alla kämpade och gjorde ett bra arbete så vi klarade nästan hela den bestämda sträckan. Efter fullgjort arbete var det som vanligt lunch och pengagåva dessutom så bjöd Gerd Stöckel på glass till samtliga deltagare. Mycket uppskattat speciellt en så varm dag som denna. Alla år välkomna att delta och belöningen blir en lunch. För er som inte är sugna på skräpplock så är ni välkommen att sponsra glassen.
Children Day,2017-01-13.


Så var det åter dags för Barnens Dag i Thailands skolor. Redan på morgonen blev vi uppringda av skolan i Chak Makrut för att påminna om att deras program var ändrat till att endast pågå på förmiddagen. Direkt efter frukost åkte vi dit. Där var festen redan i full gång med matservering och uppträdanden. Vi har endast en stipendiat, en flicka 12 år, kvar i denna skola. Hon uppträdde i en danstrupp som framförde dans tillägnad förra kungen. Det skulle visa sig att det är ett genomgående tema att ära den framlidne kungen i årets program. Tradition är att anhöriga köper färgglada kransar som hängs kring halsen på dansarna för att gratulera till framträdandet, dessutom får de en slant i handen. Kransarna går sedan i retur och säljs igen och pengarna för försäljningen går till skolans verksamhet.
På kvällen var det dags för den stora festen som går av stapeln på skolan i Kram. Vi åkte dit tillsammans med Tommy & Max Lundsträm, Suzanna var tyvärr sjuk kunde inte komma med. De hade inte tidigare varit på ett BD firande och var intresserade se hur firandet går till.
Vi har fyra stipendiater, tre flickor och en pojke, i olika åldrar i denna skola och alla skulle medverka i olika uppträdanden. Runt hela skolområdet bjuds det på mat och dryck av allehanda slag. Allt är gratis, det sponsras av lokala företagare, så det är bara att ta för sig till magen säger stopp. Under vår rundvandring bland matstånden träffade vi alla våra stipendiater som också var hungriga. Första delen av festen är det mycket prat av olika skolfunktionärer av vilket vi inte förstår någonting. Vi träffade ett par stödfamiljer, Gerd & Rolf Starkenberg samt Gerd Stöckel, som också var där för att fira. Men när klockan närmar sig åtta drar det igång. Först med elever från förskolan och sedan med äldre elever. Vår första stipendiat att uppträda var pojken. Han dansade i en grym mask tillsammans med ett flertal pojkar och flickor. Belöningen blev kransar kring halsen och en peng i handen. Innan nästa framträdande blev det mingel med både svenska och thailändska vänner. Senare blev det ett framträdande tillägnat kungen där två av flickorna deltog. Det blir fullt kaos framme vid scenen med anhöriga som skall uppmuntra med kransar och peng. Men efter lite armbågande så kom vi fram och bägge flickorna blev belönade med kransar och peng. Den sista av flickorna uppträdde i en dansgrupp med en med en helt oförglömlig sång. Vi har inte tidigare fått kännedom om att hon har en sådan fantastisk röst. Vi blev så överrumplade och tagna av framträdandet ett vi glömde att ta en video. Flickan är sedan en olycka funktionshindrad och kan inte delta i fysiska aktiviteter. Med denna sång visade hon andra färdigheter som gjorde stort intryck på hela publiken. Klockan var sen, alla stipendiater hade medverkat, vi var mätta och trötta så det återstod bara att tacka de närvarande lärarna för ett fint arrangemang och vända hemåt.

Besök hos stipendiat tillsammans med ny stödfamilj, 2017-01-09.

 
Familjen Suzanna & Tommy Lundström med barnen AnnaClara & Max har tidigare varit stödfamilj för en pojke som nu har flyttat till en annan provins. Från det engagemanget vet vi att Lundströms är mycket omhändertagande och generösa till medmänniska i nöd. Vi föreslog därför en träff med en ny familj som är i akut behov av stöd. Det är flicka och hennes lillebror som bor med sin mor i ett "garage". Flickan är 19 år och studerar Marketing på college i Rayong på ett stipendium från CCT. Lillebror är 10 år och går i lågstadiets 3:e klass. Mamman är cancersjuk sedan flera år och har nyligen genomgått sin andra bröstoperation. Hon mår inte så bra och är oförmögen att arbeta. Flickan är därför tvingad att arbeta lördag, söndag och all annan ledig tid för att försörja familjen. Det blev en trevlig träff där man nog kan säga att "ömsesidig kärlek" uppstod mellan familjerna "vid första ögonkastet". Efter en mycket kort betänketid beslutar familjen Lundström att bli den räddande ängel som hjälper till med hyra och mat samt ett bidrag till flickans stipendier. Tack vare detta stöd kommer även lillebror att omfattas av CCTs stipendieprogram för att trygga hans fortsatta utbildning. Vi håller nu alla tummarna för att mammans behandling skall ge resultat så att hon tillfrisknar. Tillsammans med familjen är vi mycket tacksam för det stöd som så snabbt beslutats av Lundströms.
 
Kremering, 2017-01-08.
 
I dag blev det en mycket tung dag. Tillsammans med stödfamiljen, Mille Clareus & Gun Ohlin, närvarade vi vid vår stipendiats kremering. En mycket gripande ceremoni med sörjande anhöriga, släkt och många vänner. Det var flera hundra personer som slutit upp för att ta ett sista farväl av flickan. En skolorkester spelade och uppskattningsvis ett femtiotal kamrater sjöng en sång till sin vän. 
Våra namn ropades upp ganska snart efter vår ankomst viket betydde att vi skulle upp på podiet till kistan för att överlämna en gåva som sedan välsignades av några munkar. När alla överlämnat gåvor tas ett sista farväl genom att samtliga närvarande åter går upp till podiet för nedläggning av en blomma vid kistan. Familjen ger sedan en liten minnessak till samtliga deltagare. Sedan lyfts kistan till golvet och locket tas av och en mycket speciell ritual utförs. Vi inviterades att delta i ritualen invid kistan och fick möjlighet att se henne för sista gången. Vi blev alla mycket berörda och det är svårt att sätta ord på alla känslor som berörde oss. Ceremonin avslutas med att kistan läggs på kremeringsvagnen och rullas in i ugnen och tänds på av ceremoniledaren. Tillsammans med Gun & Mille åkte vi till en liten restaurang för middag och bearbetning av vad som förevarit. 
  
Miljöprojektets 6:e söndag genomförd, 2017-01-08.

Vi är tillbaka för att tillsammans med Kung lotsa stipendiaterna genom dagens städning. Denna söndag är det föräldradag i flera skolor så det är stort "manfall", endast fem tappra ungdomar anmälde sig. Nu var det som tur var väldigt lite skräp så trots den decimerade styrkan så avklarades uppdraget. Vi har under en tid haft mejlkontakt med en familj från Enköping som visat intresse för CCT så vi tipsade dem om städdagen. Hela familjen med Helen & Håkan samt fem barn kom på besök för att träffa oss och våra stipendiater. Det blev ett mycket trevligt möte och vi ser fram emot fortsatt kontakt och förhoppningsvis ett aktivt engagemang i CCT. Vid den efterföljande lunchen utdelades lite presenter skänkta av Christers familj. 
 
Likvaka "Ngaan sop" för en av våra stipendiater.
 
En av våra stipendiater som nyligen flyttat till sin far i annan provins har på nyårsnatten omkommit i en trafikolycka. Det är en flicka 15 år gammal som så tragiskt i förtid har lämnat jordelivet. Det var en söt och trevlig flicka med mycket goda studieresultat. Tillsammans med hennes stödfamilj, Mille Clareus & Gun Ohlin,  besökte vi likvakan och framförde vårt deltagande till hennes mor & far, mormor och övrig släkt. Likvakan pågår fram till söndag då det blir kremering. Vi kommer att tillsammans med Mille & Gun delta vid kremeringen för att visa vårt djupa deltagande i denna tragedi.

CK resor bjuder CCTs stipendiater på utflykt, 2017-01-02.

Stipendiaternas årliga utflykt sponsrades för fjärde året av Christer Kullberg CK-Resor som tillsammans med sin "vapendragare" Tomas Kaufmann var reseledare. Vid avslutning av förra årets resa till "Sköldpaddsön" framfördes önskemål från barnen om att nästa utflyktsmål skulle bli Koh Samed. Christer tog fasta på det och till barnens förtjusning så blev utflyktsmålet det som de önskade, Koh Samed. Det hela startade med lunch på Hotell Princess där alla också fick låna var sin badhandduk. Efter 30 min färd med speed boat så angjordes västra stranden, Ao Prao Beach, på Koh Samed. Tillsammans med oss medföljde även några stödfamiljer för att hjälpa till att hålla koll på barnen. Det var tjugotvå barn men bara två var simkunniga så det behövdes flera ögon för säkerhetsskull. Strandleksaker var medtagna och efter en lite trevande start så var både frisbees och strandtennis igång. Det fanns även cyklop och snorkel till alla och så småningom åkte flytvästar på och trots avsaknad av simkunskaper så snorklades de flesta. Alla deltagare bjöds under ö vistelsen på ett mellanmål med dryck och ett rikligt fruktfat. Den planerade promenaden till utsiktsberget uteblev eftersom ingen ville lämna havet. När det blev dags för hemfärd var det först efter fler kallelser som det gick att få alla deltagare upp ur havet för samling och embarkering av väntande speed boats. Vid återkomst till Princess tackade samtliga Christer och Tomas för en mycket trevlig utflykt. Även önskemål om nästa års utflyktsmål framfördes. Inget blev bestämt utan vi får avvakta och se om det blir en sponsring även nästa år och tillsammans med Christer och Tomas hitta ett bra alternativ. Vi vill även framföra ett tack till medföljande stödfamiljer, Eva & Robert Eklund, Gun-Marie & Leif Taube, Max Lundström samt AnnaClara Lundström med pojkvän för deras hjälp att övervaka barnen.

Miljöprojektets 4:e & 5:e söndag genomförd, 2016-12-18 & 25.

Åter igen har ett par städdagar genomförts med hjälp av våra volontärer Kung & Pao. Själva åkte vi ett par veckor till Sverige för att fira jul. Stipendiaterna under ledning av volontärerna utför städningen på ett förtjänstfullt sätt utan vår medverkan. Förutom lunch och sin penninggåva fick alla deltagare ett armbandsur som julgåva av Christer och Tomas. Kommande söndag är det nyårsdag och då är städningen inställd så nästa städdag blir den 8:e januari. Om det är några som känner för att delta så är ni välkomna till salan vid Buffalo Bill kl. 9.00. Ni får inte någon ersättning men får träffa våra trevliga stipendiater och så bjuds det på lunch.
  
Miljöprojektets 3:e söndag genomförd, 2016-12-11.
 
Så var det åter dags för strandstädning. I dag kunde vi inte närvara själva i stället kom stödfamiljen Gerd & Rolf Starkenberg som hjälpare till våra Thai volontärer, Kung & Pao. Lite extra frånvaro i dag pga sports day i flera skolor samt att en flicka i går blev attackerad av hundar och hamnade på sjukhus. Städningen gick trots  detta som en dans och det uppskattades att tusentalet kapsyler plockades dock utan extra betalning. Avslut som vanligt med penninggåva och lunch.
 
Stipendiat attackerad av hundar, 2016-12-10.
 
En stipendiat, en flicka, blev i dag sent på eftermiddagen attackerad av hundar vid färd på moppe. Det resulterade i att moppen kraschade och flickan fick kraftiga skrapsår. Som tur så blev inget brutet eller huvudskador. Hon klarade sig från bett tack vare personer i närheten som jagade bort hundarna. Hon är tills vidare inlagd på sjukhuset i Klaeng för omvårdnad och observation.
 
Miljöprojektets 2:a söndag genomförd, 2016-12-04.

I dag var det en speciell plockardag. Det kom 17 arbetssugna ungdomar och de fick ett specialuppdrag. Förutom att som vanligt plocka upp skräp skulle en riktad insats mot kapsyler och korkar ske. Deltagarna uppmanades att försöka plocka alla korkar och kapsyler som de såg. Till hjälp fick de istänger och långa spikar för att få loss de som trampats fast. Som en extra bonus för detta så erbjöds de 1 THB per kapsyl och kork som sponsrades av CK-Resor samt B-O & Raija. När arbetspasset var klart sorterades allt upp i högar om 10 för att lättare göra sammanräkning av totalen. När lunchen och penninggåvan var avklarad startade sammanräkningen. Det blev en stort antal högar att bokföra och när räkningen var klar blev totalen 3 390 st. Vi avrundade uppåt till 3 400 vilket gav var och en av deltagarna 200 THB extra i fickan. Gissa om ungdomarna först blev väldigt överraskade av det stora antalet och sedan mycket glada för pengarna. Tyvärr så blir det snabbt mycket nedtrampade kapsyler igen så efter en tid kanske samma insats måste göras igen. Om det är någon som känner för att sponsra ett kapsylplock så hör av er till oss info@childcare.in.th .
Utredning om två stipendiater som avvikit från skolan, 2016-11-27.
 
Det är en pojke, 13 år, som inte kom till skolstarten och en flicka, 14 år, som försvann sista månaden förra terminen. Vi har via vår Thai volontär försökt få klarhet i vad som hänt under tiden vi var i Sverige. Hon har dock inte lyckats få full klarhet i vad som föranlett frånvaron. 
Pojken var den som bodde bakom gamla sågverket i en riktigt ruskig miljö. Nu har vi varit på sågverket och intervjuat personalen om vad som hänt familjen. Då framkom att de flyttat till en annan provins, den provins därifrån pojkens systers man kommer. Vi hoppas att de kan få ett bättre boende och arbete där och att pojken får fortsätta skolan.
Flickan bodde med sin mor i en plantageägares hus som hon arbetar för. Flickan har försvunnit både från hemmet och sista terminen i skolan. Vi har till slut fått bekräftat att hon har flyttat till en flickvän i ett annat distrikt. Tyvärr så går hon inte i skolan där hon är. Hon var en duktig elev och kunde ha gått hur långt som helst med hjälp av CCTs stipendier. Hennes avhopp kanske beror på att hon hamnat i dåligt sällskap eftersom hennes flickvän inte heller går i skolan. Vi kan bara beklaga att hon pga ungdomligt oförstånd förstör hela sin framtid.
Miljöprojektet “Please keep Mae Phim clean” har efter sommaruppehållet startat igen, 2016-11-27.


I dag har miljöprojektet “I am Ambassador for Please keep Mae Phim Clean” återstartat efter sommaruppehållet. Det är som tidigare CK-Resor som är sponsor. Alla stipendiater är inbjudna att delta och nu första dagen kom 14 arbetssugna ungdomar. Dessutom var två Thai volontärer, Raija & B-O samt Rolf Starkenberg, som är en av CCTs stödfamiljer, med och plockade. Alla samlades i salan vid Buffalo Bill och hälsades välkomna av oss och Tomas från CK-Resor. Eftersom alla visste vad som skulle göras, att alla främmande föremål skall plockas upp och allt från naturen lämnas kvar kunde arbetet starta på en gång. Det som plockas upp är allehanda plastdetaljer, kapsyler i tusental, repstumpar, tändare etc. Efter halva tiden är det som tidigare en välförtjänt vattenpaus. Därefter fortsätter plocket fram till närmare lunchtid då återtåget mot Restaurang Kitchen ger tillfälle att plocka det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen tackades  för god arbetsinsats och CK-Resor belönade stipendiaterna med en generös penninggåva. Projektet kommer alltså att pågå varje söndag med start kl. 9.00 till och med den 27 mars med undantag för nyårsdagen. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. Om ni inte vill delta i plocket så kan ni komma och belöna deltagarna med en glass.
Skolbesök, 2016-11-23.

 
Sista ordinarie skolbesöket för terminen blev till Huai Yang högstadieskola där det fn finns en stipendiat. Det är en pojke 15 år som går i 3:e klass. Han har tidigare presterat någorlunda tillfredsställande men har nu senaste terminen sackat efter. Det är nu hans sista termin i den obligatoriska utbildningen. Vi har på alla sätt stöttat honom under alla år eftersom han har mycket svåra hemförhållanden. Nu gör vi ett sista försök med stöd från lärare och en morbror. Vi hoppas att det ger resultat så han får ett hyfsat terminsbetyg med sig om hans mor, som aviserat, hämtar honom till en annan provins i mars.
Skolbesök, 2016-11-19.


Dagens besök blev till Technic Rayong College där det fn finns två stipendiater. Det är två flickor båda 19 år, den ena studerar "marknadsföring" och den andra "bokföring". Den första terminen är avklarad med mer än godkända betyg. Den ena flickan har trots en mycket kämpig situation lyckats även hon. Hennes mor har fått återfall i sin cancer och är nyligen opererad. Flickan måste för att försörja mor och bror samt betala hyra, el mm arbeta varje kväll samt lördag och söndag. Vi söker därför efter en stödfamilj som kan ställa upp med ekonomiskt bidrag för att underlätta arbetsbördan till förmån för studierna. Om ni känner för att ställa upp hör av er snarast till info@childcare.in.th .
Skolbesök, 2016-11-16.


Dagens besök är det andra till Klaeng Wittayasata Worn högstadieskola 
. I dag träffade vi de övriga eleverna en pojke och två flickor, en från 2:a samt en från 3:a och 4:e klass. Flickorna har mycket bra betyg trots att den ena bara har en kort tid i högstadiet. Pojken i 3:e klass är däremot på efterkälken trots att vi senaste terminerna försökt peppa honom till mer skolarbete. Han har fått hjälp från lärarna samt även från en äldre bror med hemläxorna. Det är nu hans sista termin i den obligatoriska utbildningen. Om han inte uppnår godkänt GPA till nästa termin så upphör hans stipendier. Han är väl medveten om detta så vi hoppas han nu gör en kraftig uppryckning så att han kan fortsätta sista tre åren i högstadiet.
Skolbesök, 2016-11-15.

Dagens skolbesök är det första av två till 
 
Klaeng Wittayasata Worn högstadieskola
 
. Där finns fn sju stipendiater och därför blir det uppdelat i två besök. Det är två pojkar och fem flickor i åldrar 15 - 18 år i klasserna 2 - 6. 
I dag träffade vi två elever från 6:e samt en från 4:e och 5:e klass. Sjätteklassarna, en pojke och en flicka, är båda mycket duktiga och skall testa för universitetsstudier nästa år. Flickorna i 4:e och 5:e klass är inte helt på topp betygsmässigt. Vi försöker därför uppmuntra dem till förbättring så att de kan kvalificera sig för högre studier när de går ur 6:e klass. Alla har dock GPA för att erhålla stipendier för terminen.
Besök hos stipendiat tillsammans med stödfamilj, 2016-11-13.

 
Besöket blev till en skönsjungande flicka som har RickMick som stödfamilj. Flickan går 1:a klass i Sunthonpu Pittaya högstadieskola och har mycket bra betyg. Hon har senaste året växt otroligt mycket och vid besöket fick hon som uppmuntran för bra studier ett extra klädbidrag av RickMick. Mamman arbetar på en liten resort där ägaren även äger det hus där dom bor. Hon har fri bostad och mat men tveksamt vad hon får i lön. Det känns som om hon är livegen "piga" och inte har någon möjlighet att ställa krav. Flickan har i alla fall skolan betald tack vare CCTs stipendie och månads bidrag från RickMick.
Uppvaktning av stipendiat som avlagt examen på universitet, 2016-11-13.

Det är en flicka, 24 år, som studerat på Ramphai Phannee University i Chantaburi, fakultet, Financial & Banking. Hon tog sin examen i våras och arbetar nu i ett internationellt tillverkningsföretags ekonomiavdelning. Ett bra bevis för att CCTs satsning med stipendier till fattiga men ambitiösa ungdomar ger möjlighet till en bra utbildning och trygg framtid. 
 
Vi var i Sverige vid tidpunkten för examen så därför uppvaktar vi henne nu. Det blev en middag på hennes favoritrestaurang och som examenspresent fick hon en lyckoamulett med halskedja i guld. Under middagen avslöjade hon en glädjande nyhet, att hon skall gifta sig i januari. Hennes fästman är från Kram och han har en bra anställning som ingenjör. Dessa ungdomar har tack vare bra utbildningar en "nyckel till framtiden". 

Skolbesök, 2016-11-13.

Dagens besök blev till Asean College i Klaeng där det fn finns en stipendiat. Det är en flicka, 19 år, som går sin sista termin i ämnet, bokföring. Hon har gjort en över förväntan bra prestation i denna skola och har fått toppbetyg. Under denna sista termin så har hon vissa veckodagar praktiskt arbete i ett företag. När hon till våren tar sin examen så har hon ett garanterat arbete att gå till. Det blir ytterligare ett bevis för att CCTs satsning med stipendier till fattiga men ambitiösa ungdomar ger möjlighet till en bra utbildning och trygg framtid.

 Skolbesök, 2016-11-11.

Dagens besök blev till Wat Noensai låstadieskola där det fn är en stipendiat. Det är den flickan, 12 år, som fick sin fot opererad tack vare en generös givare från Sea View. Operationen har lyckats mycket bra och hon har nu bra rörlighet i sina tår. Genom sin stödfamilj har hon även fått kontakt med en sjukgymnast som utarbetat ett träningsprogram för henne.
Hon går i 6: klass så detta är henne sista termin i lågstadiet och till våren skall hon troligen till Sunthonpu Pittaya högstadieskola. Hon är en av de få elever i vårt program som vi länge försökt hjälpa och motivera eftersom hon har det lite kämpigt i skolan. Hon får stipendier för denna sista termin i lågstadiet och till våren får vi utvärdera om det kan bli en fortsättning.
Skolbesök, 2016-11-10.


Dagens besök är det andra till  
Sunthonpu Pittaya högstadieskola. I dag träffade vi de övriga eleverna, två från 1:a samt en från 2:a och 3:e klass. Alla har mycket bra betyg trots att de bara har en kort tid i högstadiet. Det förekommer ibland en betygs dipp när eleverna går upp i högstadiet men dom här har klarat det med bravur. 
 
Skolbesök, 2016-11-09.
 
Dagens skolbesök är det första av två till Sunthonpu Pittaya högstadieskola. Där finns fn åtta stipendiater och därför blir det uppdelat i två besök. Alla stipendiater i denna skola är flickor i ålder 13 - 19 år. I dag träffade vi två elever från 6:e samt en från 3:e och 4:e klass. Alla elever har mer än godkända betyg och den ena från 6:e klassen har i nationella matteprov bäst i provinsen och 11:e bäst i Thailand och kommer att testa för universitetsstudier nästa år. Den andra från 6:an är inriktad på en yrkesutbildning så vi får se till våren hur det går för dem.
 
Skolbesök, 2016-11-08.

Dagens skolbesök blev till Ban Noen Din Daeng lågstadieskola där det fn finns en stipendiat. Det är den pojke, 11 år, som förra året förlorade sin mor. Han går i 4:e klass och är mycket ambitiös och duktig i skolan. I sin förra skola tävlings simmade han och var distriktsmästare. Han har en jättebra sångröst så i den här skolan tävlar han i sång. Han har vunnit distriktstävlingarna och sedan tävlat i provinsen där han också placerade sig högt upp i listan. 

Skolbesök, 2016-11-07.

Dagens skolbesök blev till Wat Klaeng Kram lågstadieskola där det fn finns fyra stipendiater. Det är tre flickor och en pojke. Flickorna går i 3:e klass och pojken i 6:e klass. Samtliga är mycket duktiga med högsta betyg i alla ämnen. Efter genomgång av deras behov för terminen får de ett nya stipendier. Till våren kommer pojken att flytta till Sunthopu Pittaya högstadieskola.

Planeringsträff för fortsättning av miljöprojektet "Please Keep Mae Phim Clean", 2016-11-04.

På initiativ av CK Resor, Christer Kullberg & Tomas Kaufman, startades förra vinterterminen strandstädning tillsammans med CCTs stipendiater. Stipendiaterna dubbades till “I am Ambassador for Please Keep Mae Phim Clean” och varje lördag städades stranden. För sin insats fick de efter sitt tretimmarspass en generös penninggåva samt lunch och transport till och från stranden vilket sponsrades av CK Resor.
Vi träffar CK Resors Christer Kullberg och Tomas Kaufman på ett lunchmöte. Alla tycker att det var ett lyckat projekt och efter en stunds diskussioner så beslutas att så snart som möjligt starta upp igen. Det blir samma villkor som tidigare för stipendiaterna men städningen flyttas från lördag till söndag. 
Projektet kommer alltså att pågå varje söndag med start den 27 november kl. 9.00 till och med den 27 mars undantaget nyårsdagen. Om det är någon som känner för att delta så är ni mycket välkommen. Ni får ingen penninggåva men blir bjuden på lunch. 
Första skolbesöket för vinterterminen, 2016-11-04.

Besöket blir till Chak Makrut lågstadieskola där det fn är endast en stipendiat. Det är en flicka 12 år som går i 4:e klass. Hon är en mycket duktig elev med GPA 3,9 av 4 möjliga så hon uppfyller mer än väl kriteriet för ett nytt stipendie.
Planeringsmöte med volontär, 2016-10-31.

Vår volontär "Angel Kung" har sedan starten skött alla kontakter med skolorna. I dag så föreslår hon en plan som hon sedan stämmer av med skolorna. Beroende på i vilket skede de är i uppstarten på terminen så blir det kanske lite justeringar. Men vi får ganska snart besked att det mesta är fixat och första besöket blir den 4:e november.
Tillbaka i Thailand, 2016-10-30.

Efter en fantastisk sommar i Sverige är vi tillbaka i vårt andra hem i Mae Phim. Hösten var på intåg så det är helt underbart att få tillbringa vintermånaderna här. Skolstarten sker nu så CCTs verksamhet är första prio. Första åtgärd blir samtal med CCTs Thai volontärer för överenskommelse om lämplig dag och tid för ett möte. Redan i morgon blir det möte med volontären som sköter alla kontakter för planering av skolbesök. Kommande söndag träffar vi den andra volontären, som handhar inköp och leverans av stödpaket, för information om stipendiaternas familjesituation.
Aktiviteter 2016 april - augusti.
 
Under vår vistelse i Sverige sköter våra Thai volontärer kontakter med skolor och stipendiater. De gör även inköp och leverans av individuellt anpassade stödpaket till de mest behövande familjerna. Svenska & Norska stödfamiljer ger ett bidrag varje månad till stödpaketen samt till stipendier. Varje månad sänder volontärerna detaljerad rapport på inköp, efter vår kontroll vidaresänds rapporten till respektive stödfamilj.
Från slutet av mars och hela april har det varit skollov och i maj startade sommarterminen i Primary & Secondary School. Redan vid skolstarten hämtades en av stipendiaterna som bodde hos sin gammelmormor av sin mor som bor i en annan provins. Det är andra gången det sker, förra försöket resulterade i att han förlorade en termin, vi hoppas det skall gå bättre denna gång.
I maj tog CCTs första universitetsstipendiat sin examen i Rambhai Barni Rajabhat University, Faculty of Management Science – Finance. Det är en flicka från Sunthornphu, snart 24 år. Hon har nu har fått en gedigen yrkesutbildning tack vare CCTs supportrars generösa bidrag till hennes stipendier. Efter examen började hon sin första "riktiga"anställning på ett företags ekonomiavdelning. Det är precis vad CCTs stödprogram syftar till och det känns väldigt roligt att få bekräftelse på att programmet ger resultat. Tyvärr hade vi inte möjlighet att närvara vid examen men i höst skall vi gratulera henne med en personlig examensgåva och önska henne lycka till med "sin nyckel till framtiden". 
Senare under sommaren har den stipendiat som bor bakom gamla sågverket rymt med en kompis. Kanske inte helt oväntat eftersom hans hemförhållanden är mycket dåliga. Vår volontär har inte lyckats få kontakt med honom så f.n. vet vi inte vad han gör. Mycket sorgligt eftersom utbildning var hans chans att få en bättre framtid.
Ytterligare en stipendiat, en flicka som bor med sin mor på en fruktplantage, har rymt. Hon har flyttat till en flickvän och har slutat i skolan. Mycket sorgligt även här eftersom hon var duktig i skolan och hade alla förutsättningar att få en bra utbildning. Det är väl tonårsproblem även i Thailand och när hemförhållandena är svåra så är det ingen som klarar att styra ungdomarna på rätt spår. 
Att alla skall fullfölja sin utbildning är naturligtvis målet men vi har haft i beräkning att en eller annan inte skall klara detta och två på en termin känns inte bra. När vi till hösten kommer tillbaka får vi försöka ta tag i de här barnen och se om det går att få dem tillbaka i skolan igen.
Nu i augusti har de två av stipendiater som går i universitet börjat sin hösttermin. Det är deras tredje termin och hitintills har de lyckats över förväntan med sina studier.
En av volontärerna har under sommaren ordnat så att en stipendiat fått sina tänder lagade samt en utslagen framtand ersatt med en brygga. Stipendiatens stödfamilj har gett extra bidrag för att täcka alla kostnader. Stort tack, mycket generöst och omtänksamt.
Ytterligare en stödperson har anslutit sig till hjälpprogrammet, 2016-05-25.
 
Det är en flicka som bor med sina åldriga farföräldrar i ett garage som Judith Orrevik har beslutat hjälpa. Flickan är mycket duktig i skolan och tar även hand om en stor del av hemarbetet. Hon arbetar även på helgerna för att bidra till försörjningen. Hon går f.n. 2:a året i högstadiet och har ambitioner att efter högstadiet fortsätta med en yrkesutbildning. Judit ger ger nu ett anpassat stödpaket varje månad samt stipendiepengar till hennes utbildning.
Den elvaårige pojken får stödfamilj, 2016-04-25.
 
Vår efterlysning av stödfamilj till den elvaårige pojken som nyligen förlorade sin mor har gett resultat. Det är familjen Ann Windmar & Stefan Björk med lägenhet i Grand Beach som tar honom under sina "beskyddande vingar". Nu får han varje månad ett stödpaket med mat och hygienartiklar som anpassas till månadens behov. En mycket behövlig hjälp så att moster som han bor hos skall klara försörjningen. Moster är lågavlönad och måste oftast arbeta alla veckans dagar för att klara sitt och sin dotters uppehälle. En familjemedlem till blev ett mycket tufft åtagande som nu genom stödet från Ann & Stefan lättar betydligt. Förutom månatligt stödpaket så ingår även en peng till skolkostnaden i den erbjudna hjälpen. Pojken är överlycklig och tacksam för stödet och sänder via tolken ett stort tack till Ann & Stefan. Även vi på CCT är tacksam att ytterligare en familj har visat omtanke och ger stöd till en behövande familj.

Child Care Thailand 5 år, 2016-04-01.

 
Det är nu fem år sedan vi startade CCT. Under dessa år har det skett en stor utveckling av verksamheten tack vare det stöd vi fått och får från våra sponsorer. Den första stipendiaten fick vi tips om via en av våra Thai vänner, det var en pojke som bodde hos sin morbror och dennes familj i ett skjul på en gummiplantage. Våra Thai vänner kom sedan med flera tips och skaran växte till en handfull. För varje ny stipendiat besökte vi deras skola och pratade med lärarna och vi förstod ganska snart att lärarna har en unik kännedom om familjerna i området. För att CCTs hjälp skulle komma till den som bäst behövde den bad vi därför att lärarna skulle föreslå stipendiater. För att urvalet skulle bli likvärdigt i alla skolor gjorde vi en instruktion på Thai till lärarna med de kriterier ett barn skulle uppfylla för att få ett stipendium från CCT. Förslag från lärarna har sedan dess droppat in och allteftersom ekonomin tillåtit har nya stipendiater antagits så att det under de senaste åren varit 30+. Det har varit mycket glädjande att följa stipendiaternas utveckling från termin till termin och se att stipendiet har gjort stor skillnad för dem. Vi har även fått lära oss mycket om Thailändska skolan och kulturen samt fått många nya vänner. CCTs mål är ju att ge stipendiaterna möjlighet till en god utbildning och nu i vår tar den första stipendiaten, en flicka, som studerat på universitet sin examen. Hon har nu en utbildning som ger henne möjlighet till en helt annan livssituation än vad hon skulle uppnått utan CCTs stipendier. För närvarande så är ytterligare fyra stipendiater inskrivna för högre utbildning, två i universitet och två i tekniskt college. Under de närmaste åren står det ytterligare ett antal på tur att gå vidare till olika former av yrkesutbildning vilket gör att CCTs budget ökar för varje termin. På CCTs fortsatta resa i framtiden ser vi därför tacksamt fram emot att våra nuvarande sponsorer åker med, det är era bidrag som ger oss möjlighet att göra skillnad för stipendiaterna. Ni som ännu inte "hoppat på tåget" men känner att ni vill vara med att via CCTs verksamhet göra skillnad för behövande barn så  finns det god plats, välkommen ombord vi behöver ert stöd.
Träff med volontärer, 2016-04-01.
 
I dag har vi haft planeringsträff med volontärerna eftersom det är sista dagen för vår vistelse i Thailand denna vinter. Våra ovärderliga Thai volontärer, Kung & Pla, är våra "right-hand girls" d.v.s. dom tar hand om allt som vi inte kan göra själva. Dom gör månatliga inköp och leveranser av "stödpaket"till 11 av de mest behövande stipendiat familjerna, håller kontakt med stipendiater & skolor, hjälper stipendiaterna med problem, sänder månatliga rapporter till oss, mm. Dom gör en helt ovärderlig insats vilket gör att vi kan känna oss trygga att allt fungerar väl även när vi inte är på plats.
Leverans av läslampa, 2016-03-31.

 
En av våra stipendiater på Technic Rayong bor i ett "garage" utan fönster och med dålig belysning. Vi passade därför på att inför skolstarten leverera en läslampa till henne så hon får bättre studiemiljö. 
Återbesök till sjukhuset, 2016-03-31.

 
Dags för andra besöket till sjukhuset i Klaeng. På inrådan av vår tolk så tog vi en eftermiddagstid denna gång vilket visade sig vara klokt. Endast ett 30 tal patienter i väntsalen vid denna tid. Omläggningen gick snabbt och vi fick denna gång vara med i behandlingsrummet. Vi avslutar vår säsong här denna vecka så kommande återbesök kommer att ombesörjas av en taxi som sponsorfamiljen förbeställt. Vi hoppas taxiservicen skall kunna ge oss rapportering så vi vet hur det går.
Leverans av TV, 2016-03-28.

 
Äntligen så fick då pojkarna sin efterlängtade TV och spelkonsol. Placeringen blev i ett rum som används till förråd för att inte störa gammelmormor och sonen när det spelas. Reglerna för användning repeterades, först skall dagens skolarbete klaras av och sedan kan spel tillåtas under en begränsad tid. Det var bara den äldre brodern hemma men hans lycka går inte att beskriva när vi startade upp det första spelet. Den yngre brodern går i en tempelskola en tid för att komma i kapp med en del saker. Han kommer helt säkert att uppskatta möjligheten till spel lika som sin bror. Vi håller  nu tummarna för att allt skall fungera enligt överenskommelse så vi inte behöver ta tillbaka Tv och spel.
Återbesök till sjukhuset, 2016-03-28.


Återbesök på måndagar går till Bangkok Hospital i Rayong för att kirurgen på ortopeden skall ha kontroll på läkningsförloppet. Sårläkningen fortgår på ett bra sätt och inom någon vecka kommer en del stöd wirar i tårna och en spik i fotleden att tas bort. Därefter blir det en liten hudtransplantation över en del av såret. Mamman fick en uppsättning förbandsmaterial med instruktioner för att ta med till nästa omläggning som skall göras på sjukhuset i Klaeng på torsdag. 
Stipendiat skrivs in på Rayong Technical College 2016-03-27.


I dag skrev vi in ytterligare en av CCTs stipendiater, en flicka 19 år, på Rayong Technical College. Det är en stor välrenommerad statlig skola med många utbildningar. Vår stipendiat skall studera Accounting i två år, första terminen startar i maj. Efter utbildningen kan hon få ett relativt välavlönat jobb, hon kan då hjälpa sin gamla mormor med försörjningen av familjen som även består av en yngre svårt handikappad syster.
Miljöprojektets 12:e lördag genomförd, 2016-03-26.


I dag var det den 12:e och sista lördagen för säsongens miljöprojekt. Tillsammans med oss, Judit och Timo var det sjutton arbetssugna stipendiater som tog sig an dagens städning. Trots en stor städinsats under veckan av kommunens team så fanns det att göra. Vid halvtid blev det som vanligt en välförtjänt vattenpaus och vid full tid en efterlängtad lunch. Efter maten bjöd Kitchen på glass till dessert. Som representant för CK resor, som sponsrat hela projektet, talade Tomas Kaufman till stipendiaterna och tackade dem för en fin insats. Han hälsade dem även välkomna tillbaka till hösten för en ny städsäsong. Alla stipendiater som varit med har skapat en fin gemenskap och haft väldigt roligt i arbetet. De är tacksamma för att de fått delta och de ser alla fram emot att få fortsätta nästa säsong. Innan dagens hemresa så önskade en del av deltagarna att få bada i havet. Raija och Timo agerade badvakter och elva badsugna pojkar och flickor kastade sig i vattnet. Det blev en verklig höjdpunkt och dom ville aldrig komma upp på land igen. Men efter en tid så avslutades badäventyret med en dusch på Kitchen. Blöta men lyckliga tog de plats med sina torra kamrater i songtauen för hemfärd. 
 
Nästa säsong kommer preliminärt att starta i oktober. Vi behöver då ett antal volontärer som hjälper till, välkommen och hör av er till oss med er intresseanmälan.
Ny träff om TV leverans, 2016-03-24.
 
Efter några försök att boka en träff får vi äntligen komma och prata med sonen i huset om TVn. För att vara säkra på att han vet vem vi är och vad vi gör så berättar tolken om vår hjälpinsats till grabbarna och gamlingarna. Efter en stunds diskussioner så kommer vi i alla fall fram till följande överenskommelse. Grabbarna skall först sköta sitt skolarbete och sedan får dom spela en begränsad tid per dag. På de villkoren får de TV och spelkonsol på lån under en termin. Till hösten får vi utvärdera hur det fungerat. Om grabbarna skött sin del av överenskommelsen får dom grejorna och om inte tar vi tillbaka dem. Det var det bästa vi kunde komma fram till och alla verkar vara nöjda med överenskommelsen.
Återbesök till sjukhuset, 2016-03-24.
 
I dag gjordes återbesök för omläggning till sjukhuset i Klaeng. Vi kommer dit ca 9.30 och finner ett sjukhus överhopat med hundratals patienter i väntsalen. Tack vare vår tolks kontakter lotsas vi till rätt avdelning och flickan får sin omläggning utan alltför lång väntetid. Här fick vi inte vara med och dokumentera eller prata med läkaren men vår tolk försäkrade att allt var bra med foten. På vägen ut passerar vi den överhopade väntsalen igen och kan inte undgå att se att det bland alla väntande finns ett trettiotal bårvagnar med utmärglade apatiska åldringar. Bl.a. träffar vi en mormor till en av våra stipendiater som är där med sin man, han har för en tid sedan fått en stroke. Vi hälsar på honom och får ett svagt leende tillbaka men vi är inte helt säker på att kände igen oss.
Skolbesök, 2016-03-23.


I dag var det tid för 2:a besöket i Sunthonphu högstadieskola för genomgång av de återstående stipendiaternas terminsresultat. En av dem skall flytta till sin far i Changmai och hans nya familj. Med anledning av flytten blir hon därför avförd från vårt hjälpprogram eftersom det endast omfattar boende i Klaeng distriktet. Hennes bokföring visade på ett överskott på nästan tre tusen vilket återbetalades till oss. Vi håller tummarna för att hon skall få fortsätta sin utbildning och inte bli barnflicka i faderns nya familj. För de övriga blev det en sedvanlig genomgång av studieresultat och beräkning av stipendier för kommande termin. En av våra stipendiaters stödfamilj, Lilian & Björn Ziesnitz, samt deras dotter följde med för en visning av skolan. Stipendiaten och en lärare tog med dem på en rundvandring så de fick en liten inblick i en Thaiskola.
Skolbesök, 2016-03-22.

Dagens skolbesök gick till Sunthonphu högstadieskola i Kram där vi kommer att ha 10 stipendiater i olika klasser nästa termin. Eftersom de är så många delar vi genomgången på 2 dagar så 5 glada flickor väntade oss i dag. Däribland var det två som skulle skrivas in för sin första termin i skolan. För dessa nya elever skall utom skolavgifter, försäkring, lunch och transport även en komplett uppsättning med uniformer, skor etc ingå i deras stipendier. De befintliga eleverna får efter genomgång av studieresultat nya stipendier för kommande termins kostnader.
Återbesök till sjukhuset, 2016-03-21.


I dag var det dags för andra återbesöket efter operationen. Efter upphämtning av mor, dotter och sponsor gick färden direkt till Orthopedic Clinic för kontroll, rengöring och nytt förband. Allt var bra, ingen infektion och sårläkningen var bra utom i ett litet område där det kommer att behövas en hudtransplantation. Nästa återbesök på Bangkok Hospital är planerat till den 28:e. I mellantiden skall flickan till Klaeng Sjukhuset för omläggning den 24:e för att vi skall få lite kortare resor. Humöret är på topp och hon hoppar omkring gaska bra på sina kryckor. Besöket rundades som tidigare av med en fika i cafeterian innan hemfärden.
Besök hos stipendiater, 2016-03-20.

Första besöket till två systrar som bor med sin far i ett garage som vi tidigare försett med en del secondhand möbler. Båda flickorna går i högstadiet och skall i maj börja 3:e resp. 6:e klass. Vi skall till deras skola i övermorgon för genomgång av studieresultat och beräkning av stipendier för kommande termin. Eftersom familjen bor nära både affär och marknadsplats tog vi med flickorna så de fick välja vad som skulle ingå i det stödpaket som vi skulle köpa. Det blev ett uppskattat urval av matvaror samt en del hygienartiklar.
 
Nästa besök gick till en flicka som numer bor i ett nybyggt hus med farfar och farmor. Tidigare bostad var ett skjul på en fruktplantage så det är väldigt roligt att se att de fått det bättre. Flickan är en av våra allra bästa elever med toppbetyg i alla ämnen, 2:a i klassen. Under nästa termin får hon därför extra stipendier för studier i skolans "Kings Room". Vi träffade henne i skolan för några dagar sedan för terminsgenomgång och då passade vi på att fråga vad hennes stödpaket skulle innehålla. Inköpen i affär och marknad blev enligt önskan samt att vi la till lite extra eftersom vi alltid får väldigt blygsamma önskemål. Det blev ett mycket uppskattat paket och som tack blev vi som vanligt i den familjen bjudna på kokosnöt, mycket läskande och gott.
Besök hos stipendiater, 2016-03-19.
 
Första besöket gick till bröderna som blev föräldralösa för ett år sedan och nu bor hos en sjuklig morbror. Den äldste brodern var på hembesök från universitetet så vi passade på för att gå igenom förutsättningarna för nästa skolår och beräkna stipendiet för detta. Ett år i universitet kostar över 100 000 THB så vi har stort behov av sponsorer för dessa stipendiater, välkommen med ert bidrag.  De två andra bröderna har vi redan klarat av stipendierna för vid besök i deras högstadieskola. Som alltid medtog vi ett stödpaket med mat och hygienartiklar samt en del secondhand saker vilket var mycket uppskattat. Nu är det ferie så grabbarna skall arbeta för att hjälpa till med försörjningen.
 
 
Nästa besök gick till den senaste stipendiaten i Asean College. Det är en flicka som tidigare bodde med sin far men som nu flyttat till en moster. Det är också ett mycket enkelt boende men verkar vara mer trivsamt vilket bl.a. avspeglat sig i hennes studieresultat som numera är mycket bra. Även till henne hade vi med ett stödpaket med mat och hygienartiklar samt en del secondhand prylar. Bland annat en madrass, kuddar, en CD spelare och en del kläder, allt var mycket uppskattat.
Miljöprojektets 11:e lördag genomförd, 2016-03-19.


I dag var det nog det mesta skräpet hitintills på stranden. Vindarna gör att det driver in en hel del från havet så vi, Judit, tolken samt ett par till och våra 14 stipendiater hade ett tufft uppdrag. När tiden var slut hade vi samlat in 70 talet säckar och förpassat dem till soptunnorna. Efter den prestationen smakade lunchen extra bra och som avslutning bjöd Judit hela gänget på glass.
Stipendiat byter skola, 2016-03-17.

 
Den grabb som nyligen förlorade sin mor har flyttat till en skola som är närmare hans mosters bostad. Tidigare hade han 8 km till skolan men nu blir det bara 3 km vilket han klarar bra eftersom han fått en cykel av vår tolks kompis. Vi besökte den nya skolan för att träffa läraren, skriva in honom och betala stipendiet för kommande termin. Det var en prydlig gammal tempelskola där förberedelser för sports day som skulle vara nästa dag pågick för fullt. En del glada tillrop bekräftade att grabben redan har en del kompisar på skolan. Det enda han kommer att sakna är simningen eftersom denna skola har andra sports grenar på sitt schema. Han är en duktig simmare och kom 2:a i de senaste skolmästerskapen.
Återbesök till sjukhuset, 2016-03-17.

 
I dag var det dags för första återbesöket efter operationen. Efter upphämtning av mor, dotter och sponsor gick färden direkt till Orthopedic Clinic för kontroll, rengöring och nytt förband. Allt var bra, ingen infektion och sårläkningen såg bra ut. I de påverkade tårna har en stöd wire monterats för att sträcka ut de senorna som blivit för korta. Nästa återbesök är planerat till den 21:sta då läkaren kommer att besluta om det skall göras en hudtransplantation över sårområdet. Trots lite smärtor är humöret på topp. När läkarbesöket var avklarat rundade vi av med en fika i cafeterian innan hemfärden.
Hämtning av flickan efter första operationen, 2016-03-14.
 
Snabbare än väntat fick vi besked om hämtning av mor och dotter från sjukhuset. Direkt efter skolbesöket gick färden raka spåret till Bangkok Hospital. Där väntade mor och dotter på att vi skulle lösa ut dem. Flickan satt i rullstol och hade fått ett par kryckor som skulle användas närmaste dagarna. Allt hade gått bra med operationen och hon hade inga smärtor i foten. Återbesök är inplanerat till den 17:e och då får vi kanske besked om när det skall transplanteras ny hud på den skadade delen av foten.
Skolbesök, 2016-03-14.
 
Dagens skolbesök gick till Wittayasata högstadieskola i Klaeng där vi fn har sju stipendiater i olika klasser. De flesta av dessa är mycket duktiga elever, t.ex en är bäst i klassen, två är delad tvåa, en är delad trea, en som är delad tvåa skall gå en högre utbildning i något som kallas the Kings Room. Av de andra stipendiaterna har alla långt över medium utom en som slirar lite. Vi begär hjälp från lärare och bröder för den eleven som just nu behöver hjälp för att komma upp i sin rätta betygsnivå. En av stipendiaterna gör sitt sista läsår och han får extra lektion i matte varje lördag för att få bästa möjliga GPA inför nästa års ansökan till högre utbildning.
Dags för TV leverans, 2016-03-12.

 
Äntligen var det då dags för de två bröderna som bor med gammelmormor att få en TV med en Playstation. Playstation är skänkt av Birgitta & Anders på Seabrezee och TVn av Gisela & Jan på Seaview. Grabbarna var med på strandstädningen så vi tog dem med i bilen och lastade i TV och spel för färd till Klaeng och deras hem. Det var två mycket förväntansfulla grabbar som synade påsen med spel CD som medföljde. Väl framme lastades allt in och uppkoppling för test startade. Men nu händer något oväntat, gammelmormor säger plötsligt att vi måste ta bort TVn. Ingen förstår någonting, vare sig vi, grabbarna eller tolken. Det som har hänt är att efter det att gammelmorfar dog har en son flyttat in: Vi har genom tolken vetat att en äldre släkting flyttat in och tänkt att det kan väl vara bra med tanke på gammelmormors ålder. Men det var tydligen en felbedömning, nu är det plötsligt han som bestämmer i huset. Vi försöker övertala tanten men det går inte och vi får inta tala med sonen. Efter lite frågor så börjar vi få klart för oss vad det är för filur som flyttat in. Han arbetar inte utan lever på sin gamla mor. Han skall ärva huset när modern dör och är tydligen där för att bevaka sina intressen. Det går inte i ord att beskriva hur ledsna och besvikna grabbarna blev när vi tvingades bära tillbaka grejorna till bilen. Nåväl vi har inte gett upp ännu. Vi tror att mannen inte riktigt förstår vad vi gör för familjen och varför. Vi har därför gett modern ett förslag för vidarebefordran till sonen. Förhoppningsvis är han mer samarbetsvillig när han förstått budskapet så vi planerar ett återbesök om ca en vecka. Under tiden försöker vi hitta en alternativ lösning, kanske med en placering i närheten så grabbarna kan ha tillgång till TV och spel. En riktigt bra dag kan ibland sluta så här tråkigt för oss och speciellt för grabbarna.
Miljöprojektets 10:e lördag genomförd, 2016-03-12.
 
Styrkan av handledare var lite decimerad i dag pga att vi var till sjukhuset med ormbitna flickan och Katarina & Kjell åkt hem. Det var bara Kung, Mona och Judit från de ordinarie men som tur var så anslöt en del av Monas familj samt deras granne Daniell och tillsammans med 12 stipendiater blev stranden väl rensad på en lång sträcka. Vi kom tillbaka precis till lunchen och kunde ordna med dagens glass som denna gång sponsrades av Marny & Björn Slinning, stort tack till er.
Ormbitna flickan till sjukhus, 2016-03-12.
 
Vi hade bestämt en tidig avfärd så redan halv åtta på morgonen hämtade vi upp flickan och hennes mamma i hemmet. På vägen mot Rayong plockade vi även upp den sponsor som betalar alla kostnader för flickans behandling. Väl framme på Bangkok Hospital i Rayong söker vi upp Orthopedic Department för inskrivning och deposit av pengar. Mamma och flickan är lugna och glada att äntligen denna dag har kommit när rekonstruktionen av foten skall starta. Vi blir informerade om att de kommer att stanna två till tre nätter på sjukhuset så det är bara att dra hem och vänta på besked om hämtning.
Besök hos stipendiat tillsammans med stödfamilj, 2016-03-11.
 
Tillsammans med stödfamiljen Agneta & Sven-Erik Ferdinandsson besökte vi deras flicka i hemmet. Som vanligt så köpte Agneta & S-E ett generöst stödpaket med önskade matvaror. Eftersom deras hemresa till Sverige skall ske ganska snart och många frågor var på agendan hade vi med en av våra tolkar för att underlätta kommunikationen. Flickan har gått första året i högstadiet och vi skall till hennes skola om ett par veckor för genomgång med hennes handledare. Hon har alltid haft toppbetyg i lågstadiet så vi ser med spänning fram emot hur första året i högstadiet har gått.
Skolbesök, 2016-03-10.

Efter att Sports Day var avslutad i Kram i lågstadieskola träffade vi våra stipendiater, fyra flickor & en pojke, för genomgång av terminens resultat. Betygen var inte helt klara men deras lärare försäkrade att de höll samma nivå som tidigare dvs GPA mellan 3 & 4. Alla fick således nya individuellt anpassade stipendier för kommande termin. Av stipendiaterna är det en flicka som gick sin sista termin och börjar i Sunthonphu högstadieskola i maj.
Sports Day, 2016-03-10.

 
I dag är det Sports Day i skolorna. Eleverna från skolan i Kram samlas alltid tidigt på morgonen vid monumentet i Sunthonphu för en färggrann parad tillbaka till skolan. Sedan fortsätter dagen på skolan med ungefär samma lekar och spel som våra Svenska barn gör. När dagens aktiviteter är över så har vi bokat in ett skolbesök i skolan för en genomgång och stipendieutdelning med de fem stipendiater som går i den skolan.  Bilder https://www.facebook.com/media/set/?set=a.503854106468701.1073741834.330632593790854&type=3 

Skolbesök, 2016-03-08.


Första besöket var till Wat Wanwa lågstadieskola, skolan som missade vår tidigare bokning. Denna gång så gick det bättre, både lärare och elever fanns på plats. Vi har haft två stipendiater här den senaste terminen och för den ena var det sista terminen. Det är pojken som bor bakom det gamla sågverket och som sponsras av familjen Lundström, Suzanne, Tommy & Max. Han skall nu i maj börja högstadiet i Huayang. Den andra stipendiaten är pojken som bor med sin gammelmormor och sponsras av Gerd & Rolf Starkenberg. Han har fortfarande ett skolår kvar i lågstadiet. 
 
Nästa besök var till Huayang högstadieskola där vi har haft två stipendiater senaste terminen. Den ena en flicka tog sin slut examen och vi sedan tidigare skrivit in henne på Rayong Technical College. Den andre stipendiaten är den äldre brodern som bor med sin gammelmormor. Det var hans första skolår i högstadiet vilket enligt lärarna har varit rätt kämpigt. Betygen är ännu ej klara men det är väldigt viktigt att han fortsätter sin utbildning så vi ger stipendie för nästa termin. Samtidigt passade vi på att skriva in stipendiaten, omnämnd ovan, som just slutade på Wat Wanwa lågstadieskola. 
 
Dessa pojkar har riktigt svåra hemförhållanden så vi håller tummarna för att dom  skall orka motivera sig för studierna trots att de inte har något riktigt stöd från sina vårdnadshavare.
Skolbesök, 2016-03-07.
 
Första besöket var till Santiwon lågstadieskola där vår sista stipendiat, en flicka, i den skolan tar sin examen med mycket bra betyg. I maj börjar hon högstadiet i Sunthonphu Pittaya högstadieskola. Vi skriver in henne där i slutet på månaden och då får hon sitt stipendium för första terminen i den skolan.
 
Nästa besök var till Chak Makrut lågstadieskola där vi har en stipendiat som i maj börjar i 4:e klass. Det är flickan som i när hon var ung hade sömnsjuka. Nu är hon mycket alert och en av de bästa eleverna i sin klass så hon fick nytt stipendium för nästa termin.
Besök hos stipendiater med deras stödfamiljer, 2016-03-06.

 
Första besöket var till Ulla & Egon Bäckmans flicka för att introducera en av våra Thai volontärer. Volontären skall ta hand om leverans av stödpaket när Bäckmans inom kort återvänder till Sverige. Samtidigt fick Bäckmans översättningshjälp för att klara ut en del frågor. Sedan i höstas när Bäckmans tog hand om familjen har det skett en fantastisk förändring, de har verkligen gjort skillnad. Taket som läckte som ett såll är fixat, den leriga gården är grusad, belysning med solcell installerad samt många, många fler hjälpmedel och saker. Familjen är så otroligt lyckliga, glada och tacksamma över all hjälp de fått och fortsättningsvis får.
 
Nästa besök var till RickMicks flicka som har flyttat från skjulet på vattnet till ett mycket bättre boende. På vägen dit inhandlades ett stödpaket med diverse förnödenheter vilket som vanligt gladde familjen. RickMick vet nu vägen dit så de kan besöka henne under den tid de är här. Flickan börjar i högstadiet nästa termin och då är det är RickMicks support mycket välbehövlig och tacksam. Skolkostnaden ökar drastiskt, först skall det vara nya uniformer och sedan tillkommer både skolavgift, läromedel, kostnad för lunch mm.
 
Leverans av secondhandprylar till stipendiat, 2016-03-05.
 
Efter att strandstädningen var avslutad tog vi med en av stipendiaterna för transport hem. Vi passade på att på vägen hämta upp diverse secondhandprylar som vi visste behövdes i familjen. Det var en cykel, hjälm, madrass, kuddar, fotbollströja mm. Prylarna var skänkta av ett flertal av CCTs supportrar och kom väldigt bra till pass här, tack så mycket.
 
Miljöprojektets 9:e lördag genomförd, 2016-03-05.

Återigen var det strävsamma gänget med vår tolk Kung, Katarina & Kjell, Judith och Mona som tillsammans med oss och ett antal stipendiater tog sig an dagens städning. Bitvis var det väldigt mycket skräp på stranden och i en del salor så ett stort antal sopsäckar fyllde de blå kärlen vid vägen. Några Thai familjer som hade picknick visade stort intresse för vår aktivitet. Via våra stipendiater fick de upplysning om projektet och uppmanades att ta hand om sitt skräp och inte lämna det på stranden. Efter fullgjort värv var det som vanligt lunch med pengagåva och denna lördag så var nästan alla sugna på en glass.
 
Skolbesök, 2016-03-03.
 
I dag var nästa skolbesök inplanerade, denna gång till två skolor. Första besöket till skolan med en ormbitna flickan som i maj skall börja sista året i lågstadiet. Hon bytte till denna skola förra terminen vilket av någon anledning resulterade i sänkta betyg. Efter kontroll med lärare och director hur studierna gått denna termin beviljades stipendier för nästa termin. Vid ankomst till nästa skola visade det sig att ansvarig lärare glömt vårt besök och åkt hem. Nytt besök bestämdes till nästa vecka och förhoppningsvis går det bättre då.
 
Besök hos stipendiat tillsammans med stödfamilj, 2016-03-02.
 
Tillsammans med stödfamiljen Ingrid & Rutger Persson besöktes deras flicka som bor i Klaeng. På vägen inhandlades ett generöst stödpaket med mat och hygienartiklar. Dessutom hade Ingrid & Rutger med sig en del personliga gåvor till flickan samt en stor kasse med allehanda saker till familjen. Även till denna familj medtogs en av de donerade madrasser vilken passade utmärkt. Ingrid & Rutger som nu sålt sitt hus på BM kommer även fortsättningsvis att stödja denna flicka med donationer. Både vi och familjen är mycket glada och tacksamma för deras beslut att även efter flytten från Thailand fortsätta med sitt stöd.

Terminsavstämning i skolorna har startat, 2016-02-29.

En del skolor avslutar vinterterminen lite tidigare än vanligt så i dag var första besöket som gick till Asean College i Klaeng. Där studerar två flickor varav den ena tar sin slutexamen i Financial & Banking. Den andra flickan studerar samma ämnen men i en högre utbildning och har tre år kvar till examen. Båda två har mycket bra betyg och den som fortsätter sin utbildning här fick ett nytt stipendium för kommande termin. Den andra flickan söker till en tvåårig vidareutbildning i samma ämnen på Rayong Technical College. Om ungefär en månad så får vi besked om hon blir antagen.
 
Leverans av madrasser, 2016-02-29.
 
Efter vår vädjan om hjälp har Tomas Kaufman Sanrajs donerat ett antal madrasser till våra stipendiater. Stort tack för en mycket välbehövlig donation. För ett par dagar sedan levererades den första till den elvaårige pojken. I dag var det dags för ytterligare leveranser. Först två stycken tjocka madrasser till den flickan som bor med sin cancersjuka mor och lillebror i ett garage utanför Klaeng. Behjälplig med transporten var våra grannar Anders & Anna Karin Florin, tack så mycket för hjälpen. Nästa transport utfördes av en av våra Thai volontärer tillsammans med Katarina & Kjell Sundbäck och leveransen gick till den familj som dom är stödfamilj för. Även det var två tjocka madrasser som levererades vilka ersatte den bastmatta som var deras tidigare "madrass". Nu är det några lyckliga familjer som får en bättre nattvila tack vare en medmänniskas omtanke och generositet.
 
Besök hos den elvaårige pojken med stödpaket, 2016-02-27.
 
Alla begravningsceremonier är nu avklarade och pojken har varit munk i fyra dagar för att följa sin mors själ till himlen. Han kunde därför delta i dagens städning och direkt efter den var klar tog vi med pojken till varuhuset och till dagens marknadsplats. På varuhuset köpte ett stödpaket med ris, oljor, kryddor, nudlar, konserver, schampo, tvättmedel, tandkräm, tandborstar mm samt fläkt och myggnät. Sedan iväg till marknaden för inköp av lite kläder och skor samt fläskkött, kyckling, grönsaker, ägg, frukt mm. Förutom detta så fick han ett par stolar, madrass, handdukar, köksporslin, lakan, kudde, täcke, secondhand kläder mm. Det blev således ett stort och mycket välbehövligt första stödpaket. Den här pojken bor ju hos en fattig moster och behöver därför en stödfamilj som kan sponsra ett stödpaket per månad. Ni som känner för att hjälpa pojken hör av er till oss så berättar vi mer.

Miljöprojektets 8:e lördag genomförd, 2016-02-27.
 
Denna lördag var det strävsamma gänget med vår tolk Kung, Katarina & Kjell, Judith och Mona som tillsammans med oss och ett antal stipendiater tog sig an dagens städning. Den inleddes med ett specialuppdrag nämligen att rensa upp ett vägavsnitt vid Aou Kai. Vägen kunde närmast liknas vid en mindre soptipp för efter en dryg timme hade vi fyllt en Songtau med sopsäckar. Dagen fortsatte sedan med den ordinarie städningen av stranden. Hela sträckan från första salan till Princess rensades. Avslutningen var som alltid lunch med penninggåva. Speciellt denna dag var att alla var så mätta att ingen ville ha en glass!!
 
Ormbitna flickan får donation för operation av foten, 2016-02-20.
 
Vi har tidigare skrivit om flickan, nu 11 år, som blev ormbiten i foten för många år sedan. Senorna till tårna har vuxit fast pga en felaktig operation med påföljd att tårna böjs uppåt när foten växer. Vi har under flera år försökt finna en lösning till åtgärd eftersom det med tiden ger henne ett mycket svårt handikapp. Även flickans stödfamilj, Katarina & Kjell Sundbäck, har varit djupt engagerade i problemet. Efter många om och men fick dom äntligen med flickan till Klaeng sjukhuset för undersökning och remiss. Det visade sig emellertid osäkert om allmänna vården skulle klara av problemet. När det nu återigen verkade bli problem berättade de för sin omgivning om sin förtvivlan över situationen. Helt plötsligt dök räddningen upp, det är en familj som t.v. vill vara anonym som erbjuder sig att bekosta erforderliga operationer på privatsjukhus i stället för att trassla med allmänna sjukvården. Först skall senorna åtgärdas med en operation och därefter skall det göras en plastikoperation för att återställa den mycket skadade huden. Flickan, hennes familj och vi alla inblandade är otroligt tacksamma och glada för den generositet och omtanke som denna familj visar. Den första operationen är inplanerad till den 12:e mars och därefter tar det någon vecka innan nästa operation kan göras. Men innan sommarterminen i skolan startar skall allt vara åtgärdat.
Miljöprojektets 6:e & 7:e lördag genomförd, 2016-02-13 & 20.

Senaste två lördagarna har vi varit på "semester" men med hjälp av vår tolk, Kung, samt Katarina & Kjell, Judith och Mona har städningen gått som en "dans". Vi anslöt efter lunchen den 20:e och hann bjuda alla som önskade på glass, det blev en nästan mangrann kö till Kitchens glasskiosk. Dessutom fick vi ta del av februarinumret av Thailandsposten där det finns ett reportage på sidan 12 & 13 om projektet och om CCT och CK resor. Mycket trevligt reportage, vi tackar så mycket för uppmärksamheten. Vi hoppas att det bland ThailandsPostens läsare finns många omtänksamma och generösa personer som stödjer CCTs hjälpprojekt och donerar en peng.
Den elvaårige pojkens mor avlider, 2016-02-19.
 
Efter en lång och plågsam dödskamp avlider pojkens mor på fredag den 19:e februari. Här får man säga att döden kom som en befriare. Det har varit en mycket svår tid för pojken och alla anhöriga att se henne tyna bort. Så snart alla begravningsritualer är överståndna skall vi ordna med allt som behövs för att boendet för pojken och hans moster skall bli drägligt. Vi har fått donationer från Rosmarie & Ulf Ekelund, RickMick och Tomas Kaufman för det ändamålet, stort tack till er för detta. 

Montering av TV antenn hos stipendiat, 2016-02-07.

En av våra stödfamiljer, Roy, May-Liss & Tina Helen Ödegård, har gett en TV till sin familj men befintlig antenn var inte bra. Tillsammans med vår tolk utredde vi vilka alternativ som finns. Vi kom fram till att en vanlig digitalantenn skulle bli perfekt, inga månadskostnader och ändå ca 40 kanaler. Antenn inkl. 10 m kabel inhandlades på uppdrag av Ödegårds viket var precis vad som behövdes. Efter montaget blev det perfekt bild och ljud i TVn och familjen var tacksam och glad.

Besök hos universitets stipendiat hemma på ferie, 2016-02-06.

En av CCTs universitets stipendiater kom hem på besök. Det är en flicka som går på ett universitet nordost om Bangkok så hon kommer bara en gång i månaden. Vi passade på vid detta besök för att höra hur det går med studierna och hur hon trivs på campus. Hon trivs bra med boendet på campus och har fått många vänner där och hennes betyg första terminen är över förväntan. Vi överlämnade även ett stödpaket med mat och hygienartiklar vilket som alltid var mycket uppskattat.

Miljöprojektets 5:e lördag genomförd, 2016-02-06.
 
Flera olika aktiviteter begränsade antalet Ambassadörer även denna gång till 13 dessutom var två av våra volontärer på resa och en var sjuk. Me det blev i alla fall en mycket speciell lördag eftersom Nagas Bikers kom med en delegation för att överlämna en donation till CCT. Pengar från Nagas "Poker run" som med extra tillägg från medlemmarna blev totalt 15 000 THB överlämnades och mottogs med stor glädje och tacksamhet. Närvarande stipendiater var lite blyga men mycket imponerade och efter lite övertalning så provsatt ett flertal av dem på hojarna. Efter denna uppmuntrande inledning gick strandstädningen som en dans. Trots manfall så rensades stranden på en mycket lång sträcka. Precis som tidigare gjordes avslut med lunch på Kitchen och pengagåva dessutom så bjöd Leck på glass till alla som önskade. Mycket uppskattat, det blev ett flertal olika kreationer i glasskålarna.

Nödrop från ny skola om elev i svårighet, 2016-02-01.
 
Vi fick för ett par dagar sedan ett nödrop, gällande en 11 årig pojke, från en ny skola ca 15 km väster om Klaeng. Han har bott med sin mor på en gummiplantage där hon arbetat med en lön på 100 THB/dag. Hon har långt gången levercancer och ligger på sjukhuset i Klaeng. När vi avklarat telefonköpet på Tesco frågar vår tolk om vi kan följa med till sjukhuset och träffa pojken och mamman. Vi hade tidigare avtalat om en träff senare i veckan men vår tolk insisterade på att vi om möjligt skulle göra det nu. När vi kommer till sjuksalen förstår vi varför besöket skulle tidigareläggas. Mamman som nu väger endast 29 kg är knappt vid medvetande och flämtar i sin syrgasmask. Släkt och vänner har samlats för ett sista farväl för enligt läkaren kunde döden inträffa när som helst. Via tolken har vi från skolan fått bekräftat att pojken är en bra elev så vi kunde ge mamman besked om att CCT kommer att svara för hans utbildningskostnader. Det var troligen den bästa tröst som hon och sonen kunde få i denna mycket svåra situation. Själva var vi mycket rörda och det kändes bra att vi var där i tid och kunde ge mamman detta besked så att hon kunde känna sig lugn för sonens utbildning. På onsdag samma vecka besöker vi hans moster som har lovat att ta han om honom, hon bor också i ett mycket enkelt litet hus på en gummiplantage. Där saknas i stort sett allt så om någon kan skänka madrass, kuddar, täcken, myggnät, fläkt etc. så hör av er till oss. Efter besöket hos moster åker vi till skolan som ligger 8 km bort och träffar hans lärare och skolans director. Läraren hjälper t.v. med att transportera pojken till och från skolan. En av tolkens vänner har lovat att skänka en cykel så att han kan cykla till skolan.

 
Inköp av telefon på uppdrag av stödfamilj, 2016-02-01.
 
Stödfamiljen Gerd & Rolf Starkenberg har gett i uppdrag och donerat pengar till en telefon för en av grabbarna i deras familj. En förväntans full grabb hämtade vi upp i hemmet och åkte till Tesco där vår tolk mätte upp för att underlätta kommunikationen med säljaren. En mycket prisvärd telefon med stor display och alla erforderliga funktioner hittades och Rolfs gamla Sim kort passade som hand i handske. En lycklig yngling kan nu ta emot skolans meddelanden om arbetsuppgifter. Han blev så ivrig att åka hem och studera att han valde bort en middag på Mc Donalds!
 
Miljöprojektets 4:e lördag genomförd, 2016-01-30.
 
Denna lördag kom det 13 Ambassadörer men en fick utgå på grund av sjukdom så det blev 12 tappra kvar. Anledningen till manfallet är att det drar ihop sig till terminsavslut så det är skolresor, tentor och extra studier som skall avklaras. Ett arbetslag leddes av Katarina & Kjell, Judith Orrevik och tolken det andra av Raija & B-O samt Mona. Eftersom det var lite lägre vattenstånd än tidigare så koncentrerades städningen i första hand längst ner på stranden. Efter fullgjort värv avlutades med lunch och penninggåva till stipendiaterna.
Besök hos Judith Orreviks flicka med stödpaket, 2016-01-26,
 
Tillsammans med vår tolk besökte vi Judits Orreviks flicka för att dels leverera stödpaket med mat och hygienartiklar samt se hur det är hennes farföräldrar. Farfar är 78 år men måste arbeta varje dag för att försörja familjen. Farmor är sjuklig och har dessutom problem med synen och måste opereras. Trots deras knapra tillvaro så är det en glad och trivsam familj. Flickan som går i högstadiet får en del arbetsuppgifter via email och behövde en telefon. Eva & Roberts gamla telefon kom väl till pass, nu kan hon gå till en grannrestaurang som har Wifi och hämta upp sin mail.
Besök hos RickMicks flicka med stödpaket, 2016-01-25,

Tillsammans med vår tolk besökte vi RickMicks flicka för att dels leverera stödpaket med mat och hygienartiklar samt dels kontrollera boendet eftersom hon flyttat. Hon bodde tidigare i en mycket liten hydda på pålar i vattnet med mamma, mormor, moster och en mycket sjuk morbror. Där var ett rum på ca 6 kvm och en altan ungefär lika stor. Nu har hon flyttat tillsammans med mamma till ett annat enkelt hus på pålar men som står på torra land. Där har de ett rum och en altan ungefär dubbelt så stora som i förra boendet och med bättre standard. Mamman arbetar nu som hushållerska åt husägaren och boendet ingår i lönen. Miljöbytet var nog bra för dem, de verkar trivas och värdfolket är ett mycket trevligt par.

Miljöprojektets 3:e lördag genomförd, 2016-01-23.
 
Denna lördag kom 21 arbetsvilliga stipendiater som redan var dubbade till Ambassadörer. Dessutom anslöt sig Mona Söderholm och Janine Ritari till Ambassadörsskaran. Två arbetslag utsågs med vår tolk och Katarina & Kjell, samt Janine som handledare för det ena och Mona, Raija & B-O för det andra. Ambassadörerna lär sig snabbt hur skräpplockning skall gå till så denna dag blev en ännu större del av stranden rensad än förra lördagen. En bra arbetsinsats som förlöpte med samma rutin som tidigare med arbete, vattenpaus, lunch och avslutningsvis den välförtjänta penninggåvan.
 
 
Under senaste månaderna har vi fått ta emot en hel del fina secondhand prylar för placering hos behövande stipendiater. Det är bl.a. en stor TV från Gisela & Jan Seaview, CD spelare, Play Station  mm från Birgitta & Anders Seabreeze, TV, Stereo, Sparkcykel mm från Inger & Kjell Blue Mango, Täcken, Handdukar mm från Gun Marie & Leif Ocean view, Kläder från Suzanne, Tommy & Max Blue Mango, skrivare och mobil från Eva & Robert Sunflower samt ytterligare kläder prylar från många fler. Dessutom har May-Liss, Roy & Tina Helen från Seabreeze skänkt ett stort antal nya ryggsäckar och T-shirts för att ge till samtliga stipendiater. Återkommer med rapport när vi placerar ut en del av alla dessa saker.
 
 
Alla Ambassadörerna från förra lördagen kunde inte komma p.g.a. att det är tentor för högstadiet i en del skolor dessa helger. I stället kom en del nya förmågor som var förhindrade förra lördagen så det blev totalt 17 arbetssugna stipendiater som tog sig an dagens städning. Förutom dessa ungdomar kom stödfamiljen Katarina & Kjell Sundbäck som kommer att tillsammans med oss och vår tolk delta i projektet. Sedan de nytillkomna dubbats till Ambassadörer av Tomas så bildades två lag som rensade stranden både västerut och österut. Samma rutin som förra gången med arbete, vattenpaus, lunch och avslutningsvis den välförtjänta penninggåvan.
 
 
Grabbarna som bor med sin Gammelmormor och morfar har nu förlorat sin morfar. Han var över 90 år och sedan många år delvis förlamad dessutom led han av Alzheimers de senaste åren. Även om det är sorgligt när någon går bort så får man i detta fall även säga att det är en lättnad. Det har varit ett betungande arbete att sköta om honom med tvätt, blöjbyten etc.
 

För första gången skrivs en av CCTs stipendiater, en flicka 18 år, in på Rayong Technical College. Det är en stor välrenommerad statlig skola med många utbildningar. Vår stipendiat skall studera Marketing I två år, första terminen startar i maj. Efter utbildningen kan hon få ett relativt välavlönat jobb, hon kan då hjälpa sin sjuka mor med försörjningen av familjen som även består av en yngre bror.
Miljöprojektet “Please keep Mae Phim clean” har startat i dag, 2016-01-09 klockan 9.09.

I dag har, som tidigare nämnts, miljöprojektet “I am Ambassador for Please keep Mae Phim clean” startat. Efter gårdagens Barnens Dag var det en del stipendiater som inte lyckades vakna i tid så det blev en mjukstart med 12 arbetssugna som kom. Alla samlades i salan vid Buffalo Bill och hälsades välkomna av oss och Christer & Tomas från CK-Resor. Sedan blev det information om vad som menas med skräp. Allt från naturen lämnas kvar och alla främmande föremål skall plockas upp. Alla deltagare utrustades med en väst och keps med projektets namn påtryckt och dubbades samtidigt till "I am Ambassador for Please Keep Mae Phim Clean". Sedan fick de handskar samt var sin sopsäck och arbetet kunde börja. Trots att det ser ganska rent ut från vägen så är det otroligt mycket skräp på delen mellan vägen och stranden. Det är allehanda plastdetaljer, kapsyler i tusental, repstumpar, tändare etc. Efter halva tiden blev det en välförtjänt vattenpaus när Roy Ödegård förärade oss alla med en iskalla vattenflaskor. Därefter fortsatte plocket fram till Princess. På återtåget mot Restaurang Kitchen fortsatte plocket med det som förbigåtts tidigare. Efter att alla tvättat händerna väntade en välförtjänt lunch på restaurangen. Efter lunchen tackade Christer & Tomas för god arbetsinsats och belönade stipendiaterna med en generös penninggåva. Innan avsked för dagen fick deltagarna frågan om de kommer nästa lördag och alla lovade att ställa upp. Projektet kommer alltså att pågå varje lördag med start kl. 9.00 till och med den 26 mars. Om det är någon som känner får att delta så är ni mycket välkommen.
I går 2016-01-08 var det Barnens Dag.
 
Varje år i början av januari så är det Barnens Dag med stora festligheter på skolorna. Det startar tidigt på morgonen med munkparad. Elever och vårdnadshavare kan då ge gåvor till ett stort antal munkar som paraderar på skolgården. Sedan fortsätter dagen med allehanda spel och lekar. På kvällen blir det underhållning med musik, sång och dans. I pauserna förrättas stipendieutdelning till duktiga elever samt utlottning av saker som skänkts till skolan. De flesta stipendiaterna deltar i underhållningen som pågår till mycket sent på kvällen. Deltagarna är sminkade och har kläder som associerar till den sång eller dans som de framför. Mat och dryck av alla de sorter bjuds till samtliga besökare. En mycket trevlig tillställning för både elever och besökare.
CK resor bjuder CCTs stipendiater på utflykt, 2016-01-03.
Även detta år var CK-Resor med Christer Kullberg sponsor för stipendiaternas årliga utflykt. Denna gång var det en kombinerad nöjes och miljöutbildningsresa som gick till Koh Man Naien ö utanför Mae Phim. Där finns ett "sanatorium" för sköldpaddor som blivit sjuka efter att ätit skräp som finns i havet. Sanatoriet grundades 1979 av Thailands Drottning Hennes Majestät Sirikit. Alla stipendiater kunde tyvärr inte komma, ett par var i universitetet, några var sjuka och en måste arbeta. Det blev i alla fall 26 stipendiater som kom med på utflykten. För att hjälpa oss att hålla koll på ungdomarna följde ett par stödfamiljer, Gun-Marie & Leif Taube samt Tomas & Louise Julin, med. Efter en behaglig båttur, med lite olika kaptener (1 2 3), på lugnt vatten och en lunch som serverades ombord angjordes öns hamn. Avstigning och en rask promenad till en utbildningssal där stipendiaterna fick en grundlig föreläsning om problem som uppstår av det skräp som kastas i havet. Sedan rundvandring på sanatoriets område för att se sköldpaddor i olika stadier av sjukdom och tillväxt. Därefter en rundvandring på ön där vi fick beskåda en stor flock flygande hundar. Under resan gjordes även en insamling bland CK-Resors resenärer vilken inbringade 3 160 THB dessutom donerade The Toy Tour 2 000 THB.

Efter ombordstigning för återresa (1 2) fick alla stipendiater en inbjudan till nästa miljöprojekt att bli "Ambassadör” för projektet “Please keep Mae Phim clean”. Från lördag den 9:e januari och varje lördag till och med den 26:e mars inbjuds de stipendiater som vill att städa stranden. Det är ett samprojekt för Keep Mae Phim Clean med, CK-Resor, Child Care, Skolorna och Kommunen. Städningen pågår ca 3 timmar varje gång och deltagarna bjuds efter avslutat arbete på en lunch på Restaurang Kitchen och dessutom får de en generös penning gåva av CK-Resor som tack för sin insats. Projektet skall dels ge oss en renare strand men viktigaste av allt att lära stipendiaterna att inte kasta skräp i naturen samt att de får tjäna egna pengar. Dessutom ger det förhoppningsvis lite "ringar på vattnet" så att andra besökare på stranden får en tankeställare om nedskräpning.


Hembesök hos stipendiater tillsammans med stödfamilj, 2015-12-20.

Tillsammans med stödfamiljen Suzanne, Tommy & Max Lundström gjorde vi första besöket hos deras familj som bor bakom det gamla sågverket. Ett stödpaket med mat och hygienartiklar överlämnades vilket mottogs med stor glädje och tacksamhet. Dessutom gav Max en fotbollströja & skor till den pojke som är CCTs stipendiat vilket var mycket uppskattat. Pojken största intresse är fotboll och hans högsta dröm är att bli fotbollsproffs. Suzanne poängterade hur viktigt det är med utbildning även om man blir fotbollsproffs och berättade lite om Tommys karriär. Trots sin svåra hemmiljö är pojken duktig i skolan och vi hoppas han får fortsätta sin utbildning så han får ett hyfsat arbete oavsett hur det blir med fotbollsdrömmarna. Även en stor laddning med kläder till både honom och syrrans baby överlämnades. Det är dåliga tider för sågverket för närvarande så det finns bara arbete 2 - 3 dagar per vecka vilket gör att deras tidigare mycket låga inkomst blir än mindre. Deras boendemiljö är som tidigare mycket dålig, inga fönster, varmt, dammigt, luktar illa dvs ett ställe där ingen av oss vill tillbringa någon längre tid. 

Nästa besök blev till pojkarna som bor med gammelmormor & gammelmorfar. Besöket var en uppföljning av de åtgärder vi vidtagit för att stimulera deras studier. Några större framsteg har ännu inte skett så fortsatt puschning och uppföljning kommer att ske. En liten olycka hade skett i familjen när deras lillebror skulle ta ner en katt från taket. Han ramlade så olyckligt att han bröt ena armen och fick den gipsad från handen till armbågen.


Leverans av stödpaket till stipendiater, 2015-12-07.

Första besöket blev hos en flicka, 11 år, som bor med mormor i ett hyrt hus. Flickan hade tidigare en form av narkolepsi och har därför börjat skolan lite senare än sina kamrater. De har flyttat under hösten från ett hus där de bodde på övervåningen för att det var mycket ormar. Nu bor de tillfälligt i ett hus som är så lågt byggt att det översvämmas under regnperioden. Om ett par månader skall dom flytta till ytterligare ett annat hus som förhoppningsvis är bättre.

Nästa besök blev till två syskon, en flicka 17 år & en grabb 11 år, som bor med sina farföräldrar och en lillasyster. Barnens mor har bildat ny familj på annat håll och pappan är sjuk och helt oförmögen att ta hand om barnen. Farföräldrarna försörjer sig genom att rensa ostron, ett slitsamt och dåligt avlönat arbete. Flickan har drabbats av struma och måste medicineras i ett år.


 Leverans av stödpaket tillsammans med stödfamilj, 2015-12-06.

Tillsammans med stödfamiljen Katarina & Kjell Sundbäck besökte vi deras stipendiater, 2 flickor 11 & 16 år, och levererade ett stödpaket innehållande mat & hygienartiklar. Vår tolk var med så avstämning av hur familjen har det kunde göras. Den yngre stipendiaten har en skadad fot efter ett ormbett. Den operation som gjorts tidigare måste göras om i annat fall får hon ett svårt handikapp. Tillsammans med Katarina & Kjell försöker vi få mamman att ta flickan till en läkare för undersökning och vidare remiss till en kirurg.


 Alla stipendiater och deras lärare-handledare har nu besökts för avstämning av terminens studieresultat och redovisning, 2015-11-30.

Under november har vi besökt alla stipendiater i skolan för avstämning av studieresultat och ekonomi. Som tidigare terminer så är, med några undantag, studieresultaten mycket bra och många är excellenta. Några stipendiater har problem med matte pga att studiematerialet är på engelska och läraren är från Kamerun och kan inte Thai. Dessutom är det ett par stipendiater som upptäckt tjusningen med dataspel och ägnat för lite tid till sina studier. Berörda elever och lärare har uppmärksammats på problemen och vi följer upp detta vid nästa termins slut. 

I samband med skolbesöken har även besök i hemmen gjorts för att se om det är några förändringar i hemförhållandena. Tre stipendiater har flyttat till annat boende i samma område. En av stipendiaternas farfar har lyckats bygga ett eget hus under de senaste åren vilket vi gratulerar till. Nu har de kunnat flytta från det mycket enkla boendet på en plantage till ett nytt trevligt litet hus. 

Som tidigare rapporterats har två stipendiater flyttat från detta distrikt och har därför avförts från hjälpprogrammet.

I samband med genomgången har vi via skolorna fått ansökan om stipendier, och som tidigare rapporterats, har två nya barn antagits till stödprogrammet.

CCT har i dag 32 stipendiater fördelade i 11 skolor, 10 i grundskola, 17 i högstadieskola, 2 i college och 3 i universitet, som får ett individuellt anpassat stipendium. Med fler stipendiater i högre utbildning ökar kostnaderna kraftigt så bidrag från gamla och nya givare är därför mer än välkomna.

Som tidigare administreras stipendierna via lärarna – handledarna. När barnen skall betala skolavgifter, försäkring eller behöver uniformer, skor etc. och andra saker, böcker, pennor etc, får de fråga läraren - handledaren om medel från stipendiet. Två gånger per år får barnen, förutom stipendiet, vid behov fritidskläder och skor samt stödpaket med mat och andra förnödenheter.

Det är nu snart fem år sedan vi startade CCT och kontakterna med barn och skolor fortsätter att utvecklas mycket positivt. Vi ser goda resultat och har en noggrann uppföljning både ekonomiskt och studiemässigt. Vi gläds tillsammans med barnen över deras framsteg i skolarbetet.

Verksamheten med extra hjälp till de allra fattigaste stipendiaterna har växt mycket snabbt. I dag är det 10 ”stödfamiljer” som regelbundet förser dessa med ett ”stödpaket” som anpassas till respektive familjs behov. Thailändska volontärer sköter inköp och leverans när stödfamiljerna inte har möjlighet att göra det själva. Förutom dessa stödfamiljer är det ytterligare tre familjer som vid sin vistelse i Mae Phim ger ett riktat stöd till ”sina” stipendiater.

Vår förhoppning är naturligtvis att ytterligare bidragsgivare tillkommer så att verksamheten kan utökas och att de som kvalificerar sig för vidareutbildning kan få stipendier för detta. Det finns ett stort behov av hjälp och vi vet att CCTs hjälpprogram gör skillnad och är mycket välkommet både bland stipendiater och skolor.


Leverans av stödpaket tillsammans med stödfamilj, 2015-11-29.
 
Tillsammans med stödfamiljen Gerd & Rolf Starkenberg besökte vi deras stipendiater, två pojkar 12 & 14 år, som bor tillsammans med gammelmormor & gammelmorfar båda över 90 år gamla. Gammelmorfar är sedan många år partiellt förlamad och kan inte flytta på sig. Han har dessutom sedan ca ett år drabbats av alzheimers. Pojkarna har därför ett stort ansvar för det dagliga med matlagning, tvätt etc. Som alltid så levererades ett stödpaket med mat & hygienartiklar anpassat till deras önskemål. Pojkarna har släpat efter lite i skolan så vi har dem under speciell uppsikt och försöker motivera deras studier med lite olika åtgärder eftersom deras hemmiljö är allt annat än stimulerande. Vår volontär, Kung, gör uppföljning med skolorna varje veckoslut för att kolla att det sker förbättring. Dessutom kommer en lärare varje helg och hämtar den ena pojken för extralektioner. Vi hoppas att våra åtgärder skall ge pojkarna den hjälp de behöver för att förbättra sitt skolresultat.

  Leverans av stödpaket till stipendiat, 2015-11-29.

En flicka, 18 år, som är en av de nyantagna stipendiaterna fick ett stödpaket med mat & hygienartiklar. Dessutom hade vi med secondhand kläder som vi fått från olika stödpersoner. Det fans passande saker till flickan och till hennes mamma och bror. Det finns inget överflöd i denna familj så allt togs emot med glädje och tacksamhet.


Leverans av stödpaket tillsammans med stödfamilj, 2015-11-28.

Tillsammans med stödfamiljen Lilian & Björn Ziesnitz besökte vi deras stipendiat, en flicka 13 år, och levererade ett stödpaket innehållande mat & hygienartiklar. Vår tolk var med så avstämning av hur familjen har det kunde göras. Vi erbjöd dem ett begagnat kylskåp men de avböjde erbjudandet för att de inte har råd att betala elströmmen. Mamman är en otrolig kämpe som jobbar 6 dar i veckan och får endast 4000 THB kvar sedan hon betalt för hyra. Hon skall med det försörja fem personer så ett stödpaket varje månad är mycket välkommet.


Leverans av stödpaket tillsammans med stödfamiljer, 2015-11-22.

Tillsammans med stödfamiljen Ulf Lindberg besökte vi hans stipendiat, en flicka 9 år, med ett stödpaket innehållande mat & hygienartiklar. Ulf hade även med en del personliga presenter till henne, sparbössa med lite pengar i, en handväska mm och dessutom ett kontantbidrag till kläder. Hennes bror har som tidigare rapporterats flyttat med sin pappa till annat distrikt och mamman har också försvunnit. Flickan bor nu med sin mosters familj som består av make och två pojkar.

Tillsammans med stödfamiljen Ulla & Egon Bäckman besökte vi deras stipendiat, en flicka 15 år, och levererade ett stödpaket innehållande mat & hygienartiklar. Det är den nyantagne stipendiaten som genom en olycka blivit handikappad och som Bäckmans blivit stödfamilj till. Solen lyser genom takets rost hål och Egon är direkt igång med planering för att fixa taket. Det finns ingen el i skjulet så nästa projekt blir att fixa belysning med solcell. Bäckmans engagemang och generositet är precis vad denna flicka och hennes farföräldrar behöver för att få en lite hyggligare tillvaro. 


En av våra tidigare stödfamiljer tar sig an en ny stipendiat, 2015-11-17.

Det är Ulla & Egon Bäckman som tidigare var stödfamilj till flickan som flyttade till annan provins. Nu har de tagit den handikappade flickan som är nyantagen stipendiat ”under sina vingar”. Vi är mycket glad och tacksam för att Ulla & Egon antagit denna utmaning eftersom det krävs en stor och omedelbar insats för att ordna ett någorlunda boende för henne. De har ju tidigare visat en stor generositet och ett fantastiskt engagemang och har redan gått igång på högsta växel. Taket fixades omgående och solcellsbelysning är på gång. Flickan och hennes farföräldrar är överlyckliga, det här är bästa som hänt i deras liv.


Ytterligare två barn antas till CCT:s stödprogram, 2015-11-16.

En flicka, 18 år, som bor med mamma och lillebror i ett hyrt ”garage”. Mamman är canceropererad men arbetar i alla fall och tjänar ca 6000 per månad. Hyra, el och vatten kostar ca 2000 per månad så familjen lever mycket fattigt. Föräldrarna är frånskilda och pappan har ingen kontakt med barnen. Hon är mycket duktig i skolan, hon har höga betyg i nästan alla ämnen. Hon är p.g.a. mammans sjukdom orolig för framtiden och vill studera till ett yrke för att i framtiden ta hand om sin mor och bror. CCT ger stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.

En flicka, 15 år, som bor med farfar, 69 år, och farmor, 72 år, i ett skjul med otätt tak och ingen elström. Mamman har alkohol problem och är försvunnen, pappa är död. Farfar är blind sedan några år tillbaka och farmor är delvis förlamad och har svårt att förflytta sig. Flickan ramlade från ett träd när hon var 2 år gammal och skadade ryggen. I dag har hon ett svårt fysiskt handikaapp av detta och har inte kunnat börja skolan förrän för 3 år sedan. Farfar & Farmor har sammanlagt en pension på 1600 THB/månad så familjen lever mycket fattigt. Hon är mycket duktig i skolan och har högsta betyg i nästan alla ämnen. Hon har ambitionen att studera till ett yrke som kan passa hennes handikapp för att i framtiden ta hand om sin farmor och farfar. CCT ger stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.


Nu kan SWISH användas för gåvor till CCT, 2015-10-12.

För att underlätta betalning av gåvor till CCT har SWISH aktiverats med nummer 123 553 4607, välkommen med era bidrag.


En stipendiat flyttar till annat distrikt, 2015-08-15.

Det är en pojke, 7 år, som bott med mamma & pappa samt en äldre syster i ett skjul på en allmänning. Familjen återförenades i våras efter det att morfar som barnen bott med plötsligt försvann. Pappan började bygga ett litet hus till familjen bl.a. med hjälp av material från en av våra volontärer. Tyvärr varade inte återföreningen så länge. Efter ett bråk i familjen tog pappan pojken och flyttade till ett annat distrikt vilket gör att han avförts från stödprogrammet. Mamman har också försvunnit men lämnade flickan kvar hos en moster som bor i samma område. Flickan har Ulf Lindberg som stödfamilj och han ger ett stödpaket varje månad så att moster skall kunna ta hand om henne.


Nu har den sista av årets sökande till universitet fått klartecken på sin ansökan, 2015-08-03.

Det är en flicka som skall utbilda sig till sjuksköterska. Det är en mycket populär utbildning och utbildningsplatserna har svårt att räcka till alla sökande. Nu blev det ett välrenomerat universitet nö Bangkok var närmaste alternativet. För övrigt så är nu alla stipendiater i full gång med studierna denna termin. En flicka från grundskolan har flyttatt till en familj i en provins i nordöstra Thailand och har därigenom avförts från stödprogrammet. Den "luckan" kommer snabbt att fyllas eftersom vi har ansökningar från flera barn om stipendium. När budgeten för kommande termin är reviderad beslutas om det finns pengar till en eller flera nya stipendiater. 


Govt set to match education reform with students’ needs. 

BANGKOK, 13 June 2015 (NNT) – Prime Minister Prayut Cha-ocha has unveiled a number of educational plans which he claims would serve the needs of students and society.

During his weekly TV talk program, PM Prayut spoke about the 2015-2020 education reform strategies which cover three major areas namely teaching, vocational skill development and education management.
According to Gen Prayut, the most urgent mission for the government is to raise the literacy rate in primary schools. The government is urging schools to revive the spelling system in the teaching of grade 1 pupils. The campaign will continue until Mar 2016 after which time its achievement will be assessed.
Regarding the vocational skill development, new courses will be introduced at educational opportunity expansion schools and those in the five special economic zones to boost vocational skills of learners. English teaching at basic education level will be adjusted to serve the needs of students and society. At the same time, distance learning will be upgraded to boost the quality of learners.
As for personnel development, the government will launch more training for school directors, educators and educational supervisors to enhance their abilities.


En stipendiat flyttar till annan provins, 2015-05-25.

Det är en flicka, 11 år, som bott med sin mormor i ett litet skjul. Nu har, efter många år, hennes föräldrar återförenats och tagit hand om flickan. De bor i en annan provins och hon har därför avförts från stödprogrammet. Vi har fått rapport om att hon har det bra där och går i skolan. Vi önskar henne lycka till och hoppas att familjens återförening består.


Rapporter från våra Thai volontärer.

CCT har nu, förutom Kung vår tolk och volontär, två Thai tjejer som helt ideellt sköter "Stay Away Servicen" med inköp och leveranser för de stödfamiljer som inte är på plats. Rapportering kommer regelbundet till oss och efter kontroll vidarebefordras de till respektive stödfamilj. Sedan vi åkte från Thailand har Kung inför skolstarten ombesörjt att två stipendiater fått byta skola och flyttat deras stipendier till nya skolan. Det är en flicka från högstadiet som bytt till en bättre skola och hennes lillasyster som flyttat till en lågstadieskola som är närmare hemmet. Vi väntar fortfarande på besked om den sista stipendiaten som sökt till universitet. Det är en sjuksköterskeutbildning som är aktuell men det är inte så många utbildningsplatser och trots att vår stipendiat har toppbetyg så är ansöknings kön lång. Universitetsutbildningen börjar inte förrän i augusti så det finns fortfarande hopp om en plats för henne kommande termin.


Alla barn och deras lärare-handledare har nu besökts för avstämning av studieresultat och redovisning, 2015-04-02.

Under större delen av mars och med avslut den 2:a april har vi besökt alla stipendiater i skolan för avstämning av studieresultat och ekonomi. Som tidigare terminer så är studieresultaten mycket bra och många är excellenta. Flera av skolorna har också anammat vår EXCEL blankett för redovisning vilket förenklar avstämningen av stipendier. I samband med skolbesöken har även besök i hemmen gjorts för att se om det är några förändringar i hemförhållandena. Två stipendiater har flyttat till annat boende i samma område. De är daglönare och bor i arbetsgivarens hus och när arbetet tar slut eller de byter arbete måste de flytta.

Inför kommande termin skall 4 stipendiater börja i Secondary School och en stipendiat i Asean College samt en stipendiat i Universitet. Dessutom väntar ytterligare en stipendiat på besked, kommer i maj, om universitetsstudier. Dessa förändringar gör att CCTs budget ökar drastiskt för kommande terminer. Bidrag från gamla och nya givare är därför mer än välkomna.

Det har tillkommit 5 nya stipendiater under terminen. Det är de tre bröderna som under kort tid förlorat sin mor och far och sitt hus och det är två syskon, en flicka och en pojke, som lever under mycket knappa omständigheter i något som inte ens är ett skjul.

En av de allra första stipendiaterna har efter de obligatoriska åren slutat skolan. Han har fått anställning som lärling i ett elföretag och planerar att efter en praktiktid fortsätta sin utbildning.

CCT har i dag 32 stipendiater i 11 skolor, från grund- och högstadieskolor till college och universitet, som får ett individuellt anpassat stipendium. 

Som tidigare administreras stipendierna via lärarna – handledarna. När barnen behöver uniformer, skor etc. eller andra saker, böcker, pennor etc, får de fråga läraren - handledaren om medel från stipendiet. Två gånger per år får barnen vid behov fritidskläder och skor samt stödpaket med mat och andra förnödenheter.

Det är nu fyra år sedan vi startade CCT och kontakterna med barn och skolor fortsätter att utvecklas mycket positivt. Vi ser goda resultat och har en noggrann uppföljning både ekonomiskt och studiemässigt. Vi gläds tillsammans med barnen över deras framsteg i skolarbetet.

Verksamheten med extra hjälp till de allra fattigaste stipendiaterna har växt mycket snabbt. I dag är det 9 ”stödfamiljer” som regelbundet förser dessa med ett ”stödpaket” som anpassas till respektive familjs behov. Thailändska volontärer sköter inköp och leverans när stödfamiljerna inte har möjlighet att göra det själva. Förutom dessa stödfamiljer är det ytterligare tre familjer som vid sin vistelse i Mae Phim ger ett riktat stöd till ”sina” stipendiater.

Vår förhoppning är naturligtvis att ytterligare bidragsgivare tillkommer så att verksamheten kan utökas och att de som kvalificerar sig för vidareutbildning kan få stipendier för detta. Det finns ett stort behov av hjälp och vi vet att CCTs hjälpprogram gör skillnad och är mycket välkommet både bland stipendiater och skolor.


Leverans av stödpaket och secondhand prylar, 2015-03-31.

En del av Jennys & Lasses leverans blev snabbt utsorterade och levererade till en flicka och pojke som bor med sina farföräldrar. Farmor är sjuk och det är farfar som ensam skall försörja familjen så de fick även ett välbehövligt stödpaket med förnödenheter. Ytterligare kläder är utsorterade till en annan familj som levereras av en av våra volontärer vid nästa besök med stödpaket.


Ytterligare en donation av secondhand prylar, 2015-03-29.

När familjen Sofia Cervin & Joakim Lindgren efter 3 månader i härliga Mae Phim skulle åka hem blev det en hel del secondhandprylar till CCT. En fullt utrustad barn-resesäng, gåstol, badbalja, kläder mm. Sängen kommer vi att hyra ut till förmån för CCT under kommande säsonger. Resterande saker delas ut till familjer och sjukhuset. Stort tack för alla saker, allt kommer väl till pass.


Donation av secondhand kläder, leksaker mm., 2015-03-27.

När Jenny Masterson & Lasse Karlsson Munk kom till Mae Phim medförde de en stor mängd secondhand saker. Det var en väska med 34 kg kläder samt flera ryggsäckar med skor och leksaker. Iden till detta kom från Jennys mor som för en tid sedan deltog i CK resors utflykt tillsammans med våra stipendiater. Stort tack till ni som medverkat och skänkt saker till denna leverans. Vi sorterar och ger till behövande bland vår stipendiaters familjer. Det som inte passar där ger vi till ett sjukhus som ger till sina fattiga patienter.


CCTs senaste stipendiat får sitt första stödpaket, 2015-03-26.

Det är den flicka & pojke som Ulf Lindberg är stödperson till som har fått sitt första stödpaket med mat och hygienartiklar. Dessutom hade vi med en laddning secondhand kläder samt en fotboll. Grabben är mycket fotbollsintresserad och fick tidigare ett par fotbollsskor. En mycket välbehövlig insats av Ulf som kommer att hjälpa familjen ur den misär de f.n. lever i.


Ytterligare en stipendiat till Universitets utbildning, 2015-03-25.

Det är den äldsta av de tre bröder som blev hemlösa efter det att föräldrarna hastigt avlidit. Han är nu antagen till studier i Burapha University, Faculty Public Healt, Department Community Healt. Utbildning är 4 årig och han kommer att bo på campus under terminerna. Kostnaden för studier i detta Universitet är väldigt hög så vi vädjar om extra bidrag till denna stipendiat.


En av CCTs tidigare stödpersoner donerar till en flickas skolkostnader, 2015-03-24.

Det är Judith Orrevik som värnar om en flicka som övergetts av sina föräldrar. Hon bor med farfar & farmor i ett garage. Mormor är svårt sjuk med cancer på flera ställen och farfar som är 80 år kämpar ensam för att försörja familjen. Judit har under flera år hjälpt denna flicka med stödpaket men har nu dessutom beslutat sig för att ta hand om hennes skolkostnad.


Ytterligare en stipendiat till Asean College, 2015-03-24.

CCTs andra stipendiat som skall börja sin yrkesutbildning i Asean College har nu blivit antagen. Det är en flicka som bor med sin far i ett enkelt hus som upplåts av en markägare. Hennes mor avled i cancer för många år sedan. Utbildningen i AC blir nu en möjlighet för henne att lyfta sig ur fattigdom och skapa sig en dräglig tillvaro i framtiden.


Ytterligare en stödfamilj har anslutit sig till hjälpprogrammet, 2015-03-22.

Det är den rara och mycket duktiga flickan som bor i ett litet skjul på pålar i vattnet som Mikael Savander Unge & Rickard Unge beslutat att stödja. Först med ett engångsbelopp och sedan månatliga bidrag till hennes skolkostnader. Förutom detta så ger de även stödpaket med mat och andra förnödenheter under den tid de vistas i Mae Phim. En mycket välbehövlig insats av ett par med ett varmt hjärta och stor omtänksamhet. 


Ytterligare en stödperson har anslutit sig till hjälpprogrammet, 2015-03-11.

CCTs senaste stipendiater fick snabbt en stödperson när Ulf Lindberg, så snart han fick information om familjen, erbjöd sig sponsra dem med ett anpassat stödpaket varje månad samt en stor del av skolkostnaden. Det här är nog den allra mest behövande familjen vi har f.n. så den här sponsringen var mycket välbehövlig.


Leverans av secondhand säng, madrass och kläder, 2015-03-08.

Vår nya volontärs första uppdrag blev att tillsammans med oss leverera lite secondhand prylar.

Först en mycket fin dubbelsäng som Eva & Robert Eklund bytte i sitt gästrum. Den levererades till flickorna som bor i det nästan omöblerade garaget. Efter det levererades en madrass och några kassar secondhand kläder till nedan omskrivna familj.


Ytterligare två barn antas till CCT:s stödprogram, 2015-03-02.

Det är två syskon, en grabb 7 år & en flicka 9 år gamla, som bor med sin mor och grabbens far i något som närmast kan beskrivas som ett ”råttbo”. Barnen har olika pappor, flickan blev övergiven av sin far, vilket är mycket vanligt, när hon bara var 4 mån. Efter det så har mamman varit på ”drift” under långa perioder och då har morfar tagit hand om flickan. När hon sen fick pojken med den nuvarande maken så har det varit lika osäkert med barntillsynen. Morfar har varit den fasta punkten ända till för en tid sedan då han plötsligt försvann och ingen vet var han finns. En moster till barnen kallade då samman föräldrarna för att de skulle ta hand om barnen. Föräldrarna försöker nu skapa ett hem för familjen genom att bygga ett litet ”hus”, granne med moster, så de slipper bo i ”råttboet”. Barnen kan ju tyvärr inte välja sina föräldrar så vi hoppas nu att vår support sporrar föräldrarna så att det kan skapa en trygg och bra familj för barnen. För att säkerställa barnens skolgång har vi från CCT beviljat stipendier till dem som täcker alla kostnader för det som är anknutet till skolan. Men för att lyfta familjen ur den misär de f.n. lever i är ett ytterligare behovsanpassat månatligt stöd bestående av mat, hygienartiklar etc. önskvärt.


CCT har fått en ny volontär, 2015-02-22.

I samband med allsångsförberedelserna träffade vi en Thailändska som var mycket intresserad av CCTs hjälpprogram. Vi har sedan träffats vid några tillfällen och pratat om CCTs verksamhet och att vi behöver tolkhjälp och hjälp med transporter. Hon är en mycket hjälpsam och omtänksam tjej som erbjöd sig att hjälpa oss genom att bli volontär. Det är precis i rättan tid det dyker upp en hjälpare eftersom secondhand transporter och stödpakets leveranser ökar en hel del.


Ytterligare tre barn antas till CCT:s stödprogram, 2015-02-20.

Det är de tre bröder vi tidigare berättat om som under kort tid förlorat sina föräldrar, sin bostad, en moster och nu bor hos en sjuklig morbror och dennes fru. Den äldsta brodern har kvalificerat sig för universitetsstudier i ”Public Healt” och de yngre bröderna går i Secondary School. Grabbarna arbetar på veckosluten för att bidra till försörjningen eftersom morbror har svårt att klara sin egen ekonomi. Framtiden för dessa grabbar, efter all denna tragik, var minst sagt dyster så CCT har beslutat att ge stipendier som täcker deras skolkostnader. Utbildning är deras ”nyckel” till framtiden och vår förhoppning är den skall bli mycket ljusare än i dag. Förutom stipendier till skolan så har familjen ett stort behov av ytterligare stöd, till mat, kläder, hygienartiklar etc. Vi söker därför en eller flera ”stödfamiljer” som kan ge dem ett anpassat stödpaket varje månad. Känner ni för dessa grabbar och har möjlighet att hjälpa till så hör av er till oss.


Ytterligare en stödfamilj har anslutit sig till hjälp programmet, 2015-02-18.

Det är familjen Suzanne, Tommy och Max Lundström som beslutat sig för att stödja familjen bakom det gamla sågverket. Det är numera bara den yngsta pojken som är kvar i stödprogrammet sedan hans bror, vid 13 års ålder, tvingats att börja arbeta och hans syster rymt hemifrån med sin pojkvän. Vi försökte under lång tid att övertyga mamman i familjen om hur viktigt det är för barnen att få en bra utbildning men vi lyckades tyvärr inte. Den yngste pojken är mycket duktig i skolan och vi försöker på alla sätt att han skall få fortsätta sin skolgång och inte bli en livegen arbetare i sågverket som sin bror.


Allsång på JoJo’s Restaurang, 2015-02-06.

Insamling av medel kan ske på många olika sätt och ett av de trevligaste måste väl vara en allsångsafton. Det tycker i alla fall vi efter detta första allsångsarrangemang som blev över förväntan med stor uppslutning av sångsugna trevliga gäster. Trots lite strul med serveringen så blev det till slut en mycket trevlig och givande kväll. Deltagaravgifter, försäljning och auktion gav ett välbehövligt tillskott till CCT’s verksamhet.  

Efter en sådan här välgörenhetstillställning finns det många att tacka. Tack alla gäster för att ni kom och för att ni bidrog med, entréer, inköp och pengar i boxen. Tack till er som möjliggjorde denna allsång, det glada musikgänget RGB, Robert, Guy & Björn, som gjorde ett fantastiskt framträdande med sång och musik. Tack till eleverna från skolorna i Wat Chak Makrut & Sunthonpu Pittaya för era fantastiska dansuppvisningar. Tack till Margareta för kuddfodralen, till Ulla & Egon för TV och till Kung för prydnaderna. Till sist tack även till ”Mora gänget” som gjorde ett bejublat spontant framträdande med musik och historier.

Vi har flera nya förslag och idéer på var, när, hur vi skulle kunna göra ett liknande arrangemang under nästa säsong.  CCT har flera duktiga stipendiater som kommer att gå vidare till högre utbildning under kommande år så nya insamlingsprojekt är ett måste för att klara detta. Vi tar gärna emot förslag till och hjälp med att genomföra sådana projekt.  


Ytterligare en ny stödfamilj introduceras, 2015-02-04.

Lilian och Björn Ziesnitz från Seabreeze har beslutat sig att stödja den stipendiat, en flicka 13 år i april, som bor tillsammans med mor, syster och systerns barn i ett hus på arbetsgivarens frukt-plantage. Pappan dog i stroke när mamma var gravid med flickan. Lilian & Björn ger nu ett anpassat stödpaket med förnödenheter varje månad samt bidrar även till flickans skolkostnader. Familjen lever mycket fattigt så detta kommer att ge dem ett mycket välbehövligt tillskott.


 Stödfamilj koncentrerar och ökar sitt stöd till en familj, 2015-01 28.

Det gäller flickan som förlorade sin far i en arbetsplatsolycka och blev genom det föräldralös. Hon bor numera tillsammans med sin farmor och farfar. Sedan tidigare har Ingrid & Rutger Persson gett ett visst stöd till denna familj men har nu blivit en ”fullvärdig” stödfamilj för dem. Detta inleddes med ett besök varvid det första stödpaketet med förnödenheter överlämnades. Den här familjen är mycket glad och humoristisk så vårt besök präglades verkligen av glädje och tacksamhet.


Leverans av stödpaket 2015-01-25.

Som stand in för en stödfamilj som inte är på plats levererades ett anpassat stödpaket till den familj som livnär sig på att rensa ostron. Farfar mottog med tacksamhet de inhandlade förnödenheterna.


Leverans av begagnade möbler, 2015-01-18

När Inger & Anders Svensson på Seabreeze bytte soffor och spegelbord hörde dom av sig och undrade om det var någon som behövde dessa. Det blev ett tveklöst ja från oss, för bland våra stipendiater finns det plats för det mesta. Våra goda vänner och hjälpare, Katarina & Kjell Sundbäck, samt vår granne Walter Dannevig åtog sig uppdraget att transportera dessa möbler till två olika familjer. Den ena soffan och ena spegelbordet levererades till en flicka som bor på en fruktodling och den andra soffan och spegelbordet levererades till två systrar som bor i ett ”garage”. Mottagarna blev överlyckliga, eftersom ingen av dom hade en enda möbel innan, och sänder ett stort tack till Inger & Anders.


Besök bakom gamla sågverket med gåvor från Svensk familj på besök i Mae Phim, 2015-01-11.

Det är till familjen som tidigare hade tre syskon med i CCT men där äldste grabben tvingades sluta skolan av sin mor och dottern rymde med en pojkvän. Numera är det den yngste grabben nu 13 år, som är mycket duktig i skolan, vi försöker behålla i skolan. I samband med ett homeparty fick vi kontakt med familjen Suzanne, Tommy och Max Lundström som utryckte att de ville vara med och hjälpa till. Sonen Max var mycket entusiastisk och när vi anvisade en familj de kunde få stötta gjorde han genast en noggrann faktainsamling om dem. Det visade sig att Max var nästan jämngammal med den andra pojken.  Sedan plockade Max ihop alla saker han kunde undvara som kläder, skor, fotboll samt hel del andra användbara och roliga prylar. Det blev två stora paket som överlämnades som en försenad födelsedagspresent. Förutom detta så hade Suzanne och Tommy samlat ihop både handdukar, sänglinne, kläder mm i en IKEA bag samt några kassar. Förutom detta fick vi även en madrass som skall levereras till en annan behövande familj. Det var en otroligt glad familj som sänder ett stort tack till familjen Lundström.


CK resor bjuder CCTs stipendiater på utflykt, 2015-01-04.

Även denna säsong sponsrar CK resor en utflykt för stipendiaterna. Av olika anledningar kunde inte alla komma men det blev 29 förväntansfulla ungdomar som kom. Denna gång besöktes först trädgården Supatra Land där det bjöds på rundtur i odlingarna och frukt så mycket vi orkade äta. Därefter blev det besök på Laemtong och första anhalt blev Swensens glassbar. Där fick servitriserna det stressigt när alla skulle beställa sin älsklingsglass. Efter glassen var det dags att förflytta all till översta våningsplanet för att besöka spelavdelningen. Som tur var hade ett par av CCTs supportrar, Gun-Marie & Leif Taube, följt med som hjälpredor. På spelavdelningen fick alla en påse med pengar av CCT samt att Taubs gav ett extra generöst tillskott till spel kassan. Sedan var det spel för ”hela slanten” och det blev nästan svårt att samla alla för färd till nästa ställe på programmet som var Tanmanpar ”Classic Forrest”. På Tanmanpar bjöds det på god middag med dessert och en av stipendiaterna lånade orkesterns mic och sjöng en vacker Thai sång. Under middagen gjordes en insamling till förmån för CCT bland CKs resenärer vilket inbringade 7 011 THB och 100 SEK. Ett uppskattat besök med matning av fiskar och svanar samt rundvandring i en spännande miljö. Efter detta samlades en trött men belåten skara ungdomar för hemfärd. Ett stort tack till CK resor för ett fantastiskt arrangemang och tack även till resedeltagarna för insamlade medel.


Besök på stranden med den handikappade flickans familj, 2014-12-30.

Den Norska familj som är stödfamilj för en handikappad flicka som är syster till en av CCTs stipendiater tog mormor och syskonen till en baddag på stranden i Mae Phim. Den handikappade flickan hade aldrig sett havet tidigare så det var en stor upplevelse för henne. Sol och lite saltstänk samt en smaklig lunch bjöds det på. Nu flera veckor senare pratar hon ofta om den utflykten.


 Hembesök med Nyårsgåvor & ”Stödpaket”, ibland tillsammans med bidragsgivare och stödfamiljer, 2014-12-15 – 2015-01-28.

Under slutet av december och början av januari har vi besökt barnen i hemmen, ibland tillsammans med några bidragsgivare, för att överlämna nyårsgåvor och stödpaket med matvaror, hygienartiklar etc. allt anpassat till respektive familjs behov.

Första bidragsgivare att följa med var Maija & Micke Sjöberg som följde med till tre stipendiater. Den första, en flicka, som bor med sin mormor & morfar som livnär sig på att rensa ostron. Det blev bara ett kort stopp för att lämna en gammal telefon som Dagni donerat. Telefonen behövs för att vi skall kunna komma i kontakt för inköpsplanering av kommande stödpaket.
Nästa anhalt var hos två syskon och bor med sina farföräldrar och en lillasyster, 5 år, samt 6 personer till i ett enkelt hus flera km utanför Kram. Ett stödpaket med mat och hygienartiklar överlämnades av Maija & Micke. Vi fick även för första gången möta barnens psyksjuka far. Det var en mycket stark upplevelse att se en apatisk relativt ung man som verkar helt borta i en ”annan värld”.
Sista besöket för dagen blev hos en flicka som bor med sin mormor i en fiskekoja som står på pålar i vattnet. Mormors mor hade insjuknat och var på sjukhus så stämningen var inte riktigt på topp. En liten glädje blev i alla fall det stödpaket som Maija & Micke inhandlat.

Nästa två besök var utan någon bidragsgivare och det första gick till en flicka som bor tillsammans med sina två systrar hos sin far och mor i ett hyrt hus. Sedan vårt förra besök hade dom flyttat till ett närbeläget liknade boende. Ett anpassat stödpaket från CCT överlämnades och mottogs med glädje.
Det andra besöket blev till en annan flicka som tidigare bodde i ett hus på mammas arbetsgivares gummi-plantage. Även de har flyttat och nu till ett mycket bättre boende som tillhör mammas nya arbetsgivare, en durian odlare. Huset var fint men tomt på möbler. Endast en madrass i hörn. Så stödpaketet från CCT fick ge lite glädje i den spartanska miljön.

Sedan blev det dags att vara stand in och leverera stödpaket för tre olika stödfamiljer som vid tillfället befann sig i Sverige.
Första besöket gick till den flicka och hennes mormor som Ulla & Egon Bäckman är stödfamilj för. Vi mottogs av en gråtande och mycket ledsen familj. Det visade sig att markägaren där de har sitt skjul uppställt sagt till att de måste flytta. Ett inte helt lätt projekt med tanke på svårigheten att hitta en ny plats och familjens resurser. Deras oro dämpades något av det stödpaket vi överlämnade och vi lovade att hålla kolla på utvecklingen. Det har senare visat sig att av flytten troligen inte är så akut så vi får se hur det löser sig.
Nästa besök blev till familjen som har en anonym stödfamilj. Här kom den donerade telefonen till hjälp så att familjen kunde få ett anpassat stödpaket.
Sista besöket som stand in denna gång blev till de två flickor som Katarina & Kjell Sundbäck är stödfamilj för. Även här levererades ett för familjen anpassat stödpaket. Som medföljare hade vi en god vän som är läkare, Birgitta Glenmark, som tittade på den yngre flickans ormbitna fot och konstaterade att åtgärd snarast måste göras för att korrigera fastvuxna senor.
Samma dag gjorde vi även besök tillsammans med Birgitta Glenmark hos två systrar för att överlämna ett stödpaket från Birgitta och CCT. Deras garage var fortfarande nästan helt omöblerat. Det var i stort sett bara de madrasser vi ordnade förra året som fanns.

Till den här och andra familjer som är utan möblering så försöker vi få begagnade möbler från falanger som byter ut sina. Om ni har eller vet om några möbler så hör av er till oss.

Sedan blev det dags för två andra bidragsgivare, Rosmarie Ekelund & hennes väninna Rosmarie, att följa med till två familjer. Första besöket blev till de två bröderna, 10 och 12 år gamla, som bor med Great Grandparents båda 89 år. Mormors far hade blivit dement sedan vårt besök förra månaden. Bröderna får nu ta ett ännu större ansvar med att hjälpa till i hushållet med matlagning, tvätt etc. Rosmarie & Rosmarie hade inhandlat ett välfyllt stödpaket som mottogs med stor glädje av gammelmormor. Från Liv Berit & Walter Dannevig hade vi fått en cykel som vi levererade till deras lillebror Boom. Vi känner fortfarande inte till hur det kan ordna sig för pojkarna när gamlingarna blir mer sjuka eller dör. Förutom detta extra besök så får familjen via sin stödfamilj Gerd & Rolf Starkenberg regelbunden hjälp med mat och andra förnödenheter.
Nästa besök blev till flickan som förlorade sin far i en arbetsplatsolycka och blev genom det föräldralös. Hon bor numera tillsammans med sin farmor och farfar. Vi var ovanligt sen med besök hos denna familj så dom hade undrat om vi glömt bort dem. Glädjen blev desto större när Rosmarie & Rosmarie överlämnade de inhandlade förnödenheterna.

Vi har under denna tid även besökt alla andra familjer som inte har en stödfamilj på plats som gör besök och levererar förnödenheter. 


Professionell inredare arrangerar "Homeparty" till förmån för CCT.

Även denna vinter erbjuder sig Margareta Westling från Sunflower att arrangera ”Homeparty” med kuddfodral och necessärer till förmån för CCT. Där erbjuds ni att stödja vår verksamhet och samtidigt få något vackert i utbyte. Margareta kommer att arrangera ”Homeparty”, med start i december. Margareta, som är professionell inredare, har sytt upp en egen kollektion fodral av tyger från Mairo och Designers Guild. Dessutom har företagen donerat ett antal fodral och necessärer. Passa på att göra en god gärning och samtidigt få något vackert i utbyte. Margareta donerar oavkortat alla intäkter till CCTs verksamhet vilket vi är mycket tacksamma för. Det finns ett stort hjälpbehov så varje Baht kommer väl till pass. Klicka denna länk till Margaretas inbjudan till ”Kuddpartyt” med information om henne och de kuddfodral hon syr. Är du intresserad att vara Partyvärd, hör av dig till Margareta på e-mail westling.margareta@gmail.com.

Ytterligare två stödfamiljer har anslutit sig till stödprogrammet, 2014-12-03.

Den första stödfamiljen är Katarina och Kjell Sundbäck som har beslutat sig att stödja de systrar, i dag 10 & 14 år, som bor med sina föräldrar och lillasyster 3 år. Sundbäcks är sedan tidigare engagerade i CCT som månadsgivare och medhjälpare till oss. Det är ett mycket välbehövligt stöd eftersom de är mycket fattiga. Pappa och mamma försörjer sig som daglönare, tyvärr är det inte jobb alla dagar så inkomsten är inte alltid tillräcklig för matinköp. Familjen får ett ”stödpaket” med matvaror och andra förnödenheter varje månad.

Den andra stödfamiljen är Gerd Stöckel och Åke Svensson som ger stöd till flickan som bor tillsammans med sin lillasyster, 3 år, hos sin farfar i ett mycket enkelt hus på arbetsgivarens camp. Gerd och Åke har sedan tidigare gett hjälp vid olika tillfällen till familjen men vill nu att det skall bli ett regelbundet stöd. Familjen får därför ett ”stödpaket” med matvaror och andra förnödenheter varje månad. Thailändska volontärer sköter inköp och leverans när stödfamiljerna inte har möjlighet att göra det själva.

Thai familjerna är mycket tacksamma och glada över den omtanke och generositet som stödfamiljerna visar dem. Även stödfamiljerna upplever en stor glädje och tillfredställelse över att kunna göra skillnad för dessa fattiga familjer.

Vi på CCT gläds tillsammans med de nio stödfamiljerna och deras Thai familjer åt den skillnad som stödet ger. Alla CCT:s stipendiater lever mycket fattigt men det finns ett antal som har en extremt fattig tillvaro. Det finns behov av fler stödfamiljer så tveka inte att höra av er till oss om ni känner för att hjälpa till. 


Secondhand kläder levereras till Klang Sjukhuset, 2014-12-01.

Sedan flera år har vi samlat in begagnade överblivna saker från falanger i området och placerat dessa hos behövande familjer och till sjukhuset i Klaeng. Nu i höst fick vi en större leverans av kläder från Minimera, stort tack till Linda & Björn Lövenlid som driver denna innovativa shop. Tack även till  Gerd & Rolf Starkenberg som "tiggde" kläderna av Linda & Björn samt även fixade transporten till Mae Phim. Om ni har rena användbara kläder, skor, möbler, sänglinne, kuddar,täcken etc som ni vill bli av med så kontakta oss eller våra medhjälpare Katarina eller Kjell  så placerar vi det hos behövande. Baby och barn kläder är det extra stort behov av.


Ytterligare två stödfamiljer har anslutit sig till stödprogrammet, 2014-11-27.

Den första stödfamiljen, som vill vara anonym, har beslutat sig att stödja den stipendiat som bor hos mormor och morfar som livnär sig på att rensa ostron. Det är ett mer än välbehövligt stöd eftersom de är mycket fattiga och som flera av våra familjer så bor de i ett ”skjul”. Familjen får lite insamlade saker och sedan ett ”stödpaket” med matvaror och andra förnödenheter varje månad.

Den andra stödfamiljen är Ulla och Egon Bäckman som har beslutat sig att stödja flickan som bor med sin farmor i ett skjul intill några släktingar. De bor också mycket enkelt och det mesta saknas i hemmet. Bäckmans ger dem lite välbehövliga saker till hemmet och så får de ett ”stödpaket” med matvaror och andra förnödenheter varje månad.


Alla barn och deras lärare-handledare har nu besökts för avstämning av studieresultat och redovisning, 2014-11-13.

De flesta av barnen uppvisar som tidigare goda studieresultat, ofta med positiva förändringar, men tyvärr finns det denna termin ett undantag. Det är den flicka som blev sista nya stipendiaten förra terminen. Hon hade då ett GPA på 3,23 som nu hade gått ner till 1,73 pga av frånvaro. Det framkom att frånvaron orsakades av lathet och andra intressen än skolan. Eftersom CCTs villkor för stipendier är att bibehålla och helst öka sina betygspoäng så kvalificerade hon sig inte för nytt stipendium. Lärarna är mycket aktiva med att uppmuntra och stödja sina elever så att de får ett bra betyg men det lyckas som synes inte alla gånger. En elev i Pre School har också t.v. avförts från hjälpprogrammet pga. flytt från vårt upptagningsområde.

Under den senaste terminen har vi fått nya stipendieansökningar från tre bröder som går i samma skola. De har upplevt mycket tragik det senaste året. Först avled deras far och tidigare i år avled deras mor. På grund av dessa tragiska händelser fick de ekonomiska problem och blev av med bostaden. En moster erbjöd dem då bostad men tragiken fortsatte med att även hon avled i höst. De bor nu hos en sjuklig morbror och de två äldsta bröderna måste arbeta alla veckoslut för att försöka klara sin försörjning. Allt detta har en negativ inverkan på deras studier. Vi utreder f.n. vilka möjligheter vi har att säkra deras skolgång samt skaffa en stödfamilj. 

I dag har vi stipendiater i tolv skolor, det är grund- och högstadieskolor, college och universitet som får ett individuellt anpassat stipendium. 

Som tidigare administreras stipendierna via lärarna – handledarna. När barnen behöver uniformer, skor etc. eller andra saker, böcker, pennor etc, får de fråga läraren - handledaren om medel från stipendiet. Två gånger per år får barnen vid behov fritidskläder och skor samt lite torra varor, soyamjölk, ägg, frukt etc. 


Det är nu snart fyra år sedan vi startade vår verksamhet och kontakterna med barn och skolor fortsätter att utvecklas mycket positivt. Vi ser goda resultat och har en noggrann uppföljning både ekonomiskt och studiemässigt. Vi gläds tillsammans med barnen över deras framsteg i skolarbetet.

Verksamheten med extra hjälp till de allra fattigaste stipendiaterna har växt mycket snabbt. I dag är det fem ”stödfamiljer” som regelbundet förser dessa med ett ”stödpaket” som anpassas till respektive familjs behov. Thailändska volontärer sköter inköp och leverans när stödfamiljerna inte har möjlighet att göra det själva.

 Vår förhoppning är naturligtvis att vi får ytterligare bidragsgivare så att verksamheten kan utökas eftersom det finns ett oändligt behov av hjälp. Vårt hjälpprogram gör skillnad och är mycket välkommet.


Mamman återlämnade den yngre brodern, 2014-09-11.

Den pojke som blev hämtad av sin mor i våras är nu tillbaka hos sin mormors mor och mormors far. Vi hade en känsla av att det inte skulle gå bra för mamman att ta hand om grabben så vi är glad att han är tillbaka. Dessutom har även en funktionshindrad yngre bror kommit till gamlingarna. De kommer troligen att bli kvar där i några år eftersom mamman också hamnat i klammeri med rättvisan och sitter i fängelse.


Den funktionshindrade flickans stödfamilj installerar patientlift, 2014-08-12.

Nu har den funktionshindrade flickan som bor tillsammans med mormor och en av våra stipendiater fått en patientlift installerad. Alla i familjen är överlyckliga, nu slipper de tunga lyft. Hon kan nu nyttja sina andra hjälpmedel som kräver lyft på ett enklare sätt.


Nu kan vi uppdatera vår hemsida igen, 2014-11-23.

Vi har under flera år haft återkommande problem med vårt Web Hotell. Senaste månaderna har det varit riktigt akut eftersom uppdateringar varit omöjligt att utföra. Nu har vi då äntligen lyckats flytta hemsidan till ett annat Web Hotell som verkar mer seriöst. Byta Web Hotell i Thailand är inte lika okomplicerat som att göra det i Sverige så förhoppningsvis behöver vi inte göra det igen.

Mamman hämtade den yngre brodern, 2014-05-15.
 
I familjen med bröderna som omnämns i nedanstående stycke har mamman hämtat den yngre brodern till en provins 40 mil norrut. Hon har sedan tidigare två yngre barn att ta hand om och mycket låg lön. Vi skall via vår tolk försöka följa upp hur det går för honom. Efter den förändringen har vi nu 29 barn som får ett individuellt anpassat stipendium.

Alla barn och deras lärare-handledare har nu besökts för avstämning av hemförhållanden, studieresultat och redovisning, 2014-04-04.

Alla barn uppvisar goda studieresultat, ofta med positiva förändringar. Lärarna är mycket aktiva med att uppmuntra och stödja sina elever så att de får ett bra betyg. Thailändska skolor ger betyg från första terminen i första klass, inget hyss hyss utan alla betyg är offentliga.

Barnens hemförhållanden är i stort sett oförändrade från i höstas. Vår oro har under en längre tid varit för de två bröder som bor med sin mormorsmor, 89 år, och mormorsfar även han 89 år och dessutom partiellt förlamad. Nu har deras mor som bor i en provins 40 mil norrut lovat att ta hand om dem från 15 maj när nästa termin börjar. Detta gör inte vår oro mindre för pojkarna eftersom mamman endast har 250 THB om dagen i lön och dessutom har ytterligare två yngre barn att försörja. Vi och gamlingarna tror att det blir problem och att pojkarna kommer tillbaka om nu mamman överhuvudtaget kommer och hämtar dem.

I familjen som bor bakom det gamla sågverket har det skett en del förändringar. Flickan som nu är 17 år och hade två år kvar i secondary school har rymt till en annan provins tillsammans med sin pojkvän. Med tanke på den miljö de lever i så kan vi förstå henne. Hennes ena bror 13 år har tvingats sluta skolan och börjat arbeta på sågverket för att mamman är sjuk. Ett mycket dåligt alternativ för honom, när han nu slutat sin utbildning är hans framtidsutsikter inte så goda. Vi har gjort allt vi kan för att övertyga familjen om att barnen måste fullfölja sin utbildning men tyvärr lyckades vi inte med detta. Den yngsta pojken, som har mycket bra betyg, får i alla fall tills vidare fortsätta sin skolgång.

Under den senaste terminen har vi fått stipendieansökningar från tre nya skolor förutom från de vi tidigare haft kontakt med. I dag har vi stipendiater i elva skolor, det är grund- och högstadieskolor, college och universitet. Av de ansökningar som kommit har sju nya barn antagits till vårt stödprogram, info under nyhetsfliken. Med dessa förändringar har vi nu 30 barn som får ett individuellt anpassat stipendium. 

Som tidigare administreras stipendierna via lärarna – handledarna. När barnen behöver uniformer, skor etc. eller andra saker, böcker, pennor etc, får de fråga läraren - handledaren om medel från stipendiet. Två gånger per år får barnen vid behov fritidskläder och skor samt lite torra varor, soyamjölk, ägg, frukt etc. 

Det är nu 3 år sedan vi startade vår verksamhet och kontakterna med barn och skolor fortsätter att utvecklas mycket positivt. Vi ser goda resultat och har en noggrann uppföljning både ekonomiskt och studiemässigt. Vi gläds tillsammans med barnen över deras framsteg i skolarbetet. Vår förhoppning är naturligtvis att vi får ytterligare bidragsgivare så att verksamheten kan utökas eftersom det finns ett oändligt behov av hjälp. Vårt hjälpprogram gör skillnad och är mycket välkommet.


Ytterligare ett barn antas till CCT:s stödprogram, 2014-03-26.

En flicka, 15 år 2014, bor tillsammans med mamma & två yngre systrar i ett hyrt "garage". Mamma tvättar och stryker och tjänar 4000 - 6000 THB per månad. Hyra, el och vatten kostar upp till 3000 THB per månad så familjen lever mycket fattigt. Föräldrarna är frånskilda och pappan har ingen kontakt med barnen. Flickan är mycket duktig i skolan, hon har högsta betyg i nästan alla ämnen men de har inte pengar till nästa termins avgift. CCT ger ett stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.


Ytterligare tre barn antas till CCT:s stödprogram, 2014-03-24.

En flicka, 7 år 2014, bor tillsammans med sin lillasyster, 3 år, hos sin farfar i ett mycket enkelt hus på arbetsgivarens camp. Farfar arbetar på ett "sandföretag" och har minimilön de dagar det finns arbete. Familjen lever under mycket fattiga förhållanden. Farfar har tagit hand om flickan sedan hon var 3 år och lillasystern sedan hon var 1 månad. Barnen har olika mödrar som båda övergett sina barn och har aldrig kontakt med barnen. Pappan har sporadisk kontakt men bidrar inte till barnens försörjning. Flickan är en alert och framåt flicka som är mycket duktig i skolan. CCT ger ett stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.

En pojke, 6 år 2014, bor tillsammans med pappa och mamma på arbetsgivarens camp. Familjen kommer från Kambodja och Pappan & Mamman arbetar som trädgårdsarbetare och har mindre än minimilön. Familjen lever under fattiga förhållanden.  Pojken är mycket alert och aktiv och vi tror att han kan bli duktig i skolan. CCT ger ett stipendium för att säkerställa fortsatta skolgång.

En flicka, 13 år 2014, bor tillsammans med mormor & morfar i ett skjul intill några släktingar. Morföräldrarna rensar skaldjur och har tillsammans en inkomst av ca 4000 THB i mån. Pappa sitter i fängelse sedan flera år och har flera år kvar. Mamma har flyttat till annan provins och har kontakt en till två gånger i månaden med flickan. Familjen består av 7 personer och lever under mycket fattiga förhållanden.  Flickan är mycket duktig i skolan, hon har högsta betyg i nästan alla ämnen och är nummer ett i de nationella proven. CCT ger ett stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.


Ytterligare tre barn antas till CCT:s stödprogram, 2014-03-19.

En flicka, 12 år 2014, bor tillsammans med mor i ett hus på arbetsgivarens gummiplantage. Mamman har inte minimilön utan får endast 200 THB per dag de dagar det finns arbete på plantagen. Pappan dog i stroke för flera år sedan.  Familjen lever under mycket fattiga förhållanden.  Flickan är mycket duktig i skolan, hon har högsta betyg i nästan alla ämnen. CCT ger ett stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.

En flicka, 10 år 2014, bor tillsammans med farmor i ett skjul intill några släktingar. Farmor har endast sin pension på 500 THB som inkomst. Pappa och mamma är separerade sedan lång tid tillbaka och har ingen kontakt med flickan. Familjen lever under mycket fattiga förhållanden.  Flickan är mycket duktig i skolan, hon har högsta betyg i nästan alla ämnen. CCT ger ett stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.

En flicka, 12 år 2014, bor tillsammans med sina två systrar hos sin far och mor i ett hyrt hus. Pappan arbetar som byggnadsarbetare och har minimilön de dagar det finns arbete. Mamman har en arbetsskada och kan inte arbeta. Familjen lever under fattiga förhållanden.  Flickan är mycket duktig i skolan, hon har högsta betyg i alla ämnen. CCT ger ett stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.


Ytterligare två stödfamiljer har anslutit sig till stödprogrammet, 2014- 03-12.

Den första stödfamiljen är Ingrid & Rutger Persson som nu beslutat att stödja två familjer som de träffade redan förra året i samband med att de gav extra gåvor till dem. Det är dels den stipendiat som bor hos mormor med sin funktionshindrade lilla syster som varje månad får ett bidrag till hyran eftersom de tvingats flytta till en dyrare bostad. Den andra familjen är den flicka som bor med farmor & farfar efter att hennes far omkommit i en arbetsplatsolycka. De får ett ”stödpaket” med matvaror varje månad. Båda familjerna får sitt stöd levererat av vår tolk när Perssons är i Sverige.

Den andra stödfamiljen är Hillevi & Timo Hyvönen som ger stöd till flickan som bor med sin farmor & farfar på en fruktplantage. Familjen får ett ”stödpaket” med matvaror två gånger per månad. En Thailändsk volontär sköter inköp och leverans när Hyvönen är i Finland.

Alla Thai familjer är mycket tacksamma och glada över den omtanke och generositet som stödfamiljerna visar dem. Vi på CCT kan bara instämma och hoppas på att det finns fler falanger som vill göra en insats. Alla CCT:s stipendiater lever mycket fattigt men det finns ett antal som har en extremt fattig tillvaro, där finns behov av fler stödfamiljer. 


CK resor bjuder CCT’s stipendiater på Flodtripp, 2014-03-09.

CCT’s nya sponsor, CK Resor, visar sin omtanke om Thailands fattiga barn genom att bjuda CCT’s stipendiater på flodutflykt med middag och titt på eldflugor. Utflykten startade med glass och charader i väntan på CK resors gäster. När gästerna kom blev det ombordstigning och det serverades en god middag med dessert. Efter middagen underhölls gästerna av några stipendiater som dansade Thaidans och sjöng. Det blev en mycket uppskattad utflykt bland både stipendiater och CK Resors gäster. En insamling bland gästerna till förmån för stipendiaterna inbringade 5 250 THB, tack för det.


Ännu en stödfamilj har introducerats, 2014-02-17.

Den flicka som med sin funktionshindrade lillasyster bor tillsammans med mormor har fått en stödfamilj. Det är en Norsk familj från Seabreeze som kommer att, i olika former, ge stöd till dem. Den Norska familjen har stor kunskap och erfarenhet av funktionshindrade, extra uppmärksamhet kommer därför att ges den funktionshindrade flickan. Hon har redan fått en del hjälpmedel bl.a. en rullstol, en pottstol, ett litet golvbord, papper, kritor, pennor etc. Tidigare låg hon mest i hopkurad och var mer eller mindre okontaktbar men har efter en kort tid gjort stora framsteg. I dag sitter hon uppe och är med i samvaron och hon visar en stor kreativitet genom att rita och måla. Mer hjälpmedel för att underlätta skötseln av systern är planerade och kommer längre fram. Även stödpaket med mat, blöjor etc kommer att ingå. Det är svårt att i text beskriva betydelsen av denna insats men den är stor, mycket stor. Både vi och Thai familjen är överlyckliga och helt tagna av denna omtanke och generositet som den Norska familjen visat.  


Volontär från BM hjälper skolor med Engelsk undervisning.

Under vinterterminen 2013 – 14 har tre skolor fått en eftermiddags assistans med undervisning i Engelska. Mycket uppskattat bland både elever och lärare och volontären har en stående inbjudan att komma tillbaka.


CCT arrangerar stödfamiljer för barnen.
 
I samband med kuddpartyna har några familjer anmält sitt intresse att stödja våra fattiga barns familjer på olika sätt. Det erbjudna stödet omfattar allt från mat och kläder till handikapphjälpmedel beroende av mottagarfamiljens behov. Vi är oerhört tacksamma för denna omtanke och generositet. Allt stöd som ges är mycket välbehövligt och kommer göra stor skillnad för dessa fattiga familjer.
 
Vi har, 2014-01-31, mjukstartat med att introducera den första stödfamiljen, Gerd & Rolf Starkenberg, för familjen med de två bröderna som bor med sin mormorsmor och mormorsfar båda 89 år. En laddning matvaror överlämnades som ett första stöd vilket mottogs med stor glädje och tacksamhet. Vi diskuterade vad de i första hand var i behov av och det var basvaror som ris, ägg, konserver etc.
 
Bara några dagar senare, 2014-02-03, introducerades nästa stödfamilj, Agneta & Sven-Erik Ferdinadsson, för flickan som bor tillsammans med sina två bröder hos sin moster och hennes man i ett mycket enkelt hus på på pålar en bit ut i vattnet. Även här överlämnades matvaror som ett första stöd och deras önskemål var detsamma som i den första familjen, att få hjälp med basvaror.
 
Båda stödfamiljerna har utlovat att regelbundet förse respektive familj med ett "Stödpaket" när de själva är här och under deras vistelse i Sverige tar ett par hjälpsamma Thai hand om leveranserna. Thai familjerna är mycket tacksamma och glada över den omtanke som visas av dessa generösa och omtänksamma Falanger. 


Margaretas ”Kuddpartyn” blev en riktig succé, alla necessärer och nästan alla kuddfodral blev sålda. 
 
Stort tack till Margareta och Mairo som levererat fodral och necessärer och donerat alla intäkter till CCT. Stort tack även till er som möjliggjorde denna donation genom att komma till partyna och ”Shoppa loss”. Margareta planerar ett dacapo nästa säsong och har redan fått en annan ”Top of the line” tillverkare, Designers Guild, att sponsra med en rejäl packe tyger. Vi ser med spänning fram emot vilka fler sponsorer hon lyckas beveka.  

Ytterligare två barn antas till CCTs stödverksamhet 2104-01-22.
Det är två flickor 9 & 13 år gamla.
 
Den ena flickan, 9 år, bor tillsammans med hos sin mormor och hennes man i övervåningen i ett mycket enkelt hus. Nedervåningen kan inte bebos pga av risk för ormar. Mormor har cancer och kan inte arbeta. Hennes man är daglönare som mekaniker. Familjen lever under mycket fattiga förhållanden. Flickan har aldrig träffat sin far och hennes mor har övergett henne för många år sedan. Mamman hör aldrig av sig och bidrar inte till försörjningen. Flickan har haft en form av narkolepsi och har tidigare inte kunnat börja skolan. Nu har hon varit symptom fri under en längre tid och är mycket duktig i skolan. CCT ger ett stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.
 
Den andra flickan, 13 år, bor tillsammans med sina två bröder hos sin moster och hennes man i ett mycket enkelt hus på på pålar en bit ut i vattnet. Där bor även ett flertal kusiner och mor föräldrar. Familjen är fiskare och inkomsten varierar med fångsten. Den är i vilket fall för liten eftersom de inte kan köpa ris och andra förnödenheter i tillräcklig omfattning. Flickan och hennes syskon blev övergivna av föräldrarna för många år sedan. Föräldrarna hör aldrig av sig och bidrar inte till försörjningen. Flickan är mycket duktig i skolan, hon har högsta betyg i nästan alla ämnen. CCT ger ett stipendium för att säkerställa hennes fortsatta skolgång.

Proffesionell inredare arrangerar "Kuddparty" till förmån för CCT.

Tack vare ett mycket generöst erbjudande från Margareta Westling från Sunflower kan ni stödja vår verksamhet och samtidigt få något vackert i utbyte. Margareta kommer att arrangera ”Kuddpartyn”, med start i januari, till förmån för CCTs verksamhet. Margareta, som är professionell inredare, har sytt upp en egen kollektion fodral dessutom har Mairo donerat ett antal fodral och necessärer som erbjuds till attraktivt pris. Passa på att göra en god gärning och samtidigt få något vackert i utbyte. Margareta donerar oavkortat alla intäkter till CCTs verksamhet vilket vi är mycket tacksamma för. Det finns ett stort hjälpbehov så varje Baht kommer väl till pass. Klicka denna länk till Margaretas inbjudan till ”Kuddpartyt” med information om henne och de kuddfodral hon syr. Är du intresserad att vara Partyvärd, hör av dig till Margareta på e-mail  westling.margareta@gmail.com.


Besök i hemmen för kontroll av boendestatus samt överlämnande av extra gåvor.

Efter att att alla skolor har besökts har vi besökt barnen i hemmen, ibland tillsammans med några bidragsgivare som överlämnat gåvor i form av mat, frukt, kläder, skor etc.

Första bidragsgivare att följa med var Gunmarie & Leif Taube som följde med till fem stipendiater. Först besökte vi de två bröderna, 10 och 12 år gamla, som bor med Great Grandparents båda 88 år. Gammelmorfar är partiellt förlamad så bröderna måste ta ett stort ansvar för hushållet och hjälper till med matlagning, tvätt etc. Därefter besökte vi syskonen, 10, 13 och 16 år gamla, som bor bakom det gamla sågverket. Bostadsmiljön är nog bland den sämsta bland våra barn, buller, damm och dålig lukt. Gunmarie & Leif överlämnade gåvor bestående av ris, ägg, frukt mm, till båda familjerna vilket var mycket uppskattat.

Under nästa besökstur följde Katarina & Kjell Sundbäck med och vi besökte först, en pojke 9 år nyantagen stipendiat, som bor hos sina farföräldrar med två syskon, sin dementa far, fyra kusiner och gammel farmor. Kusinerna har tvingats sluta skolan p.g.a. att familjen inte haft pengar. Sedan åkte vi till flickan som bor på fruktplantagen tillsammans med farfar och farmor. Därefter gick färden till ytterligare en nyantagen stipendiat, en flicka 16 år, som bor med sin mor och syster. Pappan har förolyckats i en arbetsplatsolycka. Samtliga barn fick följa med till klädmarknaden i Klaeng för att få fritidskläder, skor mm. Efteråt åt vi lunch tillsammans som Katarina & Kjell bjöd på.

Därefter var det Ingrid & Rutger Perssons tur och första besök blev hos en flicka, som bor med sin mormor och sin handikappade syster. Flickan får ta ett stort ansvar för att sköta sin syster samt för hushållet. Nästa besök blev hos en flicka, 14 år gammal, som bor med sin mormor och morfar. Tidigare bodde de i ett litet hus som upplåts av en snäll markägare men har nu flyttat till en "garage" lägenhet. Därefter åkte vi till flickan som förlorade sin far i en arbetsplatsolycka och blev genom det föräldralös. Hon bor numera tillsammans med sin farmor och farfar. Slutligen besökte vi flickan som bor ensam med sin far efter att hennes mor avlidit i cancer. Ingrid & Rutger överlämnade gåvor bestående av ris, ägg, frukt mm, till alla familjerna vilket var mycket uppskattat.

Nästa medföljare var återigen Katarina och Kjell Sundbäck som först fick träffa två systrar, 9 och 13 år gamla, som är en av de få barn som har sina båda föräldrar kvar. Familjen är dock mycket fattig och kan inte klara kostnaderna för barnens skola. Nästa besök blev till en flicka 10 år som bor tillsammans med sin astmasjuka mor. Dom bodde tidigare på "nåder" i ett rum hos en annan familj men har nu flyttat till mormor i en fiskekoja som står på pålar i vattnet. Sista besöket blev till två systrar, 12 och 16 år, som bor med sin far i ett rum hos en farbror. Katarina och Kjell överlämnade gåvor bestående av ris, ägg, frukt mm, till alla familjerna vilket var mycket uppskattat.
 
Ytterligare ett besök gjordes och denna gång tillsammans med Judith Orrevik som träffade en flicka 12 år som bor med farfar och farmor i en "garage" lägenhet. Mamman övergav henne direkt efter födseln och pappan är på okänd ort och tar inget ansvar för flickan. Judit överlämnade gåvor i form av kläder och mat och sedan bjöd hon på middag.

Alla barn och deras lärare-handledare har nu besökts för avstämning av studieresultat och redovisning, 2013-11-17.

Det är glädjande att se att barnens studieresultat fortsätter att förbättras hos de flesta av barnen. Det har dock vid uppflyttning till secondary school visat sig att några av barnen fått svårighet att klara vissa ämnen. Vi har bett att lärarna skall försöka ge extra stöd till dessa elever. Vi även lyckats få lärarna att ge några barn med svårighet i vissa ämnen extra undervisning efter skoltid.

Barnens hemförhållanden är i stort oförändrade från i höstas. Två av barnen har flyttat, en flicka med mormor & morfar flyttade till en "garage" lägenhet vilket är ett litet lyft från tidigare och en liten flicka och hennes mor som bodde som inneboende flyttade till en fiskarkoja på pålar ett riktigt sunkigt boende.  Vår oro är fortfarande för de två bröder som bor med sin mormorsmor, 88 år, och mormorsfar även han 88 år och dessutom partiellt förlamad. Vi har fortfarande inte kunnat få någon klarhet i vad som händer om gamlingarna blir sjuka eller dör.

Vi har även denna gång fått några ansökningar om stipendier när vi besökt skolorna. Tre av barnen, två syskon en pojke 9 år & en flicka 15 år samt en flicka till på 16 år har antagits till vårt stödprogram, info under nyhetsfliken. Med dessa förändringar har vi nu 23 barn som får individuellt anpassat stipendium. 

Som tidigare administreras stipendierna via lärarna – handledarna. När barnen behöver uniformer, skor etc. eller andra saker, böcker, pennor etc, får de fråga läraren - handledaren som då avgör om det är befogat. En gång per år får barnen vid behov fritidskläder och skor samt lite torra varor, soya mjölk, ägg, frukt etc. De får även vid behov hjälp med myggnät, fläktar etc.

Det är nu snart 3 år sedan vi startade vår verksamhet och kontakterna med barn och skolor fortsätter att utvecklas mycket positivt. Vi ser goda resultat och har en noggrann uppföljning både ekonomiskt och studiemässigt. Vi gläds tillsammans med barnen över deras framsteg i skolarbetet. Vår förhoppning är naturligtvis att vi får ytterligare bidragsgivare så att verksamheten kan utökas. Det finns ett oändligt behov av hjälp, vårt hjälpprogram gör skillnad och är mycket välkommet.


 

Quality Voyage arrangerar kurs i Kratong tillverkning till förmån för CCT, 2013-11-16.

På Loy Kratong arrangerade Nuch & Takky från QV utbildning i Kratong tillverkning till förmån för CCT. Boende i Seabreeze & Blue Mango var inbjudna och 30 personer anslöt för att lära och träna sina färdigheter. Hela försäljningen plus lite extra tips blev 4110:00 THB som oavkortat gick till CCT. Lydia betalade för blommor och annan förbrukning, extra tack för det. Ett stort tack till Nuch & Takky och deras personal för en intressant och lärorik utbildning samt för allt övrigt material vi förbrukade. Tack även till alla deltagare och ett extra tack till de som lämnade en extra dusör.Ytterligare tre barn antas till CCTs stödverksamhet, 2013-11-06.
 
Det är två syskon en pojke 9 år & en flicka 15 år samt en flicka till på 16 år.
 
Syskonen bor med sina farföräldrar och en lillasyster, 5 år, samt 6 personer till i ett  enkelt hus några km utanför Kram. Mamman är försvunnen sedan ca 8 år och pappan, som blivit psykisktsjuk, är oförmögen att själv ta hand om barnen. Farfar arbetar som daglönare och tjänar ca 3 000 THB / mån. Farmor har cancer är för tillfället hemma men brukar arbeta som daglönare även hon. Läraren i Wat Klang Kram Primary School kände till familjens ekonomiska svårigheter och vädjade därför om hjälp för pojken som är klassens bästa elev med 4 av 4 i GPA. Familjen som består av 11 personer är mycket fattig. I familjen finns sedan tidigare 4 barnbarn, med goda betyg, som tvingats sluta Secondary School av ekonomiska skäl. Vid besök hos familjen framkom att Golfs stora syster Aum, som går i Scondary School, riskerar samma öde som sina kusiner. Aum har även hon höga betyg och ambition att studera. CCT kommer därför att ta hand om deras kostnader för skolavgifter, uniformer, skolmtrl, mellanmål, skolbuss mm. 

Flickan, 16 år, bor tillsammans med sin mor & lillasyster (New) i ett hyrt rum. Mamman arbetar som städerska på ett kontor. Pappan omkom i en arbetsplatsolycka för 13 år sedan, samma år som lillasyster föddes.  Polen har mycket bra betyg i alla ämnen. De senaste  terminernas GPA är alla över 3. Hon är mycket intresserad av att studera och har som mål att bli sjuksköterska. Hon får stipendie från CCT för att  få möjlighet att förverkliga sitt mål.

 Nya volontärer i Child Care.

Vi är mycket glada att kunna presentera Katarina & Kjell Sundbäck, boende på Sea View, som nya volontärer i CCT. Katarina & Kjell, har som vi, ett brinnande intresse av att hjälpa barn i nöd. Deras engagemang i CCT startade långt tidigare genom att de blev månadsgivare. Kjell har pensionerat sig och Katarina har också påbörjat att trappa ned sin verksamhet. De planerar att vistas längre tid i Mae Phim vilket ger dem möjlighet att delta praktiskt i CCT. Vi ser fram emot ett givande samarbete tillsammans med Katarina & Kjell i utvecklingen av CCTs verksamhet.  

Examensarbete om CCTs verksamhet publicerad 2013-05-31.

Under sommaren 2012 kontaktades vi av Ella Sohlberg om möjligheten att hennes barnbarn Mikaela kunde få delta i vårt arbete med CCT. Anledningen visade sig vara att Mikaela inför studenten ville göra ett examensarbete om CCTs verksamhet. När Mikaela kom till Mea Phim träffades vi och gjorde upp en plan för hennes deltagande. Vi startade i början av november och hon följde med under 5 mycket intensiva dagar. Hon fick träffa både nyantagna som gamla stipendiater. Det blev besök i flera skolor och i barnens hem så att Mikaela skulle få en bra insikt i förhållandena. Detta har resulterat i hennes examensarbete och projektrapporten finns att läsa via denna länk, En annan sida av Thailand.

Utflykt med barnen till Akvariet i Ban Phe, 2013-04-04.

Det var en stor dag för barnen när vi tillsammans med våra tolkar tog dem med till Akvariet i Ban Phe. Ingen av dem hade tidigare vare sig besökt Ban Phe eller Akvariet.

Vi hyrde en stor songthaew som plockade upp barnen vid deras skolor för att göra första stoppet i Mae Phim för en glass paus. Vid stoppet som gjordes vid salan nedanför Buffalo Bill kom en del av våra ”supporters” och hälsad på barnen. Mötet verkade mycket uppskattat av både barn och supporters.

Därefter styrdes kosan mot Akvariet. Under färden bjöds på snacks och dryck för att hålla ångan uppe. Väl framme förhandlade tolkarna med kassan så vi fick ett specialpris för vår entré. Innan besöket startade informerades barnen om att de skulle göra en teckning av de upplevelser de fick vid besöket. Akvariet har ju ett stort utbud av vattenlevande djur och växter och barnen studerade allt med mycket stort intresse. När besöket var klart samlades alla i en sala för att teckna. Kreativiteten var mycket stor och fantastiska teckningar växte fram.

Efter detta var tiden mogen för återfärd och lunch på en strandrestaurang i Mae Phim.  Där dukades en smaklig Thai buffe upp och alla lät sig väl smaka. När maten var avklarad blev det prisutdelning för teckningarna. Alla barn fick i stort sett likvärdiga priser som CCT sponsrade men även en av tolkarna bidrog med priser. De som gjort de som bedömdes som fem bästa teckningarna fick även lämna en muntlig redogörelse över hur de tänkt när de valde motiv. De var helt fantastiska beskrivningar av natur, miljö och livet i stort som de ville visa genom sitt artisteri.

När prisutdelning och fotografering var klart embarkerades songthaewen och alla barn fick en godispåse lite snacks och dryck och en hälsning med lycka till och på återseende. Själva åkte vi hem lika nöjda och glada som barnen och summerade en fantastisk dag.


Alla barn och deras lärare-handledare har nu besökts för avstämning av studieresultat och redovisning, 2013-03-26.

Det är glädjande att se att barnens studieresultat fortsätter att förbättras hos de flesta av barnen. Även lärarna är mycket nöjda och bidrar genom att ge barnen extra uppmärksamhet.

Barnens hemförhållanden är i stort oförändrade från i höstas. Vår oro när det gäller familjeförhållanden är fortfarande för de två bröder som bor med sin mormorsmor, 88 år, och mormorsfar även han 88 år och dessutom partiellt förlamad. Vi har inte kunnat få någon klarhet i vad som händer om gamlingarna blir sjuka eller dör.

Vi har även denna gång fått några ansökningar om stipendier när vi besökt skolorna. Två av barnen, två flickor 11 & 13 år gamla, har antagits till vårt stödprogram, info under nyhetsfliken. Men det har även fallit bort ett par barn pga flytt till annan provins. Det är den pojke som hade en njursjuk pappa som har flyttat med sin farmor till släktingar och den pappa som lämnat sin flicka till sin halvsyster har nu lovat ta hand om henne. Med dessa dessa förändringar har vi fortfarande 20 barn som får individuellt anpassat stipendium. 

Som tidigare administreras stipendierna via lärarna – handledarna. När barnen behöver uniformer, skor etc. eller andra saker, böcker, pennor etc, får de fråga läraren - handledaren som då avgör om det är befogat. En gång per år får barnen vid behov fritidskläder och skor samt lite torra varor, soya mjölk, ägg, frukt etc. De får även vid behov hjälp med myggnät, fläktar etc.

Det är nu 2 år sedan vi startade vår verksamhet och kontakterna med barn och skolor utvecklas mycket positivt. Vi ser goda resultat och har en noggrann uppföljning både ekonomiskt och studiemässigt. Vi gläds tillsammans med barnen över deras framsteg i skolarbetet. Vår förhoppning är naturligtvis att vi får ytterligare bidragsgivare så att verksamheten kan utökas. Det finns ett oändligt behov av hjälp, vårt hjälpprogram gör skillnad och är mycket välkommet.


Ytterligare två barn antas till CCTs stödverksamhet, 2013-03-26

Det är två flickor 11 & 13 år gamla.

Den 11 åriga flickan är övergiven av sin mor och far sedan 8 månaders ålder. Mamman flyttade till Vietnam och har inte haft någon kontakt med henne sedan dess. Pappan finns i Thailand och har sporadisk kontakt med henne men tar inget ekonomiskt ansvar. Hon bor tillsammans med sin farmor & farfar i ett hyrt rum ”garage”. Farfar är 78 år (2013) och arbetar när tillfälle ges på byggen. Mormor är dagmamma till ett ibland två babyar. För att hjälpa till med hushållet går flickan upp kl. 4 varje morgon och gör frukost och efter det läser hon sina läxor. Hon har mycket bra betyg i alla ämnen. Från 1:a klass till nu har hon GPA 3,83 - 3,95 av 4 . Hon är mycket intresserad av att studera och har som mål att bli flygvärdinna. Hon får stipendier från CCT för att få möjlighet att utbilda sig och få bättre förutsättning att nå sitt mål.

Den 13 åriga flickan bor tillsammans med sin farmor och farfar i ett mycket enkelt hus på en fruktplantage. Farfar och farmor arbetar på plantagen och tjänar ca 6 000 THB per månad. Flickan blev övergiven av sina föräldrar för mer än 10 år sedan. Mamman har aldrig hört av sig sedan dess medan pappa hör av sig sporadiskt dock utan att bidra till hennes försörjning. Hon är mycket duktig i skolan, hon har högsta betyg i alla ämnen och ett flertal diplom. CCT ger ett stipendium så att hon kan börja Secondary School. Stipendiet betalar skolavgift, uniformer, skor etc. samt skolmaterial och transporter.


CCT ger utbildningsstöd till stipendiater i Secondary School.

Med anledning av att engelska utbildningen i många skolor är bristfällig kommer alla stipendiater i Secondary School att få en Thai - Engelsk lärobok med en instruktions CD.

Vi har kollat ett flertal språkböcker och även begärt synpunkter från Thai personer om vilken som är att rekommendera till detta ändamål. Den bok vi valt är med en modern lättsam layout och mycket informativ. Den omfattar allt från alfabet, grammatik etc. till en mångfald av konversationsövningar.

Vi kommer att följa upp deras studieresultat för att få en uppfattning om detta är ett bra hjälpmedel. Om vi till hösten får bekräftat att resultatet är bra kommer även stipendiaterna i Primary School få en bok anpassad till deras utbildningsnivå.


Hembesök med nyårsgåvor tillsammans med bidragsgivare.

Under slutet av december och början av januari har vi besökt barnen i hemmen, ibland tillsammans med några bidragsgivare, för att överlämna nyårsgåvor.

Första bidragsgivare att följa med var Catrin Wallinder och hennes niece Matilda som följde med till två stipendiater. Den första, en flicka, som bor med sin mormor och sin handikappade syster. Matilda fick god kontakt med flickan och en e-mail brevväxling planerades via skolans dator. Hoppas dom kommer igång för det skulle ge en god hjälp med flickans engelska. Nästa besök blev hos pojken i gummiskogen. Catrin och Matilda hade köpt nyårsgåvor bestående av ris, ägg, frukt mm till båda familjerna vilket var mycket uppskattat.

Nästa medföljare var Katarina och Kjell Sundbäck som först fick träffa de två bröderna, 10 och 12 år gamla, som bor med Great Grandparents båda 88 år. Bröderna tar ett stort ansvar och hjälper till i hushållet med matlagning, tvätt etc. Nästa besök blev hos två systrar, 9 och 13 år gamla, som är en av de få barn som har sina båda föräldrar kvar. Familjen är dock mycket fattig och kan inte klara kostnaderna för barnens skola. Till dessa två familjer hade Katarina och Kjell inhandlat de sedvanliga gåvorna ris, ägg, frukt mm, vilket var mycket uppskattat.

Därefter var det Eva och Robert Eklunds tur att följa med. Första besöket gjordes hos syskonen, 10, 13 och 16 år gamla, som bor bakom det gamla sågverket. Eva och Robert hade skänkt sin gamla TV till denna familj och fick nu se hur väl den kom till pass. Bostadsmiljön är allt annat än bra så en TV var en efterlängtad ljusglimt. Nästa besök blev hos en flicka, 14 år gammal, som bor med sin mormor och morfar i ett litet hus som upplåts av en snäll markägare. Till henne gav Eva och Robert en begagnad cykel så att hon lättare kan komma till och från skolan. Eva och Robert hade även de inhandlat nyårsgåvor, vilket tillsammans de övriga gåvorna var mycket uppskattat.  

Nästa besök gjorde vi tillsammans med Margareta Westling och Samuel Martinsson till flickan som förlorade sin far i en arbetsplatsolycka och blev genom det föräldralös. Hon bor numera tillsammans med sin farmor och farfar. Efter det besökte vi flickan som bor med sin far efter att hennes mor avlidit i cancer. Även här var nyårsgåvorna som inhandlats av Margareta och Samuel mycket välkomna och uppskattade.


Nyårsfest på Lom Talay med insamling till Child Care, 2012-12-31

För tredje året arrangerade vi Nyårsfest på Lom Talay för våra vänner och vännernas vänner. Det blev som tidigare år ett väldigt lyckat och uppskattat arrangemang med 50 vuxna och 3 barn som
deltagare. Det serverades mycket god mat och dryck ackompanjerad av traditionell underhållning med Thai-musik och Thai-dans. En Discjockey underhöll sedan med en repertoar av modern dansmusik. Tolvslaget skulle som traditionellt är firas med Champange, Fyrverkeri och Khom Loy uppsändning men firandet blev avbrutet av en tragisk brand bland restaurangerna på gatan. Efter
den chockartade synen av ett stort eldhav som slukade allt i sin väg fanns ingen motivation till fortsatt firande.

Innan denna tragiska händelse fick vi tillfälle att presentera CCT och göra en insamling bland gästerna till förmån för barnen. Gästerna visade sin generositet vilket bidrog till ett fint resultat på 
11 880:- THB. Ett stort tack till alla som delade med sig, ert bidrag gör skillnad.


Vi har nu besökt alla barn och deras lärare-handledare för avstämning av studieresultat och redovisning, 2012-12-20.


De barn som tidigare fått stipendier har nu fina skoluniformer och det går inte att se att de kommer från en fattig familj. För de nya stipendiaterna är den första åtgärden för deras handledare att uppdatera deras uniformstatus. Barnen skall ha tre olika uniformer, för studier, för scouting och för sport med tillhörande skor etc. Barnen får en mycket bättre självkänsla och motivation om de inte avviker i klädsel från sina kamrater.

Vid uppföljning av studieresultaten så ser vi att betygsnivån förbättrats bland alla utom en som har samma nivå som tidigare. Vi tror att barnen stimulerats i sina studier och lagt mera energi på sitt skolarbete pga sitt stipendium. Vi har även fått belägg för ett större engagemang i barnens skolarbete från lärarna.

Barnens hemförhållanden är i stort oförändrade från i våras med ett undantag. I en familj där bror och syster ingick i vårt stödprogram avled hastigt brodern i augusti. Vår största oro när det gäller familjeförhållanden är f.n. för de två bröder som bor med sin mormorsmor, 88 år, och mormorsfar även han 88 år och dessutom partiellt förlamad. I dag har vi ingen vetskap om vad som händer med pojkarna om mormorsmor blir sjuk eller går hädan.

I samband med besök på skolorna har vi fått ett antal ansökningar om stipendier till fler fattiga barn. Ett av barnen hade vi redan i våras beslutat att ta med men pg.a. ekonomiska orsaker var vi tvungen att skjuta fram det till i höst. Bland de övriga har vi antagit 4 nya barn som uppfyller våra kriterier, mycket fattiga och bra studieresultat, att ingå i vårt stödprogram. Med dessa nya barn har vi nu totalt 20 barn som får individuellt anpassat stipendium. 

Tillsammans med oss och en tolk får alla nya stipendiater besöka söndagsmarknaden i Klaeng för att komplettera vad de saknar i fritidskläder, underkläder, skor etc. 

Som tidigare administreras stipendierna via lärarna – handledarna. När barnen behöver uniformer, skor etc. eller andra saker, böcker, pennor etc, får de fråga läraren - handledaren som då avgör om det är befogat. En gång per år får barnen vid behov fritidskläder och skor samt lite torra varor, soya mjölk, ägg, frukt etc. De får även vid behov hjälp med myggnät, fläktar etc.

Det är nu 1 år och 8 månader sedan vi startade vår verksamhet och så långt tycker vi att allt fungerar helt enligt plan. Vi ser goda resultat och har en noggrann uppföljning både ekonomiskt och studiemässigt. Vi gläds tillsammans med barnen över deras framsteg i skolarbetet. Vår förhoppning är naturligtvis att vi får ytterligare bidragsgivare så att verksamheten kan utökas. Det finns ett oändligt behov av hjälp, vårt hjälpprogram gör skillnad och är mycket välkommet.


Ytterligare ett barn antas till CCT’s stödverksamhet 2012-12-19
Det är en flicka, 9 år som bor tillsammans med sin mor hos en vän som ger dem tak över huvudet. Mamman är astmasjuk och har inget fast arbete vilket innebär att inkomsten är både ojämn och låg. Mamman hjälper till i huset där de bor med dagliga sysslor som ersättning för boendet. Dom har ingen nyckel till huset utan måste anpassa sig till husägaren för tillträde. Mamman är ensamstående sedan många år. Flickan är mycket duktig i skolan, hon har högsta betyg i alla ämnen och ett flertal diplom från olika studietävlingar. Sitt betyg i sång och musik visade hon genom att a cappella med en underbar stämma sjunga en Thailändsk sång. CCT ger ett stipendium så att flickan kan köpa sina uniformer, skor etc. samt skolmaterial och andra nödvändiga saker.

Ytterligare två barn antas till CCT’s stödverksamhet 2012-11-06
Det är två flickor 15 år gamla som går i samma skola.
Den första bor med sin far, 42 år, i ett enkelt hus som tills vidare upplåts av en markägare. Mamman avled i cancer när flickan var 6 år. Pappan arbetar hos Kommunen och har 178 THB om dagen i lön de dagar arbete erbjuds. Som för alla ensamstående  som livnär sig som daglönare är ekonomin ansträngd. Hon hjälper därför till med försörjningen genom att arbeta på skolloven tillsammans med sin far och får då 120 THB om dagen. Under säsongen med tappning av gummiträd arbetar hon med sin faster varje lördag och söndags morgon/natt och kan tjäna upp till 150 THB. Hon är ambitiös och duktig i skolan och vill fullfölja sin skolutbildning. Hennes dröm och målsättning är att kunna studera till veterinär. CCT ger henne stipendium  så att hon får bättre förutsättning att nå sitt mål.

Den andra är övergiven av sin mor och far, de skildes och övergav familjen när lillasyster föddes. Mamman är omgift och bor på annan ort och pappan vet ingen var han finns. Ingen av föräldrarna har kontakt med henne eller ger henne ekonomiskt stöd. Hon bor tillsammans med sin svårt handikappade lillasyster hos mormor. Mormor är 71 år (2012) och har som andra pensionärer 500 THB per månad i pension. De bor i ett litet enkelt hus. Mormor tillverkar Thai-curry rätter som hon säljer. För att hjälpa till med försörjningen cyklar flickan runt och säljer på kvällarna. På helgerna hjälper hon mormor att tillaga den curry som säljs. Varje dag måste hon dessutom hjälpa mormor att sköta om sin syster som inte kan gå eller stå.  Arbetet gör att hon har en tuff uppgift i att både orka och hinna med skolarbetet. Detta till trots är hon mycket ambitiös och duktig i skolan och vill fullfölja sina studier. Familjens ekonomiska situation är som synes mycket svår. CCT ger henne stipendium så att hon kan minska sin arbetsbörda och få bättre förutsättning att fullfölja sina studier.

Ytterligare ett barn antas till CCT’s stödverksamhet 2012-11-06
Det är en flicka, 12 år som bor tillsammans med sin farmor och farfar i ett mycket enkelt hus. Hennes mor övergav familjen när hon var 3 månader gammal och har inte hörts av sedan dess. Pappan arbetade i byggen som målare & elektriker men omkom i en arbetsplatsolycka i september 2012, 42 år gammal. Hon är bekymrad över sitt framtida liv eftersom farmor & farfar blir äldre för varje dag. Hon är mycket ambitiös och duktig i skolan och vill fullfölja sin skolutbildning. Hon är mycket orolig för att far föräldrarna inte har ekonomiska förutsättningar för detta. Med all rätt, det krävs ett "trolleri" för att med den låga pensionen klara detta. CCT ger därför stipendium till henne så att hon kan fullfölja sina studier.

Ytterligare ett barn antas till CCT’s stödverksamhet 2012-11-06

Det är en flicka, 8 år, syster till flickorna omskrivna nedan, 2012-04-02. Hon är en mycket charmig flicka som är ambitiös och duktig i skolan. Hon kvalificerade sig redan förra terminen till CCTs stödprogram men kunde inte tas med pga av ekonomiska orsaker.

En av våra stipendiater har hastigt avlidit.

I går tisdag den 21 augusti fick det sorgliga beskedet att en av våra stipendiater, en pojke 17 år, hastigt avlidit tidigt på morgonen denna dag. Trots vårdinsatser på sjukhus i Rayong kunde hans liv inte räddas. Enligt de preliminära uppgifter vi erhållit har han drabbats av dengu feber som orsakat septisk chock. Vi har haft telefonkontakt med pojkens mor och syster och framfört vårt deltagande i deras sorg. Det var en glad, trevlig och alert pojke som nu lämnat jordelivet, vi hoppas han når Nirvana och blir helt fri och utan lidande. Vi har endast känt honom under en kort tid men trots detta så kommer vi att känna stor saknad. CCT kommer att genom ombud visa sitt deltagande vid kremeringen och ge ett ekonomiskt bidrag till begravningskostnaderna.


 Ytterligare ett barn antas till CCT’s stödverksamhet 2012-04-02
Det är en flicka, 12 år, som bor med sina föräldrar och två systrar, en 7år och en 4 mån, i ett mycket enkelt hus några km utanför Kram. Fadern arbetar som daglönare och får ca 200 THB de dagar han finner arbete. Mamman är för tillfället hemma med lillan men brukar arbeta som daglönare även hon. Directorn i Primary School där flickan just avslutat sin termin tipsade om att hon är skolans bästa elev men kan inte fortsätta sin utbildning i Sunthonpu Secondary School pga att familjen är mycket fattig. Flickan har högsta betyg, 4, i alla ämnen utom två där hon har 3,5. CCT betalar hennes skolavgifter, uniformer, skolbuss mm så att hon kan börja i Sunthompu. Pga att vår budget redan är lite överskriden kan den yngre systern inte få stöd för närvarande trots att behovet är mycket stort.

Inför skolårets slut har vi gjort återbesök hos alla barn och deras skolor för att se hur de har det i skolan och hemmet 
samt kontrollera studieresultat och ekonomisk redovisning, 2012-03-30.

Alla barnen har numera en god status på sina uniformer och smälter väl in bland sina kamrater. Studieresultaten är över lag bra med små förbättringar i vissa ämnen. Det finns dock tyvärr ett undantag där en elev slappnat av och ägnat för mycket tid till idrott. Trots ihärdiga uppmaningar från lärare och farmor har inte studieresultatet uppnått den nivån så att han kan fortsätta sista åren i Secondary School. Han kommer därför att utgå ur vårt stödprogram t.v. Det kanske kan bli aktuellt med någon form av yrkesutbildning men inget är klart så det får bli ett senare ställningstagande. 

Den ekonomiska redovisningen från lärarna är detaljerad och ger en god kontroll över stipendiernas användning. Efter genomgång har barnen fått förnyade stipendier anpassade till deras individuella behov för kommande termin.

Förutom stipendier har ett flertal av barnen och deras familjer även fått gåvor från flera boende i ”farang områdena” samt från några Thailändska vänner. Det var bl.a. porslin, kokkärl, kuddar täcken, second hand kläder, cyklar mm som vi kunde fördela till de vi visste hade stort behov av dessa saker. Alla gåvor var mycket uppskattade bland mottagarna och de sänder ett stort tack till alla givare.

Vi har nu skrivit in vår första elev till universitetsstudier 2012-03-29

Det är en flicka på 19 år som avslutat sista terminen i Scondary School. Hon har blivit antagen till studier i Rambhai Barni Rajabhat Universitetet i Chantaburi, fakultetet för Management Science – Finance & Banking. Utbildningen fördelad på åtta terminer under fyra år. Hon kommer att bo på Campus under veckorna för att slippa tröttsamma resor. 


Ytterligare ett barn antas till CCT’s stödverksamhet 2012-03-26

Det är en flicka, 13 år, som bor med sin faster (pappans halvsyster) i Sunthonpu. Flickans mor har övergett henne sedan många år tillbaka och bildat en ny familj med en annan kvinna. Fadern är daglönare och bor i ett byggläger i Bangkok tillsammans en ny kvinna. Flickan är inte välkommen att bo där och vill inte det heller pga den mycket dåliga miljön. Varken mor eller far bidrar ekonomiskt till flickans försörjning och skola. Hon skall börja 2:a året i Secondary School och har mycket bra betyg sedan tidigare. CCT kommer att betala hennes skolavgifter, uniformer, skolbuss mm pga. hennes ekonomiska situation samt att hon visar ett stort studieintresse.


Ytterligare två barn antas till CCT’s stödverksamhet 2012-03-23

Det är två systrar, 15 år och 10 år, de bor med sin far i ett mycket enkelt hus som upplåts av en granne några km utanför Kram. Fadern arbetar som daglönare och har 250 THB om dagen. Mamman har sedan många år tillbaka lämnat familjen och varken besöker barnen eller bidrar till deras försörjning. Familjen är mycket fattig och för att den äldre flickan skall kunna fortsätta sin utbildning i Secondary School och den yngre få hjälp med nya uniformer mm ger CCT ett stipendium till dem. 


På grund av bristande studieresultat måste ett barn utgå ur vårt stödprogram 2012-03-23.

Det gäller en pojke på 16 år som ägnat för mycket tid till idrott och inte uppnått det studieresultat som erfordras för att få fortsätta sista åren i Scondary School. 


Ytterligare två barn antas till CCT’s stödverksamhet, 2012-02-10.

Det är två syskon, en pojke på 17 år och en flicka på 19 år som för närvarande går i samma skola. De bor med sin mor och mormor i ett litet hyrt hus. Fadern är avliden sedan mer än 10 år tillbaka. Mormor har haft en stroke och är sängbunden pga. av partiell förlamning. Mamman arbetar som daglönare med en inkomst på 170-200 THB er dag. Enligt lärarna har barnen goda förutsättningar för fortsatta studier. CCTs stöd ger barnen möjlighet att utbilda sig och bidra till familjens framtida försörjning.

Födelsedagsfest på Lom Talay med donation till CCT, 2012-02-04.

Vår gode vän Mille Clareus firade sin högtidsdag tillsammans med familj och goda vänner med en fantastisk fest på Lom Talay. Det bjöds på en mycket smakfull middag med tillhörande drycker och som ”grädde på moset” bjöds på traditionell Thai underhållning samt sång och musik av Trixie & Curt. Det var en till alla delar mycket uppskattad tillställning där de flesta tog sig en svängom till den fina musiken. I sin inbjudan önskade Mille att all eventuell uppvaktning skulle vara en penninggåva som han sedan oavkortat skulle donera till CCT. Bland gratulanterna var det många som hörsammade Milles önskan vilket resulterade i en ansenlig summa pengar. Ett stort tack till Mille för att han i både ord och handling ger sitt stöd till CCTs verksamhet samt för den mycket generösa donationen som gav ett välkommet och behövligt kassatillskott till CCTs verksamhet.


Nyårsfest på Lom Talay med insamling till Child Care.

För andra året arrangerade vi Nyårsfest på Lom Talay för våra vänner och vännernas vänner. Det blev ett väldigt lyckat arrangemang med 55 vuxna och 5 barn som deltagare. Det serverades mycket god mat och dryck ackompanjerad av traditionell underhållning med Thai-musik och Thai-dans. En Discjockey underhöll sedan med en fin repertoar av modern dansmusik.  Tolvslaget firades som sig bör med Champange, Fyrverkeri och Khom Loy uppsändning. Under kvällen fick vi även tillfälle att presentera CCT och göra en insamling bland gästerna till förmån för barnen. Det fanns några extra givmilda personer vilket bidrog till ett fint resultat på 16 150:- THB. Ett stort tack till alla som delade med sig, ert bidrag gör skillnad.


Julafton på Buffalo Bill Steak House med  insamling till Child Care Thailand.

Tillsammans med några goda vänner firade vi Julafton på Buffalo Bill med jättegod mat och bra musik. Restaurang- chef Michael J Baines visade en stor omtanke för de Thailändska barnen genom att ge oss möjlighet att berätta för gästerna om CCT samt göra en insamling till förmån för barnen. Ett stort tack till Michael och ett stort tack till alla som delade med sig och gav ett bidrag vilka sammanräknat blev 8 450:- THB.


Ytterligare två barn antas till CCT’s stödverksamhet, 2011-12-19.

Det är två flickor 9 och 11 år som går i samma skola. Den yngre flickan bor tillsammans med sin mormor och mormors nya man och hans dotter.  Flickans far har aldrig haft kontakt med sitt barn. Modern har flyttat till södra delen av landet och bildat ny familj. Mormor säljer nudlar i ett litet stånd för 150 – 250 THB om dagen så nettoinkomsten blir väldigt låg. 

Den äldre flickan bor tillsammans med sin mor och sin äldre bror. Fadern är försvunnen och har ingen kontakt med sina barn. Modern arbetar i en trädgård där de även har en liten tjänstebostad. Sonen har endast gått Primary School pga familjens dåliga ekonomi. CCT ger nu stöd så att flickan inte behöver avbryta sina studier för att börja arbeta utan kan gå vidare till Secondary School.

Ytterligare tre barn antas till CCT's stödverksamhet, 2011-11-17.


Tre syskon, två pojkar 8 & 11 år samt en flicka på 14 år. De bor tillsammans med sina föräldrar som ”livegna” bakom ett gammalt sågverk. Skjulet de bor i har en standard som inte går att beskriva i ord. De dagar föräldrarna får arbeta har de endast 200 THB om dagen i lön. Detta gör att de lever under mycket arma förhållanden.


Vi har nu gjort återbesök hos alla barn och deras skolor för avstämning av resultat och redovisning, 2011-11-17.

Alla barnen har fått skoluniformer, fritidskläder underkläder, strumpor och skor. De är nu lika prydliga som övriga elever och har många kamrater. Vi upplever dem som mycket gladare och mer entusiastiska än tidigare. Speciellt pojken på gummiplantagen som aldrig log ser man nu ofta ett leende från.
 
Pojken på gummiplantagen har fått skolskjuts ( 30 km) så han slipper cykla. Mer tid och ork till skolarbetet vilket har gett bättre betyg. 

Flickan får hjälp så hon inte behöver arbeta varje dag. Hon har fått mer tid för skolarbetet och markant förbättrat sin kunskapsnivå.

Den njursjuke fadern har avlidit i sommar. Pojkarna bor kvar med sin farmor och hjälper henne samla burkar och flaskor för att bidra till hushållet.

Mormorsmor och mormorsfar är fortfarande vid liv men mycket svaga. Grabbarna hjälper till så gott de kan med hemmets göromål.

Alla barn har en summa pengar fonderade på skolan som lärarna administrerar. Från den får de pengar till mellanmål. Om de behöver pengar till andra saker, skor, kläder etc, får de fråga läraren som då avgör om det är befogat. Vid hembesök får alla familjer lite torra varor, vatten, soya mjölk, ägg etc. De får även vid behov myggnät, fläktar etc.

Verksamheten är ju i sin linda men fungerar i stort precis som vi tänkt oss. Lärarna för en noggrann kassabok för varje barn så det är mycket bra kontroll på hur pengarna används.


Quality Voyage arrangerar kurs i Kratong tillverkning till förmån för CCT, 2011-11-10.

På Loy Kratong arrangerade Nuch & Takky från QV utbildning i Kratong tillverkning till förmån för CCT. Boende i Seabreeze & Blue Mango var inbjudna och 29 personer anslöt för att lära och träna sina färdigheter. Behållningen efter att blommor betalats blev 2 460:00 THB. Ett stort tack till Nuch & Takky och deras personal för en intressant och lärorik utbildning samt för allt övrigt material vi förbrukade. Tack även till de deltagare som erlade kursavgiften och ett extra tack till de som lämnade en extra dusör.


 Ytterligare fem barn antas till CCT's stödverksamhet, 2011-04-02.

Två bröder sju och tio år gamla som är övergivna av sina föräldrar. De bor i ett gammalt trähus tillsammans med sin mormorsmor och mormorsfar, 85 och 86 år gamla. Mannen är förlamad och kan inte gå. 


Två pojkar, en på tio år och en femtonårig kusin som bor med farmor och den yngres far i en liten hyreslägenhet. Fadern är svårt handikappad pga av njursvikt (tar dialys 6 ggr per dygn). Kusinen är övergiven av sina föräldrar. 


En flicka som är övergiven av sin mor och fadern är död, hon bor tillsammans med sin halvbror hos mormor och morfar. Mannen är handikappad och klarar endast lättare sysslor.


CCT tar sitt första barn under sina "vingar", 2011-03-22.

Det är en pojke på 10 år som är övergiven av sin mor och far. Han bor i ett skjul med ett litet rum på en gummiplantage med sin morbror och dennes fru och deras två barn.


Child Care Thailand lanserar sin hemsida.

Nu är vi äntligen klara att lansera vår första hemsida. Den är inte helt genomarbetad ännu men ger i alla fall en bild av vår verksamhet. Eftersom verksamheten bedrivs helt ideellt så sker arbetet med hemsidan av oss själva i mån av tid.
 
 Child Care Thailand
 
Laem Mae Phim
21190 Rayong Thailand